huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Ma'atkare"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Aleida"]

01/03/2004: "Verhalen uit de Oost"


Affijn, eenmaal terug in Moskou was er paniek. Het was 31 december en we hadden nog geen plan voor nieuwjaar. Daarbij kwam dat ik op een of andere manier absoluut geen zin had om te feesten. Uiteindelijk besloot ik met V. naar het feestje van A. (zijn bijnaam is Arrie Potter) en zijn vader te gaan; M. zou ergens na twaalven opduiken. Ik rekende op een gezapige avond en vroeg naar bed.

Het bier gleed echter lekker en Arrie Potter belde nog even twee vriendinnen, als backup voor mij en V. Ik raakte verzeild in een intelligente conversatie met een vrijgezelle Nederlandse dame die op bezoek was bij haar broer. Hoewel ik vrij zeker weet dat ze te porren was voor een nadere kennismaking in mijn prive-penthouse, koos ik onder invloed van de nodige whiskey-cola's het zekere voor het onzekere en concentreerde mij toch maar op het voor mij voorbestemde Russische meisje. Deze was ook wat jonger en had iets uitdagends. Bovendien, met die Nederlandse vrouwen loop je altijd het risico dat ze op het laatste moment niets willen (iets waar Russische meisjes volstrekt geen last van hebben).

Laten we zeggen dat ik rond de klok van zes met het Russische meisje thuis arriveerde in kennelijke staat. Sex. Toen ik rond twaalven wakker werd bleek de omvang van haar achterwerk een omgekeerd evenredige correlatie te vertonen met het aantal whiskey-cola's in mijn systeem; om kort te gaan, gisterenavond vond ik haar een stuk aantrekkelijker. Desalniettemin heb ik tussen 12:00 en 16:00 nog vier keer vleselijke geneugten mogen beleven en begon mijn trots aardig pijn te doen. Helaas geen ijscompres in huis. Het meisje wilde maar niet weg, maar uiteindelijk bedacht ik dat ik acuut weg moest.

Ik had haar nog niet in een taxi gestopt of M. hing aan de lijn. Onze aanwezigheid was vereist in een pension 80km buiten Moskou alwaar M's vriendin met nog vijf vriendinnen nieuwjaar aan het vieren was. Ik bedankte beleefd. Daarna belde meteen V. dat ik echt nodig was omdat de meisjes mij gitaar wilden horen spelen. Aangezien ik iemand ben met een sterke wil en een nog steviger ruggegraat, zat ik binnen een half uur in een auto naar niemandsland.

Bij aankomst bleek dat van de vijf vriendinnen met name 1 meisje (G. is haar naam) in aanmerking kwam subject te worden van mijn baltsgedrag. Er waren twee redenen waarom ik ondanks mijn brakheid het paringsritueel met succes zou kunnen volbrengen. Ten eerste was ik in gezelschap van mijn trouwe vriend de gitaar. Ten tweede prijkte op tafel in de hotelkamer een fles bruine rum. Gemixed met Coca Cola bekend onder de naam 'Cuba Libre', een van mijn favorieten. Ik speelde zoals ik dat kan en G. zat naast mij te zwijmelen (Your Song van Elton John, altijd prijs). De rum raakte op en we stapten over op whiskey hetgeen het beste in mij omhoog brengt qua conversatiekwaliteiten. G. bleek niet alleen heel erg leuk, maar ook intelligent. En Armeens. En het toeval wil dat ik goed ben ingevoerd in de Armeense gemeenschap hetgeen ook weer in goede aarde viel. Wij hadden keiharde sex in een kamer met flinterdunne muur. Iedereen is live getuige geweest van onze onstuimige liefde, dat kan niet anders.

Starend naar het plafond, na acht keer in twee dagen, lag ik te denken. Indien ik dit slaggemiddelde in 2004 weet te handhaven, dan moet ik dit jaar 1.500 klaarkomingen en 365 vrouwen kunnen halen.

Was getekend,

de Man uit de Oost


Reedsch...37 toevoegingen, reedsch

Mag ik even er tussenin?
Hier heb ik wat lekkers voor jullie....leest maar, het is allemaal helemaal G R A T I S !!

om te lezen of te spelen:


O O R L O G I N H E T E R O L A N DE E R S T E B E D R I J F


E E R S T E T O N E E L

In het bos, de zon is net onder en kleurt de lucht rood.
Op de achtergrond het kasteel van koning H. en rook.


Op koning H.

Koning H.:

'Ha! De vijanden van de Liefde -de ontuchtplegers en leugenaars, heulend met de duivel-, nu nog wanen zij zich veilig en rijk -zolang hun lusten bevredigd worden, en ze 't voor 't zeggen hebben dat hun kinderen de ongelukkige kuisheid dragen moeten (Een ander, ja! Zelf vereren zij de vleselijke lust!).
Ha, ha! Nu nog bouwen ze aan hun hellegang, met leugens en gedachten -zich onbespied wanend- en een pad van bloed en wraakzucht achter zich latend, terwijl het Heilland, de Waarheid en de Liefde reeds gloort aan den kim.
Nog beschimpen zij mij, en noemen mij namen die ze eerst met modder en slijk besmeurd hebben. Terwijl zij toch de gloed van de oven (van de hel) voelen moeten, mijn lijden staat niet los van hun lot, of er zouden twee moeders aarden moeten zijn!
Ha, ha, ha! Zij dachten van mij de vleselijke liefde af te kunnen nemen, en mij valselijk te beschuldigen, me te dreigen met geweld. Straffeloos!
Ze meenden de heilige Liefde uit te kunnen roeien met propaganda en censuur, maar God stelde ze slechts op de proef! Straffeloos dachten ze uit te kunnen maken wat goed en slecht is, maar het is de realiteit die zich als het ochtendglorie voordoet, en de nacht was slechts een spel, gespeeld met onechte spelers en attributen van lucht!
De heterofielen -vijanden van de vrije jeugd- die zichzelf gezagsbekwaam achten, vergaten met de rechtvaardigheid en de causaliteit, die zij in zich bergt, rekenschap te houden; de realiteit, die alles vereffent, vergaten zij in hun angst en hang naar lust en heerschappij!
Maar de leugen heerst niet! De doortraptheid en afgunst en de haat, zij hebben hun gronden niet in de wens van de mens die de liefde en de wijsheid aanbidt!
Hier kunnen zij hun eigen lucht vergallen en hun kinderen en daarmee hun eigen toekomst zwart maken en boos. Ja, waarlijk: in deze wereld heerst het kwaad, maar deze wereld heerst niet!
Nu nog dingen zij naar de gunst van de duivel en vinden mijn liefde onhebbelijk -de prijs van den Boze is immers jaloezie.
Reeds echter gloort vergelding en afrekening: de dood staat hen al ongedurig op te wachten! Nu nog haten zij en spreken de leugen uit. Dra echter worden zij door de waarheid en de liefde afgerekend naar hun daden, en zullen lijden en eenzaamheid hun vaste metgezel zijn! Spoedig zal blijken dat hun kennis van de realiteit Rechter zal zijn en over hen oordelen zal.
Zonder medelij; gelijk zij genade voor mij kenden, zo zullen zij dan lijden zoals ik heb geleden!
Ha, wraak is een zoet desert, dat na een karige maaltijd opgedient wordt!'


op een page

Page:

'Meester! Ik hoorde u klagen en ook lachen!
Beklaagde u de heterofielen en lachte u om hun lot, dat zeker dat van barre droogte en onmenselijk geestelijk afzien moet zijn, omdat zij hun leven lang de kennis der waarheid de rug toe keerden voor tijdelijk en oppervlakkig genot, terwijl grote veranderingen op komst waren?'


