stoel
 
 

Navigatie

de voorplecht
louter proza
louter poëzie
liaisons
nostalgie

colofon/contact

Dankbaar

Uitgelogd

Huishoudelijk

5 oktober 2005

Advertentieboer webstats4u, voorheen nedstat, kan de vinketering krijgen. Vanaf vandaag verdwijnt deze teller, de bezoekcijfers zijn bewaard voor het nageslacht en voortaan tellen we verder met Awstats. Koffiebonnen kunt u ophalen bij Tante Miep.

  Hengduan - bicat

Vrijdag, 24 Maart 2006

Hengduan

Een voor mijn doen zonderlinge, doch zinnenprikkelende fantasie trof me zojuist midscheeps. Ik was een vlieg aan de wand van mijn slaapkamer. Zo een handenwrijvend exemplaar met een groen lijf.

De deur sloeg open en er schoof een enorme naakte dame van ogenschijnlijk Chinese origine binnen. Als ik zeg enorm, dan bedoel ik dik. Ik schatte haar op minstens 250 kilo. Haar benen waren als pilaren, haar zware borsten geleken zwierende bergketens. Het zicht op haar hals werd me ontnomen door talloze onderkinnen en dit alles was door de welvaart overgoten met een laag blubberig gelig vet. Maar ze had een lief gezicht.

Van alle gêne verstoken rolde ze wijdbeens mijn bed in. Op dat moment kwam ikzelf de kamer binnen. Gespannen glimlachend omdat ik wist wat er te gebeuren stond. Afgrijzen beving mij en licht zoemend wachtte ik de voorstelling af.

Ik ontdeed me van knellende kleding en besteeg die berg van vlees. De Chinese versnelde naar een lillend-ritmische cadans. Dat gaf, van boven af gezien, een bepaald komisch effect.

Het geheel gaf meer de indruk van een drenkeling die in woelige baren op het punt staat verzwolgen te worden, dan van 'een jongen van Jan de Wit' die robuust de plicht vervult. Ik was als licht op een zwart (in dit geval geel) gat. Net toen mijn bed op berispende wijze begon te kraken, kreeg ik een langwerpige goudbruine strook in het vizier. Deze zou mij vast een betere kijk op de worstelende geliefden verschaffen.

door bicat

  08 07 06
  Onze held in al zijn naaktheid

Nog niet eens weekend en nu al over mijn nek, maar…
bromde Kiers om 13:23 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

En dan sterf je terwijl je moet toekijken hoe jezelf de plekken ‘smet’ onder haar huidplooien ontdekt op het moment dat je denkt: “zo, nog ff beffe…”

Vraag ik me dan zo af he….

Intrigerende titel overigens..
bromde L* om 13:33 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Babi Gangbang.
bromde Erwin (URL) om 13:35 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Dat gevoel dat we allemaal nietig zijn, hè. Herkenbaar, heel herkenbaar.

Maar die strook, die kan ik dus niet plaatsen.
bromde Marnix (URL) om 13:42 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Hé Bicat. Denk je wel even om de handelsbetrekkingen tussen beide landen! Ik heb geen zin om te koken vanavond en als op last van de ambassade alle Chinese afhaalbalies worden gesloten, kom ik bij jou om een prakkie.
bromde Kapitein Lafbek (URL) om 13:56 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Hilarische anekdote, waarin het versterven en het worstelen met onze existentie duidelijk neergezet worden op een manier die de lezer in verwarring achterlaat. Het geworstel der geliefden, het geworstel van de ‘ik’-figuur met zijn nieuwsgierigheid, ondanks zijn afgrijzen. De ondeugd ‘nieuwsgierigheid’ wordt hem tenslotte fataal middels de kleverige vliegenvanger. Briljante vondst van de scribent om op het einde de boodschap mee te geven dat het leven draait om de worsteling van het bestaan. De worsteling die afmat en alle energie zuigt uit zij die eraan toegeven.
bromde Boudewijn Büch om 14:29 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

de bruine strook is natuurlijk haar na de laatste stoelgang slecht gereinigde bilspleet….of een vliegenvanger…die je wel nodig hebt met zo’n vrouw, want, laten we wel wezen, die trekt vliegen aan..net als een de haringkraam hier op het pleintje…
bromde L* (URL) om 14:31 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

