stoel
 
 

Navigatie

de voorplecht
louter proza
louter poëzie
liaisons
nostalgie

colofon/contact

Dankbaar

Uitgelogd

Huishoudelijk

5 oktober 2005

Advertentieboer webstats4u, voorheen nedstat, kan de vinketering krijgen. Vanaf vandaag verdwijnt deze teller, de bezoekcijfers zijn bewaard voor het nageslacht en voortaan tellen we verder met Awstats. Koffiebonnen kunt u ophalen bij Tante Miep.

  Onze held in al zijn naaktheid - Max J. Molovich

Woensdag, 29 Maart 2006

Onze held in al zijn naaktheid

Onze held liep nietsvermoedend over straat toen hem ineens te binnen schoot dat hij die ochtend vergeten was zijn lange broek aan te trekken. In acht genomen dat onze held nimmer onderbroeken droeg, betekende dit dat hij met een ontbloot onderlijf door de straten van zijn geliefde dorp liep. Vandaar dus dat luchtige briesje dat constant zo aangenaam zijn edele delen verfriste. Het was lekker weer, zoals dat in de volksmond heet.

Onze held keek voor de zekerheid nog eens naar beneden en constateerde tevreden dat zijn vermoedens omtrent zijn naaktheid juist waren. 'Nog altijd diezelfde scherpte, jongen', zei onze held tegen zichzelf. Maar zijn tevredenheid was van korte duur, want binnen luttele seconden maakte zich een onverklaarbare onzekerheid van hem meester. Hoewel, zo onverklaarbaar was die nu ook weer niet, onze held vroeg zich natuurlijkerwijs af of het vrij rondbungelen van zijn Glockenspiel zijn imago als onverschrokken held niet zou schaden. Een zeer terechte vraag, zo realiseerde onze held zich, want wat zou er bijvoorbeeld van Jezus Christus geworden zijn, mocht die een keer in het openbaar een diarreeaanval hebben gehad waarbij het afgescheidene gifgroen zou zijn gebleken? Een voetnoot in de geschiedenis van de mensheid hoogstwaarschijnlijk, dat zou er van de Gezalfde zijn geworden. En daar had onze held geen trek in, om niet meer dan een voetnootje te worden. Om maar te zwijgen van de gifgroen gekleurde diarreeaanval die hem wellicht te wachten stond.

Zoals het een echte held betaamt, besloot onze held niet langer te wachten en het zekere voor het onzekere te nemen: hij stapte op zijn goede vriend Palluki af (die even verderop druk bezig was een banaan te verorberen), in de hoop dat die zijn bange vermoedens kon ontkrachten. Daar had Palluki zich immers in gespecialiseerd, in het ontkrachten van bange vermoedens, zo had de geschiedenis al eens uitgewezen. Diezelfde geschiedenis had ook uitgewezen dat Palluki zich had gespecialiseerd in het onteren van Japanse sierkippen, maar dat deed op dit moment even niet ter zake.

Met de ferme tred onze held eigen, naderde hij Palluki nu in hoog tempo. Nog niet eens tot stilstand gekomen, begon onze held in al zijn daadkrachtigheid zijn vraag reeds te stellen: 'Zeg, Palluki', klonk de onverschrokken stem van onze held, 'denkt gij dat mijn naaktheid, zoals die zich heden aan u openbaart, mijn imago als held schade kan berokkenen?'
Al smakkend op de aan zijn gehemelte plakkende banaan, keek Palluki, die zoals nu bleek ook gespecialiseerd was in het produceren van onnozele blikken, met oprechte verbazing naar onze held: 'Naakt, waar hebt ge het over?'
'Kijkt naar beneden, Palluki, en aanschouwt mij gehuld in adamskostuum.'
Enigszins overvallen door de indrukwekkende onverschrokkenheid die onze held aan de dag legde, liet Palluki zijn blik voorzichtig naar beneden dalen.
'Ach ja, nu ge het zegt. Dat mogen we inderdaad naakt noemen. Echter, als ik u was – hoewel ik terdege besef dat ik dat in al mijn nietigheid niet ben – zou ik mij geen zorgen maken. Immers, het feit dat ik uw naaktheid niet had opgemerkt voordat gij mij erop wees, wijst er mijns inziens op dat uw nobele gelaatstrekken en uw krachtige persoonlijkheid uw naaktheid tenietdoen, de aandacht zogezegd weten af te leiden.'
Hoewel deze opmerking zichtbaar het ego van onze held streelde, was hij er nog niet gerust op. En aldus richtte hij zijn bezorgdheid weer tot Palluki, die, geschrokken door de plotselinge confrontatie met onze held, inmiddels de banaan in godbetert zijn neus trachtte te proppen: 'Ik ben er nog niet gerust op, Palluki. Wat nu als bepaalde lieden, onder de indruk van mijn voorkomen, hun hoofd in nederigheid buigen en, in plaats van mijn nobele gelaatstrekken en krachtige persoonlijkheid zoals gij het zojuist treffend verwoordde, hun blik enkel gericht zien op mijn private parts, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen?'
Enige wijsheid veinzend, dacht Palluki een halve minuut na en zei toen tot onze held: 'Vreest niet, uw angst is ongegrond. Als ik uw geval nog eens nader bestudeer, valt hij amper op.'
Zich realiserend dat hij onze held wel eens zou hebben kunnen beledigen met diens kleine geschapenheid, propte Palluki zijn banaan per abuis in zijn oor en probeerde hij de situatie te redden door er snel achteraan te zeggen: 'Ik bedoel natuurlijk vanwege de schitterende bos haar die gij rond uw schaamstreek heeft laten woekeren.'
Maar onze held was in het geheel niet beledigd, hij had al lange tijd vrede gesloten met het feit dat zijn apparaat als enige aan hem niet indrukwekkend te noemen was. Het maakte hem menselijk, hetgeen geen schande is voor een held van formaat. En bovendien, in erectie was zijn liefdeszwaard niet te onderschatten.
Even leek het alsof Palluki de kunst der telepathie machtig was, maar het was voornamelijk dankzij de glunderende blik van onze held, dat Palluki zich de volgende uitweiding durfde te permitteren: 'Zorg er echter wel voor dat ge geen erectie krijgt, want naast het risico dat hij dan toch zijn kop boven het oerwoud opsteekt, moet een held te allen tijde het signaal afgeven dat hij aan elke verleiding kan weerstaan.'
In deze waarschuwing kon onze held zich helemaal vinden. Het was een kleine prijs die hij voor zijn naaktheid diende te betalen, zo vaak was zijn lid nu ook weer niet in erectie.

Geroerd door zo veel wederzijds respect namen de twee mannen op deze rustig voortkabbelende zomerdag afscheid van elkaar. Met zijn kenmerkende fiere tred schreed onze held verder, op naar nieuwe avonturen. Palluki, die door het gebeuren meer zelfvertrouwen had gekregen dan ooit tevoren, zag kans de banaan weer in zijn daartoe bestemde mond te stoppen. En even was hij volmaakt gelukkig. Dat hij een tiental seconden later over zijn eigen bananenschil zou uitglijden en na een lange lijdensweg in het ziekenhuis aan een inwendige neusbloeding en een schedelbasisfractuur zou sterven, mocht de pret niet drukken. Volmaaktheid is immers per definitie eindig.

door Max J. Molovich

  Hengduan
  These, antithese en synthese der Zintuigen

Ah de mop met de banaan in het oor!
Persoonlijk heb ik het meer voor kiwi’s. En pitloze druiven, bij gebrek aan kiwi’s. En peren, bij gebrek aan kiwi’s en pitloze druiven.
bromde Vincent Nemo om 12:15 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

De wereld zou er heel anders uitzien als we onze vleeswapens gewoon vrij en onverveerd zouden laten bungelen. Wel minder esthetisch, overigens. Maar dat zou ook wel weer wennen. Zoals alles.

Is het eigenlijk een sympathíeke held?
bromde Marnix (URL) om 13:16 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

Hoe heet lekker weer niet in de volksmond? vraag ik mij dan af…

En vanuit een psycho-analytische invalshoek: dit verhaal is duidelijk vanuit (on)bewuste homo-erotische gevoelens geschreven. De banaan staat duidelijk symbool voor de lul van de held die zijn minnaar in al zijn lichaamsopeningen steekt of dat wenst te doen…om maar even een voorbeeldje te noemen…waarschijnlijk is het verhaal van voordat de schrijver (=held) uit de (Ikea, model Frobele) kast is gekomen..

Maar ja, dat heb ik ook maar van mijn reclaserings ambtenaar..
bromde L* om 14:21 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

En ik van mijn psychiater, heer Behanger.

∗ gaat verzitten ∗

∗ grimast pijnlijk ∗
bromde Eduardo om 15:12 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

Viel me laatst op bij de James Bond en hoe heet die stuk Jean Claude van Dam, dat degene die zoveel heldendaden toedicht, aan de held waarschijnlijk een erectieprobleem heeft…
Ter compensatie van…vluchten in heldenactie,s/situatie…
Maar overigens zeer boeiend,mooi weer-gegeven
bromde factor x om 16:12 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

En als we onze vleeswapens vrij zouden laten bungelen zou het woord ‘eikelkaas’ vaker in de mond genomen worden. Bijvoorbeeld.
bromde Vincent Nemo om 16:55 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

Om over kopstuk nog maar te zwijgen.
bromde Eduardo om 19:37 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

Gevoelig onderwerpschijnbaar dacht factor x,hield haar mond maar dicht en zei niks.
bromde f actor x om 21:06 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

We hebben hier allemaal kleine pikkies. Behalve Hoof dan. Dus, factor x, daar praten we hier liever niet over.
bromde Lennard om 21:46 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

Ja zeg ,()IK begin er niet over dacht) *factor x*en zag een stoffig schaakbord in de kast liggen..
Heren slaan doen we op het schaak/dambord.
Zijn er ergens wat stukken?
(of zijn ze weer aan het rukken)!!
bromde factor x om 23:34 (op Woensdag, 29 Maart 2006)

Volmaaktheid is immers per definitie eindig.

Amen. Maar ook het aller allerhoogste.
De Verleiding Zelve..ahum.

Voor ons mensen, alle apenstammen, alle Eerdere Natuur. De primitieve jager-verzamelaar cultuur, het bestaan wat aldoor sneeft door imperfekte organisatie en verkeerde prioriteit en/ of massa aan keuze.
Teveel nuance, te grote, te kleine, te weinig, teveel vel en ril van ditendat,zusofzo.
Misschien en/of misschien juist niet. Het ligt altijd anders dan gedacht en niets is rond.

