huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Types - De Webschrijver"] [Huiswaarts] [volgende bral: "24/7"]

01/24/2005: "Onhoudbaar"


‘Zo, meneer Geelkerken. U trekt er weer op uit? Het is er mooi weer voor, nietwaar?’ Arend knikt naar de beheerder van het botenhuis. Een gedistingeerde grijze man, onberispelijk doch vreemd havendecorum, welke telkens weer vanuit het niets lijkt op te duiken op het moment dat Arend een vaartocht plant. Hij mot ’m niet, die grijze jack-in-the-box, maar weet het net als altijd te verbergen. Ach, wie regelmatig een glimlach schenkt, zal ze ook ontvangen, nietwaar? Ook al is het een lul met vingers, die grijsaard. Arend blijft staan en praat zijn praatje.

De koe passeert het kalf en na de belofte een mooi visje, goed in de schubben, symmetrisch gevind, mee te brengen, groet Arend en klimt in de Anna Palovna. Een mooie schuit met wie hij de liefde voor het grauwschuimende sop deelt.

De laatste jaren vaart hij alleen. Maria gaat niet meer mee. De huisarts heeft haar doorverwezen om haar depressie in te dammen, maar ze wil niet. Medicatie om erger te voorkomen spoelt ze door het toilet. Het is goed zo. Arend onderneemt al jaren van alles in zijn eentje. Als hij alleen vaart, waait de wind zijn gedachten schoon.

(…)

Slechts twee keer per week verlaat Maria het huis voor de boodschappen. In naburige dorpen keuvelt ze dan met onbekenden bij het vriesvak. Met één hand drama veinzend. Met de andere streelt ze de karbonadeverpakkingen. Haar wijsvinger trekt piepend geulen in het plastic folie. Ze keuvelt over haar studerende zoon, en haar zogenaamde zus in Canada. De mensen zullen wel knikken. Achter haar rug wijzen ze naar hun voorhoofd.
‘Ik moet nou eenmaal wat te vertellen hebben, Arend.’
Deze haalt dan zijn schouders op.
‘We maken weinig mee.’

Na jaren onstuimig oefenen, bleek resultaat geen garantie. De dokter sprak het oordeel: Arend kon geen kinderen krijgen. Een adoptie begin jaren negentig liep uit op een fiasco. Ze hadden de kamer klaar, de bureaucratische rompslomp overleefd, en stonden op het punt om Sam van Schiphol te halen toen de telefoon ging. Sammy was van een pick-up truck gelazerd. Zijn hoofdje gekraakt op het plaveisel. Te beschadigd om te vervoeren. Het geld waren ze kwijt, dat konden ze vast wel begrijpen. Daarna hebben ze stilzwijgend besloten geen nieuwe Sam te nemen.

Het rook muf in huis. Ramen en deuren zaten potdicht. Thermopane en glaswol. Met de vooruitgang komt de verstikking. De mensen sluiten zich af. De hang naar isolatie, privacy en een eigen identiteit neemt drastische vormen aan. Irrelevante meningsverschillen worden principekwesties met lange adem. Het eigen gelijk prevaleert. Ook in het voornoemde huwelijk. De situatie met Maria werd allengs meer onhoudbaar.
Van een op liefde gebaseerd huwelijk was geen sprake meer. De periode van kalverliefdesque naïviteit verschraalde, devalueerde tot een zwijgende symbiose waarin Arend zijn ding deed terwijl Maria kreunde als een oude ijzeren boot. Aan elkaar overgeleverd trokken ze ieder hun eigen plan. Hij had zijn bowling, 192 gemiddeld in de huisleague, en zij spaarde in onbruik geraakte bascules. Compleet met gewichtjes. Compleet geschift.

Avonden verliepen in afzondering, Maria op de hobbykamer, Arend op de baan. Zij at in de keuken, hij aan de leestafel met twee kranten. Zij bestuurde pasgewichten, hij maakte berekeningen met oliepatronen. Het leek wel of ze van de ene op de andere dag van zwijgen overgingen tot oeverloze discussies over niets. Kleine treiterijtjes zoals tandpastaresten in de wastafel en vuil ondergoed naast de wasmand escaleerden. Op een avond stond ze zwijgend naast de leestafel. Met zijn beste bowlingbal. ‘Moet jij eens opletten, Arend.’

Tot op die bewuste dag kon hij er nog mee omgaan. Nu was een grens met voeten getreden. Niemand waagt het Arends ballen te beroeren.

Ze opende de voordeur en rolde met een sierlijke zwier de zware bal over het asfalt. De bal trok een spoor in het gras en huppelde de vaart in. Maria trok de deur dicht. Met een grijns.