...maar grote bewondering voor de heer Boudewijn Büch die helemaal uit het hiernamaals hier naar toe is gereisd om kond te doen van verhelderende inzichten in wat wel mag lijken op de scribent zelf. Prachtig!
bromde Kiers om 15:23 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

BRAKE THOSE CHAINS SJOUKE! YOU CAN DO IT!
YOU GO GIRL!!!!!!
bromde Ophrah om 15:41 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

BREAK

(sorry I am an eldery black woman without any formal education whatsoever)
bromde Ophrah om 15:42 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Ah. Een vliegenvanger. Dat moet het zijn. Ik kon zelf ook alleen maar op een Chinese bilnaad komen. Met mijn gedachten, bedoel ik dan, om het verhaal te snappen, niet letterlijk, dat u niet denkt dat ik letterlijk op een Chinese bilnaad kwam, al dan niet klaar. Beglijpt u mij nog?
bromde Max J. Molovich (URL) om 15:55 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Tevens is de 1 weer in de klok.
bromde bicat om 16:10 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Anders het naderende oogstfeest wel.
bromde Marnix (URL) om 16:17 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

“Volle mailboxen dienen geleegd te worden.”

ik heb inene zin in reuzel…
bromde David Koresh (DK) om 16:19 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Bij mij was de wijzer weer in de klok.

Reden genoeg, op vrijdag en in het weekend.
bromde Hoof om 17:54 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Gedenkwaardige dag, als een uitvloeiende druppel kwik.
Maar wel loodzwaar want mijn kop zit dicht en je hoofd, he lieve jongen, dat kun je niet inruilen bij de dokter. De dag doorkomen op aspirine, vitaminepillen, glaasje melk, nee, het is geen feest. Gelukkig dat jij er bent, kun je even je vinger verplaatsen, nee, ja, iets hoger, toe maar, beetje doorduwen, zo, ja da’s beter, lekker hoor knul, nou zou je zeggen dat je wel ff gebeld zou worden door het werk he, waar je toch blijft, ouueh, niet te wild knul, arrfghh, gatver, maar niks hoor, nog nix gehoord van die keilenzeilers en wat zal ik nou doen morgen, nou wat vindt jij, zal ik ze, godver ja zo, bellen en vertellen dat ze dood kunnen vallen of gewoon weer terug, nou, wasda, nee, weg met dat ding, het is wel genoeg zo, het was best lekker, was precies goed zo, strax misschien weer, goed ?

Sla die vlieg van het raam en ga een frietje met halen voor ons, dat is best lekker , al smaakt niets zo lekker als home sweet home, he, gabber van me.
bromde nove om 19:45 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Pakket voor Kiers binnen gekomen. Het betreft een lading webcorrespondentie. Komt ie:

Mooie analyse, nove. Niets zeggen met veel woorden is trouwens een kunst en juist daarom lees ik lees hier graag.

Dank ook dat je mij nederigheid aangaande mijn schrijfsels wenst bij te brengen. Maar bespaar je de moeite, pretenties zijn me vreemd.

Vanwaar eigenlijk uw voortdurende, vruchteloze pogingen tot bombastisch beledigen? Het doel ontgaat me telkens weer.
RP – Vrijdag 24 Maart ’06 – 09:24

“Vanwaar eigenlijk uw voortdurende, vruchteloze pogingen tot bombastisch beledigen? Het doel ontgaat me telkens weer.”

