huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Kets"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Lof en preis"]

03/13/2004: "Een redelijke missie"


U moet weten, ik ben een redelijk denkend mens. Van jongs af aan ben ik altijd meer bemiddelaar dan strijder geweest. Toen ik nog in de onderbouw zat had ik ook bijna nooit ruzie met medeklasgenoten. Waar ik ook naar school ging. Niet dat ik gepest werd; ik had een meer dan fysiek aanwezig postuur, en met gymnastiek kon ik mij zelfs aan de gemiddelde sporter meten; ik was zeker geen achterblijver met gymnastiek. Maar ik hield niet zo van die geldingsdrang en competitie. Conflicten waren aan mij niet besteed. Niet dat ik ze niet aan durfde te gaan, maar ik ben meer iemand die een zeker harmoniemodel en redelijkheid prefereert. Onze ouders gelukkig getrouwd, middenstanders, weliswaar niet zonder problemen, maar een redelijk stabiel en proper gezin, zoals u weet. Een goede basis voor mijn succesvolle loopbaan binnen het juridisch etablissement. Zeker als vrouw, waarbij ik opmerk dat mijn fysieke postuur hier zeker niet toe bijgedragen heeft. Nee. Het is puur een intellectuele overwinning. De enige overwinning trouwens die ik waardeer in het kader van mijn afwezige competitie en geldingsdrang.

Soms heb ik vanuit mijn christelijke overtuiging wel eens moeite om die redelijkheid niet ten koste van mijn eigen persoon te laten gaan. Als mijn oudere broer weer misère uit had gehaald probeerde ik het in den minne te schikken met de gedupeerden. Ik zou het toch niet plezant vinden als onze ouders erachter kwamen dat hij zo’n slecht karakter had. Die hadden hun eigen problemen. Maargoed, ware aard verloochent zich niet. Om niet te zeggen hoe frustrerend dit was voor mij; het is dan ook een van die kenmerkende effecten van het gevolg dat ik meer een type ben voor mediator dan agent.

Zelf ben ik ook gelukkig getrouwd. Twee kinderen, in lagere school leeftijd. Juweeltjes. Vermag ik u het gedicht van Vasalis delen?

Als grote bloemen komen zij uit ’t blauwe duister.
Onder de frisheid van de avondlucht
Waarmee hun haren en hun wangen
Licht zijn omhangen,
zijn zij zo warm. Gevangen
door ’t sterke klemmen van hun zachte armen,
zie ik de volle schaduwloze liefde
die op de bodem van hun diep doorzichtig blauwe ogen leeft.
Nog onvermengd met menselijk erbarmen
Dat later komt – en redenen en grenzen heeft


Ja, dat raakt hè? Dank voor de zakdoek. Ja. Da’s beter zo.

Zoiets voel ik dus voor mijn schatjes. 8 en 6 jaar. En zo open van geest. En zo kwetsbaar. Helemaal niet zoals ik me mijn jeugd herinner. Dat was pure onderdrukking. Represaille. Ik kan er nog kwaad om worden, maar ik begrijp het nu wel beter. De maatschappelijke context was natuurlijk heel anders dan nu. Een veel sterker en hoger moraal besef, beste. Dat heb ik wel van mijn ouders meegekregen. In tegenstelling tot mijn broeder. Dat is echter anders gelopen. Maar daar hebben we het later nog over.

Die sterke en hoge moraal, de instelling van meer mediator dan politie-agent –ja, ik had wel agent willen worden, maar de test gaf aan dat mijn persoonlijkheid “te sterk” was- hebben mij de titel van meester in de rechten opgeleverd. Mijn broeder, dat is echter anders gelopen. Represaille is een belangrijke rol in zijn leven gaan spelen. Altijd zocht hij de strijd met minder weerbaren. Steeds harder werd zijn machtsspel.

