huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Voor niets gaat de zon op"] [huiswaarts] [volgende bral: "Types - De Voetbalsupporter"]

11/10/2004: "Novembernevel"

Het was de tweede van november van het jaar 1916. De Westvlaamse modderpoelen waren omzwachteld met dikke nevelslierten. Muren van ondoordringbare mist hielden de doodse kilte gevangen. Tientallen donkere gedaanten lagen roerloos in de loopgraven, ondergelopen kraters en schuttersgaten, één met de modder. Het leek een surrealistisch helletafereel ontsproten aan de zieke geest van een duivelskunstenaar. Een verschrikte vogel schoot kwetterend de mist in. Een doodse stilte had het Niemandsland in zijn greep. Of toch niet.

Een donkere schim strompelde doorheen het kluwen van prikkeldraad, kapotgeschoten stellingen, modder en puin. Piepend sneed de adem door zijn longen, zijn gerafeld uniform stonk naar modder, bloed en goor. Hij vluchtte, rende doolloos langs de lijken en verstomde wapens. Waar was hij? Hij had er geen idee van, hij moest gewoon verder, terug naar die afgrijselijke plaats. Zou hij nog op tijd komen? Zijn botten schreeuwden om rust en zijn hoofd bonkte als een stalinorgel. Hij was de tel kwijt geraakt hoeveel keer hij had gepoogd zijn doel te bereiken. Hij kon en mocht niet opgeven! Hij voelde het; ditmaal zou hij op tijd komen, als hij die verrekte plaats maar vond.

Schichtig schoot zijn blik heen en weer, de loop van zijn geweer sloeg als een doorgedraaide kompasnaald alle richtingen uit. Niet schieten, hou je kalm, hou je stil en maak voort, verraad je niet, praatte de gedaante zich moed in. Hij plofte zich neer achter een muur. Het was hier stil, angstwekkend stil. Het strijdtoneel was hier lang afgelopen. Bedroog zijn verwarde geest hem of leek het alsof hier nauwelijks nog sporen van de oorlog te zien waren? Alles leek hier zo rustig. Te rustig. Zelfs het constante gedreun van de kanonnen was hier niet te horen. Hij tuurde doorheen het dikke witte gordijn. Vervloekte mist. Hij kon niets zien. Hij voelde aan dat het eindpunt nog niet in zicht was. Hoe lang moest hij hier nog ronddolen, in dit godverlaten hellegat! Hij vloekte! “Bedaar!” knarsetandde hij. Daar ergens voorbij het dorp. Hij schatte de afstand naar de kerktoren die hij in de verte waarnam.

Zijn keel was droog. Kon hij die vervloekte mist maar opdrinken. Die mist misleidde hem, het leek wel dat ze eeuwig over de velden hing en hem gevangen hield, weg van zijn doel. Kon hij maar een glimp van de blauwe lucht boven hem opvangen. Kon hij de zon maar op zijn huid voelen. Dorst, die scheurende dorst. Al uren geleden was de laatste druppel uit zijn veldfles verdwenen. Op de lijken waarmee de velden bezaaid lagen, had hij enkel wat conserven en nat brood gevonden.

In het dorp leek alles stil. Hij verschool zich in het struikgewas en bestudeerde de huizen. Hier was helemaal niets kapotgeschoten? Hij hoorde geen gevecht, geen sporadisch geweervuur in de verte, niets. Alles lag er doods bij. Waar waren zijn makkers? Als ze al gesneuveld waren onder de tegenstand, waar was de vijand dan?

Plots hoorde hij geschreeuw. Eerst vrij zwak, alsof de wind het van ver had meegevoerd, maar het was al dagen windstil. Het geschreeuw en krijgsgejoel zwelde plots aan alsof het uit zijn eigen schedel kwam! Hij was verward. Daar dus, hij stormde uit zijn schuilplaats in de richting van het gekrijs. Hun gekrijs! Hij meende de stemmen van zijn makkers te herkennen. Hij kon niet volgen, het geschreeuw verwijderde zich weer, lokte hem weg. Ze riepen hem, zijn naam, hij hoorde het goed zijn naam! Ze schreeuwden om hulp, dat hij de gasmaskers moest brengen! Die verrekte maskers!

In de ruïne van het huis had hij verstijfd van angst het toneel gadegeslagen.

Enkele straten verder hadden zijn makkers hevige slag geleverd toen ze in een hinderlaag waren gevallen. Hij had verlamd van angst de groene wolken tussen hen in zien ontploffen. Hun gekrijs had door merg en been gesneden toen die dampen hen hadden omsingeld en gedood. Rillend van afgrijzen was hij ineengekropen. Luid geschreeuw in zijn oor had hem tot de werkelijkheid geroepen. De chaos van geweervuur, vallen puin en granaten, maakte hem horendol. En dan dat geschreeuw in zijn oor! Maak voort, zet je masker op en breng de rest naar voor! Hij had het geschreeuw niet gehoorzaamd. De zak met maskers was uit zijn handen gerukt. Onder de fluitende kogels en zware knallen, waren twee mannen de vuurlijn ingestormd. Machinegeweervuur was losgebarsten boven zijn hoofd. Hij had geflipt. Hij had zijn handen tegen zijn oren geklemd en geschreeuwd!