Koning H.:

'Morgen reeds zullen zij branden in de hel en wij, trawanten van de liefde en van God, eeuwig samen zijn!
Maar vandaag nog, lijden wij onder hun juk.
Ik gaf orders hun steden plat te branden en al hun kinderen die nog geen baardgroei hebben weg wijs te maken in de kennis der liefde.
Maar ik weet niet, of ze opgevolgd werden en moet ramen naar de slachtkracht van mijn legers.
Maar nu belangrijkere zaken en van meer importentie.'


Page:

'Impotentie?'


Koning H.:

'Hoe gaat het met U, dien ik zo lief heb? (als mijn eigen zoon, of neen: meer nog!)
Gij zou toch enige tijd verpozen met de dochter van de graaf, jonkvrouwe Retteketet? Waarom zijdt gij niet samen?'


Page:

'Haar broertje met zijn blonde lokken, die zo golven in die koele bries van vandaag trok me alle aandacht en daarmee alle tijd die deze dag me gunde.
Vrouwe Retteketet moet maar met zichzelf verpozen, of met de talrijke hofdames die haar vader voor haar uitkoos!
Vroeger, toen ze nog een kind was, was ze daar toch ook zo een ster in: met haarzelf spelen!'


Koning H.:

'Oja! En ik denk dat die hofdames daarin ook kindsterretjes moeten zijn geweest: de viezerikken!
Heimelijk verlangen naar iets wat je van nature niet hebt, en daar dan zo gulzig naar uitkijken, dat je de moraal en het respect voor anderen helemaal uit het visier verliest.
Zo zou ik ook wel geleefd willen hebben: en dan wanneer we sterven allemaal de hemel in!
Ha!'


Page:

'Iedereen behalve de hetero's! Voor kinderbeulen is er geen plaats: dan zou de hemel geen hemel meer zijn, maar een geselplek, waar het, als in de hel, voor mensen makkelijker toeven is dan een onschuldig lam in een leeuwenkuil.'


Koning H.:

'Of een kind tussen de heterofielen. Arme ziel!
Ik heb me laten vertellen dat ze hun eigen kinderen het leven zo zuur kunnen maken, dat ze van ellende zichzelf van kant maken, nog voordat ze een baard op de kin dragen, of, wanneer ze uit doodsangst verkiezen een miserabel, hopeloos leven te leiden, ze zo immoreel en inconsequent leven, dat ze, tegen de tijd dat ze volwassen zijn -en toch een heleboel, zowel op lichamelijk gebied, als op intellectueel terrein, voor hebben op de tijd die achter hun ligt- al haast net zoveel criminele daden op hun geweten hebben en onwettig zijn, als een doorgewinterde dief of een struikrover die, oud van jaren, 't leven moe is en angstvallig voor het laatste oordeel dat hem ontegenzeggelijk te wachten staat, zijn laatste dagen in devotie en kuisheid doorbrengt, laf en radeloos als een beul, wiens slachtoffers genoegendoening komen eisen!'


Page:

'En stom en wijsloos als een zwakzinnige.
Maar met de schuld van een kinderbeul.'


Koning H.:

'Zij verachten en verafschuwen de jongensliefde en iedereen die er hoe dan ook mee geassocieert wordt, maar hun eigen vrouwen en dochters zijn er dol op, tenminste, heimelijk en wanneer het knappe jongemannen zijn met een grote...'


Page:

'Koning!'


op jonkvrouw Retteketet

Jonkvr. R.:

'Gaat U gerust door met Uw conversatie, ook wanneer het over mij gaat.
Juist wanneer het over mij gaat zou U, nu ik er zelf bij sta, vrijuit moeten spreken of men zou mij van incompetentie of zelfs indoctrinatie kunnen betichten.
Spreek, koning!'


Page:

'Juffrouw! Mannenpraat past vrouwenoren niet.
Of men zoue U van iets geheel anders kunnen betichten!'


Koning H.:

'Ja, als zij er prat op gaat is het een hoer!'


Jonkvr. R.:

'Ik een hoer? Dat zou Uw moeder moeten horen, dat U zulke woorden gebruikt in het bijzijn van een dame!
Gij knapenschender!'


Koning H.:

'Ha! Diezelfde knaap waar U hier naar toe voor kwam!'


Page:

'Uw komst hier is nodeloos: ik ben verliefd op een ander!'


Jonkvr. R.:

'Een andere vrouw? Terwijl alleen ik van je hou!'


Page:

'Geen andere vrouw noemde ik. Ik sprak: een ander!
Een, met meer levenslust en leefkracht.
Liever en ondeugender, en veel eerlijker!
Een die geen twintig lakeien nodig heeft om zich des ochtends op te schminken en enigzins toonbaar te maken, wanneer de nacht en de tijd haar kenmerken in het gelaat heeft achtergelaten: weer een dag ouder en lelijker!
De ruige wind krult zijn goudgele lokken, waar vrouwen stoffige borstels voor nodig hebben en mistige middeltjes van onbekende komaf.
Nog nooit beroerde zijn perzikkenhuid poeder of zalf, en zijn kersenlippen lachen om de vuurroodste stiften!
Zij lachen erom, mevrouw!
Bewegen zit hem in het bloed: niet zitten en eten!
Hij zal niet kijken naar andere mannen, nog jaloers worden als ik een ander bemin!
Mijn lief is geen vrouw, maar veel zachter en lieftalliger.
En zal mij nooit lastigvallen met vuiligheid en onbehoorlijk gedrag!
Een, die veel mooier is dan een vrouw!'


Koning H.:

'Hij bedoelt Uw broertje!'


Jonkvr. R.:

'O, duivel; laat hem gaan! Verziek zijn hart niet met een zieke liefde terwijl de edelste en oprechtste gevoelens die ik voor hem koester achter blijven om te verdorren, tot het in stof verpulverd en de wind haar achteloos wegblaast alsof ze nooit heeft bestaan!'