En steeds harder en sterker werd mijn moraal jegens zijn machtsspellen. Meerdere malen heb ik vanuit onze gemeenschappelijke zowel christelijke als middenstand achtergrond getracht vanuit mijn professie als niet al te grote maar wel goede jurist mijn broeder terecht te wijzen. Hoezeer had ik niet de neiging om meer politioneel dan justitieel op te treden. Hier heb ik in mijn loopbaan zelfs een grote kans gemist door hem maatschappelijk en publiek terecht te willen wijzen. Belangenverstrengeling noemden ze dat bij de Raad van Tucht. Maar ik ben een redelijk mens. Ik accepteer de consequenties van mijn handelen, zoals zij dat oplegden,

Tegenwoordig serveer ik als gerechtsdienaar. Alhoewel ik de mediation en belangenafweging als meester in de rechten mis, heb ik hier wel meer binding met het andere, meer politionele deel van mijn persoonlijkheid. Als redelijk mens kon ik mijn leven opnieuw inrichten, zonder het mijn broeder het kwalijk te nemen. Het recalcitrante gedrag van mijn broeder daarentegen deed bij mij echter altijd weer die oude frustratie terugkomen. Als ik er weer aan denk voel ik alle redelijkheid uit mij wegvloeien. Vermag ik een pauze in deze sessie om bij zinnen te komen? Het raakt mij persoonlijk zeer, begrijpt u?


Dank u voor dit intermezzo. Waar was ik? O ja, mijn broeder: op de een of andere manier merkte ik dus dat ik overwicht had. En daar liet ik het bij. Met de loop der jaren sprak ik hem trouwens minder. Ik trouwde met mijn man, en conform de normen en waarden waarin ik ben opgegroeid had ik zijn achternaam volledig overgenomen. Ik zei u toch hoe redelijk ik ben? Mijn man en ik kregen kinderen. Mijn broer en zijn vrouw bleven kinderloos. Gelukkig maar. Want als vrouw werd ik ook gevoeliger voor menselijke signalen, en zijn nonverbale expressie straalde een en al represaille en machtspotentie uit. Na nog enige jaren kwam ik er via vrienden in justitiële kring achter hoezeer hij toegegeven had aan zijn repressieve driften.

Excuseer mij even voor het tijdig nemen van mijn medicijnen. Zij zullen mij ook helpen om u de finale van dit relaas te ontknopen.

In de eerste instantie heb ik dus als broeder en als familie afstand van onze relatie gedaan. Deels uit zelfbescherming, deels uit medeleven met de ouders van de nabestaanden. Toen ik door mijn juridische relaties meer en meer werd ingelicht over de praktijken van mijn broeder veranderde mijn medeleven en zelfbescherming in gevoelens waar ik mij nu voor schaam. Na zijn arrestatie duurde het lang om zijn proces voor te bereiden. Mijn kinderen hadden toen bijna de leeftijd van zijn slachtoffers. Het hadden mijn kinderen kunnen zijn. Ik had steeds meer en meer te doen met de nabestaanden. Ik probeerde me de laatste dagen en vooral laatste dag en uren van de slachtoffertjes voor te stellen. Gek werd ik van de tweespalt: de stigmatiserende redelijkheid sloopte mij. Ah, gelukkig. Ik voel de medicijnen reeds werken. Ik zal u deelgenoot maken in mijn redelijkheid.

Naarmate het proces dichterbij kwam, het netwerk duidelijker werd en de nachten meer en meer slapeloos werden ontrolde zich in het nachtelijk en slapeloze duister het moederscenario aller redelijkheden aan mij. Mijn enige rechtvaardiging voor mijn daad was dan ook redelijkheid en erbarmen. Redelijkheid, omdat ik door mijn oude rechterlijke netwerk toegang tot rechtspraakbronnen al wist dat mijn broeder schuldig was. Erbarmen om rechtvaardiging van het niet verwerkte en eeuwige leed van de nabestaanden.

Men spreekt wel eens van een “doorbraak”. Zo voelde het ook. Waar altijd het harmoniemodel heeft geprevaleerd kwam nu de strijder in mij boven. Toegegeven. U kunt het ook uitleggen als redelijkheid die weer ten koste van mijzelf ging. Anyway: Het was mijn fout om niet aan te geven dat ik als gerechtsdienaar zijn zus was. De dienstdoende beveiligingsbeambte immers na kunnen gaan. De beveiliging was toch zo lek als een mandje. Die cipier had bijvoorbeeld ook kunnen melden dat hij voor mij werkte. Evenals dat al mijn kennissen van mijn justitiële netwerk dit wisten. Achteraf zal het wel een parlementair onderzoek opleveren, maar dit zal mij niet meer deren.