Hij was overeind gesleurd en een vreselijk monster was tegen hem tekeer gegaan. Hij was ineengekropen van angst. Het monster wilde hem de groene dampen insturen samen met de achterblijvers hier. Nee, ik ga niet naar voor, ik blijf hier! Hier ben ik veilig! Het volgend moment had de schuilplaats het onder een donderende knal begeven. Hij werd meegetrokken door de anderen. Ze waren naar voor gestrompeld onder het hevige vuur, al schietend hadden ze getracht de anderen te ontzetten. Hij was als verdoofd geweest. Hij had gedacht veilig te zijn achter een hoop stenen, toen het monster naast hem, het sein tot de aanval had geblazen. Hij was roerloos blijven liggen. Zijn hart was uit zijn borst gesprongen. Naar ademsnakkend had hij zich op zijn rug gerold. Het monster had enkele van zijn makkers naar achtergestuurd om versterking. Hij wou mee, weg van deze helse slachtpartij. Ruw was hij tegen de grond gedrukt toen hij hen achterna had willen hollen. Nee, niet hier blijven, hij wou ten koste van alles weg. Het monster had gedreigd, nee, nee, het monster ging hem afmaken, met een vlugge beweging was hij weggedoken en had zijn geweer op het monster leeggeschoten. Met opengesperde ogen was het monster ineen gezakt.

Hij had even verstomd gestaan, maar had beseft dat hij weg moest, nu het nog kon. Hij had gerend en gerend en huilend had hij het geroep van zijn makkers genegeerd. Plots was hij door een felle pijn in zijn rug tegen de grond gesmakt. Hij heeft niet geweten niet hoe lang hij daar had gelegen, maar toen hij bij zijn positieven was gekomen, was alles stil geworden. Hij bleek ver van het slagveld te liggen, had hij ontdekt. Zijn oorspronkelijke paniek had hem doen vluchten, maar hij had zich vermand en was op zoek gegaan naar zijn makkers. Met alle munitie die hij had kunnen vinden.

Maar hier in het dorp, het was toch dit dorp, vroeg hij zich af, alles was stil.

Al zoveel keer was hij hier terug gekomen, telkens weer had hij hun geschreeuw gehoord, maar zijn makkers had hij nog niet gevonden. Hij besloot het dorp door te sluipen. Hij zag een pad en volgde het. Hij had al een tijdje hun geschreeuw niet meer gehoord. De nevel leek hier minder te worden. Een laag muurtje daagde op uit de slierten. Een kerkhof. Hij kon zich niet herinneren dat hier een kerkhof had gelegen. Hij dwaalde langs de graven. De graven blonken als nieuw, allemaal de zelfde witte zerken netjes op een kaarsrechte rij in een zorgvuldig aangelegd plantsoen geplant. Hij begreep het niet. Wat was dit. De namen waren duidelijk leesbaar. Hier lagen allerlei mannen van verschillende compagnies. Hoe kon dit? Die waren hier niet eens gelegerd bij zijn weten. Plots verstijfde hij. De adem stokte in zijn keel en hij werd week van binnen. Op een steen, tussen een lijst van namen, zag hij niet alleen die van zijn makkers. Daar in het midden stond ook zijn eigen naam.


door CMS

Reedsch...112 toevoegingen...

tandenknarsen?

bromde ome peet om 12:06 PM (op 10-11-2004)


Ik hoor het al weer, Gezakt voor wiskunde.

bromde Vilé om 12:09 PM (op 10-11-2004)


Maar Broeder, zie je het dan niet? De Dood is een voor soldaten door machtswellustelingen geplaveide weg en Held een goedkope titel.

bromde Kiers om 12:17 PM (op 10-11-2004)


*hevig geroerd*

In vredestijd begraven de zonen hun vaders,
in oorlogstijd de vaders hun zonen.

bromde Vilé om 12:24 PM (op 10-11-2004)


Goh, een vergissing zeker van de begrafenisondernemer? Dat had je knap verborgen CMS.

bromde mack om 12:28 PM (op 10-11-2004)


wie was dat toch...

die zei 'War is old men talking and young men dying'... met een O

god...

bromde sha-baz om 12:29 PM (op 10-11-2004)


http://www.shotatdawn.org.uk/

Nog meer fijne verhalen.

bromde Lennard om 12:36 PM (op 10-11-2004)


Niemand wist destijds dat hij in de Eerste Wereldoorlog vocht.