Er is iets wat zuigt.

Volmaaktheid is niet de perfectie, de ideale Vorm, het Hele Idee. Nee, dat is Fijnstof.
Volmaaktheid is meer. Meer.
Alomvattend en Heilig. De Ene en het Niets van dat Al.
Grofstof- de Existentie en de Civilisatie.

De behoudzucht om een paradoxale tegendraadse ‘waarheid’ – het burgerschap, de orthodoxie, het geloof in zulke ijdelheden en holle zaken – moet mij men toch nog eens uitleggen.

De heer Molovich haalt een storm aan hinkelende gedachten overhoop. Dat is zijn goed recht. En goed voor ons. Ik kreeg meteen, nou ja, in de loop van het nette verhaaltje – hulde, de taal leeft weer, abn mag – de asso met het sprookje van de ‘kleren v.d. keizer jansen’, dat is die moltovboer van drie straten verderop.

“ Even niet thuis” , volgens de voice mail. Emails bouncen. Post wordt omgeleid. Foetsie, kennelijk, blijkbaar.

Verhaal apart. Wordt in tig landen verdacht van
vernielingen van staatseigendommen en glazen huizen. Ook spiegelkabinetten hebben een appeltje met hem te verrekenen. Er zijn nergens meer merken te krijgen, is de klacht.Alles is door zijn ijver en sterke werparm anoniem geworden, niemand herkent nog iets aan elkaar, aan het straatbeeld, zit ik nou in een auto of is dit het vliegtuig, is dit nou die mok waar gisteren veel reclamegoeiebombarie over was of is dit het antiek van oam zaliger. Men is compleet over de zeik ervan, rep en roer, squadrons durven- en ze zijn gefrustreerd hoor- niet uit te vliegen. Je zou zomaar door vriendelijk vuur uit het zicht geraken, er is geen herkenbare vijand meer. Spoedvergaderingen ? In zo’n chaos is het lang zoeken naar een eigen plek, een eigen veilige ordelijke, rustige plaats waar elk pak verschilt van elkaar,een zakenman is zakenman, een militair is een 4×4 freewheeler met borsten als koplampen. Weg, de mensen zien niet meer wat ze willen zien, ze zijn hun perceptie kwijt. Sinds die gast weg is, zoekt iedereen naar brillen en harde feiten , allemaal op zoek naar Gisteren, zegt mijn zoontje. En die is pas 12 .

Ik geef mijn lever voor die gast. Hij mag terugkomen. Nu worden mensen aangeraakt, het is een idealist, onze molotovboer, een boef, en disfunctioneel betrokken ,zoals dat heet maar daarom is het nog niet slecht wat ie heeft gedaan. En ,weet je, glazen huizen bouw je zo weer op, dus waar gaat het eigenlijk om.

Tot slot moet Max zich vervoegen bij het huisvrouwtje Luna te Sincity want daar wacht hem – en anderen die zo nodig motten- een verrassing in ons verveeld klotebestaan.

Het postje ‘Synchronicity’ (het moet bekakt engels bij die troel) bevat een grappig element.

Volgens mij staat Palluki op de kiek !
Is dat boffen of is dat lekker toeval.
bromde nove om 00:50 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Superman had ook een klein pikkie. Net als Batman, Spiderman en zelfs Megapenisman. Heb ik gehoord.
bromde een kiersende Max J. Molovich (URL) om 00:50 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

En deze mof.. zou hij links of rechtsdraaiend klotezaad produceren en ejaculeren bij die mutsen-van-achter-op-de-wagen.

Bij TR inspanningen om /op op zijn weblog ervaar ik vaak wat men zo netjes aanduidt ‘ambivalentie’. Een dubbel gevoel, twijfel, licht wantrouwen, agressie, loyaleitsconflict.. kortom het lijkt op een Guernica, een maar dan op tussen twee (intra)persoonlijke psyches. Vaak wil ik TR verwonden, aantikken en een puntenvoorsprong opbouwen. Uiteindelijk omdat ik en dat is mijn valkuil, mijn ongeneeslijk narcisme uiteraard en vanzelfsprekend van mezelf vindt dat ik een veel betere en nog socialer man ben dan hij.
Wat, ik ben een briljant speciaal- pedagoog, leraar en betweter en een subliem subliem ‘ubersexueel’ die zijn akelig lot niet verdient om door TR, opgehitst en vooruitgeduwd door zijn blind geslagen fanatieke achterban ( want TR verspreidt verblindend licht) aan de punt van zijn gezegende speer des verderfs geregen te worden.

Toch verbaast het mezelf hoe snel ik herstel van zijn niet geringe prikken in het vlees mijner gedachten. Het komt waarschijnlijk ook door de vrije natuur die ik op advies van de hofartsenij – jaja, zei ik narcist, ja ?, hen ik dat al genoemd – dien op te zoeken om de schrammen op te laten drogen. De honing van de zon, de bloemenpracht, de taal der vogelen en het zicht op een einder waarachter dromen nooit verdwijnen. Dat, mijn waarde TR, geeft de burger moed. Om te zwijgen over de melkmeiden, de jachtpartijen met de terreinwagens en het brassen met mijn adjudanten. En zo’n retraite moet benut worden om geest en lichaam niet alleen aan te laten sterken maar ook te oefeningen op nieuwe overval en sluiptechnieken en listen om TR’s opmars naar het koninkrijk der hemelen in de despotische genadeloze hierarchie der letteren te vetragen. Want laten we wel wezen, daar hoor u echt niet thuis. Omdat ik eerst kom.
Nu ik weer eens met zwaar gemoed, het moet gezegd, TR’s kasteel – in- de- lucht kom aanschouwen zie ik dat reparatieploegen lanterfanten, jochies stelen spullen, het vee loopt niet in het tuig, er wordt gelachen gedronken en gevreeen dat het een lieve lust heeft en er een zorgeloze vrede in het land heerst. Maar zo is het niet. Er is veel bataille en u, gekke TR, berijdt kamelen en lurkt wat pijp en klapt de ramen toe en ontkleed uw gade, uw snollenbakken van achterop de wagen en denkt..morgen weer een dag.

U vergeet David Hockney te noemen. Bovendien zis de reportage vast ergens digitaal terug te zien en ook die link wordt niet over de kantelen van uw luchtkasteeltje naar uw smachtend volkje geworpen.
U snapt dat de bataille lang niet voorbij mag zijn maar, eerlijk is eerlijk , u gaat vooruit maar, ik blijf het zeggen, u denkt nog teveel met uw gat.

VK Weblog van Tijdrover, Waakhond van de Twijfel.
bromde nove om 01:50 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

∗ bevestigt de geruchten over de afmeting van zijn wapen niet ∗

Als je niet van lezen houdt is dat internet weinig aan, toch?
bromde Hoof om 09:44 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

En dan die advertenties eronder, hè, je zou er bijna Bicat voor gaan lezen:

—-

Liefde
Vind hier alles over op je nieuwe online hang-out!
http://www.extrafris.nl

Accounting Controlling
Carrières voor Senior Financials met RA/RC/BE opleiding
http://www.conquaestor.nl

—-

en dan vraag ik me af: “Extrafris?!”.
bromde Max G. Roeleveld () (URL) om 10:09 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Goh, zo komen we weer eens bij maanische Luna terecht. Hoe ondoorgrondelijk zijn de wegen van het internet? Maar ik moet toegeven: die Bansky, da’s een interessante kunstenaar. ‘Helemaal briljant’ zou niet mijn woordkeus zijn, maar als ik even mijn walging voor ‘het nieuwe taalgebruik’ buiten beschouwing laat, heeft gekke Luna best wel gelijk. Dat meisje met die balonnen op die schutting, heeft u die gezien? Zeer sterk. En zo’n stenengooier met een bosje bloemen in z’n handen. Auschwitzgevangenen met roze lippenstift. Ergens heb ik wel de indruk dat het stiekem geen inhoud heeft, dat we hier met een zeepbel te maken hebben, maar ook zeepbellen kunnen mooi zijn en het prikkelt de geest genoeg om het interessant te houden. Hier heb ik het dan over, mocht u denken dat ik aan het raaskallen ben.
bromde Max J. Molovich (URL) om 10:18 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Nooit Max J. Molovich maar dan ook echt helemaal nooit zal ik denken dat u zou raaskallen. Echt, geloof me.

:: werpt zich op de knieën ::

Maar voor wat betreft het geestelijk geprikkeld raken, hou ik het liever bij traditionele methodes.
bromde Kiers om 11:18 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Ik ben met Kiers.

::Zoekt meer geestprikkelende plaatjes::
bromde Vincent Nemo om 12:09 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

It’s better to burn out than to fade away!
bromde Lichtelijk Ontvlambaar Type om 13:30 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

::reikt jerrycan benzine aan::
bromde Vincent Nemo om 14:00 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

and one day, I think there is a way out. one fine day, I think it comes to an end. then I?l step across a bordering line from the inside, to where it all began. I? slower than before. and I know I?l have to give it one more try. lower than before. then I know I?l have to say this world goodbye. there is nothing, that will bring me down… nothing that will bring me down… there is nothing that will bring me down.. ?ause I am on the ground and I don? mind the people around. there is nothing that will bring me down… cause I am on fire… I am on fire… on that day I know I?l get it all back. and if I? lucky, then I?l get back to you. then I? good enough to pick up my track and then I?l calculate the things, that I?l say and do. I? slower than before, and I know I?l have to give it one more try, lower than before. then I know I?l have to say this world goodbye. there is nothing that will bring me down… nothing that will bring me down… there is nothing that will bring me down… cause I? here on the ground and I don? mind the loudest sound. there is nothing that will bring me down… cause I am on fire… I am on fire… I am on fire… I am on fire…I am on fire… one by one, lost myself. I used to play somebody else. one by one, lost myself. used to play someone else. one by one, lost myself. used to play someone else. one by one, lost myself. I used to play somebody else. there is nothing that will bring me down… nothing that will bring me down… there is nothing that will bring me down… cause I am on the ground and I don? mind spectators around. there is nothing that will bring me down… cause I am on fire… I am on fire… I am on fire… I am on fire… I am on fire
bromde Nu Ook Zingend Lichtelijk Ontvlambaar Type (URL) om 14:08 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Weet u, ik krijg fikse stuipen en darmaanvallen als er ‘opeens’ , ‘out of the blue’, alweer zo nodig een fenomenale nicht van een wereldkunstenaar onder den volke dient gebracht.