‘Godnakendekutkloten! Geschifte satanshoer!’ en meer van dat soort eloquente bewoordingen ontsnapten als een vlucht ochtendadem uit de mond van Arend. Ruw en ongeremd bleef hij haar uitfoeteren, nieuwe ziektebeelden werden uitgevonden en Arend zwoer wraak. Het gerecht dat koud opgediend het beste smaakt. Marie grijnsde zonder te knipperen.

[Die grijns bleef nog lang op haar gezicht bestorven. De echo van sneuvelend porselein zal ik wel vergeten. Haar lege ogen voel ik soms nog priemen.]

Precies om half zeven ’s ochtends zeult Arend de vuilniszakken in het vooronder. De kade ziet in het lantaarnlicht witbeslagen van kou. In de verte lalt een opgeschoten dronkaard over koperen togen en de voetbalclub aan de muur. Enkele postduiven suizen van nok tot nok, de schoorstenen op de huizen ademen. De weervrouw met volle borsten heeft wind beloofd. Het wordt een prachtige dag om te zeilen.

Even nog een sjekkie bouwen aan de kaderand. Arend rookt veel. Sterker, Arend rookt de hele dag door. Javaanse Jongens, die paffen lekker weg. Zegt Arend. En ze knisperen zo lekker bij de eerste trek. Jaren geleden heeft hij ze eens zes weken laten liggen. Dat waren de vervelendste zes weken in zijn leven. Zegt Arend. Stoppen met roken, stoppen met drinken, meer bewegen, macrobiotisch verantwoord vreten en dan geschept worden door een ronkende Scania... hij zag het niet zitten. Rook kringelt boven zijn hoofd. Waar rook is, is Arend.

Na het korte oponthoud met de juist gearriveerde beheerder start Arend Geelkerken de hulpmotor. Langzaam schampt de Anna het riet. Eendenkoppen kijken verschrikt op, een enkele kikker geeft blijk van ontwaken.

De gedachten schoten als wilde katten door zijn hoofd. De beginjaren van zijn huwelijk waren een aubade aan de beklonken liefde. Maar met het tellen der jaren ontkiemde de twijfel. Het kinderloze juk begon zwaarder te wegen naarmate het vel zich losser om het vlees spande, de haren grijs werden en de botten broos. Knoop doorhakken graag. We hebben niet de hele morgen.

Arend vaart nu ongeveer anderhalf uur buitengaats. De winterzon verdringt de wolken en blikkert op het water. Arend zet de motor af. De boot glijdt gestaag verder. Stilte. Geen ziel te bekennen. Uit zijn schoudertas grijpt hij zijn Zeiss en tuurt langs de horizon. Minutenlang. Daarna steekt hij een volgende Javaanse Jongen tussen zijn lippen en gaat aan het voordek zitten. Met toegeknepen ogen snuift hij de koude zeelucht op.

De tijd sluipt voorbij totdat plots twee staalblauwe ogen opengesperd worden. Een meeuw schijt van grote hoogte in de boot.

Dik een uur later kruiste zijn zeiler de koppen van het zilt. Hij waande zich een dolle cowboy die zijn hengst over de toeren joeg, ver in het rood. De Anna Palovna, allegorisch voor de furie die hij jarenlang kon temmen. De furie die nu als een volgevreten wurm uit zijn karakter kroop en tegen Arend zei: ‘Fuck you, zij eruit of ik eruit.’

Arend was er al een tijdje uit.
Met zijn linkerhand tastte hij in een vuilniszak. Het eerste tupperwarebakje zonk met een doffe plons in de diepte. Spoedig volgde het tweede en het derde. Arend maakte de hengels klaar en zette deze tegen de rand.

‘Dag lieve Maria. Groeten aan je zus,’ fluisterde hij. Terwijl hij stuurs over het water staarde. En met zijn kop een beetje naar beneden, stak hij zijn handen diep in zijn zakken. In de linkerbroekzak een kassabon, in de rechter wat losse munten. Een zucht over valse hoop en jonggeboren eenzaamheid later kwam hij weer in beweging.

Hij keilde enkele munten uit zijn broekzak over het wateroppervlak. De golven slokten de koperen kleinoden gulzig op. Arend zoog zijn longen vol lucht en galmde: ‘Neptunus! Houd het wisselgeld!’

En hij hoorde opeens het zingen van Sirenen, krijsend als een wad vol huilers.


Reedsch...79 toevoegingen...

Een hele tupperware verzameling tegenover 1 bowlingbal? dat is wel erg veel wraak.

bromde Zoute snor om 02:14 PM (op 24-01-2005)


U wilt beweren dat een bowlingbal harder aankomt?

bromde Sha-Baz om 02:40 PM (op 24-01-2005)


Niet?