Bizar.

bromde Marnix om 12:40 PM (op 10-11-2004)


Lennard, de volgende keer even vermelden dat er geluid bij zit.
Ik zit hier in de baas z'n tijd weet je?

bromde mack om 12:40 PM (op 10-11-2004)


Sorry.

bromde Lennard om 12:42 PM (op 10-11-2004)


Inderdaad bizar, Marnix.
Maar wie wist zestig jaar geleden dat hij in de laatste wereldoorlog vocht?

bromde mack om 12:46 PM (op 10-11-2004)


Wanneer zijn ze er eigenlijk achter gekomen dat het WO1 was? En hadden ze het voor WO2 gewoon over de WO en dat ze daarna zijn gaan nummeren?

bromde Lennard om 12:49 PM (op 10-11-2004)


Le grand guerre (kan ook la geweest zijn).
In Nederland sprak men van De Wereldbrand

bromde ome peer om 12:52 PM (op 10-11-2004)


De toekomst is het verleden dat jou van achteren besluipt, waerde Marnix.

*voelt filosofische gloed op de balzak opkomen*

bromde Kiers om 12:52 PM (op 10-11-2004)


Europa in vuur en vlam had men het ook wel over. Alleen had het dan Europa-oorlog I genoemd.

bromde mack om 12:58 PM (op 10-11-2004)


u moet eens hier naar the flanders fields komen, waar er niet alleen wortels in de grond zitten en boeren het best gepantserde tractoren gebruiken om hun velden te doorploegen ;-)
als je heel stil bent (zelfs nen Ollander moet dat kunnen!), dan kun je ze nog horen jammeren in de wind en het geruis van de bomen...die verloren dwalende geesten

bromde cms om 01:01 PM (op 10-11-2004)


Dat lijkt me wel een hele vuighe gewaarwording.

bromde mack om 01:03 PM (op 10-11-2004)


Op de Geestdodende Gronden hoort men de uilen roepen en de vos (en natuurlijk de maanzieken)

(Bereidt zich voor op de derde Van Goghse Kruistocht)

bromde Ome Peet om 01:23 PM (op 10-11-2004)


Oorlog is een lelijk ding. Deze tekst ook, beste cms, maar ik heb ze hier nog lelijker gezien - zie o.a. "werkvreugde" en "vlucht met mij", echte draken.

En nee, Hollanders kunnen dat niet, heel stil zijn - toch niet bij leven en welzijn - is het niet, jongens?

bromde Vincent Nemo om 01:23 PM (op 10-11-2004)


Zelfs een dode Hollander stinkt

bromde Ome Peet om 01:25 PM (op 10-11-2004)


*schiet volledig los uit filosofische bui*

WAT ZEG JE VINCENT? IK STA TE DISCUSSIEREN MET EEN HIPPE DAME IN EEN TRENDY TENT!! OBER, HEEFT U NOG 40 BIER VOOR MIJ EN MIJN BESTE VRIENDEN?

bromde Kiers om 01:26 PM (op 10-11-2004)


EXCUSEER KIERS, DAT IS MIJN BANAAN IN JE OOR.

bromde Vincent Nemo om 01:43 PM (op 10-11-2004)


Kiers, let op! da's een Vent, met hoof(d)letter V, van Vors geschapen!

bromde Vilé om 02:10 PM (op 10-11-2004)


13.50 Over de politiescanner wordt omgeroepen dat de Goeverneurslaan naast de Antheunisstraat vrij moet worden gehouden. Er gaan geruchten dat er tanks en helikopters naar Den Haag onderweg zijn.

Klik maar!

Gezellig.

bromde Lennard om 02:13 PM (op 10-11-2004)


I SEE DEAD PEOPLE? Ja leest wel lekker weg CMS. Ga zo door. Ik zou alleen... *trekt agressieve crackhand van toetsenbord*

Zeg Nijn: misschien heb ik je wel het slachtoffer gemaakt van mijn terminale belletrie-allergie. Goed uitgevoerd of niet, dat laten we ffen rusten. Dus pardon. Toch zou ik _echt_ minder bijvoeg... *wurgt zichzelf*

bromde grtsbj;otjh om 02:16 PM (op 10-11-2004)


vond trouwens een verfrommmeld lijstje in de metro: 'Alleen ALLAH is Theo!' stond er op, daaronder een lijst. Eerst Theo van Gogh -doorgestreept-, dan Theo Maasen, dan Mental Theo, dan Theo Hoogstraaten, dan Theo Bos.....

bromde grtsjsyrjr om 02:23 PM (op 10-11-2004)


Dat zeg je mooi, Vile. In oorlogstijd enzo, ja dat is prachtig gezegd. In amerika wordt het ritueel grotendeels uit het beeld gehouden maar hier, in dit godgeplaagde land, hier zitten we met die mixed media cult en twijfels en woede en geldtekorten en de opmars van de nichtenstaat en het lesbo fascisme en geldtekort en oppervlakkige slecht uitgevoerde sm sexshows en tekorten, schaarste, eenzaamheid en armoede. Ik ben misselijk maar niet echt ondersteboven van je verhaal, cms. Een graf krijgen we allemaal, of niet en wat dan nog.

bromde novecento om 02:32 PM (op 10-11-2004)


hey cento, wist je dat Jeremia ook al een cultuurpessimist was? Jeremia 12: 10 - 13:

