huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Hersteltechniek"]

07/01/2003: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"

Deel 2 Levenstijd en wereldtijd

Via verhalen en symbolen wordt de eigen levenstijd altijd in relatie gebracht tot een ruimer tijdsbegrip, dat vanuit een cultuur beschikbaar is.
Wanneer levenstijd en wereldtijd niet meer harmonieren, wanneer er geen verhalende lijnen vanuit het eigen bestaan naar de wereldtijd getrokken kunnen worden, bevinden we ons in een existentiele crisis, die met een cultuurcrisis kan samenvallen.

De filosoof en later heilig verklaarde Augustinus (354 - 430 na Christus) legde als eerste de nieuwe verbinding tussen levenstijd en wereldtijd onder andere door een totaal nieuw tijdsbegrip te introduceren, dat voor ons onderhand vanzelfsprekend is geworden.
De tijd was volgens Augustinus lineair, gericht op de toekomst.

Met het gedachtegoed van Augustinus krijgen alle werkelijk vitale en essentiele elementen van de westerse vooruitgangsidee gestalte.
Augustinus gelooft in een duizendjarig rijk van vrede en voorspoed dat gevolgd zal worden door een toekomst waarin de gemeenschap de heilige God zal aanschouwen en loven.

Om zich te richten op deze toekomst stichtte Augustinus in het jaar 395 in Hippo Regius in Noord-Afrika een klooster en vormde daarmee een zeer belangrijke basis voor ons Westerse tijdsdenken.
In de leefgemeenschap van het klooster stonden ritme en regelmaat centraal om op deze wijze tot een efficiente tijdsindeling te komen. Die gericht was op de toekomst.

Het lijkt zo simpel, deze ontdekking van het belang van ritme en regelmaat temidden van een gemeenschap.
Maar het bleek een groot succes in de kloosters. Het was zelfs zo een groot succes dat Benedictus van Nursia in het jaar 529 in het klooster van Monte Cassino voor het eerst de Regula Benedicti afkondigde waarin het Ora et Labora, bid en werk, centraal staat.

Het is daarom mogelijk om met grote nauwkeurigheid aan te tonen dat het westerste monnikendom de nieuwe tijd van arbeid en discipline hebben voorbereid.

Reedsch...7 toevoegingen, reedsch

Interessant, maar gaat u verder...

bromde Tipp-Ex om 04:55 PM (op 01-07-2003)


Verveling maakt zich van mij meester.

bromde Kees om 05:39 PM (op 01-07-2003)


Kiers; ze zitten te wachten tot er gekontneukt wordt.

Snij ik vast wat kaas aan.

bromde bicat om 05:47 PM (op 01-07-2003)


Kijk, die Augustinus dat lijkt me een geschikte peer, heel wat gezelliger dan die zwartkijkert van een Pascal.

bromde apollo om 07:29 PM (op 01-07-2003)


http://www.forum.yourhosting.nl/inv29

bromde http://www.forum.yourhosting.nl/inv29 om 08:12 PM (op 01-07-2003)


Cum on boyz & girlz, effe doorbijten. Ik beloof het u: er zijn 8 delen en er komen er 2 per dag dus we kunnen er snel doorheen. Dit is met recht interessante stof, ik meen het, en het zal u een handvest geven om menig discussie in uw voordeel te beslechten. Niet zozeer om uw gelijk te halen maar meer om als scheidsrechter een objectief beeld van de werkelijkheid te kunnen geven.

Hier en daar borrelt trouwens wel wat kennis omhoog merken wij.

bromde Kiers om 09:47 PM (op 01-07-2003)


Inderdaad interessant.

Monniken jarenlang & eenzaam in een klooster verstoten van vrouwelijk schoon...

Ik weet wel waar dit verhaal heengaat. Doe mij alvast maar een blokje kaas.

bromde Paalsma om 10:31 PM (op 01-07-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)