*slaat Newton er op na*

Volgens mij wel.

bromde Zoute snor om 03:07 PM (op 24-01-2005)


Ik laat me makkelijk meevoeren op deze sfeerschets.

Behalve dan "naarmate het vel zich losser om het vlees spande".
Die zin blijf ik maar lezen. Dat houdt natuurlijk nogal op.
De vraag is derhalve, is het woord 'spannen' wel bruikbaar, als dat wordt gecombineerd met 'losser'. Gevoelsmatig neigt het naar het duur kosten van de boodschappen tegenwoordig.

Maar ja. Dan zeg ik. Schrijf dan zelf een betere zin. En dat is ook lastig.

"naarmate het vel losser om het vlees hing" heeft toch niet dezelfde impact, op de een of andere manier. "naarmate de innige verhouding tussen vlees een vel verslapte", daar moeten de mensen te lang over nadenken. "naarmate de echtelieden steeds losser in hun vel kwam te zitten" wordt te lollig. Dat lijkt wel een kwinkslag godverdomme.

"naarmate het vel zich van het vlees verwijderde"
"naarmate de tijd haar toorn op huid en haar deed gelden"
"naarmate de zwaartekracht vat kreeg op huid en lichaamsvet"
"naarmate de zwaartekracht het won van de veerkracht van het vel"
"naarmate vel het vlees overwon"
"naarmate het gewicht van de tijd zich deed gelden vel el vlees"

Nou ja. Lastig.
Dat blijkt.

Fijne vertelling Baron.
Dat wilde ik eigenlijk zeggen, maar dat lukte niet in één keer.

bromde Hoof om 03:21 PM (op 24-01-2005)


Wàt een realiteitszin!

"En ze knisperen zo lekker bij de eerste trek"

Ik krijg na 12 jaar ineens weer trek.....

bromde Vilé om 03:26 PM (op 24-01-2005)


Is Arend een cranker, tweener of stroker?

bromde Lennard om 03:39 PM (op 24-01-2005)


Oeh, Lennard, maak me gek met je bowlingtaal. Goed verhaal, baron. Ik ga het nog een keer lezen.

bromde Adriana om 03:46 PM (op 24-01-2005)


Een spinner, Lennard. Hij wordt dan ook regelmatig uitgelachen door 'de jongens'.

bromde bicat om 03:58 PM (op 24-01-2005)


Jaja, de Baron heeft de ganzenveer weer opgeduikeld! Altijd weer fijn om een verhaal te lezen dat naar jus en rode kool ruikt.

Bedankt.

bromde Marnix om 04:01 PM (op 24-01-2005)


Spinnen is voor kleine mensjes met spleetogen. Ik lach daar niet om. Ik werd regelmatig door een spinner verslagen.

Ook door anderen trouwens.

bromde Lennard om 04:13 PM (op 24-01-2005)


dank

bromde ome peet om 04:14 PM (op 24-01-2005)


Nu nog de moeder aller operaties effectueren, broeder Marnix. Moet toch lukken voor de lente aanbreekt.

bromde bicat om 04:24 PM (op 24-01-2005)


Mooi, hè, mensen nieuwsgierig maken.

bromde Marnix om 04:26 PM (op 24-01-2005)


Zonder meer.

bromde bicat om 04:28 PM (op 24-01-2005)


Omcat.net

Wedden om € 7,34?

bromde Lennard om 04:33 PM (op 24-01-2005)


Mooi is dat. Dat wordt wachten tot 20 maart dus. Dat krijg je ervan met van die vrijblijvende deadlines.

bromde Hoof om 04:35 PM (op 24-01-2005)


(...)

Huh?!

Klinkt bekend!

bromde Eduardo om 04:37 PM (op 24-01-2005)


Ach, het is 20 maart vóór je 'waar is godverdomme die opgepoetste en volledige gereviseerde omgebouwde bakkerskar gebleven!' hebt kunnen zeggen.

Met een beetje mazzel zien we dan ook de eerste opwaaiende zomerjurkjes op straat.

bromde Marnix om 04:38 PM (op 24-01-2005)


* kantklost een realistische afbeelding van een vleug *

Ik kan wachten...

bromde Hoof om 04:42 PM (op 24-01-2005)


Soms heb je van die mensen die iets verzinnen om iemand anders flink een trap na te geven en/of flinke steken onder water te produceren. Ik noem deze mensen niet erg eerlijk en achterbaks. Bah! Hoe je 't wendt of keert, mannen zijn en blijven jagers. Veelal willen ze jagen op hun prooi. Een beetje moeite doen is niet erg. Als er dan vervolgens een vrouw gewillig voor 'z'n deur' staat, dan zegt hij negen van de tien keer: als je dan toch voor m'n deur staat, kom dan maar in m'n huisje.

