huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Vrijdag de 13e"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Mijn Rolex"]

06/13/2003: "Bartje van het land"

Wordt het door historici genoteerd dat de eerste en laatste en enige heroische daad van Drentse Bartje was: het vangen van strontvliegen?
Een curieus detail en niet losstaand van sardonische ondertonen was Bartje de beste vliegenvanger van zijn tijd.

Zoals veel historici beweren waren Bartje's voorvaderen niet de Homo Sapiens maar de Homo Neandertalis, een eenvoudige primatensoort.

Hoewel van geestelijk eenvoudige komaf was het Drentse Bartje die de meeste strontvliegen ving. Veertig lange jaren kon Drenthe genieten van vliegenvangend Bartje. Hij kende elk gehucht en elk klein dorp in Drenthe en er was geen trap waar hij niet zijn levend en stervend aas had neergelegd.

Hij kreeg grote menigten bij elkaar. Door alleen maar op zijn kleine Waldhoorntje te blazen, stroomden grote groepen proletariaat samen.
"Bartje is er!! En hij gaat vliegen vangen!", ging het als een lopend vuurtje door de kleine samenleving.

Overal waar hij kwam was Bartje een graag geziene gast. Overal waar het gras hoog groeit en de kuddes vee de luie dag wegkauwen, overal waar de krachten van de natuur de mensen nog angst inboezemden was Bartje ongekend populair.

Er was geen noodzaak voor concurrentie. Bartje was op het toppunt van zijn roem de enige vliegenvanger van Drenthe en iedereen vond dat wel goed zo.
Het nieuws dat Bartje langs kwam was al genoeg. Dat wilde iedereen zien en iedereen haastte zich naar de dorpskern. Kilometers wolkend stof van de naar het dorp reppende menigte deden de zomerse landwegen verstikken als Bartje vliegen ging vangen.

Het mag geen wonder heten dat Bartje zijn laatste dagen sleet in een dorp met een paardekop en twee geiten. Het hoeft ook geen wonder te heten dat hij in dit dorp dood gevonden is.

De man voelde zich thuis in deze omgeving. Hij hield van de mensen die vrijelijk zweetten, die de verfijningen van het watercloset niet kenden.

Bartje hield ervan op en neer te lopen door de Dorpsstraat en aangestaard te worden door gapende primaten uit de veengronden. Hij vond het fijn in het openbaar met zijn aas te spelen. Meestal waren het lange regenwormen die hij nat hield met uiteenlopende natuurlijke vloeistoffen.

Hij hield ervan 's ochtends wakker te worden op het geluid van kippen en hanen, hij hield van de zware vettige landkeuken die minder geoefenden darmkolieken bezorgden, hij hield van boeren, plattelandspredikanten, postbodes en eigenlijk hield hij van alle plattelandslui.

De plattelandsroddel over de eendimensionale wereld was geen roddel voor hem. Voor hem was het wijsheid van een occulte en superieure soort.

Hij had een hekel aan mensen uit de stad. Met hun vreemde geuren en rare kleding en hun delicate gedragingen. Hij wist dat ze om hem lachten. Om zijn ouderwetse theologien en zijn historische pantalon. En dat was juist zo fijn aan de mensen die hij kende.

Voor hen was hij niet de dorpsgek maar de profeet en tegen het einde van zijn leven, na het vangen van ontelbare strontvliegen, was hij een verhevene in de hiėrarchie van het platteland.

Reedsch...10 toevoegingen...

ABARTHTJE!

bromde ABARTH om 11:39 AM (op 14-06-2003)


wdf?

bromde bronja om 03:40 PM (op 14-06-2003)


Nee lieve Bronja,

Het is WTF(What the Fuck)

bromde Abarth om 03:56 PM (op 14-06-2003)


WDF (waddafuk) is niet goed?

O jee, lieve schattige poezelige abarth, wat een blamage!

bedankt dat je me corrigeerde!

bromde bronja om 05:10 PM (op 14-06-2003)


beeldspraak Bronja, ...het is beeldspraak.

bromde Kiers om 06:17 PM (op 14-06-2003)


O ja, joh?

bromde bronja om 07:57 PM (op 14-06-2003)


lieve poezelige abarth.......mjah lieve woorden maar toch niet echt mijn karakter.

Trouwens geen dank Bronja...warme log vriendin ;c)

bromde Bronja om 09:03 PM (op 14-06-2003)


Wilt U volgende keer weer gewoon onder uw eigen naam loggen, liefste Bronja?

Ik weet, waar het hart vol van is...maar liever toch gewoon bartje, ok?

bromde Abarth om 09:10 PM (op 14-06-2003)


Hehe...hier wordt wat verzwegen....

bromde Abarth om 03:43 PM (op 15-06-2003)


Wil de echte Bronja nu opstaan?

bromde bicat om 11:05 AM (op 16-06-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)