RP, staat u mij toe enig uitleg te geven over dit fenomeen want, ik moet het u bekennen, ik ben behept met hetzelfde virus: de reageerziekte.
Reageerziekte is een uiterst vermakelijke bezigheidstherapie door en voor de persoon in kwestie en louter door en voor de persoon in kwestie. Het is een solistisch eenzijdig communicerend gebeuren. Reageerziekte behelst zo ongeveer het met trillende vingers lezen van comments op weblogs en steekproefgewijs, volkomen lukraak zo u wilt, woorden en beelden oppikken uit flarden tekst van anderen en daar dan zo snel mogelijk, vandaar de trillende vingers want die staan bij wijze van spreken al te trappelen, lukraak op reageren. Zonder context, volkomen in het belachelijke getrokken, gespeend van elke werkelijkheidszin, zonder onderbouwing, geheel vanuit de eigen situatie bezien, volgepropt met vooroordelen, liefst vreselijk ongenuanceerd en overdadig gelardeerd met breed uitgemeten lappen off topic tekst. Eigenlijk het enige dat ontbreekt bij reageerziekte is het gebruik van krachttermen, maar voor de rest bedient de reageerzieke persoon zich van alles dat met letters te typen is.
Eigenlijk is het net als webloggen zelf, een volslagen krankzinnig ziektebeeld. Laat ik eerlijk met u wezen, het volschrijven van een website logboek kan natuurlijk niet anders dan als volslagen belachelijk gezien worden. Wie in godesnaam vindt het een bezigheid van waarde om aan anderen te laten weten dat hij/zij dingen doet die anderen exact hetzelfde doen? Wie in godesnaam zou zich willen voorstaan op de definitie van navelstaren? In die zin waarde RP, is reageerziekte zoals ik dat heb en de heer nove overduidelijk ook, een verheffende gebeurtenis als u de ironie ervan in ziet, namelijk het ter discussie stellen van ‘webloggen’.
En kijkt u eens aan! U stelt een vraag, ik leg die uit en zometeen gaan wij als wij niet uitkijken ook nog van gedachte wisselen en zitten wij zomaar in een discussie. En is dat niet veel verheffender dan het lezen van een ‘logje’ en daar met de massa hetzelfde op reagerern variërend van ‘het is zóóó herkenbaar’ tot ‘dat had ik laatst ook’? AH! maar dat zei ik al dat reageerziekte een edeler mensbeeld heeft dan het lopende band reageren zoals dat te doen gebruikelijk is.

“vruchteloze pogingen tot bombastisch beledigen”

Ik neem het u niet kwalijk dat u in eerste instantie spreekt over “vruchteloze pogingen” want zoals ik in mijn niet geringe pleidooi uiteenzet, heeft u geen enkel inzicht in het vruchteloze ervan. Dus waarom een oordeel vellen over iets waar u geen inzicht in heeft? Ha! En of het vruchtbaar is, maar dat hou ik dus liever voor mijzelf. Als ik u uit de doeken doe hoe en op welke wijze deze pogingen vruchtbaar zijn dan vrees ik voor mijn blanco strafblad.
Maar over dat “bombastisch beledigen” wil ik nog wel iets zeggen. Dat is namelijk de projectie die U aan het fenomeen geeft. En omdat wij weten dat 99% van deze aardklootbewoners zich om het minste of geringste persoonlijk aangesproken zonodig aangevallen voelen, kan ik er gevoeglijk vanuit gaan dat ook U deze en andere teksten op u van toepassing acht en liever denkt in termen van “beledigen” dan in termen van de wereld niet zo serieus te nemen als zij zich in uw kleine hersenpan voordoet.