Page:

'Mijn hart was ziek: die jongen heeft hem herstelt!'


Jonkvr. R.:

'Je misbruikt hem!'


Page:

'De liefde kent geen argumenten!'


Koning H.:

'We misbruiken elkaar allemaal, als dit misbruik is!
En zou hij hem niet ook misbruiken, als het in z'n kraampje te pas kwam, gelijk hij nu hem misbruikt? En Uw zoentjes en liefkozingen voor hem zijn in wezen niet minder dan en dezelfde als de zijne!
Uw jaloezie verblindt U -niet Uw liefde- en valsbeschuldigt hem van zaken die dwars tegen de wetten van de liefde ingaan: misbruik van degeen waar je van houdt!?'


Jonkvr. R.:

'O, dit is een dolle en dwaze discussie!'


Page:

'U begon hem zelf!'


Jonkvr. R.:

'Ik wil het begin zijn van jouw! En 't eind!
Heel mijn hart, dat bonst van passie voor jou, wil zich aan de jouwe binden. Het slaat trouw als een klok, en zegt bij elke slag: 'Ik houd van U!'


Page:

'Zeg het terug: 'Ik houd van een ander!'
Beweeg het tegen elke prijs niet meer aan mij te denken en me te vergeten. Ik immers moet altoos aan Uw jongen denken en kan hem niet vergeten!'


Jonkvr. R.:

'Liefde kan men niet dwingen.
Ze zwerft vrijelijk van hart naar hart, en verkiest het zelf te blijven branden of af te sterven in onbeantwoorde eenzaamheid .
Indien zij mijn borst als onderkomen heeft verkozen, en zolang jij met die dwaze kijk de wereld beschouwt, zal ze in mij een sombere dood sterven.
Doe dat de liefde niet aan!'


Koning H.:

'Zij kent haar eigen verantwoordelijkheid!
Indien zij tevergeefs branden wilt, wie zijn wij dan, dit te voorkomen en notabene onze eigen gevoelens van affectie en medeleven voor een ander te negeren?
In het land van de hetero's moet gij gaan wanneer ge een man zoekt. Dit gebied kent alleen de vrije knapenliefde!'


Jonkvr. R.:

'Ik kwam hier om een knaap waarvan ik hou, en keer -verbannen- terug met lege handen.
Mijn lief houdt van een jongen, maar is zelf nog een knaap!
Ik hoef slechts te wachten tot de tijd een man van hem maakt.
Dan zal ik een vrouw voor hem zijn!
Tot die tijd: adieu, allerliefste!
Ik ga naar Heteroland!'


Jonkvrouw Retteketet af

Page:

'Adieu, allerdomste en allerdoofste!
De pijlen die Amor afschiet veranderen nimmer van richting, of er moeten belangen in het spel zijn!
Ik hou van jongens, niet van vrouwen!
De mooiste vrouw haalt het bij mij niet vergeleken haar knappe broer!
Zo doet de natuur menig vrouwenhart hevig wee -omdat ik nu eenmaal een knappe jongen ben- maar maakt dat weer ruimschoots goed door jongens zo gewillig te maken!'


Koning H.:

'De oorlog eist zijn tol: ik moet terug naar mijn slot om de strategie te bestuderen. De hetero's willen mij maar al te graag hun wil opleggen en de rest van de wereld ervan vertuigen hoe slecht ik wel niet ben.
De kinderdieven verdienen een langzame en pijnlijke dood!
Wat ze mij willen aandoen zal ik ze, met de hulp van God, terug aandoen.
Komaan, ik was al laat!'


Koning H. af

Page:

'Zo straft de natuur de vrouw voor haar gulzigheid, die zij min liefde noemt.
Ha, liefde! Nu, mevrouw, ik noem het misbruik!
En al Uw lonken, smeken en veroordelen -ik noem ze pogingen tot misbruik!
En de natuur staat achter me! Wanneer de natuur het met mijn min eens is -want ze straft de vrouwen, niet de knapenliefde- stemt God ermee in!
Ik ga naar haar broertje!'


Page af

Op een heks

Heks:

'Lief of misbruik, het is maar wat men ervan maakt!
Wanneer ik misbruikt ben en ik zou later op mijn beurd iemand anders misbruiken, of anderszins profiteren van mensen die anderen misbruiken, ben ik dan misbruikt of werd ik toen niet reeds gestraft, voor hetgeen wat ik later een ander weer, via via, aan zou doen?
Al dat beschuldigen en gepraat over kindermisbruik, terwijl zoveel ander kinderleed onbelicht blijft!
De koning is in oorlog met de hetero's. Maar de hetero's zijn in getal in overwicht. Ik zal mijn toverkunsten moeten aanwenden om hier nog een goede draai aan te geven.
Anders is het ras met hem gedaan.
Met hem en met de kinderen!'


heks af

D O E KT W E E D E T O N E E LOp het kasteel van de hetero's te Heteroland
Rechter, aanklager, griffier, politiebazen, agenten en wacht


Rechter:

'Wat ik vernomen heb, is dat deze persoon, koning H., zich schuldig heeft gemaakt aan onzedelijk gedrag met minderjarigen en zich verzet tegen zijn arrestatie.'


Commissaris:

'Oja, zijn mannen hebben reeds een derde van onze soldaten over de kling gejaagd!
Dorpen staan in brand en hij wint bij sommige bevolkingsgroepen aan symphatie en steun!'


Rechter:

'Sommige bevolkingsgroepen?
Wie zijn dat dan wel niet, die hem zo laf steunen?'


Commissaris:

'Jongeren, sire, kinderen nog!'


Rechter:

'Wilt hij met een kinderleger de oorlog winnen?
De kindermisbruiker gebruikt kinderen voor zijn lusten en zijn lasten. Dit is een gevaarlijke crimineel die we kosten wat het kost in handen moeten krijgen!
U, commisaris, geef ik die verantwoordelijkheid.'


Commissaris:

'Maar sire...'


Rechter:

'Geen gemaar, chef, dit is een persoonlijke zaak.
Ik heb zelf ook kinderen.
Die vuilak moet zo snel mogelijk achter tralie's, of ik hang mijn toga aan de wilgen, en heeft dit land geen rechtspraak meer.
Red dit land van de zedeloosheid, commisaris!
Dit is een bevel!'


Commissaris:

'Ai, ai, kapitein!'


Commissaris, politie en soldaten af


Wacht:

'Mag ik, mijnheer de Rechter, iets zeggen?'


Rechter:

'Iets dat verband heeft met deze zaak en haar belang behartigt?'


Wacht:

'Vanochtend zag ik jonkvrouw Retteketet door de stad gaan, de dochter van de graaf die op het kasteel van de verdachte woont. Het gerucht gaat dat zij verliefd is op een page en persoonlijke vriend van de koning.
Wellicht dat U haar voor de goede zaak inzetten kunt!'


