huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "U wel dan?"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"]

07/04/2003: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"

Deel 7 Moderne maatschappij versus traditionele maatschappij

De introductie van het uurwerk in de maatschappij wordt gezien als het begin van de moderne tijd. In het oude Europa vindt dit plaats rond 1350 en Europa is daarmee koploper in de wereld. Tot op de dag van vandaag zijn er plaatsen op aarde waar tijd niet gemeten wordt. Laat staan met een uurwerk op Europese wijze.

De moderne maatschappij wordt op fundamentele wijze gekenmerkt door schaarste; op veel maatschappelijke terreinen speelt zich 'een oorlog van allen tegen allen' om schaarse hulpbronnen af.

Dit is een fundamenteel verschil met een traditionele maatschappij. In een traditionele maatschappij aanvaardt iedereen zijn eigen plaats in grote lijnen en is tevreden met het hem toekomende deel. In een traditionele maatschappij kent men geen schaarste in de moderne zin. Die ontstaat pas als mensen de hun traditioneel toegewezen lokale en maatschappelijke ruimte verlaten om zich als gelijken door de gehele samenleving te gaan bewegen.

Reedsch...Ziezo. En reactie.

Jaja. Dus dit was een uur werk?

bromde Hoof om 08:39 PM (op 05-07-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)