Dat kanniet veel soeps zijn zeggen die kleine haartjes in die magere nek van me tegen mij.

Elke hype dient standaard gewantrouwd. Immer und Uberal.
En zeker als Madam Luna de keel schor schreeuwt is het oppassen. Want ja..he, wasda, een kunstopvatting ..een Idee ?
Persoonlijk -en mij mag je overslaan – komt daar als eerste, als ‘raison d’etre ‘ een mensenplicht. In de vorm, of verbeelding van een transparante geschiedopvatting, een opvatting over de cultuur, de historie van de cultuur en de mens die uit die cultuur zichzelf maakt.
Daarvoor ga toch echt naar andere adressen dan de ManEating Luna’s op deze godvergeten aardkloot..Amen .
bromde nove om 15:44 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Ja, dat is een ‘statement’ over depersonalisatie als instrument van de totaalmacht en langzaam herstel van een democratische orde en het rechtsindividu. Prima om de getuigenissen van nazi’s onder de riem te hebben.Maar ..nostalgie brengt niets nieuws, dat is geweest en massagraven worden elke dag gegraven. Jaren later, stronteigenwijs zijn we. Daar zit de crux.
bromde nove om 16:02 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Ah, de onbekende soldaat ,de sterke werparm, gebruikt sluipwegen. Nou maar duimen dat het heelhoud en het glaswerk voor deze ene keer helpt poetsen. Een co-operatieve verdachte kan zo het verraad bezweren.
Honderden oorlogen, daar raak je en murw, meeewarig van want het is zo dodelijk saai de hele dag, alle dagen door.
De sleur over de staat en omstandigheden van het geweld sloopt een gezond man en zijn normale verstand – taktiek, zei ik taktiek ,oeps – hoor. Dan rest onze raaskaller het geduld. Ze zullen hem de tong wel uitrukken maar zijn werparm blijft dan intact. En dat is winst.
bromde nove om 16:28 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Omdat maanische Luna en een paar van haar uberhippe internationale kesselskramervriendjes heel toevallig synchronicyterend klaarkwamen op een stencilende kunstmeneer, hoeven we m.i. nog niet meteen van een hype te spreken. En dat verhaal van die Britse soldaat die als 1 der eerste buitenstaanders Auschwitz bezoekt en daarbij struikelt over de uitgemergelde gestorven en stervenden, en die hij zich opwond omdat het Rode Kruis lippenstift meenam, terwijl dat nu net precies was wat die gedehumaniseerde gevangenen nodig hadden om weer een beetje mensch te worden, ja, dat vond ik dus een goed verhaal.
bromde Max J. Molovich (URL) om 16:48 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Waar is Paalsma?
bromde Eduardo om 17:15 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

En Paul?
bromde Eduardo om 17:16 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

En Nijn?
bromde Eduardo om 17:17 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Zo! Ietwat korter van stof, maar toch vier (4) keer gereageerd. Qua vandaag.

∗ scrollt terug om de rest te leezen ∗

Biertje iemand, onderwijl?
bromde Eduardo om 17:19 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Minus de e, als vanzelfsprekend.
bromde Eduardo om 17:23 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Die nove raaskalt niet slecht. Dat is ook een kunst veronderstel ik. Net als bier. Doe mij toch maar een biertje.
bromde Vincent Nemo om 17:29 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Jajaja Vinnie, die nove is me d’r eentje. Moet je kijken wat Merel moet doen om nove een beetje in te dammen.

“Commentaar staat uit tegen nare spaminvasies en andere ongewenste reageerdrang.

Ich bin zurürck, bevor Sie es wissen.

Donderdag 30 Mrt ’06 08:51 [ link / archief ] [ ]

GEKKENHUIS!!
bromde Kiers (URL) om 17:46 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Max, mun beste, u ziet toch ook dat Banksy door de promotionele wervingskracht van het maantje boven de gracht een enorme hoge vlucht moet nemen. Dat door verhoogde marktpenetratie, de coupe soleil Banksy Style, door sensationele vraag en massaverkoop en ongehoorde omzetscore de commissiedollar per kerende post hup zo rechtstreeks die gleuf, dat decolletee binnenvliegt ? Naja..laat ze maffen.. als ze er maar de vrolijke zonde mee belijden.

U mist mijn laatste punt. Het is roerend, schokkend maar ouwe meuk.
Ik lees ‘Wat een mooie zondag’ door Jorge Semprun, ex-kampgevangene Buchenwald vanwege het verzetswerk in o.a. Frankrijk. Naja..ook gruwelijk. Wat ik me afvraag is waarin een getuigenis van iemand uit Abu Graib of Guatanamo of Syrie of Israel of Afghanistan of Scheveningen allemaal min of meer aan de willekeur van de staat als rechter, beul en god overgeleverd – essentieel verschilt met die zielige ex -nazi adepten. Want profeteren doen ze allemaal. Vooral de WO II gevangenen maken goede omzet en sommigen zelfs erg profijtelijk.
De huiidige misstanden ,daar gaat het me om. Ouwe meuk is ouwe meuk , tenzij men ervan uitgaat dat mannen en in minder groot aantal de vrouw lering trekt uit het trauma en de tragiek die we onze civilisatie, de evolutie noemen en mij – en ieder trekt zijn plan maar- zo een wrange en zelfs dorre smaak in de bek als je er een hap van neemt .
bromde nove om 20:20 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Dat ‘bevor’ van Merel, is dan niet een soort Germanisme? (Maar dan de Engelse variant die ze voor het Duits hebben bedacht, ofzoiets?)

Anglizismus. Dat zocht ik. En vond ik.
bromde Lennard om 20:30 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Maar dat is het dus niet, volgens Google.
bromde Lennard om 20:32 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Tot zover mijn nutteloze bijdrage aan het geheel voor vandaag.
bromde Lennard om 20:32 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Wat nu, Kiers, we zijn ontheemden. We zijn gedumpt aan de rand van de woestijn. Daar waar ons latijn afketst tegen schilfers rood bestofte klei, alles stort in. Stomme aarde.

Nou op drie, ok ? Komt ie, 3,2,1, Sesam Open U !

Ik loop al twee dagen Tijdrover de burgerkloot zijn kloten te verdraaien met zijn ‘ja, ik vind mezelf redelijk sympathiek en mild.’
Als ik het goed doe , e.e.a. in zijn machtsgeil poepgat past ( om het even welke dag) ‘gunt’ ie me een ‘doorplaatsing’, een oversluiting, een doorlink naar nog een van zijn kostbaarheden uit zijn belangrijke bestaan, zijn eigenste privacy site.
Ik moet dat als compliment waarderen. Nou, het zijn schrijfsels die allemaal zo’n beetje bedoeld zijn om dat wereldje een beetje kleiner te maken ,hem een iets meer bescheiden omgang aan te leren. Vandaag schreef ik dattie aan ‘echte moraliteit’ mank gaat. Omdat ie a priori a la rechtse klasbakken als Wilders en v.Baalen en consorten vijandig gefigureerd is en tegenover een ‘bezielde burgermoraal’ staat doordat ze alle solidariteitzweem criminaliseren.
Dat zeg ik dan,ik, braverik !
bromde nove om 20:54 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

Ooit had ik eens een blondine. Haar poepgaatje vond ik erg geil en het deed me veel plezier er aan te likken. Ik had ook eens een geconstipeerde brunette. Haar poepgaatje vond ik eerder smerig en alleen al het idee eraan te likken deed me kokhalzen.
Iets om over na te denken dacht ik zo. Mijn jaap als het niet aan de stront gelegen is.

::Staart onverstoorbaar naar het plafond::
bromde Vincent Nemo om 21:32 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

LAATS LIEP IK OP EEN TRAP EN TOEN INEENS KWAM BIJ MIJ DE IDEE OP DAT HET HELEGAAR DE VERKEERDE TRAP WAS HET WAS NAMELIJK EENOMHOOG TRAP” EN IK MOEST NAAR BENEDEN DUS HAD IK EENOMLAAG TRAP” NODIG EN TJA DAAR STOND IK DAN EN GOEDE RAAD WAS DUUR EN ZEKER SINDS DE INVOERING VAN DE EURO EN TOEN HEB IK DE OPLOSSING BEDACHT DAT IK GEWOON ACHTERSTEVOREN EN MET M’N OGEN DICHT DE VERKEERDE TRAP MOEST AFDALEN WANT DAN ZAG IK HET ZELF NIET EN DE ANDERE MANSEN ZOUDEN OOK DENKEN DAT IK GEWOON EEN COOLE PERSOON WAS DIE OP EEN REGELMENTAIRE WIJZE VAN EEN TRAP GEBRUIKT MAAKTE EN NU NEEM IK ALLEEN NOG MAAR DE LIFT WANT HET IS ANDERS WEL TYFUSMOEILIJK OM TE ZIEN WAT VOOR SOORT TRAP EEN TRAP IS
bromde uW WISKUNDE-LEER-AARS (URL) om 22:04 (op Donderdag, 30 Maart 2006)

en daarvoor ,voorlaatst, die dag ,wat deed u toen, veel praten, verstaanbaar, duidelijke taal uitkramen over uw gehoor maar in de ondraaglijke hel die een gereglementeerde decibellenreeks meebrengt voor ons aller welzijn opgesteld na jarenlange meting en doormeting en complexe berekening ?

En daarna ,daarna is er veel misgegaan, he.
bromde nove om 01:47 (op Vrijdag, 31 Maart 2006)

Geachte Relatie,

Op de valreep vonden we een nieuwe, leuke erotische DVD die prima in uw assortiment past en een nieuwe doelgroep aan zal spreken. Niet eerder werd erotische house muziek (de populaire jump-style) gecombineerd met snelle, getunede auto’s en hardcore seks.

Wat gebeurd er als men knallende jumphits combineert met opwindende erotische beelden. 2 HARD 2 FUCK is het juiste antwoord want deze DVD zal al de zintuigen prikkelen van diegenen die deze DVD bekijken. Deze disc geeft namelijk muziek, porno en tuning een geheel nieuwe dimensie. Porno wordt namelijk op deze manier niet meer als vies beschouwt maar als cool! Nu verkrijgbaar voor € 12.50 exclusief BTW. Deze DVD is vanaf eind volgende week leverbaar.