Rechter:

'Jonkvrouwe Retteketet? Wat een naam voor een vrouw!
Ik moet haar spreken! Kunnen jullie ervoor zorgen dat ze hierheen komt, verzin een smoes en lok haar daarmee.
Ik zal jullie er rijkelijk voor belonen en het landsbeang is ermee gediend!'


Wacht:

'We sturen haar naar U toe, heer.
Goedschiks of anders!


wacht af

Rechter:

'Wat wilt deze man? Kinderen misbruiken?
Laat-ie dat dan op z'n kasteel doen -maar geef er geen openheid aan!
Ik weet ook wel dat die knapen niet tegen hun eigen wil in handelen en oud en rijp genoeg zijn om te weten wat ze zelf willen. Maar het volk ziet ontucht niet graag ongestraft, ook al wordt geen kind daar beter van, eerder integendeel!
Ook in een democratie gaat het belang van het volk boven dat van het kind!
De arme zielen!'


stem vanachter het toneel:

(Wacht:)

'De rechter is absent! Ik moest van hem tegen iedereen zeggen dat-ie afwezig is!'


(Heks:)

'Hoor jezelf nu je eigen verraden!
Zonder dat-ie een leugen vertelt of de waarheid geweld aandoet dee je precies wat je werd opgedragen, maar mist volledig het doel van je order!'


Rechter:

'Wat is dat voor 'n getier hier in mijn kasteel? Hoorde ik ook vloeken?'


Op heks Gertruida

Heks:

'Het landsbelang gaat voor dat van de rechter! Laat mij naar binnen!
Hoogedelachtbare... U hier?!
(terzijde) Ik zou eerlijk niet weten wie anders ik hier, op de zetel van de man, aantreffen moest, maar goed: toneelspel strooit ook hier zand in de ogen van hen, die je om de vinger winden wil!'


Rechter:

'En wie bent U -in Godshemelsnaam- dan wel niet?
Een vuile vodden-vrouw, die hier haar goed aan de man probeert te brengen -neen, bedankt: we zijn al voorzien.
En wat wilt U? Het landsbelang redden en de oorlog in vrede veranderen? Nog eerder verandert U de koning in een vrouwengek en redt daarmee al die onschuldige kinderzieltjes!'


Heks:

'Ik zou een rijke edelvrouw kunnen zijn -met goud en brocaat behangen- die zichzelf had verkleed als een lompenvrouw, een zigeunerin die de wereld als thuis bezat, alleen maar om te kijken hoe de mensen op haar reageerden!
En ik zou hemel en aarde willen kruisen, en het zou me niet lukken zonder toverkracht!'


Rechter:

'Ah, een losgeslagen toverkol ontbreekt er in dit drama nog maar aan!
Heeft ze ook een vriendje van dertien?
Een, die verkering heeft met mijn dochter van acht?'


Heks:

'Ik zou Uw dochter kunnen zijn! Veranderd in een mannengek!
En niemand die door haar ouderdom nog belangstelling voor haar had, zodat ze uit pure wanhoop nu zelf mannen moet lastigvallen!'


Rechter:

'Dan zou deze hele oorlog voor niets geweest zijn. En alle onschuldige kinderzieltjes alleenheersers en tirannen zijn, die door bloeddorstig geweld deze oorlog uitbuitten!'


Heks:

'De oorlog zou een vrijheidsstrijd kunnen zijn, met U aan de verkeerde kant!'


Rechter:

'Zeg wat U wilt!'


Heks:

'Vrouwe Retteketet, de dochter van de graaf, is verbannen naar dit land.
Ik heb haar zelf horen wegsturen door hoogstpersoonlijk de verdachte!
Wanneer U de koning in handen wilt krijgen om hem voor het gerecht te brengen zou ik haar doen geloven dat de knaap, waar zij zo hevig verliefd op is, hier in dit kasteel op haar wacht.
Wanneer zij, hopeloos, zijn aanwezigheid komt opeisen, moet u haar wijsmaken dat U die knaap bent -groot en man geworden inmiddels- zodat zij terstond haar rug keert naar Uw persoon om, uit heimwee, zich een weg terug te bidden en smeken naar de koning en de graaf.
Dan behoeft U slecht het wicht te achtervolgen om het kasteel en de verdachte te bereiken en hem te arresteren!'


Rechter:

'De page? Ik?'


Heks:

'Met dit toverdrankje verandert U een scepticus in een bijgelovige! Maak haar wijs dat dit drankje de knaap van haar dromen verandert in de man waar zij zonodig een vrouw voor moet zijn, 't leven anders moe!
Zij zal U uit liefdesverdriet geloven!'


Rechter:

'En wat is Uw belang hierachter? Wat wint U aan deze oorlog?'


Heks:

'Ik heb allang gewonnen! Door een toeval ben ik zelf misbruikt vroeger!
Alleen ik noem het liefde!'


Rechter:

'Ik heb haar al hier laten halen. Zij zal nu elk moment arriveren!'


Op een wacht

Wacht:

'Mijnheer de rechter! Vrouwe Retteketet wilt U terstond spreken!
Hier is zij!'


Rechter:

'Vlug! Vlucht achter het toneel!'


Heks:

'Ik ben hier nog nooit geweest!'


Heks af

Op vrouwe Retteketet.


Rechter:

'Wie bent U?'


Jonkvrouw R.:

'Waar is mijn liefste, nu man geworden?'


Rechter:

'Ah, ik herken U nu, U bent de dochter van de graaf, die vroeger een oogje op mij had. Is Uw lief meer dan lust, heb mij dan lief, want ik ben de knappe page van toen!
(terzijde) Ik val echt voor haar liefde -dit is geen spel!'


Jonkvrouw R.:

'U werd de man, die gisteren nog een mooie jongen was! Hoe moet ik dat geloven?'


Rechter:

'Proef mijn liefde, dan kan ik het U bewijzen!'


Jonkvrouw R.:

'Mijn liefde veranderde in afkeer.
Het jongenslijf van toen verwerd tot het aftanse, door de aantrekkingskracht van moeder aarde onaantrekkelijk geworden, oude mannenlijf: het hangt aan alle kanten daar waar 't niet uitzette of verschompelde!
U bent geen lelijke man -maar mijn lief; neen!'


Rechter:

'Ja, werkelijk: ik ben verliefd op U.
Die jongens zie ik niet meer staan!'


Jonkvrouw R.:

'Ik geloof U niet, maar wel Uw woorden!'
Ik geloof niet in Uw liefde -een vleselijke lust tot een veel jongere vrouw- maar wel Uw woorden: dat die vreselijke knapenliefde heeft afgedaan!'


