huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Schrijf mee aan deze nu-al-bestseller-vrijdag!"] [Huiswaarts] [volgende bral: "denken"]

03/23/2003: "Diplomatie"

Aan de wand hing een groot portret van kardinaal Richelieu.
Daarvoor stond de Franse minister van buitenlandse zaken, Dominique de Villepin.
Het feit dat hij zojuist door de Amerikaanse president George Bush terzijde was geschoven deerde hem niet in het minst. Minzaam lachend stond hij de media te woord en in prachtige bewoordingen lichtte hij zijn standpunten toe. Het was een adembenemend schouwspel. Iedereen was verrukt. Alleen Richelieu keek niet blij.

Terwijl ik het schilderij bekeek bekroop mij een ijzig gevoel. Ik bemerkte tot mijn schrik dat de kardinaal vanaf zijn hoge positie mij recht in de ogen keek!
Toen hoorde ik zijn stem: Wel, mijn beste, wat is uw mening over de heer minister? Ik bloosde en stamelde: Hij is zeer bekwaam, Sire.
Richelieu glimlachte: Is dat geen uitspraak van Wim Kan?... En noemt u mij geen sire; eminentie volstaat.

Er viel een korte stilte. Toen hernam de kardinaal: Zegt u mij eens, getuigt het van gezond verstand de NAVO te degraderen tot een nietszeggende praatclub. Getuigt het van gezond verstand eeuwenoude conflicten in de EU weer tot leven te wekken. Getuigt het van gezond verstand om van de Veiligheidsraad een tandenloze leeuw te maken.
En bovenal, getuigt het van gezond verstand om de Amerikaanse president uit het kamp van Powell, Blair en Bush sr naar het kamp Cheney en Rumsfeld te dwingen?
Vertelt u mij, is dat een diplomatie die applaus verdient?

Er viel een pellende stilte.
Eminentie, zei ik toen, de Villepin heeft moreel gezien wel een punt.
Richelieu trok een wenkbrauw op.
Hij sprak: de opvatting dat moraal, waarheid, ethiek een rol spelen in de internationale diplomatie is een landgenoot van Balkenende te vergeven maar een minister wiens eerste taak het is de Franse belangen te verdedigen mag zich nooit, ik herhaal, nooit door dergelijke motieven laten leiden.
Frankrijk, haar dienen en beschermen, dat moet zijn leidraad zijn. Als het in het belang van Frankrijk is om de VN op te blazen dan moet de minister dat zonder aarzelingen doen. De huidige situatie vereist echter steun aan het Amerikaans-Britse standpunt.
De Villepin weigert dat en berokkent, zo handelend Frankrijk ernstige schade. Hij is een intelectuele praalhals van de ergste soort.

Na deze woorden doofde het licht in de ogen van kardinaal Richelieu. Het portret keerde terug.

(Een bijdrage van Apollo, wiens digitale journaal een zachte, pijnloze dood lijkt te sterven. Onzichtbaar voor velen, ..helaas)

Reedsch...3 toevoegingen...

Hulde. Wat een mooie woorden en ik wil daar graag in boeren Hollands aan toevoegen "het zijn en blijven tering klote chauvinistische chagrijnige kut Franzosen"

bromde Kiers om 03:57 PM (op 23-03-2003)


Wat een prachtig initiatief om de sterfdag van Fortuyn te herdenken. Elk jaar herinnert worden aan het feit dat deze maniakaal obsessieve charlatan alweer een jaar dood is. Ik had het niet beter kunnen verzinnen.

bromde Beffert om 05:34 PM (op 24-03-2003)


Briljant geschreven en dowmeg waar.

Die Beffert moet als menselijk schild nara Irak.

bromde log maar sierlijk om 02:36 PM (op 25-03-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)