huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Wisse Smit"]

07/04/2003: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"

Deel 8 Globalisering

Definitie van globalisering is de grensoverschrijdende uitwisseling van kapitaalgoederen, diensten, belevenissen en natuurlijk mensen.

Naast het gegeven dat globalisering een proces is, is het een onomkeerbaar proces omdat het in het verlengde ligt van een lange historische ontwikkeling met vele facetten.

Globalisering is allerminst een nieuw fenomeen want feitelijk begon dit proces van globalisering met de joods-christelijke opvatting van tijd, namelijk dat tijd lineair zou zijn.

Echter, de huidige omvang en het tempo van globalisering maakt het verschijnsel in zekere zin tot een nieuwe werkelijkheid.

De Franse romancier Pierre Bergounioux beschrijft in uiterst poetische stijl hoe de tijd het platteland langzaam onderwerpt. "Het is 1910. De tijd rijst op uit de vlakten. Hij dringt de kleine valleien binnen, kruipt omhoog langs de hellingen als een beek die terugkeert naar haar bron, deze wekt uit haar slaap. Hij sijpelt het bleke granietzand binnen, duidt vergezichten aan. De oorlog verhaast zijn opmars".

De titel van het werkje geeft het onderwerp goed aan: De komst van de tijd. De cyclische, sinds mensenheugenis onveranderlijke loop van het leven, de eeuwigheid die vooraf was gegaan aan het ontwaken van de tijd in de heuvels, maakt plaats voor geloof in vooruitgang.

Globalisering vindt op dit moment versneld plaats. Was het in 1910 een klein Europees bergdorpje dat werd opgeslokt door de nieuwe wereldorde, anno 2003 zijn dat hele landen en culturen.

De kapitalistische westerse economie is een tijdseconomie waarbij het winnen van tijd centraal staat. Dit model van wereldorde is ontegenzeggelijk, los van morele kanten aan deze kwestie, het meest krachtige en dus winnende model.

Reedsch...7 toevoegingen, reedsch

Geachte heer Kiers,

Hierbij wil ik u bedanken voor de wijze lessen welke de afgelopen dagen de revue hebben gepasseerd.

Met de meeste hoogachting,
Paalsma

bromde Paalsma om 11:15 PM (op 04-07-2003)


Dank u, meneer Paalsma. U ben de de enige wakkere in mijn publiek. En zo moet het zijn. De enige wakkere regeert over alle slapenden. Mohammedanen, vrouwen, negers, niet horloge-dragenden, oma's, Telegraaflezers, Bakkum-gangers, Zandvoortganger, Pumadragers etc, etc, etc. bent u al moe?

bromde Kiers om 04:47 AM (op 05-07-2003)


Ik ben vol met overweldigende gedachten in een diepe slaap gevallen.

bromde Paalsma om 01:32 PM (op 05-07-2003)


Heer Kiers allereerst mijn excuus voor deze late reactie, ik behoor nu eenmaal niet tot die groep van mensen die ten alle tijden een PC binnen handbereik hebben. De finale van uw octet heeft volkomen onverwacht mijn aanvankelijke scepsis doen verdwijnen. Ik zag u als een gladde pen op zoek naar vergezochte structuren en nietszeggende verbanden, jan en alleman er aan de haren bijslepend om het eigen gelijk te onderstrepen onderwijl de diepere samenhang over het hoofd ziend. Ik beken, deze gedachten kwamen in mij op.Onterecht besef ik nu want in deel 8 voert u, waarschijnlijk onbewust, de essentie aller dingen ten tonele en valt alles op zijn plaats. Die essentie ligt besloten in de woorden van Pierre Bergounioux en is, waarschijnlijk ook onbewust, religieus. Poezie is immers de taal van God. Ik besluit nu want ik begin de draad van mijn verhaal kwijt te raken. Al dat denkwerk.....

bromde apollo om 04:56 PM (op 05-07-2003)


En ik lees de Telegraaf. Wat is daar tegen ?

bromde apollo om 04:57 PM (op 05-07-2003)


Apollo, ook mijn excuses voor de late reactie. Ik had een zwaar weekeinde en ben op rare tijden in slaap gevallen.

Met de Telegraaf is niet mis mit u ook andere bronnen van informatie gebruikt.

Overigens is mijn hele betoog van 8 delen niet mijn eigen werk. Ik herhaal het nog maar eens.

Ik zal u gedetailleerd de bron vermelden voor naslagwerk. Ik moet u verder een compliment maken over uw interesse, belezenheid en uw volzinnen.

bromde Kiers om 01:14 PM (op 07-07-2003)


Bronnen:

Ter afsluiting van deze filosofische sessie besluit ik met mijn bronvermelding.

http://www.stichtingtijd.nl/nieuws.html

24 maart 2003: essay van Hans Achterhuis over TIJD

In het kader van de maand van de filosofie, die elk jaar in april gehouden wordt, is een speciaal essay verschenen van filosoof Hans Achterhuis. De titel van het essay is "Werelden van Tijd", en behandelt de invloed van de globalisering op onze tijd-beleving en tijd-indeling. Opvallend is dat Achterhuis pleit voor 'selectieve vertraging', een stelling die grote overeenkomsten heeft met de doelstelling van de stichting tijd.

http://www.maandvandefilosofie.nl/

Artikel uit Utrechts Nieuwsblad van 10-04-2003 Filosofisch essay blijkt hit in boekhandel

DEN HAAG (GPD) April is de Maand van de Filosofie, waarin boekhandels en uitgeverijen extra aandacht vragen voor de wijsbegeerte. De actiemaand heeft in filosoof Hans Achterhuis een vaandeldrager. Zijn essay Werelden van tijd komt deze week namelijk binnen op 3 in de Bestseller 60, de lijst met best verkochte boeken die de Stichting CPNB heeft samengesteld op basis van gegevens van meer dan 300 boekwinkels.

Achterhuis schrijft in zijn 64 pagina's tellende en voor een schappelijke prijs te verkrijgen essay (3,50 euro) over tijd en globalisering.

Op het eerste gezicht lijken deze twee grootheden weinig met elkaar te maken hebben. Achterhuis, hoogleraar systematische wijsbegeerte, meent dat er wel degelijk verbanden bestaan tussen beide zaken.

Enerzijds wordt het globaliseringsproces al eeuwen voortgestuwd door een typisch westers tijdsbewustzijn, anderzijds, stelt Achterhuis, dwingt het iedereen tot een voortdurende versnelling van het eigen leven.

bromde Kiers om 01:15 PM (op 07-07-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)