Op 27 maart 2004, de geboortedag van onze oudste dochter en de dag van de uitspraak nam ik in alle redelijkheid de verantwoording op me. De verantwoording voor het falen mijn broer te corrigeren. Ik heb een brief geschreven aan mijn man, kinderen en onze ouders, waarin ik mij verexcuseer alsmede een brief om alles aan de nabestaanden uit te leggen. Hierin staat uiteraard de redelijkheid van mijn handelen centraal.

Toen het vonnis was uitgesproken liet ik de knop in mijn broekzak los. Als een moderne Jezus leed ik voor de mensheid, en blies ik mijn broer met zijn kompanen op. De glazen kooi was sterk genoeg om de drukgolf te weerstaan. Het moet een vreselijk gezicht zijn geweest voor alle aanwezigen, en voor de nabestaanden misschien mooi. Het allerbelangrijkste is, -en hiervoor meld ik mij dan ook aan uw poort, heer Petrus- dat de redelijkheid heeft gezegevierd.


Reedsch...54 toevoegingen, reedsch

En nou maar eens kijken of u profetische gaven bezit, Vilé. Die pillen onderdrukken hopelijk niet alles.

bromde Marnix om 07:37 PM (op 13-03-2004)


'They're coming to get me away, hahah,
they're coming to get me away.'

Meesterstuk, heer Vilé!

Toch?
Ja.

(Net uit m'n nest, krijg je dat.)

bromde Paul om 09:07 PM (op 13-03-2004)


Voor de insiders.
Die gij allen zijt.
Op ons aller Internet.

Citaatje van onze Gerard:

'Ze moesten een brandende poppenwagen je kutwerk binnenrijden.'

bromde Paul om 10:05 PM (op 13-03-2004)


It's lookin' good here.
Thank you.

bromde Lenny om 11:01 PM (op 13-03-2004)


Klaas de Vries Jr. kun je niet met àlles blijven lastigvallen.
Vandaar deze noodkreet uit Tilburg, Nigeria.

BOARD OF TRUSTEE
REVENUE AND FISCAL MOBILISATION COMMISSION [RMFAC]
RMFAC PLAZA,FEDERAL SECRETARIATE COMPLEX,
MAITAMA SULE, ABUJA F.C.T
PHONE: 00234 9 272 1348
FAX LINE: 00234 9 272 2228
FROM THE OFFICE OF: DR.UMARU AZAKI [jp]

Attn:OWNER
First, I must solicit your strictest confidence in
this transaction, this is by virtue of its nature as
being utterly confidential and top secret as I
personally sourced for your contact through a private
and confidential search which I conducted alone using
the internet resource of the Abuja Chamber of Commerce
and Industry, Foreign Trade Division.
I am DR.UMARU AZAKI [jp] , the Chairman of the Federal
Government of Nigeria Contract Award,Revenue mobilisation and Monitoring
Committee of the REVENUE AND FISCAL MOBILISATION [RMFAC]

Sometime ago, a contract was awarded to a conglomerate
of Foreign Companies and consortium by my committee on
behalf of NATIONAL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY,a subsidiary of the Nigeria
National Petroleum Corporation[NNPC] specifically on :

REHABILITATION OF KADUNA,WARRI AND PORT HARCOURT REFINERIES;INCREASING THEIR
CAPACITIES;REPOSITIONING AND GROWTH OF NNPC AND TO REVIVE THE EXPLORATION
ARM OF NNPC AND FINALLY GENERAL TURN AROUND MAINTENANCE[TAM]
:
the contract was over-invoiced to the
tune of Fifty nine Million five hundred United States Dollars [US $59,500,000.00]
only.This was done deliberately,
the over-invoicing was a deal by members of my
committee to benefit from the project. we now desire
to transfer the money, which is presently in a
suspense account of RMFAC in the Central Bank of Nigeria
(CBN) into an overseas account which we expect you to
provide for us at the appropriate time in the course of this transaction.
We have agreed that the following funds will be shared
thus after it has been paid into an account you shall nominate for us for
the purposes of this transfer deal;
a) 25% of the money will go to you for acting as the
beneficiary of the fund.
b) 5% has been set aside as an abstract projection
for reimbursement to both parties for incidental
expenses that may be incurred in the course of the
transaction.
c)70% to us the commissioners (which we wish
to commence a viable and vibrant foreign investment scheme or project in
conjunction with
you)overseas.
I Would Require immediately:
a) your personal details such as names,personal
/corporate, Street address,phone, fax ,& mobile phone
number.