10 Vele herders hebben mijn wijngaard verwoest, mijn akker vertrapt, mijn kostelijke akker gemaakt tot een woeste steppe, 11 zij hebben hem tot een woestenij gemaakt; treurig, verwoest ligt hij vóór Mij, verwoest is het gehele land; niemand echter neemt het ter harte. 12 Op alle kale heuvels in de woestijn zijn verwoesters gekomen, want het zwaard des HEREN verslindt van het ene einde van het land tot het andere, niemand heeft vrede. 13 Zij hebben tarwe gezaaid, maar doornen gemaaid, zij hebben zich afgetobd zonder enige bate. Ja, staat beschaamd over de opbrengst die gij hebt verkregen ten gevolge van de brandende toorn des HEREN...

och och. vandaar ook het werkwoord

bromde grtshyj om 02:43 PM (op 10-11-2004)


Heer grlduishgnwguts, zou u zich willen houden aan de etiquette omtrent het neerschrijven van uw eigen naam en zo handig opgetekend door ene Lennard?

"Het valt me op dat veel mensen grhdvsrkjhts verkeerd schrijven.

Let op:
Begin met gr.
Rammel wat over het toetsenbord.
Eindig met ts.
Dit is de enige correcte manier om grlkdrtgkrehngbts te schrijven.

Da's voor grjhgljhrgts ook wel zo leuk, dat iedereen gewoon z'n naam goed schrijft.

bromde Lennard om 09:36 PM (op 09-11-2004)"

Met een geinig linkje van de zaak als woensdagmiddagbonus. Kom daar eens om bij uw supermarkt.

bromde Bicat's autocorrector om 02:48 PM (op 10-11-2004)


vreemd? ik doe al maaaanden begin met grts en rammel dan wat. fjfkhku809 wellicht wil de heer Lennard hierover met mij in conclaaf? Met als inzet een frietje berenholsmeer?

bromde grtsghstydsrth om 02:52 PM (op 10-11-2004)


trouwens, ik zoek plaatjes van porno-smsreclame op tv. any suggestions?

bromde grts om 02:54 PM (op 10-11-2004)


http://www.gazetadeoradea.ro/html/sms.gif

bromde Nou... om 02:58 PM (op 10-11-2004)


ah, helemaal goed! hoe troostelozer hoe beter. dank

bromde grtslhbli;o om 03:02 PM (op 10-11-2004)


bromde K3 in Wonderland om 03:05 PM (op 10-11-2004)


Grtsjfla, mij maakt het niet uit. Het gaat mij er om dat er niet zomaar wat wordt gedaan. Ik doe het voortaan op jouw manier: grtsrkjh.

bromde Lennard om 03:20 PM (op 10-11-2004)


Oh, ik dacht juist dat het de bedóeling was dat je zomaar wat deed.

Grasvfjkjk;;;taes
Grssdfdlliuil;piustg
Grp;oiwee;ajfjksdf

Het is volgens mij toch wel duidelijk.

bromde Marnix om 03:39 PM (op 10-11-2004)


Gr#%rll:
Een herder, noemt die zich heer?
Ken je dat herdersverhaal uit De Alchemist van Paolo Coelho?

bromde nove om 03:44 PM (op 10-11-2004)


ach, het maakt allemaal niet uit heren! het leven is mooi. ter illustratie:

bromde grtsrjs764wkj om 03:45 PM (op 10-11-2004)


Jaja, dat ken ik heer cento, maar alchemie is net als seks. je kunt het beter bedrijven dan er over lezen. Neem nou: http://www.sacred-texts.com/alc/emerald.htm

bromde grtsparacelsus om 04:10 PM (op 10-11-2004)


Grbwurpts?

Mag dat ook?

Of, ehh, Grpfoarts?

*eet oren kaal*

bromde Eduardo om 04:12 PM (op 10-11-2004)
wat u zegt, heer eduardo

bromde grtdsjsrj om 04:14 PM (op 10-11-2004)


Mijn dank is groot, Grlksjsiojcts.

bromde Eduardo om 04:17 PM (op 10-11-2004)


Foneten:
Eet radikaal oren
Eet oraal rekten
Rekt atleten oor
Oort allen etaa

bromde Vilé, radikaal tolerant om 04:17 PM (op 10-11-2004)


Hello, is this Paolo Coelho? Your stuff really stinks, man!

bromde keith flint om 04:36 PM (op 10-11-2004)


*fietst fluitend naar huis met Hollandse garnalen, huisgemaakte bisque, zeeduivel, een Sancerre en een 1er Cru Chablis in de tas. Ijs met warme kersen toe*

Wijn is zonlicht, gevat in water, volgens Galileo. Robert Louis Stevenson heeft het over "gebottelde poëzie" en Werumeus Buning noemde wijn "de bloem in het knoopsgat van de beschaving".

Pas morgen vergaat de wereld en sorry voor mijn narcisme.

bromde Kiers om 04:56 PM (op 10-11-2004)


Maak ik vanavond, om de zaak een beetje in balans te houden, een tosti.

bromde Marnix om 05:54 PM (op 10-11-2004)


Ah, heer Kiers, u gaat Zarzuela maken?

