huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Afscheid"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Kuifje"]

10/22/2003: "De groote oorlog"

We schrijven het jaar van onze lieve heer 1917.
Ergens in de Belgische modder.

Koud, het is koud.
Maar het ergste is de stank. De onverdraagzame eindeloos aanhoudende stank.
Een dikke walm van de rottende lijken van je kameraden. Hun vlees woest door explosies en ander geweld verscheurd en gemengd met het vlees van de vijand.
Het Britse vlees rot samen met het Duitse weg, hier in deze vervloekte ijzige Belgische modder. Ratten zo groot als honden vreten hun buiken er aan vol, maar krijgen het niet weg.
Ja, we zouden de Kaizer wel terug jagen. Terug achter de Rijn! Terug naar de Middeleeuwen!
Ik had in die dagen de hele verdomde Rijn niet op een kaart kunnen aanwijzen.
Nee, we gaan met z地 allen!
Alsof het een verdomd kampeeravontuur zou zijn.
Met z地 allen in de pub van Gleeson. Avond na avond.
En hoe rijker het bier gevloeid had hoe grootser de plannen en de voorstellingen.
En voor de kerst zouden we allemaal weer om de stamtafel zitten daar.
Als godvergeten oorlogshelden.
En nu sta ik hier.
M地 witte knokkels krampen zich om m地 geweer. Tot over m地 enkels sta ik in een dunne stinkende drab. Wanneer ik me voor het laatst gewassen heb? Zo goed is m地 geheugen niet meer. Geschoren heb ik al helemaal geen idee meer van.
Als een stuk vee sta ik hier tussen de schimmen van wat ooit waardige mannen waren.
Holle schulpen zijn het nu. Als je door hun ogen naar binnen kijkt zie je niets. Helemaal niets.
Zelfs geen mooi zwart, nee, een grauwe glazige leegte. Het zijn schulpen die enkel nog bestaan om een uniform te dragen en hun geweer te bedienen.
In de modder.

Ik ben de laatste .
De laatste van man uit Halesworth.
Met alle mannen van het dorp hebben we ons tegelijkertijd ingeschreven. Zo zouden we samen in hetzelfde regiment komen.
Onze vrouwen hadden als verrassing en tegen de heimwee voor eenieder van ons een geel-paarse shawl gebreid.
Geel-paars. De kleuren van Halesworth.
De shawl is nu een moddergrauw vod ergens om m地 lijf. Net als de herinnering aan thuis. Grauw, vaag en niet meer van deze wereld.
Fluitend en zingend marcheerden we naar het front.
Grappen makend en de Kaizer imiterend.
Ik marcheerde naast jonge Jim. Vol verhalen over hoe hij z地 Ashlyn trouwen zou als hij terug zou komen en hoe hij net als z地 vader officier wilde worden. Hij had gelogen over z地 leeftijd om toegelaten te worden. Z地 trotse vader had een oogje dicht geknepen.
Jonge Jim was de eerste met een kogel in z地 kop.
Ook het eerste menselijke lijk wat ik ooit gezien heb.
Z地 ogen wijd open, alsof hij verbaasd over z地 eigen dood op z地 rug lag.
Een godvergeten scherpschutter was het geweest.
We kwamen de loopgraven binnen en eigenwijs als hij was moest hij toch even over het randje kijken. Zien hoe het niemandsland er uit zag.
Een seconde later lag hij daar.

Al een paar uur dondert het oorverdovend. De grond trilt onophoudelijk.
De ingegraven moffen een kilometer verder op krijgen de volle laag.
Miljoenen kilo痴 explosief staal worden hun kant op geslingerd.
De hel moet nog erger voor hun zijn dan voor ons.
Diep, diep in de aarde ingegraven om de explosies te overleven. Hopend dat ze niet direct geraakt worden, hopend dat ze zich uitgraven kunnen voor ze een stikdood sterven
Grote beulen van kerels, mannen uit staal, schijten hun broek vol en janken als kleine kinderen onder zo地 bombardement.
Maar dit maal geen gas.
Het gas is nog erger.
Omdat we allemaal maskers hebben sterf je niet meer aan het gas, het zorgt er enkel voor dat je situatie extra ondraaglijk wordt.
Zo地 zwaar, oncomfortabel omhulsel om je hoofd, of anders een verschrikkelijke dood.
Maar zo gauw het bombarderen ophoudt, zo gauw onze officieren op de fluit blazen en wij, het menselijke vee, over de rand klauteren liggen ze daar.
Dan liggen ze daar met hun machinegeweren.
Rataratarataratarataratarataratarataratarataratarata.
En zo maaien ze ons tot pulp.
Het prikkeldraad dat het bombardement overleefd heeft volhangend met lijken.
De benen letterlijk onder de romp weggeschoten.
Na vier van dit soort stormacties was het dorp leeg. De mannen van Halesworth waren dood.
Allemaal.
Alleen ik heb het overleefd.
Waarom?
Geen idee. Geen idee waarom ik tot nu toe gespaard ben.
Ik ben ook opgehouden met tellen hoe vaak ik over de rand ben gegaan.
Als zo het bombardement ophoudt kan het m地 laatste keer zijn.