The above information would be used to make formal
applications as a matter of procedure for the release
of the money in your name and details for onward
transfer to your nominated account; not forgetting that
we are fronting you or putting you in the stead of the
true and original owner/beneficiary for this fund.This
is my office and I strongly and confidently do not
have any doubt in the 100% workability and maximum
success.
Again of crucial importance I promise to treat in
strict confidence and secrecy all information
relating to your person which you furnish to me for
use in this transaction.
It is imperative to state that there is a strong
possibility of funds release in tranches if such a
mandate is made after processing of transfer
requirements by the foreign beneficiary,this means
that the funds can be remitted in bits but first thing
first the various applications must be made by us with your approval before
any such application can be
entertained.
It does not matter whether or not your company or you
does contract projects of the nature described here,
the assumption is that you won a major contract and
subcontracted it out to other companies, more often
than not, big trading companies or individuals of
unrelated field win major contracts and subcontracts
to more specialized firms for execution of such
contracts.
We have strong and reliable connections and contacts
at the Central Bank of Nigeria (CBN) and The Federal
Ministry of Finance and we have no doubts at all that
this money will be released and transferred if we get
the true and reliable foreign partners to assist us in this
deal. Therefore, when the business is successfully
concluded we shall through the same connections
withdraw all documents used from all the concerned
government ministries for 100% security.
We want this money to be transferred to the foreign
account which you are going to provide bearing in mind
that our civil service code of conduct forbids us from
owning or running foreign company or running foreign
account, all expenses regarding the account opening if
not already in existence shall be borne by you, all
expenses are however reimbursable as already stated
above on conclusion of business.
Please acknowledge the receipt of this letter if you
are interested and send the required information
mentioned through email or phone call my direct number viz: country code
[234] city/area code [09] and phone number ;272 13 48 .
For more details on this transaction ,please feel free
to send me a mail demanding for same and remembering
to include your phone and fax numbers for easy
communication.
I wait in anticipation of your co-operation.

Yours Faithfully,
DR.UMARU AZAKI [jp]
[CHIEF EXECUTIVE DIRECTOR]
HOME ADDRESS:PLOT 233,MINISTERIAL QUARTERS,WUSE ZONE
2,ABUJA FCT
PHONE LINE[ABUJA] 09 272 1348
FAX LINE [ABUJA] 09 272 2228


__
Broadband from an unbeatable £15.99!

http://www.tiscali.co.uk/products/broadband/home.html?code=SM-NL-11AM

bromde Paul om 12:30 AM (op 14-03-2004)


Effe wachte...
Cin is nog uit eten.

Hail to Marnix.

*werknachten, vanwegens America*

bromde Paul om 01:32 AM (op 14-03-2004)


Ome Bicat heeft eindelijk die glimlach bij mij weten te toveren die ik al heel lang kwijt was! :-)
Dank u!

bromde Sudesh om 02:17 AM (op 14-03-2004)


Slecht voorzet.
Die vooRRang heeft.

bromde Paul om 03:37 AM (op 14-03-2004)


Slechte voorzet.
Als betoogd.

bromde Paul om 03:38 AM (op 14-03-2004)


'Het gaat om drie Marokkanen en twee Indiërs'

Goh, nieuws!

bromde NOU.nl om 03:46 AM (op 14-03-2004)


Jezus, Ter Beek...

bromde nu even niet.nl om 05:47 AM (op 14-03-2004)


Niet zo familiaar, zag.

bromde Paul om 06:44 AM (op 14-03-2004)


(Isobel:)

Zondag

Elke zondag start met een zicht op de volgende dag,
Opent met een gevoel van verslapen,
En toch... is het beter dan maandag.

Elke zondag begint met een zonde
En eindigt met spijt,
Want morgen is het maandag.

De dag... wanneer je wenst
Dat het zondag is.

bromde Paul om 06:56 AM (op 14-03-2004)


Zondedag.