Rest mij af te sluiten met uw “Het doel ontgaat me telkens weer” door te verwijzen naar het begin van deze tekst. En oh ja RP, als je nu de tekst opnieuw gaat lezen en vervolgens weer hiero terecht komt, ga dan niet wéér de tekst opnieuw te lezen. Probeer los te komen van de tekst, probeer jezelf te ontstijgen, probeer deze wereld groter te zien dan uw straat en uw achtertuin. Zo u die al heeft.
Kiers – Vrijdag 24 Maart ’06 – 13:03

Maar een belangrijk verschil tussen de reageerzieke Kiers en de reageerzieke nove is dat de teksten van Kiers ook voor anderen te begrijpen zijn.
Marcel – Vrijdag 24 Maart ’06 – 16:24

ai… sorry, dat doet natuurlijk wel afbreuk aan het pleidooi voor reageerziekte.
Kiers – Vrijdag 24 Maart ’06 – 17:20

“Niets zeggen met veel woorden is trouwens een kunst en juist daarom lees ik lees hier graag.”

U bent van de lichting “ veel zeggen met zo min mogelijk woorden”. Less is more.
Maar ‘niets’, hoe vertaal ik dat.
Welk taalinstrument, wat voor grammatica zet ik in. Ha, ik weet het, ik kijk misprijzend, wat zuurtjes en spuug op het toetsenbord. Als dat geen bombast en kabaal ovebrengt is iedereen even malletjes, net zo ver of dichtbij het dolhuis als elk ander.

Is het dan echt zo simpel. Lijkt me niet maar grijpt uw kans mij van uw gelijk te overtuigen.
De vraag luidt dus: Hoe, in welke taal en waarmee ,met behulp van wat uit het talig gamma vertaal ik niets, de leegte, het al, het vacuum waarin u zich bevindt. De radeloosheid misschien, de blinde paniek niemand te zijn.

U ziet RP , ‘reageerziekte’ vult de lucht met kritiche vragen waarvoor u meer moeite moet doen om te beantwoorden dan de blik van zomaar, alweer, een geliefde. Een geliefde waarvan ik hoop dat zij of hij of ‘het’ (want alles mag , alles kan gewoon in webland, hier is alles kinky ,hip, flits en normaal ) tenminste ‘iets’ bijdraagt om de raadselen waarvoor de tijd u stelt bevredigend te beantwoorden.

@ Kiers: dank, weinig aan toe te voegen. Wordt u ook zo geplaagd door lieden die u aldoor weg willen hebben ?
Duistere lieden die thuis, op het werk, in familiekring, op school of waar dan ook zich zeer timide, verlegen en uiterst voorkomend en bescheiden gedragen en auwelijks uit de woorden komen, nauwelijks iets articuleren en uitonderhandelen maar op andermans log hun bescherming aanbieden aan de getroffen ,de geslagene, de geplaagde logger (m/v)

Die leegte begrijp ook al niet.

nove – Vrijdag 24 Maart ’06 – 20:32

belangrijk verschil tussen de reageerzieke Kiers en de reageerzieke nove is dat de teksten van Kiers ook voor anderen te begrijpen zijn.

Ja, vast, Marcellus. Het kan ook betekenen dat er weinig helden zijn. Ik bedoel helden met een eigen brein, een eenheid die in vrede zijn lijden, de worsteling die hij/zij met de raadselen die de tijd(en) meebrengt kent en het grote lijden, het Wiel discrimineert.
Niet omdat het ‘niet zo hoort’ of ‘anders moet’ maar uit innerlijke kracht, noem het vredeswil, politiek.

Dat zijn – naar ik heel zeker denk te weten door het spoor wat de kunsten trekt – heel andere types dan Marcellussen die zo uit een sjabloon gestapt lijken. Die wel met de gepaste baan, de gepaste partner, de gepaste kleiding, schoeisel, huis, auto, de santekraam maar zo leeg en aan de ketting van plicht en trouw en de rollercoaster van emoties die uitgesteld, verbannen worden. Maar helemaal zo in het leven staan, zo fantastisch van alles genieten ,alles even fijn, even heerlijk. Bang dat ze je kraag stelen?