Zenuwachtig staan we hier.
Duizenden mannen in de loopgraven. We kijken om ons heen. We zien de vieze lege gezichten naast ons. Bekende gezichten, maar ook allemaal dezelfde gezichten.
Angstige gezichten.
De meeste gezichten zal ik niet weer zien. Of mijn gezicht zal niet weer gezien worden.
Ik hoop op een gelukkige kogel tussen m地 ogen.
Ik wil niet lijden.
Ik wil een snelle pijnloze verlossing uit deze hel als het dit keer mijn beurt is.

De aarde komt tot rust.
Het bulderende geknal sterft weg. Af en toe nog een doffe harde eenzame knal.
Het bloed raast me door de aderen, de zenuwen gieren door m地 lijf. Nerveus en onophoudelijk trilt m地 geweer. Bajonet bevestigd.
Het gaat gebeuren.
Pfffffffuuuuuutttttttt
We stormen de gereedstaande ladders op.
We rennen de hel dieper in om zo zinloze meters te winnen. Om zo de lijn op de kaart een centimeter te verschuiven.
We dringen de trappen op om het maar gehad te hebben.

Rataratarataratarataratarataratarataratarataratarata.
Mannen vallen.
Ik ren ren ren ren ren ren
Vuur, vliegende aarde, geschreeuw, vallende mensen, explosies, rijen rennende mannen, vallende mannen, de woelende aarde, het gevallen vlees verorberend, en ik ren ren ren ren.
Naar voren.
Naar de mof.
Ik hoor het gebulder en de knallen niet meer. Het suist enkel in m地 oren.
De explosies om me heen zijn enkel pilaren van vuur en aarde waar ik tussen door ren.
M地 gekrampte handen om m地 geweer, met m地 bajonet wijzend naar de Duitsers.
Daar waar ik heen moet.

Whhhooooowwwwwwwwww.
Een storm waait en suist in m地 oren.
De wereld is zwart.
M地 lijf tintelt en met wazige vlagen komt m地 zicht terug.
Langzaam.
Langzaam en golvend.
Eindeloos suizen m地 oren.
Het is alsof ik wakker word uit een diepe en nachten lange slaap.
De herinnering aan m地 nare droom nog bij vlagen aanwezig in m地 hoofd.

Ik probeer met m地 ogen te knipperen.
Af en toe zie ik grauw voor me.
Grauwe modder.
Het gevoel van kou neemt bezit van me.
Ik voel m地 lijf op een vreemde manier.
Alsof ik er niet echt van gewaar ben, alsof ik het ver weg voel.
Tinteling, pijn, kou, ik lig op iets hards.

Nog steeds zie ik niet duidelijk. Golverig en wazig zie ik.
Alsof ik in een wolk lig.
Nog verder dan m地 gevoel hoor ik een gewouw.
Bekende geluiden, doch te ver om ze echt te horen.
Mijn wereld bestaat nu enkel uit mijzelf.
Ik hier in deze wolk van wazig zicht, verre geluiden en langzaam terugkomend gevoel in m地 lijf.
Koud, ik heb het koud.
Erger nog dan de pijn.
M地 hele lijf doet pijn. Alsof een grote schok m地 lijf veranderd heeft in een grote beurse blauwe plek.
Aan m地 rechter zijkant voel ik scherpe stekende pijnen.
Als schrijnende schaafwonden op je knien maar dan over m地 hele zijkant en tot diep in m地 lijf.
De pijn zit in me. Ik ben alleen nog maar pijn.

De modder voor me begint vorm te krijgen.
M地 ogen bewegen zich, m地 hoofd niet.
Ik lig in een soort bomkrater.
Een kuil van een meter of drie doorsnee.
De zijkanten lopen rond en lopen schuin omhoog.
Aan de bovenkant houdt de wereld op.
Daar boven houdt de grauwe modder op en begint een grauwe lucht. Een lichtgrijze lucht met vlagen blauw.
Daar houdt de wereld op, daar begint de hemel.

Hoe lang ik naar die mooie grauwe hemel gekeken heb weet ik niet.
Steeds meer begint mijn lijf er weer te zijn.
M地 geest en lijf worden weer 鳬n.
M地 lijf doet pijn, maar ik begin iets te bewegen.
Liggend op m地 plekje in de modder spannen en ontspannen m地 spieren zich.
Ik draai m地 hoofd.
Ik kijk naar de andere kant en m地 hart slaat over!
M地 adem stopt en ik zie m地 dood recht in de ogen.
Dit is het, dit is het einde!