*Zo kan ie wel weer.*

bromde Paul om 09:15 AM (op 14-03-2004)


Ik heb het dus overleefd maar trek op dit moment aardig wit weg van de spierpijn. Grts bedankt voor die kist model 'Anna Lindh Palme'. Dat is een fijn jong model. Leuk ook die raampje aan de zijkant zodat je kunt zien welk een broek ik aanheb. Ik ga even proefliggen.

*opent kist en stapt met 1 been in de kist*

Als ik het dus goed begrijp zit Paul de hele dag hier in zichzelf te praten? Dan sta je als Bicatbezoeker reeds met 1 been in het graf mag je stellen.

bromde Kiers om 10:15 AM (op 14-03-2004)


Kiers, spare me!

bromde Paul om 10:16 AM (op 14-03-2004)


Mooi Vilé. Hoewel ik betwijfel dat een vrouw zoiets uitvoert. Maar goed. Ik zou dat wel willen zien ja. Ik vraag me toch al af of hij normaal aan z'n eind komt. Ik kan het me niet voorstellen.

Paul, neem je pillen en ga eens slapen man.

bromde Lennard om 10:25 AM (op 14-03-2004)


Man Lennard, ik ben net weer op.
Ziet u, ik ben 50 jaar (m.i.v. 29 maart a.s. 51), dus 'n uurtje of 2 is wel genoeg. En de drank natuurlijk.

Dit is nou echt onzin, denk ik:
www.bible.org/foreign/afrikaans/amazinggrace_af.htm

bromde Paul om 10:36 AM (op 14-03-2004)


Dat is dan dezelfde Paul die ergens anders beweert 38 te zijn?

Ja, vraag me niet precies wanneer en waar dat was maar dat weet Paul misschien zelf nog wel.

*staart vertwijfeld uit het raam naar twee copulerende eekhoorns*

Mijn Heilige Goedheid, waar ben ik me bezig op deze zondagochtend?

bromde Kiers om 11:09 AM (op 14-03-2004)


Heee Paul! Kijk! Daar! Daar vliegen er twee.

bromde Kiers om 11:11 AM (op 14-03-2004)


Drionpillen?
Waar, waar?!

bromde Paul om 11:16 AM (op 14-03-2004)


Ja, dat is een goeie. Een voor jou en een voor mij. Dat zal ons snel uit ons leiden verlossen. Ik bedoel, leiden wij vandaag niet de comments?

Hoewel lijden in dit geval ook weer opgaat. Doe maar een extra sterk Drionnetje voor de zekerheid.

bromde Kiers om 11:20 AM (op 14-03-2004)


What the heck.

Of dít nou een verjaardagscadeautje is?

Ach ja.

x

----- Original Message -----
From: Paul ter Beek
To: marnix@marnix.nl ; michael@bicat.net ; walter@vandenb.com
Cc: frans@reusink.com ; charlotte@charlottesweb.nl
Sent: Sunday, March 14, 2004 9:44 AM
Subject: Re: Sjalot


Flauw, hè.

Of juist niet, daar ben ik nog niet uit.----- Original Message -----
From: Paul ter Beek
To: marnix@marnix.nl ; michael@bicat.net
Cc: frans@reusink.com ; charlotte@charlottesweb.nl
Sent: Sunday, March 14, 2004 9:37 AM
Subject: Fw: Sjalot


----- Original Message -----
From: Paul ter Beek
To: charlotte@charlottesweb.nl
Cc: frans@reusink.com
Sent: Sunday, March 14, 2004 8:01 AM
Subject: Fw: Sjalot


----- Original Message -----
From: Paul ter Beek
To: frans@reusink.com
Cc: walter@vandenb.com
Sent: Sunday, March 14, 2004 7:36 AM
Subject: Sjalot
Da zoude gij wel wille, da Charlotte voor jou de laarze uittrekt.

Doe ze nie.

bromde Paul om 11:21 AM (op 14-03-2004)


Voor Aukje!

bromde Paul om 11:24 AM (op 14-03-2004)


Paul... euh... niet om het een of ander.. maarre..