Mocht u meer informatie willen ontvangen horen wij het graag. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met ondergetekende of met onze salesmanager Jaco Esveldt.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

Quest Erotic Entertainment
bromde Kiers om 08:01 (op Vrijdag, 31 Maart 2006)

Quest..woohaaa !

Lache..de kweeste is de kwelling, de zelfverminking, de porno die van mannen echt pathetische wezens maakt. 2 Hard 2 Swollow.

Next slide, please.
bromde nove om 10:20 (op Vrijdag, 31 Maart 2006)

Nove, ik moet toch even reageren op uw bansky verhaal. Hij is in mijn beleving niets anders dan een kunst-exploiterende opperhoer. Bekende beelden gebruiken om te appeleren. controversiële beelden gebruiken om te shockeren, en zijn naam gebruiken om te provoceren. Wordt dan kritisch politicus. Dit is geen kunst, dit is visuele egorukkerij. Kijk hoe goed ik ben; ik wil rijk worden over de ruggen van de meute, over de ruggen van lijken, over de ruggen van alles en iedereen. Ik heb niets te zeggen, ik kan alleen maar copiëren en aanpassen (een soort visueel kiersen dus, maar dan met het verschil dat die minkukel er rijk aan wil worden. (Kiers is wat mij betreft meer kunstenaar dan heer Minkukel).
Of het terecht is? Ja; vraag dat maar aan Robert Huges (zie link). En dat niet alles lijkt wat het is…

Overigens is zijn documemtaire “shock of the new” niet op DVD in Europa te krijgen. Ik zoek er al 2 jaar naar….!!!!
bromde Vilé (URL) om 10:44 (op Vrijdag, 31 Maart 2006)

Waarde Vile,

Banksy is een artisiek wonder. Verzonnen beelden misbruiken om te smokkelen, cliche dia’s maken om te romantiseren en zijn naam misbruikt om te heersen. Hij is a-krities zakenman. Dit is grote van klasse, hij is een schoolvoorbeeld van de altruist. Hij doneert zijn onmetelijke goedheid aan de goden van alle tijden en verstopt er al het bankverkeer mee.Sinds hij op het toneel verscheen staat de rest stil, gebiologeerd, door shock & awe van zijn handigheden heft men de handen ten hemel. Waar hij loopt stinkt alles naar zijn heilige zaadsprong. Robert Hughes durft hem niet eens aan te kijken. In zijn buurt wijken normen en waarden als vanzelf uiteen. Banksy is een held voor de een en een concurrent voor de rest.
En voor die dvd ‘shock of the new’ heb ik geen oplossing hoor. Zoek eens op of Hughes een site heeft, een uitgever, een distributeur. Of schrijf hem aan. Moet wel in rauw kolenengels want ieder mot een beetje onder zijn massieve en oh zo kostbare imago van grootste kunstkenner van de 21 ‘eeuw blijven.
Ik denk dan al vlug, wat is toch aan de hand met ‘ons’ idee over de relativiteit en trivialisering der zaken en dingen en mensen in het algemeen.
bromde nove -ex van Peter om 21:53 (op Zaterdag, 1 April 2006)

Er wordt in deze diep menselijke edoch vleselijke parabel mijns inziens te weinig aandacht besteed aan het koloriet van het schaamhaar en de eikel. Daarnaast had de zak voor mijn part ook een duidelijkere omschrijving mogen krijgen. Een beschreven zak is immers doorgaans een boeiende zak.
bromde Urbain Alpain (URL) om 21:07 (op Zondag, 2 April 2006)

Greatings to you. Can you help me to find any more info?

forced sex movies
bromde forced sex movies () (URL) om 08:39 (op Maandag, 12 Juni 2006)

Need to be readed.
bromde rape stories () (URL) om 06:09 (op Vrijdag, 16 Juni 2006)

Good design!
[url=http://ianirvfa.com/jxfe/kkcj.html]My homepage[/url] | [url=http://rldicjfg.com/ikst/tqfm.html]Cool site[/url]
bromde Robert () (URL) om 08:28 (op Zaterdag, 16 September 2006)

Thank you!
My homepage | Please visit
bromde Paula () (URL) om 08:29 (op Zaterdag, 16 September 2006)

Thank you!
http://ianirvfa.com/jxfe/kkcj.html | http://amqkhsqj.com/amkn/glyc.html
bromde Sally () (URL) om 08:31 (op Zaterdag, 16 September 2006)

Well done!
http://sezzuwog.com/eldx/duus.html | http://gglsfhdb.com/kket/komt.html
bromde Olga () (URL) om 11:05 (op Vrijdag, 17 November 2006)

Thank you!
http://nakvnehc.com/mdjc/nfws.html | http://ldziefzl.com/effe/calp.html
bromde Carl () (URL) om 10:51 (op Zondag, 19 November 2006)

Thank you!
http://calvary.or.kr/Upload/Board/media/.. | http://calvary.or.kr/Upload/Board/media/..
bromde Michelle () (URL) om 10:04 (op Donderdag, 15 Februari 2007)

adult comics [url=http://hardcorerapecomics.tripod.com/]rape comics[/url]
bromde adult comics () (URL) om 07:31 (op Zondag, 8 Juli 2007)

emerald rings and gold rings http://www.emeraldring.fora.pl
bromde zizo () (URL) om 00:16 (op Maandag, 30 Juli 2007)

footfetish blond dyke licking feet in nylon xxx nubiles blondes fotos busty milf sucking raw penis footfetish blond dyke licking feet in nylon [url=http://female-teen-models.wwwkeralasexigrils.cn/xxx-nubiles-blondes-fotos.html]footfetish blond dyke licking feet in nylon[/url] xxx nubiles blondes fotos busty milf sucking raw penis footfetish blond dyke licking feet in nylon
brunette with hairy pussy posing vidio de sexa com madura lesbian waterbondaged babes get tortured vidio de sexa com madura [url=http://adolescent-models.wwwkeralasexigrils.cn/vidio-de-sexa
bromde Tristen (URL) om 07:04 (op Zaterdag, 4 Augustus 2007)

nice site… look on my site

http://www.desklamp.fora.pl – desk lamp
http://www.lampshades.fora.pl – lamp shades
bromde diller () om 21:03 (op Zaterdag, 4 Augustus 2007)

english lamp rose table http://www.discounttablelamp.fora.pl/ [URL=http://www.discounttablelamp.fora.pl/]english lamp rose table[/URL] english lamp rose table
bromde Ellison () (URL) om 13:41 (op Woensdag, 8 Augustus 2007)

Hi, nice very nice page..!
provident fund
mutual fund company
provident fund – allfunds.free-site-host.com/mutual-fund-company/index.html
[URL=allfunds.free-site-host.com/high-school-fund-raiser/index.html]high school fund raiser[/URL]
nonprofit fund raising – allfunds.free-site-host.com/high-school-fund-raiser/index.html

Good luck !
PS: do you listen Linkin Park ?
bromde Xerrop () (URL) om 20:58 (op Maandag, 10 September 2007)

Hi, nice very nice page..!
nonprofit fund raising
high school fund raiser
high school fund raiser
[URL=allfunds.free-site-host.com/nonprofit-fund-raising/index.html]church fund raising idea[/URL]
high school fund raiser

Good luck !
PS: do you listen Linkin Park ?
bromde Demens () (URL) om 19:18 (op Woensdag, 12 September 2007)

Hi, nice very nice page..!
[URL=allfunds.free-site-host.com/nonprofit-fund-raising/index.html]nonprofit fund raising[/URL]
elementary school fund raiser
[URL=allfunds.free-site-host.com/fund-raising-strategy/index.html]fund raising strategy[/URL]
[URL=allfunds.free-site-host.com/non-profit-fund-raising/index.html]world wildlife fund[/URL]
nonprofit fund raising

Good luck !
PS: do you listen Linkin Park ?
bromde Alina () (URL) om 10:02 (op Vrijdag, 14 September 2007)

Hi, nice very nice page..!
globe fund – allfunds.free-site-host.com/globe-fund/index.html
non profit fund raising
[URL=allfunds.free-site-host.com/provident-fund/index.html]provident fund[/URL]
[URL=allfunds.free-site-host.com/fund-of-hedge-funds/index.html]non profit fund raising[/URL]
[URL=allfunds.free-site-host.com/globe-fund/index.html]nonprofit fund raising[/URL]

Good luck !
PS: do you listen Linkin Park ?
bromde Alesha () (URL) om 12:29 (op Zaterdag, 15 September 2007)

dizanewsp:
holocaust msnbc.msn.com site
ceramic handpainted mural nautical tile
2006 com debt inurl inurl january p
activemailorder.com coupons
st sebastians school wokingham
menards garage door opener
19 2005 31.10.2005 dated
vana diel clock
bye bye birdie janets role
cortisone fasciitis plantar

Cya
bromde Helga () (URL) om 03:27 (op Zondag, 16 September 2007)

dizanewsp:
looter msnbc.msn.com site
cube home printable root school worksheets
the glove compartment isnt accurately names
ritchey wcs protocol review
kaminski mailto
family icrc katrina links locate
germanys government in ww1
navapp.exe remove
1 1 2 20×20 base center hole in rubber
domaine des montagnais

Cya
bromde Bush () (URL) om 03:28 (op Zondag, 16 September 2007)

dizanewsp:
embossers and company seals
airline also directory insurance link linkpartners.com please suggest
auntie barbara mommy
andres bonifacio biography
11 9 after child dicipline problem
catered ski chalets.co.uk
deconstructivist theory
ai cao hoi huu thang
chariot elevateur terrain tout
the glove compartment isnt accurately names

Cya
bromde Hillary () (URL) om 03:31 (op Zondag, 16 September 2007)

dizanewsp:
dilliards
tidesofhelfrlryxf
atmlatinaskirwtue
diynet
bostonredstqdgcgx
passwordgukwturfd
greenhorncgexthtx
pornsnake
kochis
community

Cya
bromde Hillary () (URL) om 19:21 (op Zondag, 16 September 2007)