Een halve meter naast me, de hele tijd al zonder dat ik het merkte, ligt de vijand.
In een vies grijs uniform ligt daar een Duitser.
Z地 gezicht ongeschoren, bleek en bebloed.
Hij ligt daar in de modder.
Holle glazige ogen kijken me aan.
Onophoudelijk kijken ze me aan.
De vijand is ook een mens.
Maar de man beweegt niet. De man maakt geen aanstalten om mij te doden.
De man kijkt alleen.
Hij is 鳬n met de modder om hem heen.
Waarschijnlijk net als ik.
Moeizaam komen er enkele geluiden over de lippen van de man.
Ik versta niet wat hij zegt.
Omdat ik de taal niet spreek? Omdat hij onverstaanbaar mompelt?
Van de woorden die ik spreken wil blijft ook niet veel meer over dan een 蘇umm
We kijken elkaar recht in de ogen.
We liggen in de modder.
In de kou.
Met pijn, veel pijn.
Het verkrampte gezicht van de Duitser verraadt dat zijn lot ook bitter en zwaar is.
Onbeweeglijk liggen we samen.

Weer wordt m地 adem afgesneden, m地 hart houdt zich weer gespannen stil in m地 borstkas.
Angst jaagt door m地 lijf.
De mof beweegt.
Langzaam, kreunend en aan z地 gezicht af te lezen vergaand van de pijn.
Z地 hand gaat naar z地 heup.
Angstig probeer ik te bewegen.
Ik wil weg.
Ik wil hier weg, ik moet hier weg, dit is mijn dood. Ik wil hier weg!

Maar hoe hard m地 ziel ook roept, m地 lichaam reageert niet.
Ik blijf hier liggen. Liggen in de modder, liggen in de kou, wachtend op m地 dood.
De dood die zich zal aandienen door wat die mof met me van plan is.

Ik heb m地 ogen gefixeerd op m地 noodlot en op de man voor me.
Vergaand van de pijn en tergend langzaam beweegt hij z地 linker arm naar z地 heup.
De man ligt zo dat z地 hand voor mij buiten zicht is.
Na een eeuwigheid begint de arm een terugkerende beweging te maken.
De hand komt terug.
Mijn kant op.
Dit is het dan.
Dit is het einde.

De mof heeft me de hele tijd aangekeken en blijft me aankijken.
Zie ik ver weg een kleine glimlach op z地 gezicht kruipen?
Zal de man genieten van mijn dood?

Met veel pijn beweegt de mof z地 hand naar voren.
Ik zie het slecht.
Ik zie slecht wat hij doet.

De Duitser heeft een soort flesje gepakt.
Een plat flesje dat net in z地 hand past.
Met moeite trekt de Duitser met z地 tanden de kurk uit de hals.
Mij nog steeds aankijkend giet de man van de inhoud in z地 mond.
Zo vaag de glimlach op z地 gezicht was, zo vaag is er nu een uitdrukking van voldoening te zien.

De man probeert het door te slikken, maar laat een deel uit z地 mond lopen.
Nog steeds hebben onze ogen elkaar niet verlaten. Nog steeds kijken wij elkaar aan.
Met veel moeite en pijn beweegt de man z地 arm weer.
Langzaam reikt hij mij de fles aan.


Reedsch...80 toevoegingen, reedsch

prachtig om de dag mee af te sluiten!! *plop*

bromde Randy om 12:40 AM (op 22-10-2003)


Ontwaak ik net uit mijn epilepticomateuze toestand, staat er een verhaal van 200 pagina's (als je het uit zo printen dan, want zo hier op je scherm is het natuurlijk maar 1 pagina)

Lees het morgen wel...

bromde Dick T. om 01:50 AM (op 22-10-2003)


Kzie net dat het warempel al morgen is!

Toch maar gelezen, Bart: hulde!

Voor diegenen voor wie zulk een lap tekst teveel is, hier een samenvatting:
*kaboem!*
*plop!*

bromde Dick T. om 01:57 AM (op 22-10-2003)


Oew gelukkig, ik mag nog on-topic hoewel niet duidelijk is of ik derde of vierde ben. Doet er niet toe. Indrukwekkend verhaal Bart!! Weinig sex maar de oorlog compenseert voldoende. (neemt niet weg dat ik het serieus indrukwekkend vond overigens)

Snel naar Luna, die bezoek ik nu dagelijks vanwege kiers. Euh, hee, is dat niet een onbedoelde pr eigenlijk?

bromde CiNNeR om 03:29 AM (op 22-10-2003)


Ik klink wel als een stalkster niet? Nou ja, val ik tenminste niet zo uit de toon ..

bromde CiNNeR om 03:30 AM (op 22-10-2003)


Nog maar eentje tegen de verveling. Waarom wordt mijn commentaarsysteem nou nooit eens fijn volgespammed met jullie poezie? Ik doe toch zeker niet onder voor Luna qua burgerlijkheid!