Rechter:

'Gelooft U mij, als ik zou zeggen dat dit een toverdrankje is?
Dat Uw lief voor U verschijnt, wanneer U hem dit drankje laat drinken, en hem doet geloven dat dat hem onoverwinnelijk tegen de hetero's maken doet?'


Jonkvrouw R.:

'Dan zou ik het eerst moeten zien!'
Zij pakt het drankje
'Laat mij hiermee terug gaan naar het kasteel van mijn lief en U zult de oorlog winnen!'


Rechter:

'Ik geloof U, en vertrouw op Uw moraal indeze!'


Jonkvrouw R.:

'Ik geloof alles wel, als ik maar een man heb!
Nog langer zonder liefde doet mij slechts verlangen naar het enige einde: de onbereikbare dood!
Leeg en onvoorstelbaar als zij is stijgt zij boven ieders belang uit: deze verschrikkelijke oorlog, de onschuldige kinderen en de zeden en rechtsgang van alle volkeren op aarde: de ene zede in contradixie met de andere, de ene tijd weer anders dan de andere!
Zo overtreedt men -hoe men ook zou handelen- altoos wel een wet of gebod!
Mijn vrouwenhart wint het van mijn hang naar recht!'


Jonkvrouw R. af

Rechter:

'Langzamerhand begin ik hier toch iets niet te snappen.
Oja, de oorlog.. Wacht!'


Op wacht

Wacht:

'Ja, sire, hoe luidt het bevel?'


Rechter:

'Laat mijn spullen gereed maken voor een onopvallend volgen van mevrouw -ik wil perse niet dat zij weet krijgt van mijn gang!
Ik heb vijf dragers en een achttiental soldaten nodig.
Regel dit nu!'


Wacht:

'Onmiddelijk, heer!'


Wacht af

Heks G. op


Rechter:

'Ah, U hier nog!
Uw list schijnt te werken, nu nog de uitwerking! Ik vertrek vandaag nog in het kielzog van mejuffrouw -en hoop twee slagen in een slag te slaan: die jongensgek voor 't gerecht en haar schoon voor 't altaar!
U redt Uzelf wel?'

Rechter af


Heks:

'De list schijnt inderdaad goed te werken; de uitwerking is alleen heel anders dan die zotskop en kinderdief denkt!
Ik zal de koning verwittigen van zijn komst, zodat zodra die hetero-fascisten 't bos van de koning bereiken een overmacht aan soldaten de laffe vijand hun eigen graf zal doen graven!
Zo zal kinderdbeulen en onmenselijkheid -of eigenlijk tegenmenselijkheid, want wie tegen de vrijheid van kinderen is, is ook tegen de mens, een eind kennen en gerechtigheid een nieuwe begin!
Wat doe ik hier eigenlijk nog?'

Heks af

D O E K


D E R D E T O N E E L


In het kasteel van Koning H.
In het vertrek de koninklijke troon en een brandende haard.
Koning H. zit op de rand van de haard.


Koning H.:

'Ook ik ben ooit een kind geweest -niemand hoeft mij te vertellen wat goed en slecht is voor een kind, en juist niet de heterofielen, mijn beulen van weleer!
Toen ik nog een kleine jongen was -en al bekend met de drang tot vriendschap met bepaalde andere jongens -leeftijdgenootjes toen- toen verboden ze mij die vriendschap -ze beschermde me er niet tegen- met het laffe argument als zoue die vriendschap onecht en onvriendelijk zijn en ieder die haar in zich voelde branden een zieke geest die tegen de wil van God en de zinnelijke liefde in voelde en zoue handelen!
Andere jongens zouden niet gediend zijn van die vriendschap, die zij gevaarlijk noemden en besmettelijk, of waar wij gewoon nog te jong voor zouden zijn, maar die wij allen, heimelijk, reeds voelden! Ha! Te jong!
De liefde is er voor de jeugd en onze zintuigen -een nog mooi lijf- dan uiterst geschikt haar te bedrijven, omdat zij dan nog wederzijdse lusten opwekt! Later verwordt zij tot louter lust en geraakt zij niet hoger en hemelser dan wat men met een hoer placht te doen, en alleen hen, die zich met de duivel hebben verzoend noemen haar dan de enige juiste, en al het andere pervers en misbruik!
En ik zal me niet conformeren met hoerenlopers en duivelaanbidders -ook al zeggen zij honderdduizend maal hoe slecht wij wel niet voor kinderen zijn- maar die zelf kinderen aandoen, wat ze mij hebben aangedaan toen ik nog een kind was!
Dat ik kinderen zou treffen in hun onschuldigste jeugd en zo hun hele verdere leven, als een afgeknakte bloem, mismaken zoue, die zij zelf -de anti-pedofielen- zo gruwlijk de liefde en alle hemelse gevoelens die je daarbij voor anderen voelt, al in zijn vroege jeugd, afgeknakt, gestolen hebben en mij voor 't leven mismaakt en zo beschadigd achterlieten, om me vervolgens vals te beschuldigen van wat ze mij -onzichtbaar- zelf hadden aangedaan! Hoerenlopers en duivelminnaars zijn hierbij vergeleken nog heiligen die, onmiddelijk na hun verscheiden, de wijdopenstaande hemelpoort -alsvanzelf- ingezogen worden!
Kinderverkrachters en kindermoordenaars -wat de heterofascisten zijn- zij zullen dan het eeuwig-pijnigende vuur van de hel proeven -die ze zelfverdiend en eigen schuld ondergaan zullen. Ik ben geen masochist!
En ik ben evenmin een leugenaar. Mijn ziel moge vervloekt zijn als mijn liefde niet oprecht is en alle passie's evenzo misbruik en ontucht, wanneer de mijne dat is!
Ik zal de hetero's met gelijke munt terugbetalen, hun haat- en agressiehetze die zij tegen mij voeren wederkeren nadat ik haar veranderde in slachtkracht en angst, die respect op zal wekken in alleen de harten van a-socialen en criminelen!
Voor elke jongen die zij van mij afstalen zal ik een klap teruggeven en voor elke agressie die zij richting mij misdeden -ook al is het enkelt dreigen- zal ik hun jongens en soldaten opeisen, zodat de weegschaal van recht en onrecht weer in het midden komt te staan!
Ik zal mezelf beschermen en verdedigen tegen deze kinderdieven, mezelf en niet in de laatste plaats mijn kinderen!
Gelukkig hij, die Uw kinderen afnemen en ze tegen de rotsen te pletter slaat!
Alexander, Ambrosius! Vederlicht en Ondeugius! Ik wil bij jullie zijn!'

Op de vier kinderen

Alexander:

'Vader! Vader en vriend!'


Abrosius:

'En beschermer! U beschermt ons tegen de hetero's!'