*kwijlt onherroepelijk?

Lekker!

bromde Eduardo om 05:54 PM (op 10-11-2004)


? = *

Fok!

bromde Eduardo om 05:55 PM (op 10-11-2004)


Herr Gre4750&retysf:
oh bah, mystiek. Precies, dan liever sex.

bromde nove om 07:13 PM (op 10-11-2004)


pfff... dus u heeft liever de 3e hands theezakjes coelho-mystiek dan the real deal, heer cento? denkt u soms dat de pyramides gebouwd hadden kunnen worden door coelho-lezers?

25x zoveel legertuig als next runner up, internet uitgevonden, de BOM, denkt u dat wij in dit platgeslagen kikkerlandje, zonder de mystiek-paraniode overtuiging dat wij 'gods volk' zijn, dat hadden kunnen doen? Nee natuurlijk. Mensen zonder mystiek zijn pijlenverzamelaars zonder boog, overdrachtelijke autocastraten, een hoop gelul zonder bisonwollen hemd.

ugh.

bromde grts aka shitting bull om 07:59 PM (op 10-11-2004)


@grrttthssksmkmgsts, yeah...
die crackhand van je zou ik anders geamputeerd hebben mcoht je die niet op tijd hebben teruggetrokken...op tijd terugtrekken da's de modus operandi om het vuige lijf te redden of course!
@Novecento: hmmm enkel misselijk? damn I didn't kill you? en niet ondersteboven ook niet:-(
ik wil je gerust ondersteboven hangen tot de strdqsjgbqlsrhgnt uit je mond druipt
:-)
indeed vroeg of laat krijgen we allemaal een graf...maar wel liefst op het moment dat ik weet dat ik dood ben, stel je voor dat ik sterf van ontzetting als ik mijn eigen grafheuvel zie onder een hoop schijtende koeien...

bromde cms om 08:03 PM (op 10-11-2004)


Als volgende onderwerp van een vuigh verhaal heb ik een drietal opties:

- Dominee blijkt geil wijf met ENORME tieten
- Jan van 5 slacht zijn complete familie af, met een rammelaar
- Iets vaags, zonder begin of einde

Laat maar even weten.

bromde Marnix om 09:13 PM (op 10-11-2004)


Grtss. Wat zei ik, ik hou niet van mystiek, wel van sex hoor. En hard werken, daarmee bouwt men huizen als kastelen, of pyramiden, what the f*... En Coelho is uiteraard een sprookje, niet slecht al zit er net zoveel 'wijsheid' in kabouterverhalen van Rien Poortvliet, de Hobbit of de boeken van de Gebroeders Grimm. Neem Maarten Toonder, da's toch net zo goed ? Minder sex, meer lijfstijl voor heren van stand. Dat lijkt mij ook het onderwerp van de alchemist, hoe wordt ik van jongen tot man en een heer van stand.
Cms: doodswensen zijn ernstig te nemen. Ik heb weleens van 'uittreding' gehoord, dat is nou een leuk onderwerp voor de fantasie.

bromde nove om 10:13 PM (op 10-11-2004)


Paté van kouwe kippen.

Je moet er van houden, maar dat doe ik toevallig.

bromde Marnix om 12:40 AM (op 11-11-2004)


Marnix, over je onderwerpkeuze. Als bekend mag worden verondersteld, ben jij de enige op bicat.net die werkelijk kan schrijven. Het maakt volgens mij derhalve weinig uit waarover je schrijft. 'Het zit altijd goed', zou Reve hebben gezegd.

bromde Paul om 01:14 AM (op 11-11-2004)


Lennard en ik gaan lekker frietjes eten! Puh ..

bromde CiNNeR om 01:54 AM (op 11-11-2004)


De minirok is weer in ere hersteld, las ik.Iemand bezwaren?

bromde P. om 02:52 AM (op 11-11-2004)


P., das geen minirok, da's een maxibeen.

Kiers, lekker liggen kotsen na de oraal correcte verkrachting der smaakpapillen ? zo ziet zo'n smakelijk maal met Cancerre er toch een stuk beter uit, niet? Wablief? nee, worteltjes zaten er niet bij, al lijkt het wel zo!

bromde Vilé, Radikaal tolerant om 08:57 AM (op 11-11-2004)


Marnix, doe mij die kalashnikov rammelaar met baby eens in een verhaal?

bromde Vilé, Radiaal toileterand om 09:00 AM (op 11-11-2004)


Die Georgina Verbaan heeft écht een goed stel, heu, hersens. Tegenwoordig.

bromde Hoof om 11:00 AM (op 11-11-2004)


En nog van haarzelf ook zo te zien! Of heb ik er geen kijk op?

bromde Adriana om 11:41 AM (op 11-11-2004)


het nevelt in de novembergeesten blijkbaar hier...
ik brand een kaars voor jullie zielen,
verbrand jullie aars niet, waneer de vlam onder jullie rokken slaat, vuige gluurders,
wat schaft de pot seffens wat tiestert binnenkort onze verloederde smaakpapillen? iets bitter-zoets, met lichte kaneelsmaak?

bromde cms om 11:50 AM (op 11-11-2004)


Ik geloof nooit dat de metamorfose van Georgina (kijk de foto's op haar eigen site maar) naar nu te danken is aan een dieet van drugs, champagne en kaviaar alléén.