Zo, tijd voor een broodje kaas/ham uit de oven (hoewel iedereen altijd eerst ham en dan kaas zegt. Waarom weet niemand..)

bromde CiNNeR om 03:41 AM (op 22-10-2003)


Daarom ben ik tegen oorlog. Voor je het weet heeft alleen de vijand nog drank.

bromde Lennard om 08:12 AM (op 22-10-2003)


Wat een stom gelul, kiers...
Ik dacht dat jij beter kon schrijven dan Luna, maar dat doe je niet.

bromde bokbok om 09:50 AM (op 22-10-2003)


goh, ik dacht ik zit toch uit me neus te vreten laat ik dan nog es een berichtje zetten op een weblog waar ik geen reet aan vind.

bromde bokbok om 09:51 AM (op 22-10-2003)


En dan neem je een slokje en dan is het Schnapps! Gadverdamme! Met meloensmaak!

Ik geloof dat oorlog op zich wel goed is. Zeker als-ie wordt gevoerd tussen mensen die zich er vrijwillig voor hebben opgegeven.
Het ruimt lekker op. Fantastisch voor de werkgelegenheid (er komt weer veel ongeschoold werk vrij) 駭 de wapenindustrie vaart er wel bij.

Het grote voordeel bovendien is dat je voorlopig weer een hele rij fillms kunt maken. Hupsakee, w鳬r een berg ongeschoolde banen!

En dan het opruimen van de rommel achteraf: ongeschoolde banen!

Kortom. De oplossing voor alle problemen in de maatschappij is van tijd tot tijd een flink robbertje oorlog.

Nu de oorlogsmisdadigers allemaal boven de tachtig zijn lijkt het me wel eens een keertje tijd worden.

bromde Hoof om 09:56 AM (op 22-10-2003)


bokbok houdt overigens ook niet van het 8 uur journaal, literatuur, klassieke muziek, sterrenrestaurants, opiniebladen, kranten, wijn, goede gesprekken, humor, kunst enzovoort.
Maar dat is prima, ook jij bent nuttig voor deze maatschappij. In vroeger tijden zou je piramides bouwen of katoen plukken , nu word je waarschijnlijk vrachtwagenchauffeur, productiemedewerker of commando dan wel marinier. Ik schrijf 'word' omdat ik uit je schrijfstijl kan afleiden dat je nog ergens aan het begin van je lbo schoolcarri鑽e staat.

En nu lust ik wel een ontbijtje, Marnix.

bromde Dick T. om 10:09 AM (op 22-10-2003)


Kiers, kun je ons regelmatig even op de hoogte houden van de plaatsen die je bezoekt in het kader van je log tour?

Ik heb bij Luna gekeken en vind het wel amusant.

bromde Lennard om 10:25 AM (op 22-10-2003)


Goed, gaan we hier uit de doeken doen wat mijn zwartste binnenste beweegt.

Bij Luna ben ik wel klaar. Daar wordt duidelijk niets opgepikt; dat Luna alles behalve opwindend is. Geef het een naam maar Luna wil iets zijn dat ze niet is. Dat ik klaar ben bij Luna wil nog niet zeggen dat ik er wegga.

Gisteravond kwam Marnix even langs op het feestje dat ik had georganiseerd bij Luna op aanraden van Hoof die graag orgel wilde spelen. Marnix trok in een paar zinnen de kern naar boven. De man is sharp.

Ook Hoof was dus op het feest aanwezig en hield in zijn extreem lange inaugurele speech een fraai betoog tegen weblogs en met name weblogs waar tot in den treure lange comments staan. Als satire niet bestond dan heeft hij het uitgevonden. Maar geen hond op het feestje pikte het op.

Ik wil ook wel eens kijken bij Bijzinnen en Coerts en Vandenb maar de verhalen en commentaren daar geven mij wel een glimlach tot nadenken en nodigen mij niet uit tot rare commentaren.

En dan natuurlijk vrind Marnix met zijn site. Waar wel eens afterparties plaatsvinden maar dat weet iedereen bij Bicat.

Laatste is maarwatishet.com. De man zit in hetzelfde uitzichtloze vaarwater van drank, hilariteit, zelfspot, dubbele bodem, verabsurdisering etc. als waar wij tot aan onze bovenbenen in vastzitten.