Ondeugius:

'Ja, en tegen de vrouwen en meisjes met hun immorele leugens over natuur en juistheid!'


Koning H.:

'Ik wil bij jullie zijn en zal jullie altijd beschermen -tenminste: zolang God het wilt!'


Alexander:

'Wij houden van U, Heer, en willen altijd bij U zijn!'


Vederlicht:

'Wij willen elkaar niet missen!'


Ondeugius:

'Ja, en wij vinden alles zelf lekker!'


Koning H.:

'Had ik jullie niet, dan zou mij dit kasteel en het bos zo gestolen kunnen worden!
Deze prachtige edelstenen zouden van mij zo voor de zwijnen geworpen mogen worden of in het vuur zwart en roetig worden, om tenslotte onherkenbaar weg te smelten! Het zou me niet deren!'


Ondeugius:

'Maar nu wij heelhuids voor U staan..'


Koning H.:

'Jullie verblijf hier wordt bedreigd! Er zijn teveel mensen die willen dat jullie vriendschap voor elkaar onmogelijk gemaakt wordt, om, als je oud bent en volwassen, alleen nog maar voor vrouwen hun lusten te dienen, als zaaddonar voor een volk dat nieuwe mensenvlees nodig heeft om te kunnen overleven.
Meisjes en vrouwen die zelf op hun dertigste allemaal bisexueel zijn en een jonge meid bij het minnespel nodig hebben!
Wanneer jullie later naar de hoeren willen, mag je van mij je gang gaan, maar de heterofielen willen jullie slechts misbruiken voor het eigen gewin!'


Alexander:

'Dat weten wij, vader!'


op de graaf

Graaf:

'Heeft U geroepen, Heer?'


Koning H.:

'Neen -tenminste: ik heb niets gehoord. Maar je komt als geroepen!
Indien je mijn beste vriend bent -en dat zijt gij wanneer jongens jouw beste vrienden zijn- beloof me dan deze jongeren in veiligheid te brengen voor het gevaar dat de oorlog ons brengen kan.
Alleen zal ik me het beste op de vijand en de zege kunnen concentreren, en zullen zij veilig zijn voor de opvoed-criminelen van de heterofielen en kinderdieven! Ik moet er niet aan denken dat ze in hun handen vallen, ik zoue uit puur verdriet mijn zwaard laten zakken en de oorlog gewonnen geven.
Ze zullen hun immers hetzelfde aandoen wat ze mij aandeden en zovele anderen aandoen! Een gedwongen, kuis, liefdeloos leven te leiden enkelt voor des lands economie. En hun eigen portemmonnee natuurlijk!
Het gezinsleven en de heterofielen zijn de hoeksteen van een zieke, a-sociale en criminele samenleving!'


Graaf:

'Ik ben Uw beste vriend, zowaar ik vriendjes heb! U bent er een!
In het bos woont een geheimzinnige vrouw -men zegt dat ze toverkracht bezit!
Zij en het bos zullen de beste opvoeders zijn voor deze kinderen -U kunt op mijn raad bouwen!'


Koning H.:

'Hoe zeer het me ook tegen de borst stuit -als een moeder die haar kroos verstoot- mijn hart zegt: 'Neen' en 'Auw, niet doen!', maar mijn hoofd zegt: 'Dit is de enige mogelijkheid!'
Ik weet dat dit de enige oplossing voor het probleem is, maar had liever gewild deze kinderen te zien opgroeien en zo te vormen, dat ze niet het verdoemde pad van de hetero- en homofielen kozen!
O, het leven is zoveel meer dan het heden en vandaag te genieten en veilig te zijn!
Wanneer wij geen prioriteiten dulden of consessie's willen aangaan met het immorele, teneinde onze wil te volgen en onze lusten te bevredigen, maar de moed bij elkaar graaien doodsangst en louter eenzaamheid en grauwe tucht op ons te nemen, is de beloning immers veel waardevoller dan kortstondig geluk: ze behelst het inzicht in wat wij, wezens die leven op de grenzen van het bewuste en onbewuste, als het meest waardevolste moeten beschouwen omdat zij ons bevrijdt van wat geheel ons streven en ons bestaan -en het beleven van dit bestaan- als een onzichtbare kooi rond ons, welke onze bewegingsvrijheid, maar niet het zicht, belemmert, in de weg staat en weerhoudt te verworden naar wie wij in werkelijkheid zijn -het alles- en bestaansdoordrongen lijden met welk ons en alle leven onlosmakelijk verbonden lijkt.
Pijn moet men met pijn bestrijden. De wortels van de pedofielenhetze liggen causaal verbonden met mijn persoonlijke lot. Wanneer zij de allesomvattende liefde willen bestrijden, zal ik haar de nek omdraaien om zodoende die hetze uit te roeien!'


Alexander:

'O, vader!'


Koning H.:

'Schrijdt niet, jongen. Wees verheugd om wat U samen met ons heeft meegemaakt, en verrukt om wat wij, na deze vreselijke oorlog, nog beleven mogen!
Na dit leven is er nog een leven, dat niet sterven kan en nu al leeft!
Dit leven is slechts een onbelangrijk, nietsbetekend aspect van dat leven!
Vertrouw op mij!'


Vederlicht:

'Wij kunnen U niet verlaten!'


Koning H.:

'Jullie hebben elkaar nog... ik heb helemaal niemand meer -niemand dan de vijand!
Ga nu -ik zal altijd van jullie blijven houden!'


Graaf:

'Kom, kinderen, het bos zal goed voor jullie zijn. Misschien leert zij U wel toveren!'


Alexander:

'Dan zou ik leren, hoe ik mezelf wegtoverde!'

graaf en kinderen af


Koning H.:

'Jezelf wegtoveren... zou dat kunnen? Neen!
Als ik kon toveren, zou ik willen alles te weten wat ik me maar wensde!
O, gewis: niet de liefde overwint het kwaad, maar de kennis!
Ik zou willen weten wat de vijand nu denkt en doet en waar zij nu gepositioneert is!
Wie is er voor mij en wie tegen? Wat is de beste strategie? En zal ik deze oorlog winnen? Of: neen, dat zou ik niet willen weten.
Immers, wanneer ik haar zou gaan verliezen zou ik haar onmogelijk nog kunnen winnen, of mijn wil moet zo sterk zijn, dat het de toekomst en al wat voor ons in de sterren besloten ligt, zou kunnen veranderen!
Dan zou ik willen weten hoe ik mijn wil zo sterk maken kon!
Ik hield zoveel van jongens, nog meer dan van mijn eigen moeder!
En als God het wilt, dan sterf ik voor die liefde, voor zoveel liefde geef ik alles wat dit leven mij nog geven kan!
Ik zou willen sterven voor die jongens, maar ik zou duizend maal willen sterven om de hetero's terug de hel in te jagen!
(hij pakt z'n zwaard)
Bij de vervloekte Beelzebub en de verloren, valse Lucifera! Hun hoofden eraf voor mijn leven!
Al moet ik ten strijde trekken tegen God, voor de waarheid doe ik alles!
Bode, waar is m'n bode?'


op bode

bode:

'Hier ben ik, heer, tot Uw dienst!'