*kijkt naar de grond en draait met grote teen verlegen in het zand*

..hoe lang is het geleden dat jij andere, echte mensen hebt gezien? Of frisse buitenlucht in de longen hebt gehad? Overdag?

bromde Kiers om 12:07 PM (op 14-03-2004)


Elke dag, schat.
Moet ook wel, want wie sleept al die pils aan? De kabouters?

Wat is je e-mail, Kiers?
Ah, toen stokte zijn adem.

bromde Paul om 12:25 PM (op 14-03-2004)


Mijn emailadres is;

dikkesnikkel3@hotmail.com

bromde Kiers om 12:55 PM (op 14-03-2004)


Joa, ik geleuf oe!

bromde Paul om 01:07 PM (op 14-03-2004)


Ik heb je al ingeschreven ook.

http://www.spamware.org/spamware/iwantspam.asp

bromde Paul om 01:15 PM (op 14-03-2004)


Ja die splatterkooi, dat is een mooi beeld. Verder, als ik ffe nmag zeuren, u moet de lezer niet onderschatten.

bromde grts om 03:15 PM (op 14-03-2004)


Onderschatting is de moeder van alle fuck-ups zei ooit een wijs man tegen mij.

Overigens zie ik in mijn dikkesnikkel3@hotmail.com nog geen inboxberischten. Is er dan niemand die mij een email wil sturen? Is er niemand die met mij wil communiceren?

Hallo? Is daar iemand?

Wat een leegte. Overweldigend.

bromde Kiers om 03:58 PM (op 14-03-2004)


Me dunkt, ik hèb je een e-mail gestuurd! Een uur geleden al!

Die verrekte Bill G. heeft me gebanned. Dat moet haast wel.
Wat een dag.

bromde Paul om 04:04 PM (op 14-03-2004)


Nou, heel even dan.

*plopje*

En dan nu de schuur opruimen. Typisch klusje voor de zondag.

bromde Marnix om 04:11 PM (op 14-03-2004)


"er zijn geen berichten te vinden in deze emailmap".

Wacht, ik ren even achter de postbode aan. Niet zo'n typisch klusje voor de zondag als ik het zo bekijk.

bromde Kiers om 04:16 PM (op 14-03-2004)


De hele wereld staat zowat in brand, en Paul blijft maar ouwehoeren over alles en nog wat. En ik sukkel lees het ook nog. Dat is eigenlijk het meest trieste van alles. Hadden die Marokkanen niet eerst bij Paul voorbij kunnen gaan voor een goed gesprek? Oh, daar waren ze al? Wat? Ze wilden in beginsel helemaal geen treinen opblazen, maar slechts een rubberboot? Totdat ze Paul tegenkwamen...?
Kiers, sta me bij in deze donkere uren.
Gaat op zoek naar zijn cyanide pillen, want Paul neemt zijn medicatie toch niet.
Vilé, fijn verhaal, maar excuseer me, ik raak ietwat gefrusteerd.

bromde Arnaud om 06:43 PM (op 14-03-2004)


Arnoudje, was ik je vergeten in m'n lijstje?
Sorry. Bij dezen dan. Forgive me.
(Het is gefrustReerd, hoor.)

bromde Paul om 06:48 PM (op 14-03-2004)


Oh, ArnAud!
Ik was even in de war met die andere frustraat, Verbale Jam.

bromde Paul om 06:51 PM (op 14-03-2004)


Kiers, in naam van Oranje, doe wat. Jij bent in dit land, evenals de uitvoerende macht, diegene
die over het gewelds monopolie kan beschikken.
Doe wat, grijp in, voor God en Vaderland. Wij zullen je overladen met medailles voor Moed, Beleid en Trouw.
En meer van dies.
72 Maagden zullen je deel zijn, niet in de hemel maar hier.
Blaas op die handel.