So, back to business.

bromde Kiers om 11:09 AM (op 22-10-2003)


De oorlog, ach ja, de oorlog. Ooit heb ik ergens te horen gekregen dat oorlog (hoewel het ook om het woord 'war' of 'krieg' of 'la guerre' kon gaan) oorspronkelijk 'het grote spel' betekent. Zo nu en dan hebben we dat gewoon nodig, oorlog, voor nut ende vermaak. 't Is hier inderdaad al weer lang geleden.

bromde Pollux om 11:10 AM (op 22-10-2003)


Alstublieft, een emmer scrambled eggs. Dampt nog lekker na. Speciaal voor de liefhebbers. Gooi ik er meteen vier kilo uitgebakken spek bij.

bromde Marnix om 11:24 AM (op 22-10-2003)


eeeuh.. Marnix, ik mis de uien en een knoflook. Ik ben nog niet naar de plee geweest.

bromde Kiers om 11:30 AM (op 22-10-2003)


*doorzoekt omgebouwde bakkerskar*

Ik heb nog russische bruine bonen ennuh...

*doet nog een kleine inspectie*

Oh. Kijk eens aan. Sjalottenpasta!

bromde Marnix om 11:38 AM (op 22-10-2003)


Prachtig! Doet u maar twee potten van elk en een Cubaan voor over de longen. Juffrouw Jannie, wilt u maken dat u wegkomt bij de plee? Ik heb 20 Euro giraal overgemaakt. Ja, in coupures van 50 cent.

bromde Kiers om 11:45 AM (op 22-10-2003)


*PLOFT neer*

bromde Dick T. om 11:47 AM (op 22-10-2003)


saキtiキre (de ~, ~n/~s)
1 voorstelling van zaken waarin op spottende wijze iets aan de kaak wordt gesteld => hekeldicht

Ja, en dan. Blijft een moeilijke zaak vind ik. Vooral met dubbele bodems en zo.

Ach, eigenlijk interesseert het me geen hol.

bromde Lennard om 11:51 AM (op 22-10-2003)


*SCHRIKT op*

Oh, Dick, hier. Een groot, middeleeuws aardewerken bord. Voor de eieren. Potje puriteinse koffie ernaast?

bromde Marnix om 11:52 AM (op 22-10-2003)


200 kilo Noorse Zalm
10 tubes knijpgarnalen
1 grote brasemtaart en
3 kratjes Karperbier

Wat doen die scheuren in de muur? Heeft het hier getrild gisterenavond?

bromde de Palinboer om 11:52 AM (op 22-10-2003)


Hallo directieleden,

ik moet er helaas vandoor.
Zet u zelf even koffie?

bromde bicat om 11:53 AM (op 22-10-2003)


Langzaam rijkt hij mij de fles aan.

Jammer van de laatste zin, sprong mij opeens te berde (nee, d疸 is lekker Nederlands).

Zou eigenlijk dus reikt moeten zijn. Maar dat geheel terzijde.
In de modder kan men beter een lange dan een korte ij dragen, niet dan?

Ik ga nog even naar de maan...

bromde Hoof 'the ant fucker' om 12:07 PM (op 22-10-2003)


Het liefst draag ik niets in de modder. Het loopt daar toch al zo moeilijk.

Ik heb zin om met nietsdragende meisjes in de modder te stoeien.
Drie. Meisjes.

bromde Lennard om 12:12 PM (op 22-10-2003)


zzzzzzzzzzz

bromde Dick T. om 12:24 PM (op 22-10-2003)


Krijg plotsdreuns een fantastisch idee!Juist! Een film over oorlog, maar dan met meer;

- drank;
- blote dames;
- exclusieve cuisine;
- liedjes.

bromde Paalsma om 12:26 PM (op 22-10-2003)


En minder geweld natuurlijk. Anders is het net echt.

bromde Lennard om 12:32 PM (op 22-10-2003)


Paalsma, wel een beetje on-topic blijven, h.

bromde Hoof om 12:51 PM (op 22-10-2003)


HAHAHAAH! Hooof! Hij is weer goed, die man. Graag onder de douche met de kop eraf voor een gehavend resultaat en de electro direct op de ballen. Ik zou bijna vragen, wilt u mij ook even onder handen nemen? Weer eens wat anders dan die gladde latex en anal gel.

bromde Kiers om 12:56 PM (op 22-10-2003)


Kolere Marnix, ik voel de aandrang opeens in de darmen schieten. Sterk geroerde eieren. M'n darmen kronkelen als een tros wilde palingen. Even het glazuur onderknetteren.

bromde Kiers om 12:59 PM (op 22-10-2003)


Sorrie voor deze anticlimax Hoof.
Ik ben er met m'n spellingcorrector overheen gefietst. Niet te vertrouwen dus.
Zijn er nog gebakken ijeren over? De patat is op.

bromde Bart om 01:35 PM (op 22-10-2003)


Ik zie het even neit.

bromde bicat om 01:39 PM (op 22-10-2003)


Volgens mji zit het 'm in de srtaaljager van plaasma. Die vernuekt de hele bole.

bromde Marnix om 01:54 PM (op 22-10-2003)


Hee Marnix,

gooi je bakkerskar los; maak ons gek.