Koning H.:

'Breng de vijand dit bericht: Dat ik ze de totale oorlog verklaar, en allemaal zal vernietigen!
Snel nu!'


Bode:

'Uw bevel is mijn levenslust, sire!'

bode afD O E K

Het vervolg staat op mijn pagina!

Doei! De Nieuwe Hillterman

bromde De Nieuwe Hillterman om 11:40 AM (op 03-01-2004)


Dat is heel andere koek dan ik meemaak. De oude Fransman vraagt in gebroken Engels aan mij waar een Shopping Mall is. Aan zijn zijde een veel te jonge verveelde emotieloze Aziatische dame.

Waar kan ik dit niet zo wereldse toneel bewonderen? Ik ben moe van alle wereldse zaken en wil mij verheffen.

bromde Kiers om 12:40 PM (op 03-01-2004)


Ik laat deze traktatie even aan me voorbij gaan, als het u belieft. Zelfs het lezen van een straatnaambord is mij nu al te veel.

bromde Marnix om 01:05 PM (op 03-01-2004)


Slaat het reactiesysteem ook even over. Verheugt zich zeer op darten. Nog maar een klein half uurtje!! Schenkt Adriana een kop koffie en kruipt gezelli op de bank ..

bromde CiNNeR om 01:49 PM (op 03-01-2004)


Ik heb het wel gelezen. En toen ben ik ook nog op 's mans Waarheidspagina's gaan kijken. Daar werd mijn hoofd zo druk van (en het is daarboven altijd al druk genoeg, gelooft u mij maar) dat mij inderdaad niets anders te doen staat dan de komende ruime week uitsluitend darten te kijken. En tussendoor werken, maar dat terzijde.
Hillterman? Wilt u ons voortaan waarschuwen?
Cin, ik lust geen koffie. Doe mij maar warme chocomel met slagroom en... ja, u raadt het al.

bromde Adriana om 01:57 PM (op 03-01-2004)


Kiersch was weer meesterlijk en alhoewel het lijkt te zijn verbannen doe ik toch een frische "w00terdew00tw00t" ik heb mijzelf geestelijk nog niet zo ver kunnen pushen om dat toneelstuk te lezen.. wie weet. wie weet.

Oh.. en alle dart fans moeten eens www.12dart.com bekijken

bromde Subigo om 01:59 PM (op 03-01-2004)


Wilt een van U mij wakker maken nadat het doek gevallen is en de laatste toeschouwers de zaal verlaten hebben?
En wilt U dat dan zeer voorzichtig doen met lieve woordjes en zachte strelingen? Ik ben nogal gevoelig ziet U.

bromde Arnaud om 04:18 PM (op 03-01-2004)


Succes Kiers, u zult het nodig hebben. Als we bloed moeten geven, roept u maar.

bromde Max om 08:01 PM (op 03-01-2004)


Leuke site Subigo. Alleen de reclame werkt niet best.

*Rent met een beetje cacao voor over de slagroom naar Adriana*

bromde CiNNeR om 11:18 AM (op 04-01-2004)


Ooit was ik in het bezit van een prima zalfje tegen de pijn.
Ach, ik was nog jong en zij was nog jonger.
*Zucht*

bromde Terrebel om 12:35 PM (op 04-01-2004)


Ach Kiers, dat slaggemiddelde haal ik niet eens meer met rukken. Wel fijn dat ik er nog wel aan kan denken.

Heb ik tenminste nog iets.

Dat toneel lees ik nog wel een keer.

bromde Lennard om 05:36 PM (op 04-01-2004)


Ik heb fragmenten van het toneel tot mij genomen, ik geloof derhalve niet dat ik aan het grote geheel iets mis. Dat ik daarmede kortzichtig en door roeien en ruiten stampend wellicht teder porseleinen bouwsels van een brosse schoonheid mis, dat neem ik graag op de koop toe.
Het lijkt mijnsch inziens wel een Jehova's Getuige zo, die Hitlermann.

Over een geheel andere boeg:
Zou er niet iets kunnen worden gedaan om het darten visueel iets aantrekkelijker te maken? En dan doel ik uiteraard niet op cameraatjes in de punten van de pijlen of computergeanimeerde graphics. Maar die darters!

* spoelt ogen nogmaals uit met ossegalzeep *

Hè lekker, die sterretjes. Dat mis je wel als je onverhoopt in conversaties met mensen verzeild raakt, waarbij daadwerkelijk de stembanden in beweging dienen te worden gebracht.

bromde Hoof om 08:43 PM (op 04-01-2004)


* komt hijgend binnen op gladde tweekleurige schoenen en met een BELACHELIJK fel gekleurd hemd met het opschrift BICAT BOWLING CLUB in ronde letters op de achterkant *

Eh? Val ik erg uit de toon?

bromde Hoof om 10:00 PM (op 04-01-2004)


* moet na 9e SevenUp inmiddels wel behoorlijk pissen *

Het gaat niet door hè?

Mooi. Want ik heb nog enorme last van m'n rib (okee, okee, ik zal het er niet meer over hebben).

bromde Hoof om 10:42 PM (op 04-01-2004)


Bij het verdelen van het uiterlijk schoon heeft de gemiddelde darter inderdaad niet vooraan gestaan. Hoewel ik bijzonder graag naar Steve Coote kijk. En eigenlijk ook wel naar Gary Anderson, met zijn metersdiepe ogen en geile Schotse accent. Maar jeumig! Andy Fordham heeft grotere tieten dan ik!

Kijk je geen meisjesdarten dan, Hoof? Ik heb niet zo veel kijk op vrouwen maar Trina en Mieke zijn toch niet eng ofzo.

* krijgt ineens stekende pijn aan beide ogen *

Wat een intrigerende outfit.

bromde Adriana om 10:51 PM (op 04-01-2004)


Joehoe Hoof.
We spelen op baan 4!

*showt vol trots 2 ballen*

bromde bicat om 11:12 PM (op 04-01-2004)


*klop-klop*

Heer Bicat, doet U het nog?
Het is zo angstvallig stil qua posten enzo.

bromde €vil om 11:14 PM (op 04-01-2004)


Kijk, daar bent U al, zal ik vast de frituurpan aanzetten?

bromde €vil om 11:15 PM (op 04-01-2004)


Snood plan zeg!
Kijk ik even op mij pols om te zien waar mijn horloge is.