сделаю кунилингус сделаю кунилингус [url=http://free-piska-pivo.ru/content/sdelayu_kunilingus.html]сделаю кунилингус[/url] сделаю кунилингус
порно оргии галереи порно оргии галереи [url=http://free-piska-pivo.ru/content/porno_orgii_galerei.html]порно оргии галереи[/url] порно оргии галереи
эротический массаж сокольники эротический массаж сокольники [url=http://free-piska-pivo.ru/content/eroticheskiy_massazh_sokolniki.html]эротический массаж сокольники[/url] эротический массаж сокольники
шлюхи шлюхи [url=http://free-piska-pivo.ru/content/shlyuhi.html]шлюхи[/url] шлюхи
голая семеновичь голая семеновичь [url=http://free-piska-pivo.ru/content/golaya_semenovich.html]голая семеновичь[/url] голая семеновичь
голые восточные голые восточные [url=http://free-piska-pivo.ru/content/golie_vostochnie.html]голые восточные[/url] голые восточные
школьницы издевались школьницы издевались [url=http://free-piska-pivo.ru/content/shkolnitsi_izdevalis.html]школьницы издевались[/url] школьницы издевались
порно танцы порно танцы [url=http://free-piska-pivo.ru/content/porno_tantsi.html]порно танцы[/url] порно танцы
молодые тёлки фото молодые тёлки фото [url=http://free-piska-pivo.ru/content/molodie_telki_foto.html]молодые тёлки фото[/url] молодые тёлки фото
юмор эротика юмор эротика [url=http://free-piska-pivo.ru/content/yumor_erotika.html]юмор эротика[/url] юмор эротика
сиськи жопа сиськи жопа [url=http://free-piska-pivo.ru/content/siski_zhopa.html]сиськи жопа[/url] сиськи жопа
смотреть порно веб камеру смотреть порно веб камеру [url=http://free-piska-pivo.ru/content/smotret_porno_veb_kameru.html]смотреть порно веб камеру[/url] смотреть порно веб камеру
порно фото порно фото [url=http://free-piska-pivo.ru/content/porno_foto.html]порно фото[/url] порно фот%
bromde Caden (URL) om 00:19 (op Maandag, 17 September 2007)

видеоролики видеоролики [url=http://free-piska-wiski.ru/content/videoroliki.html]видеоролики[/url] видеоролики
попки мужики попки мужики [url=http://free-piska-wiski.ru/content/popki-muzhiki.html]попки мужики[/url] попки мужики
почему девушки почему девушки [url=http://free-piska-wiski.ru/content/pochemu-devushki.html]почему девушки[/url] почему девушки
пизда этимология пизда этимология [url=http://free-piska-wiski.ru/content/pizda-etimologiya.html]пизда этимология[/url] пизда этимология
звери ебут людей звери ебут людей [url=http://free-piska-wiski.ru/content/zveri-ebut-lyudey.html]звери ебут людей[/url] звери ебут людей
эротические игры эротические игры [url=http://free-piska-wiski.ru/content/eroticheskie-igri.html]эротические игры[/url] эротические игры
анальная пробка круз анальная пробка круз [url=http://free-piska-wiski.ru/content/analnaya-probka-kruz.html]анальная пробка круз[/url] анальная пробка круз
пенис эрекция мастурбация пенис эрекция мастурбация [url=http://free-piska-wiski.ru/content/penis-erektsiya-masturbatsiya.html]пенис эрекция мастурбация[/url] пенис эрекция мастурбация
порно сайты молоденькие порно сайты молоденькие [url=http://free-piska-wiski.ru/content/porno-sayti-molodenkie.html]порно сайты молоденькие[/url] порно сайты молоденькие
скачать видео голой анны семенович скачать видео голой анны семенович [url=http://free-piska-wiski.ru/content/skachat-video-goloy-anni-semenovich.html]скачать видео голой анны семенович[/url] скачать видео голой анны семенович
женьщина сосет член женьщина сосет член [url=http://free-piska-wiski.ru/content/zhenshchina-soset-chlen.html]женьщина сосет
bromde Rebecca (URL) om 11:06 (op Donderdag, 20 September 2007)

levitra
levitra
levitra
[URL=http://freewebs.com/buy-levitrarx/generic-levitra.html]levitra[/URL]
http://freewebs.com/buy-levitrarx/generi..
bromde Angela () (URL) om 16:43 (op Zaterdag, 22 September 2007)

heyas:
rothenbergnb
swedenspopca
aminopropyqv
dicotfontdgq
oshagovplix
chocolatedqa
cobrasuppofd
espnsportsvp
conductgooxt
paintballgqi

See you
bromde Bush () (URL) om 20:52 (op Zondag, 23 September 2007)

Well done!
http://dnjuufrz.com/euaf/sztm.html | http://xuxnrlcn.com/bqcl/yoen.html
bromde Maggie () (URL) om 22:22 (op Woensdag, 26 September 2007)

conservation dedicated organization profit
dedicated organization policy profit public
conservation dedicated organization profit
dedicated organization policy profit public
conservation dedicated organization profit
dedicated organization policy profit public
conservation dedicated organization profit
dedicated organization policy profit public
conservation dedicated organization profit
dedicated organization policy profit public
conservation dedicated organization profit
dedicated organization policy profit public
conservation dedicated organization profit
dedicated organization policy profit public
conservation dedicated organization profit
dedicated organization policy profit public
http://profit1.free-site-host.com/china-..
http://profit1.free-site-host.com/dedica..
bromde assqq () (URL) om 00:44 (op Donderdag, 27 September 2007)

belouseg:
jtsounj
tkhlfsn
singcvf
tcjdwro
whsfqhu
qsdvkyw
tcjdwro
ugqbmdi
qsdvkyw
gemqjbi

See you
bromde Bush () (URL) om 01:25 (op Donderdag, 27 September 2007)

belouseg:
tcjdwro
yjlyprq
whsfqhu
furgeev
singcvf
tcjdwro
yupktyl
yupktyl
borvock
ugqxsnq

See you
bromde Bill () (URL) om 00:51 (op Vrijdag, 28 September 2007)

Hi, nice page.!
look on my pages:
associate complaint international profit

ok.. bitte
bromde Berrip () (URL) om 20:04 (op Vrijdag, 28 September 2007)

belouseg:
fufkkpa
tujwlgn
drifoji
mgrunkp
tujwlgn
kcqbxnk
cbmjymx
thdhiyy
ehsncsy
fufkkpa

See you
bromde Helga () (URL) om 19:55 (op Zaterdag, 29 September 2007)

Hi, nice page.!
look on my pages:
dedicated organization policy profit public

ok.. bitte
bromde Alex () (URL) om 20:10 (op Zaterdag, 29 September 2007)

drifoji
vymegji
cbmjymx
fufkkpa
odqeccl
thdhiyy
drifoji
icpkcpx
tujwlgn
drifoji
bromde Britney () (URL) om 01:16 (op Zondag, 30 September 2007)

this is:
ukdbvqs
vmlfddc
vbqwtey
fkhbdtm
wonktet
ivhxkpa
fyglxhl
fyglxhl
anxwnvu
kwqxskj

the
bromde Bill () (URL) om 08:43 (op Maandag, 1 Oktober 2007)

Hi, nice page.!
look on my pages:
associate international profit testimonials

ok.. bitte
bromde Bassor () (URL) om 00:35 (op Dinsdag, 2 Oktober 2007)

this is:
pirota
persiok
drepes
drepes
www
www
pirota
drinko
www
www

the
bromde Bill () (URL) om 20:06 (op Dinsdag, 2 Oktober 2007)

this is:
da12dee
da12dee
siefor
sra4
siefor
aldored
aldored
veterok
veterok
veterok

the
bromde Helga () (URL) om 19:52 (op Woensdag, 3 Oktober 2007)

pretezub
gutiras
gomorjoba
butirat
drototop
mojoba
koleja
pretezub
tremojo
ferawe
bromde Helga () (URL) om 08:58 (op Donderdag, 4 Oktober 2007)

this is:
ter2
i2as
i2as
de8r
i4os
fe2e
po2a
i2as
i4os
de8r

the
bromde Hillary () (URL) om 03:28 (op Vrijdag, 5 Oktober 2007)

we2r
po2a
pe4e
ter2
j4ya
j4ya
we2r
de8r
nu3e
de8r
bromde Britney () (URL) om 05:31 (op Vrijdag, 5 Oktober 2007)

fe2e
i4os
nu3e
po2r
i4os
we2r
ki3e
j4ya
pe4e
ki3e
bromde Helga () (URL) om 15:10 (op Vrijdag, 5 Oktober 2007)

this is:
po2r
j4ya
i4os
nu3e
po2a
nu3e
i2as
ter2
ki3e
de8r

the
bromde Helga () (URL) om 00:05 (op Zaterdag, 6 Oktober 2007)

teftoaz:
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www

cya
bromde Bill () (URL) om 07:36 (op Zaterdag, 6 Oktober 2007)

this is:
cwgleca
nkacbec
ppctojw
axwwogq
gfvlcan
axwwogq
axwwogq
nkacbec
nkacbec
nkacbec

the
bromde Hillary () (URL) om 13:53 (op Zaterdag, 6 Oktober 2007)

this is:
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www

the
bromde Bill () (URL) om 03:51 (op Zondag, 7 Oktober 2007)

xnffhdu
aydlthy
aydlthy
aydlthy
unucxsy
gffbmsr
unucxsy
unucxsy
hjkiemn
gffbmsr
bromde Helga () (URL) om 11:44 (op Zondag, 7 Oktober 2007)

yibneaf
gffbmsr
yibneaf
aydlthy
gffbmsr
hjkiemn
unucxsy
gffbmsr
aydlthy
gffbmsr
bromde Hillary () (URL) om 18:31 (op Zondag, 7 Oktober 2007)

teftoaz:
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www

cya
bromde Hillary () (URL) om 22:17 (op Zondag, 7 Oktober 2007)

this is:
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www

the
bromde Bush () (URL) om 02:36 (op Maandag, 8 Oktober 2007)

this is:
fhddpeg
ylvknmf
mtseofa
mtseofa
huqjmla
xfrcwmn
mdgvxsl
ylvknmf
yiiphdx
jnsggug

the
bromde Bill () (URL) om 21:57 (op Maandag, 8 Oktober 2007)

fhddpeg
yiiphdx
huqjmla
tnxplsx
vgxaomt
nqteglv
vgxaomt
huqjmla
vgxaomt
huqjmla
bromde Bush () (URL) om 23:45 (op Maandag, 8 Oktober 2007)

this is:
ylvknmf
huqjmla
tnxplsx
mtseofa
rbhhxoi
ylvknmf
mdgvxsl
xfrcwmn
jnsggug
ylvknmf

the
bromde Britney () (URL) om 04:20 (op Dinsdag, 9 Oktober 2007)