Zet ik even een langspeelplaat van Johnny Blenco op.

bromde bicat om 02:03 PM (op 22-10-2003)


Als iemand daarboven iets om me geeft of me mag, bevrijd me dan van dit kwaad en bespaar me het verstrikt raken in deze kwade snaren van verleiding.
Zie hier, een openbaring en een les voor ons allen.

Ze trad de kamer binnen aan de arm van mijn beste vriend. Wat er ook zou gaan gebeuren, ik wist dat onze vriendschap zou eindigen. Een chemische reactie en verlangen op het eerste gezicht. Mystieke aantrekkingskracht doofde al mijn lichten.

De gezegende St. Theresa, hoer van Babylon, Madonna en m’n moeder werden 鳬n. U moet begrijpen dat ik geen stuk hout ben. Zelfs Franciscus van Assisi zou zijn goedheid niet kunnen bewaren.

Vanaf het moment dat ik haar gezicht zag, het moment dat ik haar ogen zag, toen ik haar vlam raakte, vanaf dat moment wist ik dat ik onsterfelijk was.

Of het nu pijn of lust was wat ik zocht, ik zou het niet weten. Het vlees was te gewillig en de geest te zwak. Ik wist alleen zeker dat zijn gedachten over mij niet al te best waren.
Een mes in zijn broekzak en moord in gedachten.

“Ontspan, neem een sigaar, doe alsof je thuis bent. De hel zit vol met leden van de hoge raad en mislukte heiligen. Er zijn kardinalen, aartsbisschoppen, advocaten, register accountants, muziek critici, ze zijn hier allemaal. Je bent niet alleen, je bent nooit alleen. Hier niet in ieder geval.”

Is het de belofte of de leugen die ik leef voor mijn dood?

bromde Lennard om 02:07 PM (op 22-10-2003)


Met muziek en in het engels klinkt het trouwens een stuk luchtiger.

bromde Lennard om 02:08 PM (op 22-10-2003)


Wat dacht u van een ruige bbq om de woensdagmiddag te vieren? Het is immers een tijdje geleden en de opengelaste oliedrums gevuld met Zuid-Afrikaanse kolen staan nog klaar.

bromde Marnix om 02:18 PM (op 22-10-2003)


Een inmens snood plan.

Haal ik even de visstoeltjes uit de opblaasgarage. Diezelfde visstoeltjes waar de dorpskampioenschappen in 1984 op zijn gehouden. Inclusief de pickup-belettering van het vissportmagazine 'Beet'

Vlees?

bromde bicat om 02:21 PM (op 22-10-2003)


Lennard, mag ik dat stukje vlees van u even lenen voor het op de bbq gaat? Zachtroze neem ik aan.

bromde Kiers om 02:38 PM (op 22-10-2003)


Ja. Vlees. Grote, gemarineerde hompen. Mmmm... eens even kijken in de koelcel van de omgebouwde bakkerskar.

*verdwijnt door grote stalen deur*

bromde Marnix om 02:41 PM (op 22-10-2003)


*keert terug met kruiwagen*

Het is niet veel, maar als iedereen zich een beetje inhoudt (sowieso geen slecht idee), gaat het vast lukken. Gaan we dan:

- Mexicaanse kip (141 stuks)
- Texels Antilopenvlees (40 kilo)
- Duizend krabbetjes (van de krab)
- Harde Smeerworst (3 balen)
- Kaaskoteletten van de Chef (2)
- Meer dan genoeg walvisspek
- Hongaarse Tepelkluifjes (gepaneerd, 580 stuks)
- Bloedbiefstuk (Zuid-Afrikaans, kilo of 10)
- Lamstartaar (genoeg voor 1200 hamburgers)

Kiest u maar, dan zet ik me vast aan de grove aardappelsalade. Praten we straks verder over de rest.

bromde Marnix om 02:49 PM (op 22-10-2003)


Twee kaaskoteletten maar? Daar wil ik er nou net een van hebben. Ontrief ik een van de heren als...?
Nee? Fijn, doe mij er maar eentje dan. En een kip.

bromde Adriana om 02:57 PM (op 22-10-2003)


Ik zie dat Kiers de lammeren al door de tartaarmolen draait.

Was dat nou wel de bedoeling?

Het tocht hier overigens verschrikkelijk. Staat de bakkerskarkoelcelroldeur nog open?

*stiekemeplop*

bromde bicat om 03:03 PM (op 22-10-2003)


Kiers, met jou deel ik graag een mals stukje zachtroze vlees.