Ik ben een echte levensgenieter. Ik heb het gevoel dat ik tijd tekort kom. Ben altijd klaar voor een goed gesprek. Gewoon de juiste klik vinden, dat is belangrijk. Ik heb net een appeltaart gebakken en gisteren zat ik samen met Anja nietsvermoedend aan de grote tafel met een wiener melange (cho-co koffie met slagroom) bij een brasserie na te praten over iemand's mooie ogen en andere dingen toen ik op m'n schouder werd aangetikt. Stond mijn oude schoolvriendin naast me met haar moeder! Allebei geen spat veranderd!!

OK, telefoon. Tuurlijk, kom maar op, ik had pas dertig telefoontjes gehad die dag. Ik kan uit het toedelie geluid afleiden of het een intern of extern telefoontje is. Extern. Bleek het lief L. te zijn. Die had me die dag al eerder gebeld. Er werd vandaag namelijk een nieuw modem afgeleverd en geïnstalleerd. Nu kunnen we ook via de kabel bellen. Op dat moment had het mij prima geweest als het aan het plafond werd gemonteerd.

bromde Kiers om 05:02 PM (op 24-01-2005)


Bitter verhaal baron, en daar houd ik van.
Ik zie onze vriend Arend zijn Maria zo in stukken hakken, stoven en inmaken in tupperwarebakjes. Hij zal wat bakjes nodig gehad hebben!

"Niemand waagt het Arends ballen te beroeren." Hehe.

bromde Vincent Nemo om 05:30 PM (op 24-01-2005)


w00!

moment met bal de vaart in is superb.

Maareh: plastic bakjes met vlees DRIJVEN hè. Oh, maar daarvoor zitten die bascule gewichten er in. denk ik? Edoch: Ik ken geen bascule's met losse gewichten? Ja, ja, kniesoor...bromde grts646htj7fbg om 06:52 PM (op 24-01-2005)


Die schijtende meeuw doet mij denken aan gisteren, toen werd ik bescheten door een laagovervliegende roedel rotganzen, ze trokken naar het zuiden, de winter blijft dus, voorlopig.

bromde Zeus om 07:02 PM (op 24-01-2005)


He Zeus...zo je schrijft tegenwoordig op Bicat...
Kom je weer bij me wonen, ik beloof dat ik je niet meer zal slaan en dat je naar de aarde pleurt

bromde Je wijf Hera om 10:06 PM (op 24-01-2005)


He Zeus..pa!!!...ik krijg net een SMS van ma....
Groeten he

bromde Je zoon Hercules om 10:09 PM (op 24-01-2005)


Huuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

bromde Een stel sirenen om 10:15 PM (op 24-01-2005)


Mijnheer Hoof, gezien het feit dat Uw aandacht bij die zin is blijven hangen, blijf ik maar denken dat U in een midlife-crisis zit.

Is dit zo?

bromde Sjaak om 11:01 PM (op 24-01-2005)


Verloren, gisteren, ergens tussen zonsopgang en zonsondergang, twee gouden uren, elk ingezet met 60 diamanten minuten. Geen beloning wordt uitgereikt want ze zijn voor eeuwig verloren.

bromde Kiers om 11:14 PM (op 24-01-2005)


Zeg, het is hier geen theekransje!

bromde Marnix om 11:45 PM (op 24-01-2005)


Ha Sjaak.

Dat zou mij rijkelijk vroeg lijken.

Het was toch echt het feit dat 'spannen' een werkwoord is wat intrinsiek maar één kant opwerkt. 'Losser spannen' is derhalve net zo iets als 'omlaag klimmen', 'een zak friet volschranzen' en 'een geil strak wijf leegpompen'.

En op zich kijk ik wel eens in de spiegel en tracht ik door snelle oogbewegingen en onnavolgbare verlegging van de aandacht niet teveel nadruk te leggen op her en der opkruiende bewijzen van het rijzen der jaren. En daarbij registreer ik soms wel erg nadrukkelijk de leeftijd van mensen die óf in de aanloop zijn naar grote dingen (wereldrecords, danwel hits) én de mensen die doorgestoten zijn naar de top ("Tering! Zo jong?") en spiegel ik dat onwillekeurig af aan mijn eigen jaren op aarde.

Maar van een crisis is totaal geen sprake.

Ik heb dat gewoon ieder winter.
En ik leer er mee leven.
Het is godverdomme immers de 35e keer dat ik er doorheen moet.