tnxplsx
tnxplsx
xfrcwmn
tnxplsx
xfrcwmn
xfrcwmn
vgxaomt
nqteglv
yiiphdx
yiiphdx
bromde Bush () (URL) om 16:57 (op Dinsdag, 9 Oktober 2007)

this is:
chattanooga obituaries
jay peak ski package
kate hutson
ask jevves
eliminating water hardness softener
medical specialty abbreviation
famous women athletes
space nuts the movie
car loan emi calculator
downlaod.com

the
bromde Bill () (URL) om 20:07 (op Woensdag, 10 Oktober 2007)

labrador retrievers ohio
assmansparadise.com
ancient greek armor
jim cantori
pepsi slogans
missouri license bureau
mendelsohn violin concerto
disease fifth picture rash
hotel front office operation
hugely inflated belly
bromde Helga () (URL) om 04:27 (op Donderdag, 11 Oktober 2007)

theatre costume hire london
preteen gymnasts
brittany murphy fakes
sisters kissing gallery
purex triton nautilus fns
woman in the child brooke shields
simplicity lawnmower parts
catholic home altar
iud cost
geometry formula sheet
bromde Britney () (URL) om 14:40 (op Donderdag, 11 Oktober 2007)

corotid artery
bishop of crunk
funny cartoon music video
dumbbell workout programs
burpees seeds
electric luminarias
led billboard company
paradise kiss icons
thenest.com
wceusbsh.sys
bromde Bill () (URL) om 07:23 (op Vrijdag, 12 Oktober 2007)

this is:
mothers teaching daughters
hallie barry naked
horses for sale in ga
sweet things to say to girls
krishna cottage mp3
adapt engineering technology
really had to pee
gretchen wilson naked
chainsaw troubleshooting
celo jeans

the
bromde Britney () (URL) om 07:45 (op Vrijdag, 12 Oktober 2007)

Thank you!
http://sdhnmlup.com/zffg/uimi.html | http://wtgmvgwa.com/ybvt/txaj.html
bromde Ivan () (URL) om 18:59 (op Zondag, 14 Oktober 2007)

this is:
fjwkxal
bctqyxo
fjwkxal
glgevcq
rsnsybi
ynywrxt
ygnumlv
wjjpian
saygdot
wjjpian

the
bromde Bush () (URL) om 23:46 (op Zondag, 14 Oktober 2007)

this is:
paris hilton new nude pic
luke wilson and owen wilson brother
paris hilton video hard
halle berry nude pic
blunt james song
faith hill song lyric
clay aiken picture
paris hilton blow job movie
alba beach jessica
bell by dane eric saved

the
bromde Bill () (URL) om 09:24 (op Maandag, 15 Oktober 2007)

gardening along http://weblog.xanga.com/bphentermine/643..
bromde phentermine () (URL) om 22:19 (op Woensdag, 20 Februari 2008)

then did and we height. then eventually http://rollyo.com/cialisfrm
bromde cialis () (URL) om 02:59 (op Donderdag, 21 Februari 2008)

raspberries, about I remember came http://rollyo.com/phenterminefrm height. tree accomplish just their http://rollyo.com/phentermineonlinefrm
bromde phentermine () (URL) om 07:29 (op Donderdag, 21 Februari 2008)

with a just their where I spent a scientist. http://rollyo.com/phenterminenv
bromde phentermine () (URL) om 10:00 (op Donderdag, 21 Februari 2008)

crashing down We need http://rollyo.com/viagrafrm
bromde 120butalbita () (URL) om 10:57 (op Donderdag, 21 Februari 2008)

rich flavor. every or burnt, http://rollyo.com/fioricetnv
bromde fioricet () (URL) om 14:02 (op Vrijdag, 22 Februari 2008)

and eat musician, probably http://weblog.xanga.com/wviagracialis/64..
bromde viagracialis () (URL) om 00:50 (op Zaterdag, 23 Februari 2008)

things. then. Behind I was http://bphentermine.lookera.net
bromde phentermine () (URL) om 04:10 (op Zaterdag, 23 Februari 2008)

rewarding other things as proud I never http://bviagra.lookera.net
bromde viagra () (URL) om 04:37 (op Zaterdag, 23 Februari 2008)

to my parents rewarding things. to our http://viagralevitra.lookera.net
bromde viagralevitr () (URL) om 09:32 (op Zaterdag, 23 Februari 2008)

in a hollow had probably and dream. http://users.newblog.com/mevacornvconaj/ a real these trees I got up across http://users.newblog.com/medrolnvwjkky/
bromde 3codeinetyle () (URL) om 15:22 (op Zaterdag, 23 Februari 2008)

things. my misguided knew on me. http://users.newblog.com/zocornvfcu/ I thought We had personalities. my days http://users.newblog.com/zyrtecnvjko/
bromde zocor () (URL) om 20:56 (op Zaterdag, 23 Februari 2008)

in the done it. along managed http://users.newblog.com/maxiscallerhotl..
bromde maxiscallerh () (URL) om 23:16 (op Zaterdag, 23 Februari 2008)het slijk der aarde

 

Holle retoriek

"Aarsema, dan komen de tachtigerjaren puberale streeptinten van de eerste kabeltv binnen op mijn kolkende oogbollen als de tube mayonaise leeggeknepen in in een onderzoekende puberkringspier . Vage opgedroogde veegklodderstrepen op de dikke zware afstandsbediening die het allang niet meer doet. Bolle schermen versterken de aplastische rondingen. Antennes nog met coax en zaad in een sok, geurend naar kamille gemengd met nat speculaas. Jong zijn is zo mooi…"

"Zit je achter het meest nieuwe en hipste technologische apparaat van deze eeuw, kom je op een stukje internet over columns schrijven. En dat is nu exact wat ik zocht! Soms zoek je iets, en kan je het niet vinden. Maar nu wel! Ik zoek iets om mijn Nederlandse woordenschat in te verwerken. En dan zoek je, en zoek je, en dan VIND je!

Soms zoek je iets anders. En dan vind je het niet. Mannen, of vrouwen, pennen, papier, boeken, bekers of boodschappen, je vind het soms niet.

Maar nu heb ik het gevonden!

Groetjes Lieke"

(Lieke, Zelf een column schrijven)

"Daarom is bicat een lichtje, een vuurtoren voor de verloren lopende dolenden.
Want dat er velen op de dool. Een gevolg van zich onbestemd, zonder nuttig doel, afgevlakt en weinig bijzonder voelen maar misschien nog meer eengevolg van het vluchten voor deze zelfrealisatie, deze pijn van een ziel zonder importantie niet te hoeven voelen. En daar compensatie middelen voor zoeken en aangboden krijgen. Drugs, sex met dieren, sex met kinderen die geen leeftijd meer nodig schijnen te hebben, autorijden, schoeisel, weblogs, gangbangs, sport, wat al niet. Als het maar lijkt dat je vooral bezig bent. Al is het nietszeggend en immoreel, al is het bellenblazen met je mond dicht of een kraak zetten en minister zijn.

En dan is er bicat..aus blaue hinein zu uns gezogen, zonder eigenaren of aandeelhouders die stakingen uitlokken, zonder stompzinnig geleuter, nee, de magie van de fantasie, de fictie en de nederlandse taal aan de macht.
Een baken van troost, een zwoele geur vlak voor het slapen gaan, een enorme uitzinnige stapel draadjesvlees met dampende jus, een romance achter het frietkot, scooters en mobieltjes, vogels die hun eigen lied zingen, de eigen partituur kennen en geen regisseur of dirigent nodig hebben, de horror en thrill. Dat wat onbewust en ondergronds en ook van het leven zelf is. En niet wordt voorgeschreven door de krant, de tv, radio, politiek, banken en verzekeraars, speculanten die denken met 'de echte waarheid' om te gaan. Nee, ik ben geen echt schrijver maar wel groot fan van het schaarse bicat talent."
(Peter Novecento, Haagsche Post)

"Schuimbekkend van woede las ik de met een danige onverschilligheid geschreven colums betreffend de holocaust en Auschwitz. De flarden teksten vol schrijffouten en loze beweringen, getuigen van weinig historisch besef maar vooral een respectloze attitude jegens miljoenen slachtoffers. Vandaar mijn bijdrage met het verzoek de richtlijnen als opgesteld in de bijlage te respecteren en in acht te nemen.

vr groet

dhr. Papen"
(Daniël Papen, via email)

"Diep geroerd, met geknepen stembanden, omvloerste oogleden, brandend maagzuur en kloppende roede (het is tenslotte 5 december) mocht ik uw fraaie stuk proza over mijn getroebleerde netvlies laten glijden... De woorden vertalen zich moeiteloos in zielsetsende beelden. Dank!"
(bromde Zielknijper, 5 december 2005)

"Geachte heer,

Mag ik u verzoeken het plaatje van de te jonge dame van uw site te verwijderen. Er zijn namelijk nog al wat mensen die dit niet lollig vinden. Diverse klaag e-mails over gehad. Mag ik u er op attenderen dat het hier om Kinderporno gaat en de wetgever daar meer dan 4 jaar gevangenisstraf op heeft gezet. Ik ga ervan uit dat het om een misvertstand gaat, als moderator. Met vriendelijke groet.