Ik heb al eens eerder twee zachtroze stukjes met een vriend gedeeld. Nou, dat doe ik graag nog een keer ook al heb ik momenteel maar 鳬n stukje. Wel een beetje beschaafd de saus doseren a.u.b.

bromde Lennard om 03:04 PM (op 22-10-2003)


Is de oorlog al afgelopen?
Dan *PLOP* doe ik even mee.

bromde Lennard om 03:06 PM (op 22-10-2003)


*schroeft ongegeneerd fles KETEL 1 jenever open*

Iemand een Camping Bicat Zomertour 2003 Schort? Ik heb er nog twaalf over. Gebruikt, dus m騁 vlekken. Maar dat voelt wel weer zo authentiek natuurlijk.

bromde Marnix om 03:19 PM (op 22-10-2003)


Ligt het aan mij of is vooral de vermelding van het 'Meer dan genoeg walvisspek' om ontzettend in het verkeerde keelgat te schieten?

Daar moet je volgens mij goed bij drinken.

Zo niet dan toch * PLOP *

bromde Hoof om 03:26 PM (op 22-10-2003)


Ligt er natuurlijk helemaal aan wat jij genoeg vindt, Hoof. Ik ken zelfs mensen die er niet van houden, een goed doorbakken walvisspekbiefstuk.

*PLOP*

We zijn wel vroeg, h, vandaag. Gelukkig knijpt m'n baas een oogje toe.

bromde Marnix om 03:41 PM (op 22-10-2003)


zzzzzzzzzzzzzzzzzz

bromde Dick T. om 03:44 PM (op 22-10-2003)


*sleept Dick T. in donkere nis*

bromde Marnix om 03:53 PM (op 22-10-2003)


*Ontwaakt abrupt uit zijn epilepticomateuze nachtmerrie en ,denkend dat hij er nog inzit, tongzoent de eerste persoon die hij ziet*

bromde Dick T. om 03:57 PM (op 22-10-2003)


*maakt bruut misbruik van het moment en grijpt nauwelijks zichtbaar figuur VOL in strakke roze broek*

bromde Marnix om 04:00 PM (op 22-10-2003)


* verbaasd *

Pater?

bromde Nisdienaar om 04:01 PM (op 22-10-2003)


God, is het al weer vier uur?
Tijd voor een ontspannen groepsverkrachting!

Kom op jongen! Ontspannen!

(verkrachting heeft natuurlijk niks met lachen te maken. behalve als je een clown verkracht)

bromde Hoof om 04:02 PM (op 22-10-2003)


*rent heimelijk weg in fladderend schort*

bromde Marnis om 04:15 PM (op 22-10-2003)


Loop niet zo snel weg, ik was nog niet klaar met schilderen.

bromde Lennard om 04:19 PM (op 22-10-2003)


*heeft in de donkere hoek het tafereel met zijn goedontwikkelde nachtogen gevolgd*

Geil!

bromde Kiers om 04:20 PM (op 22-10-2003)


Wat een goed verhaal zeg, btw je andere verhalen zijn ook erg goed. Ga zo door.

bromde Brutus om 04:42 PM (op 22-10-2003)


...Het vervolg...

I Can't Remember Anything
Can't Tell If this Is True or Dream
Deep down Inside I Feel to Scream
This Terrible Silence Stops Me
Now That the War Is Through with Me
I'm Waking up I Can Not See
That There Is Not Much Left of Me
Nothing Is Real but Pain Now

Hold My Breath as I Wish for Death
Oh Please God,wake Me


Back in the Womb its Much Too Real
In Pumps Life That I must Feel
But Can't Look Forward to Reveal
Look to the Time When I'll Live
Fed Through the Tube That Sticks in Me
Just like a Wartime Novelty
Tied to Machines That Make Me Be
Cut this Life off from Me

Hold My Breath as I Wish for Death
Oh Please God,wake Me


Now the World Is Gone I'm Just One
Oh God,help Me Hold My Breath as I Wish for Death
Oh Please God Help Me

Darkness
Imprisoning Me
All That I See
Absolute Horror
I Cannot Live
I Cannot Die
Trapped in Myself
Body My Holding Cell

Landmine
Has Taken My Sight
Taken My Speech
Taken My Hearing
Taken My Arms
Taken My Legs
Taken My Soul
Left Me with Life in Hell


...20 minuten gereserveerd voor een gitaarsolo hier...

bromde metallic grts om 04:44 PM (op 22-10-2003)


oftewel: Hup Bart!

bromde grts om 04:46 PM (op 22-10-2003)


Hahaha lennard!! HAHAHAHA!!!!

Pracht schilderij, zeer treffend, die haren van Marnix en zijn soepele armen. Tevens mijn kale knar.

bromde Dick T. om 04:56 PM (op 22-10-2003)


..en de rode pumps. Wat een hilarische plaat. Wordt er spontaan op clowneske wijze botergeil van.

bromde Kiers om 05:05 PM (op 22-10-2003)


enne...Marnix..

Kunde gij die blauwe ster rond de navel uitleggen??

bromde Dick T. om 05:26 PM (op 22-10-2003)


Dat is nou de zveelste keer! Zit ik met al m'n goede bedoelingen en -nog belangrijker- 156 kilo gaar vlees!!