(gaat op zoek naar CiNNeR voor een schouder en een kop warme chocomel met slagroom)

bromde Arnaud om 08:10 PM (op 14-03-2004)


ik weet niet waar jullie mee bezig zijn maar ik wil paul bedanken voor die goldengirls-site. bedankt.

bromde goodie2shoes om 08:18 PM (op 14-03-2004)


Liefste Paul,

Mijn voorkeur gaat er naar uit niet op jouw lijst geplaatst te worden. Dus als het je om het even is? Op geen enkele lijst trouwens. Ik ben niet zo van dat "Lijsterige". In '40-'45 is dat voor veel mensen slecht afgelopen. Na '45 trouwens ook. Maar die behoorden dan ook weer bij een andere doelgroep.
Alvast dank.
Heb je nou je pilletjes eindelijk genomen? Doe nou maar. Je zult zien dat ze helpen. Geloof me.

bromde Arnaud om 08:20 PM (op 14-03-2004)


M/77/Almelo zoekt jongedame om zijn fortuin te spenderen. Dikke tieten en besneden schaamstreek geen enkel probleem. Foto van besneden tieten of dikke schaamstreek is antwoord terug.

bromde Dreknek om 09:33 PM (op 14-03-2004)


* is naarstig op zoek naar een manier om zijn genegenheid haastig doch snaaks uit te drukken, aan mensen in het algemeen, maar meer hen hier in het bijzonder ** knipoogt *


bromde Hoof om 10:04 PM (op 14-03-2004)


*hijg* *puf*

ik d8 nog, die postbode haal ik wel in. Mooi niet, he? Had'ie z'n goodie2shoes aan. Rennen als een dolle, die gek.

Paul, doe je het een beetje rustig aan met de koffie? Dat scheelt ook weer veel Popla.

Tsja, erg veel wijzer word ik er niet van. Dan maar de mand in en kijken wat morgen te bieden heeft.

Sorry Arnaud, kan er ook niet veel aan doen hoewel ik wel weer een maagd zou lusten.

bromde Kiers om 11:06 PM (op 14-03-2004)


Arnaud... ik omhels u! Als het ware! Al bent u zo gek als een deur, en Kiers ook, wij gaan samen door die deur!

*slik*

bromde Paul om 11:53 PM (op 14-03-2004)


Arnaud, direct reageren + Paul = olie + vuur. Waarsch. is Paul gewoon Femke of Luna die verlaat haar gram komt halen.

Op Paul moet je een beetje reageren. He Paul?

bromde grts om 12:02 AM (op 15-03-2004)


Ja, lieverd?
Nee, ik ben dezelfde gek als altijd, dus dat zit wel snor.

O, ik heb vanmiddag Marnix een portretfoto gestuurd. Een foto van dit portret. Hij reageerde laconiek, wie had dat nou verwacht.

Nu ben ik lid van de club. Hérenclub.

bromde Paul om 12:20 AM (op 15-03-2004)


Da's nog eens open kaart spelen.

'Jullie houden van het leven, wij van de dood'

Ja, een achterlijke stelling die jullie hier, op deez' aard, reeds perfect neerzetten, Koran-lullo's.

Varkens zijn gelukkig heel wat slimmer.

bromde NOU.nl om 03:04 AM (op 15-03-2004)


Waarde grts,
Dank voor de raad. Zal de daad er bijvoegen. Overigens lijkt Paul mij niet zo'n kwade. Hij kan waarschijnlijk niet gemakkelijk zijn ei kwijt. Ik ook niet, maar ik ben dan ook geen kip.

bromde Arnaud om 04:29 AM (op 15-03-2004)


Al die aanzoeken! Gewaldig!
Belangstellenden?

----- Original Message -----
From: "Prince Williams Fayed Bolkiah" bolkiah@executivemail.co.za>
To: <paulterbeek@home.nl>
Sent: Monday, March 15, 2004 9:33 AM
Subject: CONSIDERATION