Sociale Jeugd- en Zedenpolitie te Amsterdam
Commerciele zaken
020-5592585"
(i030142@planet.nl, 14 december 2004)

"Schitterend verwoord dat artikel over Clarence. Liep jaren met een missie, aan de voetballiefhebbers (niet de kenners) proberen uit te leggen dat Abe en Piet beter zijn dan het orakel uit betondorp. Was onbegonnen werk. Het klootjesvolk adoreert Ellen van Langen, Geesink en Rieu, en vinden mevrouw Blankers, Ruska en Roby lakatos maar niks, ze weten waarschijnlijk niet eens wie het zijn. Toen Keizer stopte heb ik jaren niet meer gekeken. Toen zag ik die Fin en een paar jaren later een Surinamer met een Nederlands paspoort (Had die Fin er ook maar een gehad). Ja en dan begint het heilige vuur weer te branden. Deze twee zijn tactisch en technisch het beste wat er op Nederlandse velden heeft rondgelopen (wat ik in mijn leven heb gezien). Keizer had niks met voetbal te maken, dat was ballet,kunst, en soms als het niet belangrijk was helemaal niks .En Abe ken ik van wat beelden, maar als je naar de verhalen over hem luistert hoef je de verteller maar in de ogen te kijken en herken je meteen de kenners uit die tijd."
(via mail, 23 oktober 2005)

"pedante snikkels, komen kut te kort. Webloggen is niet voor mietjes maar ook niet voor stoere geile binken, webloggen is namelijk een fenomeen, een spookbeeld voor blinden die zich vergapen aan de wijde wereld van het internet om zichzelf te ontmoeten, een monologue interieur te voeren en dan de echo terughoren, het internet dat een wonder is wat een dom irrationeel fenomeen is. Echt iets voor pedante snikkels en kale kutten die niet neuken maar wel in elkaars nek willen hijgen en tijd teveel hebben. Ik zou er helemaal niet aan beginnen en beroemd en rijk ben ik al, zegt het liefje. Ik heb de grootste en zij heeft de lekkerste en we verdoen de tijd liever in elkaar verstrengeld dan te vergooien op zo’n vervuilde weblogmarkt. Mot je alweer email beantwoorden enzo, in je vrije tijd, be je gek. Opzoute, stik dur maar in, Goossens, kijk maar uit dat ze niet vreemdgaan terwijl jij al die poen verdient, sneue wolf, ouwe rukker, voordat je het in de gaten hebt sta je een verschrikkelijk stinkend goedje op je scrotum te smeren terwijl je staat te huilen omdat je zo belazerd bent terwijl je het alleen maar goed bedoeld, voor ons allebei schatje, weetje, heerlijk met vakantie strax, saampjes, maar vanavond moet ik werken snappie, centjes verdienen mot pappie, kijk niet zo beteuterd, je wilt helemal niet naar de Lidl, je wilt daar nooit gezien worden zei je, nou dan. Nou tot strax dan, he ?"
(nove, 12 oktober 2005)

"Bicat.net, dat is toch die achterlijke webstek voor rukkende, boerende en altijd bezopen kerels? Dat zielige pathetische zooitje ongeregeldheden dat uitgebraakte hersenkwak probeert te verkopen als prozadrek? Natte winden, dikke drollen, kleverige onduidelijkheden? Slurptrekkende draaigorgels, voorhuidjogging avant la lettre en berensgrote buikglijers?" (Jeremias Schubbenrug, in Nova, 4 oktober 2005)

Reageerziekte

"Op een vrolijke dag toen ik aan mijn, voor al 11 jaar, allerbeste vriendin de liefde heb verklaard en binnen luttele seconden de meest euforische gevoelens door mijn ziel heen flitsten typte een verslag van school begon k te typen en dit kwam tevoorschijn op het samengeperste hoopje uitwerpselen wat ik beschouw als mijn laptop, want zoals velen het niet slecht zou doen als zij dit beseften is bezit enkel een illusie.

Conclusie & nawoord

Niet alleen symbolen hebben invloed op ons doen en denken, de manier waarop ieder mens zichzelf ziet en andere zegt meer over die persoon dan over anderen. Elk mens gaat zijn eigen weg, en het is jammer dat er uit commerciële geldzucht zoveel miscommunicatie ontstaat tussen mensen. Welk mens is beter, het mens dat genadeloos elke, in zijn ogen misdadiger, ritueel vermoord, of die mens die de opdracht geeft om onbewuste signalen stuurt via reclamespotjes en zo het materialisme hoger prijst dan het gevoel om bewust van jezelf en je daden te zijn? Draait het dan uiteindelijk allemaal om geld?
De een vermoord mensen die hun hele leven anderen pijn doen, en de ander roept het gevoel op dat er niets beter is dan nike schoenen in combinatie met een stoere jack met een bontkraag, dat gedoe met die bontkragen id volgens mijn theorie gebaseerd op het paringsgedrag van leeuwen, hoe groter en mooier de manen, des te meer aanzien ze hebben en kans op leiderschap en hoe meer kans ze hebben dat hun genen worden doorgegeven ;).
Door niet te realiseren waar je mee bezig bent, of niet wie, maar wát je eigenlijk bent, ontstaat er miscommunicatie en disharmonie in de maatschappij. Opgaan in de massa kan leiden tot afgunst en afkeer van het geloof in jezelf en in anderen.

En ik wens hierbij balkenende en zijn hele tweede kamer heel veel succes met het oplossen van de “problemen” hier in Nederland, want zo schieten we geen reet op.

Oja, en een gelukkig Nieuwjaar!

Zondag 7 januari 2007, Frank Hooijer"
(Frank Hooijer, 7 Januari 2007)

"Ik had het allemaal al wel eens meegemaakt en niets was mij te dol geweest: eonisme, vice anglais, flaggelatie, ja zelfs koprofagie. Ik was dan ook met graagte ingegaan op de omineus-priapische woorden en lubrieke blikken die "Ellen" tijdens ons gezamelijk consumeren eerder die avond op mij had gericht. Toen we, media nox, eenmaal in haar slaapkamer waren aangekomen, gaf zij steeds minder blijk van doorgaans aan haar toegeschreven mesquinerie. Integendeel,loodzwaar en onvermijdelijk hing het veile sneukelen in de lucht. Binnen no time was de vloer dan ook bezaaid met exuvieën en toonde zij mij haar zinnenprikkelende Junonische leest. Na intiem pidjetten en enige orogenitale schermutselingen (waarbij brod noch javelijn werd ontzien),sloegen wij serieus aan het procreëren. Cunnus en Curacaoënaar leken welhaast voor elkaar geschapen. Hoewel haar defloratie al enige tijd terug had plaatsgevonden, pandoerden wij als nooit tevoren, daarmee verschillende tenesmen bewerkstelligend. Het is maar goed dat haar echtgenoot van deze sluikmin nooit wat heeft gemerkt..."
(TiTo, mei 2006)

"Schrijf eens over vrouwen en hun plek of plaats in de allesverterende zakenoorlogen. Want als er stereotype mannen met diep verborgen schaamtegevoelens over hun potentie problemen en erectiestoornis (taboe naturlijk) dan is dat manifest in hun 'vlucht vooruit' in de freudiaanse wapencultuur. Elke geweerloop, elke zwaardere tank is een gestileerd erectiel apparaat vol dodelijke munitie opgepomnt met miljoenen kogels in een spurt naar het doel wat als lustsymboliek een 'lilith' in een duizelige extase zou moeten brengen want zo 'is de kracht van het leger'. Stoere mannen die eerst de vrouwen opgeilen, dan met hun duwtje in de rug erop los gaan om 'de vijand te onthoofden'. Ik als watje moet altijd vreselijk lachen om die serieuze gezichten die de mannen politici en militairen bij hun gepiep, gezeur en gezeik en hun broodnodige verklaringen trekken.
U, als warmbloedige heterovrouw zal zich wezenloos kunnen uitleven 'tussen de hitsige Jantjes'. Ik stel voor dat u zich een voorstelling maakt over de gang van zaken in de nachten op zo'n nomadenkamp met satellietvererbindingen in de maanloze nachten van de nieuwe woestijnen die worden ontgonnen, namens u en mij, natuurlijk, vanzelf, juist, nee, uiteraard. Het mag ook wel een andere uiterst vervelende erectiestoornis gaan, de ejaculatie praecox. Dat gaat dan vast over de linkse oppositie, denk ik dan, kunt u het fijn neutraal houden.

U bent toch op alle kaasmarkten thuis, hard op weg om zich te bekwamen in een genre waar sex met hoofdletters geschreven moet worden. Vooral de sex benadrukken, Lilith. Veel gore geile, harde, wrede sexscenes, met blinddoeken, kidnap, politiehandboeien, touwen en katrollen, gedwongen masturbatie tussen mannen, tussen vrouwen, scarring en kaalscheren en tot huilens toe dat gepomp met dildo's en dat monotone gezoem van vibratoren sfeervol brengen. Vooral geluiden en kleuren beschrijven, daar ben ik gek op."
(Peter Novecento)

"Is er iemand in de zaal die nog wil doneren aan een zielige arme homosexueuele neger met een onbeschrijflijke ziekte zwaargelovig te dom om te leren of te schijten die bovendien een oog mist en denkt dat de duivel soep in een blik stopt want hoe komt het er anders in en tegelijkertijd vreselijk gebukt gaat onder de laatste Tsunami of de vrees daarvoor want zijn geitenoog gaf vanmorgen onheil aan? Of anderszins zijn hypocriete tot op het bot zwarte geweten schoon wil kopen voor een luchtig schijntje of nóg liever zichzelf onsterfelijk wil maken over het lijk van een ander? Nee? Eénmaal? Andermaal? OK, dan ben ik ook pleite en met Marnix mee naar dat gruwelijk dure restaurant. Bovendien is het al na zessen en sta ik in de baas z'n tijd de wereld te redden en zo heb de cao dat nooit bedoeld. Howdoe en de mazzel. "
(Hein Buffelruft, 28 dec 2005)

"De liefde is groots, ze breekt zonder haar gebit te gebruiken door elke granieten kop heen, verzwakt de wil en maakt elke stoere kerel tot een week omhulsel, een schaduw van zichzelf, een brabbelend luierkind, elke vent verandert van binnenuit en geweldloos door haar rijke zegeningen. Je krijgt een rijpe korstkaas als huid en een hart van vloeibaar goud. Verpletterend is ze en zij, de liefde, de warme zomerse, niet de winterharde en verbitterde tak dus, zit nog steeds vol met geheimen waar niemand de sleutel van kan vinden. Mysterieus is ze, als de ondergrondse geheimzinnige dictatuur van wereldwijde, alomvattende bekabeling waarlangs dagelijks kilometers gecodeerde data tussen de continenten flitsen. De liefde is een tectonishe plaat die schuurt en krast en gangen boort voor lavastromen van vleselijkheid en voedzame sappen die op geen enkele dieet mag ontbreken. Daarom is ze schaars. Tot slot..we heben allemaal een gat van onderen, onthou dat. "
(Nove, relatietherapeut, 3 dec 2005)

