huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "wijn van eigen merk"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"]

07/01/2003: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"

Geacht en hooggewaardeerd publiek,

In mijn niet aflatende drang naar het vergaren van hoogwaardige kennis en gezien mijn filosofische inslag, zal het u niet verbazen dat ik enige tijd geleden tegen een klein werkje aanliep dat ik zodanig de moeite van het delen waard vind dat ik er allerlei auteursrechtelijke strafvormen voor overheb.

Het werkje heb ik gelezen, overdacht en bediscussieerd en ik was dermate geboeid door de materie dat ik voor u, het hooggewaardeerde publiek van Ome Bicat zijn website, een uittreksel heb gemaakt.

Dit gezegd hebbende ga ik u snel verklappen dat het werkje is geschreven door Hans Achterhuis en is getiteld "Werelden van Tijd".

Het is, ik verzeker het u, niet de gebruikelijke stof die u van mij gewend bent maar wie weet wekt deze materie ook uw interesse. Het is in ieder geval zeer serieuze kost en zal een aantal dagen in beslag nemen.

Vandaag Deel 1 Het Zwijgende Universum

Met vriendelijke groet,
Kiers

* * ***


Deel 1 Het Zwijgende Universum

Het zwijgende universum geeft geen antwoord aan de mens die de zin van het leven zoekt.

"Als ik besef hoe blind en ellendig de mens is, wanneer ik heel het zwijgende heelal aanschouw en zie hoe de mens zonder inzicht als een verdoolde in deze uithoek van het universum aan zichzelf is overgelaten, zonder te weten wie hem daar heeft neergezet, wat hij er komt doen, wat er van hem zal worden als hij sterft dan bevangt mij een gevoel van ontzetting, zoals iemand die men in zijn slaap naar een afschrikwekkend en onbewoond eiland heeft vervoerd en die wakker wordt zonder ergens vanaf te weten en zonder een mogelijkheid om daar weg te komen".

Het is duidelijk dat in deze door Pascal beschreven wereld elke relatie tussen menselijke levenstijd en wereldtijd verbroken is.

Wanneer levenstijd en wereldtijd niet meer harmoniëren, wanneer er geen verhalende lijnen vanuit het eigen bestaan naar de wereldtijd getrokken kunnen worden, bevinden we ons in een existentiele crisis, die met een cultuurcrisis kan samenvallen.

En deze situatie van crisis is voor ons mensen onacceptabel. Wij mensen, behept met ons vermogen tot denken in tegenstelling tot andere diersoorten die worden geregeerd door reflexen en instincten.

Pascal's antwoord op het voorkomen van de existentiele crisis en de cultuurcrisis is de sprong in de creatie van het geloof.

Traditionele tijdsstructuren uit een ver verleden zoals de Egyptenaren, oude Grieken en Romeinen kenden een andere omgang met hun tijdelijkheid dan bij ons in het Westen gebruikelijk is anno 2003.

Deze traditionele samenlevingen verklaarden hun tijdelijkheid vanuit een eeuwig durende wederkeer. Deze mythe ontkent de tijdelijkheid van gebeurtenissen door ze in een immer terugkerend ritueel te plaatsen. Het ritueel van geboorte en huwelijk tot ziekte en dood.

Het eenvoudigst is deze benadering van onze sterfelijkheid als een CIRKEL voor te stellen. Een eeuwigdurende cirkel.

Het is de joods-christelijke aanvaarding van onze tijdelijkheid die een breuk met deze opvatting teweeg brengt. De joods-christelijke opvatting maakt plaats voor geloof in vooruitgang. Het ziet tijd als lineair, als op weg naar een toekomst, een eeuwige toekomst.

Het eenvoudigst is deze benadering van onze sterfelijkheid als een RECHTE LIJN voor te stellen. Een eeuwigdurende rechte lijn vooruit.

Reedsch...11 toevoegingen...

Geil Kiers, zeer geil!

bromde Cactus om 10:11 AM (op 01-07-2003)


Ik zat gisteren met Stephen Hawking te zuipen (tering, die gozer gáát maar door!), en toen hadden we het nog over dit soort dingen. Aan het eind van de avond hadden we, dankzij onze gebundelde filosofische kennis en scherp gepuzzel, het antwoord gevonden. Het was eigenlijk heel simpel.
Helaas ben ik het weer kwijt.

bromde Marnix om 11:31 AM (op 01-07-2003)


Is dit misschien dan tóch te hoog gegrepen voor Bicatbezoekers?

bromde Marnix om 04:56 PM (op 01-07-2003)


Ach! Laat ons ook eens de Erudiet uithangen! Net zoals die anderen!

bromde bicat om 06:37 PM (op 01-07-2003)


U weet wel.

bromde bicat om 06:37 PM (op 01-07-2003)


toch..?

bromde bicat om 06:37 PM (op 01-07-2003)


Was het wijs, heer Kiers, om uw betoog te grondvesten op de denkbeelden van Pascal een man die, en nu citeer ik Voltaire, schreef om de mens in een kwaad daglicht te stellen. Met grote hardnekkigheid schildert hij ons iedereen als kwaadaardig en ongelukkig af.

bromde apollo om 07:05 PM (op 01-07-2003)


Eruditie is -volgens mij dan, maar dan krijg je weer die vermoeiende vraag van 'ja wie ben jij nou eigenlijk, gore klootzak met je praatjes waar geen hond omheen kan omdat ze óveral opduiken!', maar volgens mij dus, dan- het 'zónder winst- of effectbejag blijk geven van een grote honger naar kennis en het reeds in ruime mate geconsumeerd hebben daarvan'. Het vuig gebruiken ván en lukraak poseren mét deze kennis, is een mild en vermakelijk docht volstrekt ongevaarlijk virus dat vooral opduikt in kringen van wat men noemt 'webloggers'.
En in dat geval noemen wij het simpelweg 'kewl'.

Plop.

bromde Marnix om 09:14 PM (op 01-07-2003)


Natuurlijck; webloggers. MU-HAHAHA.

Die Plop klinkt als een Grolsch-Plop. Zit ik er ver naast?

bromde bicat om 09:30 PM (op 01-07-2003)


Raak! De spijker op zijn ploppekop! Voor mij nu eenmaal geen Biertje.

Tenzij alles verder op is. Want zó principieel ben ik nou ook weer niet.

bromde Marnix om 10:25 PM (op 01-07-2003)


Nu ik er over nadenk: soms trouwens ook wel vóór alles verder op is. Maar dan staat het gewoon dichterbij.

bromde Marnix om 10:26 PM (op 01-07-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)