* scheert zich weg *

Zo. Zijn er nog 20-jarigen in de zaal die ik even ALLES over extatisch genot moet leren?

bromde Hoof om 11:45 PM (op 24-01-2005)


* duwt laatje van CD-brander dicht *

O. Dag. Trouwens.

bromde Hoof om 12:33 AM (op 25-01-2005)


Waarde Baron, wederom prachtig, maar wat een verlammmende triestheid bij me oproept is het feit dat niemand van dit illustere gezelschap doordringt tot de werkelijke kern. Triest.
We schuiven het collectief maar wat voor ons uit. Het tussen de regels lezen is duidelijk in onmin geraakt. De boodschap op de muur wil niemand meer zien. Wij allen wenden het hoofd af. Zoals door de eeuwen heen.
Zelfs onze gerespecteerde analyticus Hoof legt de vinger op de minder zere plek.
Over decenia's zal de wereld nog kreunen onder Arend's onmacht....Tupperware vergaat niet.

bromde Arnaud om 07:33 AM (op 25-01-2005)


Wat er in zit wel.

bromde Lennard om 07:48 AM (op 25-01-2005)


Een oud Klingon (schrijf je dat zo ik ben geen 'trekkie'?) gezegde, dus...

Verder heb ik het verhaal aan mijn moeder laten lezen...ze is ineens erg geinteresseerd in mijn vaders ballen.

bromde L*U*L om 09:12 AM (op 25-01-2005)


"Hij plantte zijn knokige vuist krakend in haar gezicht. Necrofilie was nieuw voor hem, en naar het zich liet aanzien was hij er niet bepaald goed in. Het kostte hem danig moeite een zwakke erectie te behouden, en het gezoem van de koeling maakte hem gek."

Een beginnetje van een verhaal wat ik vanmorgen onder de douche bedacht. Helaas heb ik een beetje een volle dag en aansluitende avond (verschoven oefenavond) dus ik denk dat het niet meer wordt dan dit.

bromde Hoof om 09:37 AM (op 25-01-2005)


Het begin is er, zou ik zo zeggen.

bromde Marnix om 09:52 AM (op 25-01-2005)


'Kalverliefdesque' en 'symbiose' zijn mooie woorden, daar krijg ik het lekker warm van.

bromde Lo Ping om 10:09 AM (op 25-01-2005)


'Kreunen als een oude ijzeren boot', daar bleef ik steken.

bromde Johanna van Buren om 10:27 AM (op 25-01-2005)


Voorgerechten

Old west carpaccio:

dun gesneden met pesto opgerolde kogelbiefstuk, in combinatie met een salade waarin noten zijn verwerkt € 9,50
Tapa’s

vijf soorten hapjes heel gezellig gepresenteerd. € 10,50
Wild mushrooms

Heksenpotje van verschillende soorten paddestoelen in heksachtige romige saus, in gezelschap van sla soorten, heel eigenwijs € 8,50
Grilled chicken salad

Koude gegaarde kipfilet, gepresenteerd met een geweldig lekkere rauwkost salade, in gezeldschap van kerrysaus € 8,50
Louisiana seafood

3 bereidingen van zalm in combinatie met een heerlijke salade, vergezeld door kruiden dressing € 11,50
Asian shrimps

spies van gegrilde garnalen op een bedje van groente en rijst, geserveerd met sojasaus en gemarineerde gember € 8,50
Mulligatauny

heerlijke pittige met kip, rijst en prei gevulde kerrysoep € 4,75
Hoofdgerechten
Wild mountain salmon

gegrilde zalmfilet in een bijzondere saus van prei, pesto en room. Alsof er een engeltje over je tong... € 15,50
Rodeo drive

Voor grote eters samengestelde botermalse medaillons van diverse vleessoorten, tournedos, kipfilet, entrecote, varkensfilet, lamskotelet en spareribs samen (+/- 700 gr.) € 24,00
Three of a kind

drie in roomboter gebakken slibtongetjes € 16,50
Atlantic dreams

Visplate, samengesteld uit zalmfilet, kabeljauw, slibtong en een spies met garnalen, vergezeld door een saus van witte wijn € 17,50
Rangers revenge

Gesauteerde biefstuk puntjes, heerlijk dromend in een rijkelijk van knoflook voorziene romige stroganoffsaus € 14,50
Spanish delight

Spaans stoofpotje van kalfslapjes met o.a. knoflook, paprika, tomaat, oregano, tijm, laurier, kruidnagel, pepertjes en een ietsie pietsie witte wijn € 14,50
Surf en turf

Gegratineerde kreeft, waaraan later een kogelbiefstuk wordt toegevoegd.

bromde de Ober om 10:45 AM (op 25-01-2005)
CHRONISCHE GEILHEID IS ZIEKTE

Uitgegeven: 25 januari 2005 07:35
Laatst gewijzigd: 25 januari 2005 09:29

BICATTERVEEN - Chronische geilheid is een ziekte. Dat stelt een commissie van de Gezondheidsraad onder leiding van oud-minister Bicat van Volksvermaak. Zo'n 30.000 tot 40.000 opgewonden Nederlanders kampen met chronische geilheid.