Assalam Malaikum
Dear Friend,

I got your reliable contact from my father diary and futher explicit
investment information about your country from my attorney in new
york who has been of great assistance to my family since our
departure from Brunei due to the human rights abuses in my country.
I am prince Fayed W.Bolkiah, the eldest son of prince Jefri Bolkiah,
former finance minister of Brunie, the tiny oil-rich Gulf Island of Borneo.
I will save your time by not amplifying my extended royal family history,
which has already been disseminated by the international media during
the controversial dispute between my father and his stepbrother,
the sultan of Brunei Sheik Muda Hassanal Bolkiah. as you may know
from the international media,the sultan had accused my father of
financial mismanagement and improperity of $1.8 billion dollars.
This was as a result of the asian financial crisis that made my father's
company Amedeo Devlopement Company and government owned
Brunei investment company to be decleared bankrupt during his
tenure in office.How ever my father was kept under house arrest ,
his bank account and private properties including a crude oil export
refinery were later confiscated by the sultanate.Futhermore during this
unfortunate period,I was advice to evacuate my immediate family
outside the sultanate to avoid futher prosecution from the sultan and
his security operatives, but before i could do that i was arrested
placed under house arrest by the sultan and not access to a phone
but i have a Palm v hand held computer from which i am sending you
this mail.Some of the guards here are still loyal to me so they will be my
contact with you if there is document i need to send to you to enable
you collect the box of money on my behalf.Before my in-castration,I
went ahead to despatch the sum of Thirty Two Million Dollars
($32,000,000.00)under special arrangement in the custody of
different private diplomatic liftings and security companies for safe keeping abroad.
The money were splitted and kept in the following countriesin these
proportion: US$ 7Million is in ghana, US$8 Million is in spain,
US$ 5Million is in UAE Dubai, US$ 5 Million is in south africa
and the balance US$ 7Million is in malaysia.Hence i seek your
good assistance to invest these funds into your profitable investment
in your country to facilitate future survival for my family abroad.After
due deliberation with my aid we have decide to offer 20% of these
funds to you as compensation for your strong co-operation and we
also mapped out these for both local and international expenses that
may be incured during this dispensation.Please i count on your
absolute confidentiality,transperency and trust while looking forward to
your prompt reply towards a swift conclusion of this business
transaction.

Many Thanks & may Allah's blessing remain with you.

I remain yours sincerely Prince F.W. Bolkiah

bromde Paul om 08:50 AM (op 15-03-2004)


Allah is groot!

wahaaaant:

Allah is dood!

*m'n bier is bijna op.
AH! Dus*

bromde Paul om 09:05 AM (op 15-03-2004)


Paul,

Las net je faboriete top-10. Beetje late reactie dus, maar bij deze: Zanxhs voor de opsteker. Deze is voor jou.

@Lennard: had hem eerst vanuit mannenperspectief geschreven. Maar papier is machtig. (maw: weet niet meer waarom ik het omgegooid heb).
Beloof beterschap; volgende verhaal zal voorspelbaarder zijn (en meer waarheidsgetrouw, zo niet nog aangrijpender).

bromde Vilé om 09:15 AM (op 15-03-2004)


Nou Vilé, zo bedoelde ik het dus niet. Maar inderdaad, zo staat het er wel.

Je hoeft voor mij niets te verbeteren of aan te passen hoor. Je flanst maar een eind raak, ik lees het toch wel met plezier. Het is meestal niet hoe het geschreven is maar de strekking die me boeit.

Ik zal het maar eerlijk toegeven: Het boeit me echt niet wat er hier staat of van wie het is. Als er maar een kleine twist of iets om over na te denken in zit, dan vind ik het al best.

Eigenlijk ben ik een ongeïnteresseerde egoïst. Maar zijn we dat niet allemaal?

Oh, dat dacht ik...

bromde Lennard om 09:27 AM (op 15-03-2004)


En een man van formaat ben je, Lennard.
Dat zeg ik. Want ja, enz.

*snikkend op een maandagmorgen.
kan toch niet gezond zijn*

bromde Paul om 09:43 AM (op 15-03-2004)


Ik kan in ieder geval niet van snelheid beticht worden, maar wil toch even delen dat ik het een zeer sterk verhaal vind.

Had ik in beginsel de illusie dat ik wellicht ooit een schrijfseltje zou toevoegen aan de Bicat-archieven, de moed zakt mij elke dag dieper de schoenen in.

Jammer. Mijn ego is toch groot genoeg, dacht ik zo.

Anderzijds, alles wat verhuld blijft strekt tot enorme fantasieen, schijnt (of wil mijn partner tijdens de rituale paringsdans zonder kans op nageslacht om andere redenen het licht dimmen?) Dus als ik NOOIT een verhaaltje plaats, moeten ze wel geweldig zijn, toch?

Gelukkig. Ik voel mijn ego weer tot enorme proporties opbloeien.

Dank Vilé, voor deze mooie start van mijn maandagmorgen.

bromde Doosje om 09:58 AM (op 15-03-2004)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)