Anders had ik inmiddels ook DD gehad.
Of misschien zit het 'm in de Prozac.

Ik denk toch aan een kleine vloeibare toevoeging. Aan de binnenkant, wel te verstaan. Er bovenop, dat zou natuurlijk nooit in mijn gedachten opkomen.

bromde Hoof om 12:14 PM (op 11-11-2004)


Mijn baas houdt me vandaag van mijn werk af. Vandaar dit eenzame comment mijnerzijds.

bromde mack om 12:30 PM (op 11-11-2004)


Georgina's ENORME Verbaantjes zouden het gevolg zijn van de vele copieuze diners met Jort. Goeie verklaring.

bromde Marnix om 01:05 PM (op 11-11-2004)


Zo vind ik die rooie van GTST, die denkt dat haar kind dood is, maar dat issie niet, dat kind wat ze kreeg nadat ze met haar vader had liggen reupelen. Hoe heet ze. Van dat Hotel. De Rozentuin.

Die mag er ook wezen. Kwa Verbaantjes.

En ook die met die rug. Die het eerst deed met de vermeende zoon, later broer, van Ludo.

Die heeft ook behoorlijke Verbaantjes.

bromde Lennard om 02:21 PM (op 11-11-2004)


Victoria Kiremko!
Geil frikadelletje!

Daar zou ik wel eens een kwakje mayo op kwijt willen raken!

* enthousiasme! *

bromde Hoof om 02:26 PM (op 11-11-2004)


Dat treft. Het gaat vandaag over mayo. En Kiremko is wel een hele mooie naam trouwens, voor een geil frika-delletje.

bromde Lennard om 02:42 PM (op 11-11-2004)


Ik heet Koblenko. Hoor.

bromde Victoria om 02:44 PM (op 11-11-2004)


* googled op Kiremko *

Dat mag er anders ook wel wezen hoor...

bromde Lennard om 02:59 PM (op 11-11-2004)


Ja, ik ben mij er eentje...

bromde Hoof om 03:08 PM (op 11-11-2004)


ja, wij zijn er ons ook eentje

bromde Jumis om 03:44 PM (op 11-11-2004)


Nee. Mij kun je er goed bijhebben.

* let helemaal niet op terwijl hij zijn trouwring uit een gehaktmolen peutert, met de stekker erin *

Een trouwring op stroom?
Ja, dan blíjft het vonken.

bromde Hoof om 04:36 PM (op 11-11-2004)


Zeg, dat verhaal waar het eigenlijk om gaat. Was dat in 1916 of gisteren in Den Haag?

bromde jan om 04:55 PM (op 11-11-2004)


Mag ik tussendoor ook wat zeggen?

bromde Kiers om 05:00 PM (op 11-11-2004)


Als je maar niet met volle mond praat.

bromde Adriana om 05:07 PM (op 11-11-2004)


Waarom ligt die mevrouw op een dooie walvis?

bromde Marnix om 05:26 PM (op 11-11-2004)


Bovenal,

waar zijn haar(?)verbaantjes?

*lurkt aan teen*

bromde Eduardo om 05:50 PM (op 11-11-2004)


Georgina, dat is toch dat schrandere meisje dat de hele dag "vrolijk, vrolijk, vrolijk" in haar hoofd heeft? Sommige mensen noemen dat een handicap, maar dat vind ik zo gemeen om te zeggen.

* peutert een pinguinbotje van tussen de tanden van zijn vlaamse reus *

bromde bewegende om 06:09 PM (op 11-11-2004)


Namaste! Heeft iemand een beter fotoshop programma?CMS, gezien de kwaliteit van je stukjes heb je een bijzonder grote bek. Dat mag ik wel. Ga zo door. oja: apenstaartjes zijn ECHT voor losers.

Kiers: Doe die dominee met grote tieten, Jacobine smeekt het u!!!

bromde grtsjrsykru om 06:37 PM (op 11-11-2004)


o ja Cento, Jee ik ben blij dat ik niet in jouw hoofd woon zeg - en jij vice versa, nietwaar? -

nou nog Eentje dan, omdat ze zo leuk zijn

bromde grtsstje om 06:43 PM (op 11-11-2004)


oja, dit is katja geloof ik

bromde grtsjyyk om 06:46 PM (op 11-11-2004)


Photoshoppen met Paint, Grasdrtsteqwre? Dit lijkt me typisch het afstudeerwerk van iemand van het Grafisch Lyceum. Da's ook altijd zo talentloos.

bromde Marnix om 06:56 PM (op 11-11-2004)


*speurt op nu.nl naar geschikt persbericht om te kiersen*

Godverdomme, níets te kiersen vandaag zonder het risico te lopen voor maatschappelijk ontwrichtend element met radicale doeleinden te worden beschouwd.