De ziekte komt vooral voor bij adolescente mannen. Volgens de raad kan de geilheidsziekte leiden tot ernstige invaliditeit. De klachten variëren van langdurige erecties tot extreem fantaseren tijdens het douchen.

Patiënten voelen zich volgens de Gezondheidsraad vaak niet serieus genomen omdat veel artsen denken dat ze zich aanstellen. "Er is niets ergers dan geil zijn en dan van de dokter te horen dat je volle zak helemaal niets voorstelt en dat je het je inbeeldt", zei Bicat dinsdagochtend op Radio Hitsig. "We vinden dat dit een volstrekt verkeerd beeld is en dat artsen er zo ook niet op moeten reageren."

Met sexhulp in huis kunnen de meeste adolescente jongemannen weer op de been geholpen worden, maar de wachtlijst voor behandeling is lang. Nederland telt momenteel een gespecialiseerd centrum (Bicatterveen) voor chronische geilheid. De Gezondheidsraad pleit in haar rapport voor meer behandelcentra.

bromde Kiers om 11:03 AM (op 25-01-2005)


Meanwhile, in the kitchen van het behandelcentrum...Assistants Jane and Josephine practice heavenly nursing on deeply depressed patients Robert and Bill.

bromde de directeur van het behandelcentrum om 11:08 AM (op 25-01-2005)


Eindelijk erkenning.

Nu nog vergoeding voor de hulpverleensters in het uitstekend aangeschreven behandelcentrum Yab Yum (Amsterdam) en er is weer een prachtig voorbeeld van de bijzondere samenleving waarin wij zijn.

Mocht er dan achteraf nog gezeur zijn over de hoogte van de rekening van het instituut, dan plegen we gewoon even snel een gewapende overval en trekken we het bezoek af als vergaderkosten.

bromde Hoof om 11:28 AM (op 25-01-2005)


aftrekken...

heh heh!

bromde chronisch zieke om 11:34 AM (op 25-01-2005)


Yab Yum at my place?

bromde Goddamn Zebra om 11:34 AM (op 25-01-2005)


Zo. Ik heb even de preview video gekeken voor het special membership van Ogrish.

* probeert kaken van elkaar te krijgen *

bromde Hoof om 11:48 AM (op 25-01-2005)


Hoof?Zit eens stil. Ik punnik net een portret van je.

bromde bicat om 11:54 AM (op 25-01-2005)


Baron Bicat?

Ik vind het een vuigh, mooi verhaal. Ik ben er wat laat mee, maar testosteronaire verplichtingen mijnerzijds maakten het mij gisteren onmogelijk dit verhaal te lezen.

En ik wil Hoof nog even met de volgende vraag confronteren. Als je vel niet losser kunt spannen,
hoe komt die necrofiel dan aan een zwakke erectie?

bromde mack om 12:30 PM (op 25-01-2005)


Die vraag zal zichzelf geleidelijk aan na uw 45ste beantwoorden, mack.

En dan te bedenken dat de vochtigheid der schede ook omgekeerd evenredig is aan de leeftijd.

Waarom denkt u dat de oudere medemens zo fanatief golft en bridged?

Lees erectie in deze als iedere afwijking van de hangende toestand, waarvan uw partner zegt "Goh. Wat is-tie, eh, lief..."

bromde Hoof om 12:35 PM (op 25-01-2005)


Hoof? Dat bridgen is nog niet echt toegeslagen, maar met golf houdt tegenwoordig iedereen met een modieuze zwarte bril zich bezig. Dat heeft toch niet meer met ouderdom te maken. Dat heeft met respect te maken. Zonder golf of Golf, geen respect.

bromde mack om 12:45 PM (op 25-01-2005)


Ik zei ook niet dat golfen met ouderdom te maken had. Slechts met de kracht van de erectie.
Wellicht heb je wel een punt dat modieuze zwarte brillen ook al een soort van compensatie zijn.

Bij dezen verlies ik dan mijn laatste beetje aanzien bij de mensen: IK GOLF NIET

Oók geen boerengolf, wat hier in Drochten nogal opgeld maakt. Zegt men. Maar ja. Da's ook een buitenactiviteit hè. En daar doe ik dus niet aan.

* rommelt wat aan luxaflex *

Ik dacht dat ik een kiertje licht zag.

bromde Hoof om 12:57 PM (op 25-01-2005)


Lennard, ken je me nog?Me beat you loooooong time.

bromde Lee Wang om 01:30 PM (op 25-01-2005)


Als ik niet reageer, dan is dat niet omdat ik ergens niks van vindt. Of juist wel.