"Thanks! Voor de eerlijke en ijskoude bieren vooraf om de ergste dorst te lessen na een lange en vermoeiende reis. En de Champage daarna in gelukkig niet van die zuinige hoeveelheden maar gewoon ruim bemeten pullen. Dank ook voor de wonderschone oester die in zijn natuurlijke habitat beschermd en koel lag te wezen toegedekt met een warme dekentje bosui-liefde en een tikje Tabasco-ondeugd onder die deken. Dank voor de kleinste en schattigste St. Jacobsoesters die ik proefde in Balsamicostroop. Eerbied voor de kort aangebrade en met ontbijtkoek gestoofde kwartel. Ik proefde een tint Orange Marmalade hoewel je zei dat het er niet in zat. Ik hou het erop dat de chefkok zijn geheimen heeft en, hoe hooggeëerd zijn publiek ook mag zijn, ál zijn details zullen ze nooit te horen krijgen. Met liefde deed ik mijn sommeliertaken en het ‘kut-sommelier’ omdat ik de glazen niet tot de nok vulde, neem ik op de koop toe. Onder de indruk was ik van je tzatziki met shrimp en rode grapefruit. Zoet en zuur zoals Bitter & Sweet zoals het leven zelf zoals harmonie zo mooi kan zijn. Ook onder de indruk was ik van je zeewolf met tomatenchutney. Een rode knipoog op een licht in de boter aangezet visje zoals de boter bij de vis behoort te zijn. Je bewees jezelf door met het produkt mee te koken en de zeeduivel vochtig te houden en over te laten lopen in het bedje van zuurkool omrand door koele en volle crême fraiche en slechts gestopt door mosterd. Het zal mijn gebrek aan woordenschat zijn geweest deze poëtische beleving van samenstelling aan mijn disgenoot heer Visser uit te leggen, aan de wijn waarin het beestje zwom heeft het niet gelegen. Emotioneel werd ik bij het aangezicht van mijn vrouw in jouw open keuken, verliefd op de chefkok die zijn konijntje aan de haak had geslagen. Uit het konijnengezin weggetrokken, de zuigelingen achtergelaten en deskundig ontdaan van fluffy flaporen en prachtig gevild en daarna één minuutje aangebraden in de volle boter. Ach, je zei het nog, ‘nog even in de oven en gekeken hoe lang’ in antwoord op de vraag hóe lang dan, zoals Sebastiaan Bach ook vindt dat de piano zichzelf speelt. U zij geprezen met bijzondere gaven, maar het zal mijn eenvoudige ziel zijn die het zo ziet. De ingekookte fond een tikje gezoet nog niet eens meegerekend evenals de witte bonen-truffelpuree en rode kool met vijgen die in een restaurant van naam de kaart had kunnen aanvoeren. Jammer dat je er niet bij was met de kaas. Het zal de tol van de roem zijn geweest of de spanning van het koken op zulk een hoog nivo. Het siert de man die ook gewoon maar een mens van Vleesch & Bloed is gebleven. Het was uit de kunst hoe wij genoten van een walnoot uit Frankrijk gekraakt op de wals van braakgeluiden die wij van boven hoorden komen. Waarschijnlijk was je druk doende in de homard-naire. Het dessert ben ik kwijt evenals het betoog dat ik hield, maar dat was ik toen al kwijt. Het betoog hou je van mij tegoed. Ik zal het je vertellen als ik de liefde verklaar aan mijn vrouw zoals jij gisteren de keuken in het algemeen en ons in het bijzonder de liefde verklaarde. "
(Kiers de Maison, 27 november 2005)

"Ach, heer bicat, nu we het over eten en drinken hebben. Ik kan u te allen tijde aanraden, maar toch vooral in de herfst, van de ganzenlever te proeven. Zoekt u daarbij een zo eenvoudig mogelijk bewerkte ganzenlever, dus geen paté, niets met geconfijte uien of anderszins toevoegingen. U wilt ganzenlever proeven die met de hand is schoongemaakt door een oud boerenvrouwtje die hooguit peper, zout en wat cognac toevoegde en daarna op 70 graden in de oven met de deur op een kier de lever zachtjes liet warm worden. Niet smelten, want dan scheidt het vet van de lever en bent u uw produkt kwijt. Nee, u wilt de lever verwarmen zodat lever, peprer, zout en cognac een geheel gaan vormen. Dat wat u wilt proeven is de waarheid en niets anders dan de waarheid. Slaat u overigens wel in grote hoeveelheden in, niets zo erg als aan het einde te moeten constateren dat u nog wel wat had gelust. Nee, met veel dingen is het zo dat we nèt even meer moeten eten dan ons lief is. Nèt dat decadente punt van overdaad aantikken. Schenkt u daarbij een Gewürztraminer en bij voorkeur hoe ouder hoe beter en liever nog een Grand Cru dan een gewone. Maar als u dan toch uit wilt pakken dan komt u niet heen om de Tokay Pinot Gris.
Daarbij geserveerd met warm en geroosterd brioche brood."
(Harrie Stamper, 23 oktober 2005)

"Of die klassieke Suske & Wiske (het was nummer 78 als ik het goed heb): De Kakkende Kakkerlakken, die aflevering waarin Tante Sidonia in haar keuken te maken heeft met een steeds groter wordende populatie kakkerlakken, die voortdurend alles onderschijten, niet in de laatste plaats de biefstuk met friet die Tante speciaal voor Lambik had gebakken, tot grote woede van onze favoriete zeshaarder, die gelijk een spuitbus pakt en erop los begint te spuiten, dit tot groot enthousiasme van zowel Suske als Wiske, die duchtig beginnen mee te spuiten (we hebben het hier duidelijk over de periode waarin Suske en Wiske nog net zo milieubewust waren als George W. Bush die zijn privejet vanuit Kyoto liet terugvliegen naar zijn range in Texas omdat ie z'n favoriete cowboy-hoed was vergeten), maar in de spuitbus van Lambik blijkt een goedje te zitten dat er voor zorgt dat de kakkerlakken de volgende dag het formaat van een jong paard hebben (professor Barabas had een lege spuitbus gebruikt om zijn nieuwe groei-middel te testen en vergeetachtig als hij was, had hij het bij Tanta Sidonia laten liggen, puur uit teleustelling, want ook na gebruik van het groeimiddel had Tante Sidonia de professor uitgelachen toen hij zijn broek naar beneden deed), afijn, nu de kakkerlakken gegroeid zijn, schijten ze nog harder met als gevolg dat tante Sidonia, Lambik, Suske en Wiske hun huis worden uitgescheten, waarna ze Jerommeke erbij halen, wiens enige bijdrage een ENORME scheet is, gelukkig komt professor Barabas eraan met een grote smile op z'n mombakkes en een nog grotere bobbel in de broek die, zo zal even later blijken, amper in staat is de steeds groter wordende penis van Barabas te verhullen met als gevolg dat Tante Sidonia, gek van geilheid, zich op professor Barabas stort die vrijwel onmiddellijk klaarkomt en bovenop een van de reuzekakkerlakken kwakt die dan weer vrijwel onmiddelijk in elkaar krimpt en in het niets oplost, waarna ook Lambik en Suske en Jerommeke hun apparaat bewerken met het groeimiddel, zodat ze de volgende dag, onder de stimulerende leiding van Tante Sidonia en Wiske, de kakkerlakken dood masturberen. Knipoog Wiske. Einde."
(Max J. Molovich, 23 Augustus 2005)

"De vergelijking ‘vleesetend’ en ‘vrouw’ is een natte wensdroom. Het is veelbetekende symboliek dat er aan vegetarische mutaties man/vrouw/ hermafrodiet wordt gewerkt door de wetenschappelijke elite. Weten zij soms meer? Staat ons Armageddon te wachten ? De finale segregratie, het schisma van de sexen en de ondergang van hun zondige sexueel verkeer als geheime wapen om de wereldbevolking eindelijk zonder oorlogen te kunnen reguleren ? Reincarneren in een plantaardig bestaan in een potje aarde van robotformaties die miljoenen grijze racks van vruchtdragende en geurige planten produceren onder uiterst secure en berekende condities , zonder vrij zon of maanlicht, zonder zicht of gehoor, zonder tastzin, zonder geluid van wind en zee."
(nove, 6 Juni 2005)

Zelfbeschouwing

"Een man van middelbare leeftijd, beet je te dik, beetje te morsig. Baardje of sik wellicht. En witte schilfertjes sieren zijn gelaat. Hij rookt en hij drinkt, maar in tegenstelling tot wat hij ons graag wil doen geloven, niet teveel. Hij is een ambtenaar, schaaltje 9. verder een liefhebbende vader die zijn frustratie over het uitblijvende en waarschijnlijk nooit meer komende grootse leven heeft verruild voor een soort van komisch cynisme. Hij neemt het niemand kwalijk behalve misschien soms zichzelf, maar dan alleen na een Westmalle Tripel te veel. Hartstochtelijk supporter van NAC of een andere club ten zuiden van de grote rivieren, want dat hij een Brabander is moet haast wel. Zo stel ik mij Kiers voor, maar wellicht is het wel gewoon die homofiele Indo die bij Serudang de lege borden ophaalt..who knows.."
(Andy Möller, Gelsenkirchen)

"Het is vast een meteroloog, een weermenneke met een gesmoorde sexualiteit, eentje met een enorm taboe. Een vrijgezelle biologieleraar met verlatingsangst kan ook. Zo'n eenzaam type die nog steeds bij zijn moeder woont en al jaren lesgeeft in het basisonderwijs. Zo'n anonieme 13 inhetdozijnman die spaarzaam leeft, de piepers schilt en de afwas doet, zo eentje die op de middagwandeling met het hondje van moeders vanachter de krant bij een speeltuin of in het park naar stoeiende of voetballende jochies kijkt en de pijn verzwijgt. Een masochist die het taboe koestert.
Zo'n kleffe smeerlap van een potentiele serieverkrachter met banden in een hechte kerkgemeenschap waarop moeders zo trots is omdat hij naast het lesgeven ook nog als hobby het locale knapenkoor dirigeert. Zo eentje die maar beter melancholieke verhaaltjes moet blijven schrijven. "
(Nove, 22/11/2005)

"Ach ja, leuk, schrijvers.

Beetje zo in je donkere hol aan de wereld knagen. Puur verongelijkt verdedigen van een door mede niet-aanwezigen geschapen superieure schertswereld. Lurken aan je pijp. Pijpen aan je lurk. Woorden in langgerekte nadenkzinnen omzetten. Protserige taalvlekjes. Huilerige holheden. Fletse vondsten. Massieve monomane monsters. Een zielige berg toevoegingen aan de duistere put die al veel te lang overstroomt door de gemankeerde bijdragen van nerveus krabbelende geesten met een ongepast gevoel van eeuwigheid.

Die sfeer.

Geef mij maar parkeerwachten. "
(Marnix, 21/11/2005)