Overigens excuus voor de aanhef van deze zin. Ik wil niemand specifiek en zeker niet bevolkingsgroepen in het algemeen kwetsen of anderszins in de eer tasten.

*kijkt schichtig*

bromde Kiers om 07:08 PM (op 11-11-2004)


Daar kom je nog niet zo makkelijk van af, mannetje.

Wat betekent dat eigenlijk, Kiers.

Kanker Islam En Represailles Spoedig?

Ik dacht al dat ik je doorhad.
We hebben een F
We hebben een A
We hebben een T
We hebben een W
We hebben een A

We hebben een FATWA!!!!

* poetst met wat spuug handgranaten op *

Eens even kijken of ik die makkelijk kan mailen...

bromde Een willekeurige extremistische moslimstrijder om 07:24 PM (op 11-11-2004)


Tyfus, Kiers! We laten ons toch niet monddood maken door dat, eh, die, dat soort, erh, nou ja.

Toch?

bromde Marnix om 07:26 PM (op 11-11-2004)


*gooit eigen ruit in*

Jááá hoor! Daar heb je het al; gedonder in de glazen.

bromde Kiers om 07:50 PM (op 11-11-2004)


Ik heb ook eens zitten kijken. Het zijn ook nog eens behoorlijk lange stukken om te kiersen. Dat zal ook wel een rol spelen.

bromde Lennard om 07:54 PM (op 11-11-2004)


*voelt een maatschappelijk zwaar ontwrichtend, stigmatiserend en grafkankerziekelijk gekierst persbericht vanuit de lendenen ophoog stulpen*

bromde Kiers om 07:57 PM (op 11-11-2004)


fotoshoppen is toch een werkwoord marnix? die werkjes van homo47 zijn -onbedoeld?- best grappig, toch? J'Aime L'Amateurisme

Dit bijvoorbeeld is stuk minder boeiend

bromde grtsfsj;IGU om 07:58 PM (op 11-11-2004)


Inderdaad grtsdfhjthn, een heel stuk minder boeiend.

Ik trek nog een blikje los en wacht geduldig op de kiers.

bromde Lennard om 08:15 PM (op 11-11-2004)Bernevel, nabij Dieppe

bromde ome peet om 08:22 PM (op 11-11-2004)
MOHAMMAD B. EIND SEPTEMBER NOG AANGEHOUDEN

Uitgegeven: 11 november 2004 15:28
Laatst gewijzigd: 11 november 2004 19:34

BICATTERVEEN - Mohammed B., de man die wordt verdacht van fietsen zonder licht, is op 29 september nog aangehouden. Sinds zijn overtreding biedt Mohammad B. vijfmaal daags per mobiele telefoon zijn excuses aan aan hoofdcommissaris Bromsnor waarbij hij zijn hoofd keert in de richting van het hoofdburo van politie in de hoofdstad.

Dat blijkt uit de feitenreconstructie die de ministers Handremkes (Bicatterveense Zaken) en Domoor (Milieudefensie) woensdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Meer bijzonderheden over de aanhouding staan niet in de reconstructie.

Op de mobiele telefoon van Mohammed B. werd bovendien een felicitatie-sms gevonden gedateerd 21 oktober, de verjaardag van Bromsnor en gericht aan hoofdcommissaris Bromsnor. Op diens trap werd op 9 augustus een reeks kado's gevonden met een kaartje van de afzender verwijzend naar het huisadres van Mohammad B. Op dit adres, Marianne Phillipsstraat 27 in Amsterdam, waren geregeld bijeenkomsten van bloemschikcursisten.

bromde Kiers om 08:22 PM (op 11-11-2004)
Mijn cavia heeft veel jeuk, wat kan ik hieraan doen?

Jeuk uit zich in krabben, omhoog springen en veel fluiten. Jeuk kan veroorzaakt worden door:

* Berigheid; als je tussen de haren kijkt, zie je de berigheid zitten. Dit is met een speciale huisarts te verhelpen.
* Geiligheid; dit zijn microscopisch kleine chromosoomdeeltjes. De chromosomen veroorzaken geiligheid die veel jeuk veroorzaken. Shampoo`s hebben niet voldoende effect. De beste behandeling is een ENORME zaadinjectie die na een dag opnieuw gegeven moet worden.

bromde Mireille (13 jaar) om 08:45 PM (op 11-11-2004)


De tussenstand:

Pijpen - Neuken, 4 - 2.

Dat kan nog spannend worden.

bromde Marnix om 09:08 PM (op 11-11-2004)


http://www.becomeaman.nl/welcome/poll/index.php?

Stem op E-vonneke! Dan wint ze bisocoopbonnen. Of zo.

Ik weet ook niet wat het is en waar het vandaan komt, maar ik wil wel dat ze die bonnen wint.

bromde Lennard om 09:28 PM (op 11-11-2004)


Mooie cultuur. Japan.

bromde Hoof om 09:34 PM (op 11-11-2004)


Prachtig.