Hee, wie gooit?

bromde bicat om 11:18 PM (op 04-01-2004)


Ik vind het nèt niet af.

* completeert het officiële bowlingtenue met een vikinghelm inclusief vlechten en een plastic vleermuis *

Baron, kan dat er af qua budget, zo'n setje voor iedereen?

* gooit achteloos een strike *

bromde Adriana om 11:24 PM (op 04-01-2004)


Jajammer. Zo'n voetfout.
Of dacht u dat het kinderreglement gold?

De computer noteert een -
Wie is?

Sponsoring, Adriaena. Leuk heh?

bromde bicat om 11:28 PM (op 04-01-2004)


* is eigenlijk te teleurgesteld om blij te zijn *

Vanaf hoe lang zijn jullie hier al bezig, eigenlijk?

* kijkt verbaasd naar in transparant plastic gegoten roos in bowlingbal van teamgenoot *

Kijkt u niet een beetje teveel films, dat u daarmee werpt? Dude?

* pakt bowlingbal vol logo's *

Waar blijven de camera's van de locale nieuwsmedia eigenlijk? Of heb ik de locale Smulwereld-uitbater voor niks de kop gek gekletst voor een setje gratis stickers in het kader van de sponsoring?

Ik doe eerst even wat oefeningen voor de concentratie

* valt pardoes in slaap op skai-lederen bank bij baan 5 *

bromde Hoof om 11:40 PM (op 04-01-2004)


That's like, your opinion man.

bromde The Dude om 11:49 PM (op 04-01-2004)


Mieke de Boer is toch wel een delicaat dingetje? Hoewel die er nu uitligt. Dus je zal het met Francis moeten doen. Gary Anderson vloog er trouwens ook snel uit *grmbl* Steve Coote ook. Hmmm, wie hebben we nog over. Rock Hofstra is wel te doen maar denk niet dat die het gaat redden morgen. Andy Fordham is best leuk om te kijken, met tieten en al. Eh .. eh .. Ok, de rest is niet echt erg knap nee *Geeft het op*

Zeg, mag ik ook van die vlechies en een plastic vleermuis? *Valt uit de toon*

bromde CiNNeR om 03:04 AM (op 05-01-2004)


Hallo Heer Hoof, halloooo!
Ik ben al ruim 7 rums hier hoor!
Als U even genegen bent om achteloos een paar strikes te gooien, ben ik best bereid om achter de borsten van de bardame en mijn achste rum te kruipen. Maar zolang hier niets noemenswaardigs gebeurt krijgt geen paard me weg.
De bardame vindt mij, uiteraard mede mijn camera, reuze interessant.
Natuurlijk laat ik haar in de waan dat ze voor een kleine tegenprestatie zo bij Idols op het podium staat. De drank is voorlopig weer gratis. Een loffelijk iets, nietwaar? En zolang U ligt te meuren bij baan 5...Dus als U mij even wilt excuseren?

Adriana, is die Vikinghelm niet iets te groot?

Wendt zich wederom naar de bardame en geniet van het bijzonder laag uitgesneden bowlingshirt.
Haar sensualiteit, haar lonkende ogen en haar zwoele parfum nodigen hem uit een volgend zwetsverhaal op te hangen.....

bromde Arnaud om 03:59 AM (op 05-01-2004)


Die bardame is toch geen prepuberende aandachtsgeilende snotneus, zoals andere onder ons heh, Arnaud?

bromde Niky om 09:22 AM (op 05-01-2004)


Dit is geen tijd om te decollecteren.

Wat mij brengt op het woord 'klaarkomingen' uit Kiers' prachtige verhaal. In mijn eigen opdissingen gebruikte ik tot op heden een ander woord wat dezelfde trekking heeft: klaarkomsten. In het enkelvoud dus klaarkomst. En al die tijd dacht ik het daarin bij het rechte eind te hebben. Of iemand anders bij mijn rechte eind.

Graag hoor ik hierover van anderen hunner mening. Klaarkoming of klaarkomst.
Anders sta ik de volgende keer met Scrabble weer mooi voor paal.

* haalt neus op *

Zooooo. Die is mooi geworden!

Bedankt hoor! U bent de beste neuzendoktor van het Gooi! Wat ik u snurk!

bromde Hoof om 10:28 AM (op 05-01-2004)


Ik wil ook wel een keer gooien, maar dan graag zonder die hekjes langs de goot. Anders raak ik misschien die mooie pin's daar op het eind van de baan.

Het resultaat van een klaarkoming is de klaarkomst. Daarmee lijkt mij het probleem uit de wereld.

Hé, geinig. Een föhn in dat ding waar die ballen aankomen.

Waarvoor is dat knopje?

bromde Lennard om 10:59 AM (op 05-01-2004)


Dat kan die jongen je uit Kingpin misschien vertellen, waar dat knopje voor is.

Nee, die andere. Zonder hand.

bromde Hoof om 01:36 PM (op 05-01-2004)


Er zijn wel erg veel mensen met goede voornemens, vermoedelijkerwijs. Het is hier nog nooit zo rustig geweest!

* trekt met een gerust hart zijn extraverstevigde bowlingbroek uit *

Zo. Da's lekker.
Kan ik net zo goed een balletje werpen.

* enorme zwaai *

* DOFFFFFFFFFFF! *

Aaaaauuuuuuwwwww!

Sjeezux! Dat lukt dus niet met je broek op je hielen. Dat bemt NIET!
(goh, wat pik ik dingen toch snel op, qua taal)

* blijft voorlopig in foetushouding op de grond liggen, huilend *

bromde Hoof om 03:15 PM (op 05-01-2004)


*weet het allemaal ook even niet meer*

Ik weet het gewoon even niet meer. Maar dat is ook wel weer rustig, eigenlijk.

*raapt Hoof op*

Kom, knul. Ik koop je een biertje. Kniezen was van vorig jaar.

bromde Marnix om 03:19 PM (op 05-01-2004)


Hè lekker.

bromde Hoof om 03:28 PM (op 05-01-2004)


Wat is er trouwens met je hand aan de, eh, hand? Hij ziet er een beetje onnatuurlijk uit. Ja, die ja. Maar het drinken gaat buitengewoon. Dat dan weer wel.

*wenkt barman*

bromde Marnix om 03:39 PM (op 05-01-2004)


Iets met een knopje. Laat maar.

bromde Hoof om 03:45 PM (op 05-01-2004)


*wenkt barman nog steeds, behoorlijk geïrriteerd innmiddels*

bromde Marnix om 04:14 PM (op 05-01-2004)


Ja. Zijn er klachten?

*zoek YMCA op de juke-box*

bromde bicat om 04:32 PM (op 05-01-2004)


Pils! Hierrrrr!!

*is het overduidelijk beu*

bromde Marnix om 04:53 PM (op 05-01-2004)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)