Jongens, joehoe? Kom maar uit jullie nis, hoor.

bromde Marnix om 05:32 PM (op 22-10-2003)


huh?

*trek rotskostuum uit*

bromde bicat om 05:35 PM (op 22-10-2003)


Ik ben er niet bij bij de BBQ, ik ga zo neuken.

bromde Bart om 05:49 PM (op 22-10-2003)


*rolt ENORME winkelwagen met dampende maskolven naar binnen*

bromde Marnix om 05:53 PM (op 22-10-2003)


Elliott Smith pleegt zelfmoord!

grts turft lijst af... Zo dat is ook weer uitgekomen.

?Als je zijn antwoorden ziet, lijkt het bijna een lichtvoetig iemand. Maar zijn lichaamstaal en ondertoon zeiden heel iets anders. Hij is waarschijnlijk aan die algehele triestheid ten onder gegaan.?

Elliott Smith was bezig met zijn zesde album dat de titel From A Basement On The Hill zou meekrijgen. Maar hij is nu dood. Weer een jankerd minder in de popmuziek.

bromde jankende grts om 07:23 PM (op 22-10-2003)


k'zou wel willen dat ik ook gestudeerd had.

bromde vil om 07:23 PM (op 22-10-2003)


Mag ik mee neuken, Bart?

Ik beloof dat ik je hol zal sparen. Tenzij je dat lekker vindt natuurlijk??

bromde triootje grts om 07:25 PM (op 22-10-2003)


Sjit! Zijn we al uitgebarbecued? Wat ongezellig.

bromde Adriana om 08:37 PM (op 22-10-2003)


Anders kunt U ook bij mij verder komen dineren, ik heb nog een redelijke walabi-sat in de koelkast.

bromde vil om 09:02 PM (op 22-10-2003)


walibi sate? is er weer een ongeluk met die 8-baan geweest? Je weet dat je daar geen vlees van mag eten hepatitis-C, denk daar nou eens aan...

bromde grts om 10:36 PM (op 22-10-2003)


Ja een sateetje gaat er wel in.
(ongeacht van welk dood dier)
Pfff, helemaal vergeten dat je zo'n honger krijgt van dat neuken.
Zou ik vaker moeten doen, het beviel wel.

bromde Bart om 11:25 PM (op 22-10-2003)


he dat rijmt...

sate, sate, walibi sate
daarvan krijg je hepatitis C
Geen pamela-beffen-hepatitis-B
en ook geen vieze nare gonoree
Nee, dat krijg je dr niet mee
Van walibi walibi walibi sate
Krijg je lekker hepatitis C
Net als pamela met dr cup E
O die gaat niet lang meer mee
Hepatitis C, O Hepatitis C
Je lever sterft af, gedwee
Oh Hepatitis C!

bromde dichter des achterlandsz grts om 11:33 PM (op 22-10-2003)


onbegrijpelijk hoe je eliott smith's zelfmoord en neuken met bart in 鳬n (nou ja twee...) zin kunt pleuren grts...maar ja, u zijt man.

enne...lichtvoetig was de beste man toch niet echt vind ik. Algehele triestheid vind ik daarentegen wel weer heel mooi omschreven. Luister alleen maar naar het liedje 'roman candle' en je weet dat de treurigheid al h鳬l vroeg in wijlen Smith's jeugd begon. Tragico. Ik was een keer bij een klein optredentje van hem in melkweg. Allemaal tofuballen en geitenharenbjorkjes om me heen natuurlijk. Het linkse verzetfront riep de hele tijd om bovenstaand nummer. Hij heeft het niet gespeeld, omdat hij het 'te persoonlijk' vond en 'door wilde gaan met zijn leven'.

Dus niet. Blijkbaar.

bromde bronja om 02:33 PM (op 23-10-2003)


Volgens mij komt het stukje over de lichtvoetigheid van Elliott Smith uit een stukje dat naar aanleiding van zijn overlijden op de VPRO-site stond (www.3voor12.nl). Een citaat van een journalist die wel eens met 'm had gesproken. Het ging over zijn laconieke manier van spreken. Alsof hij nooit ergens echt over nadacht en al helemaal niet over zijn gesprekken. De journalist zei verder dat het leek alsof er altijd een regenwolkje boven Elliott's hoofd hing. Dat lijkt dan beter te kloppen. Nu hij dood is valt zijn permanente droefenis me trouwens veel meer op. Maar dat kan aan mij liggen.

bromde Max om 05:30 PM (op 23-10-2003)


ja...volgens mij was-ie altijd depressief, ook als-ie vrolijk was.

bromde bronja om 07:44 PM (op 23-10-2003)bromde Paalsma test piano... om 12:18 AM (op 27-10-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)