Beetje vreemde penis schaduw (zegt de niet plaatjesmakende boekhouder)

bromde Lennard om 09:45 PM (op 11-11-2004)


D'r staat vast nog een ander in een veel te krap schoolmeisjesuniform gestoken petiterig poppetje naast met een bureaulamp in haar aars die dat verklaard.

'hentai' heet het.

Mooi land. Denk ik. Japan.

bromde Hoof om 09:55 PM (op 11-11-2004)


Ik heb gestemd, Lennard. Zo'n lul ben ik dan ook wel weer. Ook op je frietlog, trouwens. Maar waarom wil je toch steeds zo graag dát we stemmen?

bromde Marnix om 10:01 PM (op 11-11-2004)


Wat ben je toch eigenlijk ook een poepie Marnix.

Misschien dat ik ook even een bepaalde stemming ga creëren. Iets met moslims ofzo.

Fijn dat ik vast op je kan rekenen.

bromde Hoof om 10:37 PM (op 11-11-2004)


Dat doe je nu eenmaal voor vrienden, hè.

bromde Marnix om 11:18 PM (op 11-11-2004)


Nou ja, voor jullie dan. Verbaan interesseert mij niet zo. Ik denk in het geval Verbaan liever aan een gebochelde naar zweet ruikende dove moeflon. Of de rechterknuist natuurlijk.

bromde Kiers om 12:07 AM (op 12-11-2004)


Onderwerp: Help me mijn kind redden!

Mijn naam is Lady Marjorie Doorenbos dochter van de legendariesche Eddy
Doorenbos van de Miller sexted.
Ik went me tot de media omdat ik me in een hopenloze situatie bevindt en u
ook vraag om deze hele zaak bekent te maken.
Mijn 5 jarige zoontje die altijd door mij is verzorgt wordt aanstaande 19
November met geweld bij me weg gehaalt, omdat de wet geving in Holland
Nederlandse moeders met kinderen niet meer beschremd zodra ze te maken
hebben met buitenlandse mannen.
De vader van mijn zoon is Spaans, is een alcoholist en heeft mijn oudste
zoon mishandeld zowel fysiek als spycologisch en toch versplicht de
Nederlandse wet je ertoe om je kind aan zo een man af te geven, zonder
daarbij enig onderzoek naar de vader toe te willen doen.
Mijn 5 jarige zoontje wordt niet door de wet gezien, hij is maar een nummer
een zaak meer.
de raad van kinderbeschreming staat volledig aan mijn kant, maar ook zij
kunnen nieks doen de wet staat boven alles, een wet die een moeder als een
crimineel beschoud, omdat zij haar eigen kind wil beschermen.
ik zou jullie hierover zo snel mogelijk meer over willen inlichten, omdat ik
vind dat de onrechtvaardigheid van deze hele situatie aan het licht moet
komen.

tel: 0616072784
0180-624221

bromde eddy doorenbos om 12:17 AM (op 12-11-2004)


*bloost*

bromde een gebochelde naar zweet ruikende dove moeflon om 12:17 AM (op 12-11-2004)


Een nieuwe header!

Hulde aan Hoof Creative Serveces Desing Unlimeted, Drochten.

bromde Paul om 03:42 AM (op 12-11-2004)


Ja, beste cms, uiteraard. Klonen bestaan niet of ze gaan eerder dood, tja.
Ik kom net uit de Pieter Baan Snert, ze wisten zich geen raad meer met me.
Mijn moeder, god zegene haar ziel, gelukkig wel. Wat een wijf !

bromde nove om 06:31 AM (op 12-11-2004)


O, Lennard, als je dadelijk je frietfax verstuurt,
bestel dan gelijk ook even koffie als je wil.

bromde Paul om 07:44 AM (op 12-11-2004)


Vandaag geen frietfax vrees is. Ik heb besloten vandaag een dagje vrij te nemen. Dwz kinderen naar school brengen en halen. Boodschappen doen, de markt over. Etc.

Mijn vrouw moest zonodig een dagje uit met de mutsenclub.

Wel een hele grote kans op friet vandaag. Want dat willen de kinderen.

Marnix, bedankt voor het stemmen. Ik vind gewoon dat iedereen optimaal gebruik moet maken van z'n democratische recht om te stemmen. En nu gaat het toevallig om het frietlog en Vonneke. (Er zijn prijzen te winnen!)

Verder zal ik niemand meer lastig vallen met het gebedel om stemmen.

bromde Lennard om 09:08 AM (op 12-11-2004)


* doet ook een stem *

"Nou moneer Bambergon, dat lijkt anders net een uit de kluiton gewasson pingwin met geelzucht!!!!"

Gewoon. Gratis d'r bij. Zo ben ik.

bromde Hoof om 09:33 AM (op 12-11-2004)


Hé Paul! Wat ben je stil, de laatste tijd.
Zit je stiekem een boek te verherschrijven?

bromde Hoof om 09:36 AM (op 12-11-2004)
bromde Het slijk der aarde om 10:03 AM (op 12-11-2004)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)