Dat is dan omdat ik tot morgenochtend niet meer in de buurt van een computer kom.

* print voor de zekerheid de routebeschrijving nog 7 keer *

bromde Hoof om 02:13 PM (op 25-01-2005)


De zon schijnt op mijn linkerscherm. Als ik m'n ogen half dichtknijp, een meringue en een zonnebril opzet, een Amstel Bright nip en het gerinkel van de trams buitensluit, heeft het ergens in de verte best wel iets van een zomerse zomerdag.

Heerlijk. Fantasie.

bromde Marnix om 02:30 PM (op 25-01-2005)


Als je er dan een echte merengue en een echt meisje van maakt Marnix, dan doe ik mijn te luxe Hawaii shirt aan en zal ik langskomen om u mijn borsthaar en danskunsten met het meisje te tonen.

bromde Kiers om 02:45 PM (op 25-01-2005)


Joehoe, Kiers... Marnix... komen jullie buiten spelen?

bromde Hawaiian Girl om 02:59 PM (op 25-01-2005)


"Haar wijsvinger trekt geulen in het piepende plastic folie."

Ja, toch?
Of niet soms?
Hoe dan ook, mooi verhaal.

bromde ap om 03:54 PM (op 25-01-2005)


(Voor Paul)

De oude kroeg

Ik houd zozeer van die verlaten kroegen
buiten de stad in het namiddaguur,
men droomt er rustig, wachtend op den vroegen
schemeravond, naast een gezellig vuur.

Sedert een eeuw misschien ligt hier wit zand
op de geschuurde en uitgesleten planken.
Alles is oud, de stoelen en de blanke
tafels. Dit is een huis, een vaderland.

'k Zie door het raam een tuin die druipt van regen,
de winterlucht is mistig, grijs en geel,
en alles wat ik lijdzaam heb verzwegen,
dringt plots in kroppend snikken naar mijn keel.

En toch ben ik gelukkig, want nooit kende
mijn jeugd den vrede die ik nu gevoel;

'k weet mij nu nader bij mijn menslijk doel:
de dood, maar zonder 't masker der ellende.

bromde Jan van Nijlen om 04:27 PM (op 25-01-2005)


Prachtig verhaal eerwaarde Baron. Ik ga er bijna spontaan weer van schrijven.

bromde Nijn om 05:08 PM (op 25-01-2005)


Ik houd niet van de ananas.
Doe mij maar perzik uit een glas.

bromde Marnix om 05:10 PM (op 25-01-2005)


Hè, hè, eindelijk off topic.

*bwurps*

Werd tijd!

bromde Eduardo (niet meer in Amsterdam, morgen weer) om 05:13 PM (op 25-01-2005)


Ik ben niet zo gek op perzik uit een glas,
vindt u het erg als ik er in plas?

bromde Eduardo om 05:17 PM (op 25-01-2005)


Pissen in een perzik. Zo zo...

bromde Vincent Nemo om 06:27 PM (op 25-01-2005)


gloep!

*laat lange dikke spekvette haring met veel uitjes door keelgat glijden en slikt zonder kauwen alles in 1x keer door*

..ooops, daar zal de Hawaiian girl niet van gediend zijn.

bromde Kiers om 07:48 PM (op 25-01-2005)


Dinsdagharing. Zijn die net zo lekker, Kiers?

bromde bicat om 07:52 PM (op 25-01-2005)


HALLOOO?! Ik ben nog steeds de grootste en de dikste en de vetste en de beste.

Verdomme.

bromde de zaterdagharing om 08:02 PM (op 25-01-2005)
Es ist Partime - Und so Geht's!Die Idee ist ganz einfach. Als GastgeberIn lädt man ein paar Freundinnen, Kolleginnen, Bekannte oder Verwandte ein, die Tupperware-Beraterin kommt hinzu und führt einige Tupperware-Produkte vor, vielleicht mit ein paar Kostproben oder themenspezifisch - ganz nach Wunsch. Die vorgestellten Tupperware-Produkte können dann bestellt werden. Die Beraterin beantwortet natürlich auch gerne alle Fragen zu anderen Tupperware-Produkten, z.B. aus dem Katalog.
Oder Sie suchen sich selbst eine Bezirkshandlung in Ihrer Nähe aus. Dort hilft man Ihnen ebenfalls gerne weiter.

usere neue producten


Wenn Sie es einfach einmal ausprobieren möchten, als Gast oder GastgeberIn bei einer Tupperparty® dabei zu sein, finden Sie hier ein Formular, in dem Sie Ihren Wunsch angeben. Eine Beraterin in Ihrer Nähe nimmt dann umgehend Kontakt mit Ihnen auf.

Vielleicht am interessantesten ist es, auf der Tupperparty® nicht nur Gast, sondern GastgeberIn zu sein!

bromde grtshrysj7668u om 08:25 PM (op 25-01-2005)


Probieren sie auch unsere Tupperware® hair care produkte!

bromde grtshry7578jffgfd om 08:30 PM (op 25-01-2005)


zucht...BERLIN, Nov. 17.?According to the vital statistics of Germany for the year 1891, 4091 males and 1289 females committed suicide. The methods of self-destruction were as follows: By hanging, 3567; drowning, 732; shooting, 611; poison, 232; cutting their throats, 112; throwing themselves under railroad trains, 77; throwing themselves from heights, 49.

bromde grtshsry64h6d om 08:35 PM (op 25-01-2005)


Je eigen halsslagaders afknijpen met een lijmtang is al origineler.

bromde bicat om 08:49 PM (op 25-01-2005)


Of een pondje bloedverdunners slikken en daarna een paar uur onder een hete douche gaan staan.
Oh! The pressure of making a choice.

bromde Adriana om 08:59 PM (op 25-01-2005)


Ha, ha, ha, gij zijt op dreef!

En dan doel ik niet alleen op gr666ts, vrouwe ardiana.

*worstelt teen*

bromde Eduardo om 09:23 PM (op 25-01-2005)


Te koop bij The Ritz-Carlton, Boston:

Sneeuwschuivert van het merk DEER. Alleen deze week gebruikt. Zo goed als nieuw. Gekocht voor $5000.00 incl. Tax. Verkoop voor $4250.00 excl verschepen. Maar wacht, als je reageert voor January 27 stoppen we er ook nog een paar bergschoenen bij en twee paar handschoenen.

bromde Kiers om 11:21 PM (op 25-01-2005)


Op nielsenvincent.blogspot.com lees ik:

- VOORTAAN NIET MEER DOEN
Gisterochtend las ik het weer. Ene Ed Korstanje, een kunstgrasdirecteur uit Oss, werd in de Volkskrant als volgt geciteerd: 'We hebben ervoor gezorgd dat het gras er een beetje sexy uitziet.'

Pardon?

Dat oneigenlijke gebruik van het woord 'sexy', dat wil ik dus niet meer hebben. Dat heeft zijn langste tijd gehad als het aan mij ligt. Ik zie het vooral oudere mannen doen, en dan vaak in journalistieke en politieke kringen - en het is blijkbaar dus zelfs doorgedrongen in de kunstgrassector. Zulke mannen spreken bijvoorbeeld van een politieke partij die niet meer zo sexy is of van een vernieuwd krantenkatern dat juist wel sexy is. Ik kan me er weinig bij voorstellen en ik wil het niet meer horen.

In de toekomst zal ik hier vaker woorden en uitdrukkingen in de ban doen. Vooralsnog verbied ik de woorden 'sexy' (zie voorgaande voorbeelden) en 'zijn/haar stinkende best doen'. Ik ben lang genoeg tolerant en welwillend geweest, wat jullie.

V. -

Wat ik?
Wat een zeikerd, die vincent. En wat een sexy naam.
En nu mijn stinkende best doen om die fles port leeg te drinken...

bromde Vincent Nemo om 11:28 PM (op 25-01-2005)


Ga ik nog even een uurtje de bokszak teisteren.

Er moeten deze zomer immers weer tientallen exotische braadkarkassen versjouwd worden.

bromde Marnix om 11:51 PM (op 25-01-2005)


Ah! Duik ik nog even in de wastobbe. Moeder de FRAU knipoogte besmuikt. Wie weet heeft ze een stiekem zakje nibbits voor onder het dekbed.

bromde bicat om 12:03 AM (op 26-01-2005)


Ik probeer nog even wat te maken van mijn halve erectie.. internet is niet meer wat het geweest is...

bromde Sikbock om 12:26 AM (op 26-01-2005)


Goedemorgen, knaapjes. Wat is het een sexy ochtend met die strakke blauwe hemel. MAAARRR... het zal best stinkend koud zijn.

Hééé nieuwe gezichten, Niels en Vincent de Cherry Twinks. Môguh jongens.Nemen jullie zelf een bakje koffie?

bromde Kiers om 08:32 AM (op 26-01-2005)
Bicatverwachting van woensdag 26 januari: Overwegend vuigh, met hier en daar een scherts, afgewisseld met sombere lachsalvo's.

bromde een krakende woensdagmorgen om 09:23 AM (op 26-01-2005)


Gelukkig heb ik mijn ijsberenbontmuts en kevlar maliënkolder aan.

bromde Marnix om 09:56 AM (op 26-01-2005)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)