Om me in te dekken zeg ik u dat ik hier heel gemeentjes, stiekumpjes aan het ‘invullen’ ben.
Maar he, u bent tenminste niet alleen en bang voor uw lot hoeft u niet te zijn. Alles in het leven past per slot als een krokodil op stelten op de Dam. Later !

nove – Vrijdag 24 Maart ’06 – 21:08

Einde bericht. Spooks is bezig.
bromde nove (URL) om 21:25 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

“Eigenlijk is het net als webloggen zelf, een volslagen krankzinnig ziektebeeld.”

Al die andere tekst is behoorlijk overbodig.
bromde Lennard om 22:15 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Meanwhile, in the …

.

.

...kut! de platenmachine is vastgelopen.
bromde Kiers om 22:19 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

Ja mensen en zo vinden zichzelf kek en de bom…reageren op je stamlog als de vervulling van je lot je roeping je zelf realisatie. De mentaal kaalgeschoren zak open en bloot tentoonstellen. Anderen vinden een manier om met hun depressie geld te maken…ik zeg maken want het komt ergens vandaan van iets niets en dan ineens is jouw ellende geld waard omdat andere mensen het vermakelijk vinden leuk of zoooo herkenbaar “weet je ik ben ook een lijdende intellectuele en onbegrepen ziel!” Ja en ik ben zo ERUDIET (hoe spel je dat ijcheleik?)!
Nee mannetjes en vrouwtjes ik zie door jullie slettekontjes heen zo helder als ik door water heen zie…
En dan er maar mee lopen te koketteren omdat het met je eigen zelf spinsles maar niet wil lukken tsja..en dan van die bleke moraalrijdertjes die een abonnement op zowel de VPRO gids als de VN hebben….zielig, gedeformeerde niet-mensen…waar zit dat beest? ben je alleen nog maar die gepolijste salon-socialist? Ga een bleke jodin scoren in de stopera of cafe de Snoes of smoeshaan…fack it man…opzouten en doodgaan in een stil hoekje ja!
Nou sorry hoor, tis de Orval
bromde L* om 23:47 (op Vrijdag, 24 Maart 2006)

en ik was mickey rourke in sin city
bromde grtsdgfh6rjfd om 01:15 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Ik zou me minder opwinden en me eens goed laten pijpen, L*. Moet dat van Orval, die stampij ?

Het leven is verukkeluk en dat is zeker zo. Wie in jodesnaam is L* om mij of eender wie hier de les te lezen. Zolang hij slechts door water heen kijkt in plaats van eroverheen kan lopen heb ik er geen boodschap aan gemist. Dan is het ook maar een gewone afgebotte sterveling als de rest.Met spuug in de bek, bah, nog geen manieren ook.
bromde nove om 01:57 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Dagelijks kom ik in aanraking met het absurdisme binnen een reageerhoek. Wat er bij Merelroze http://merelroze.com/archive/2006/03/21/.. ) gebeurt, slaat echter alles. Parels groot als sinaasappelen voor zwijnen met platte schedels.

Hulde aan de hoofdrolspelers, u kent ze wel.
bromde bicat om 10:54 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

:: twinkt naar bicat ::

Ik draag vandaag een strakke jeans en heb uit mijn rechter kontzak een rode boerenzakdoek hangen. Mijn witte katoenen overhemd is opengeknoopt tot op mijn gebruinde buik. Ook kun je goed zien hoe ik de afgelopen maanden in de sportschool bezig ben geweest. Ik heb een losjes vallende schelpenketting om mijn nek met van die gladde bruinwitte schelpjes met een suède vetertje. Ik ben glad geschoren, ook op mijn benen. Hallo… wat doe jíj vandaag, bijzonder knappe meneer bicat?
bromde Kiers om 11:06 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Verbale natte scheten…Je denkt goh das heel wat, wat ik daar net gezegd heb, maar als je dan omkijkt blijkt dat je niets substantieels in de pot hebt gedaan. Alleen wat spetters en veel onwelriekende lucht. Snel doortrekken.
bromde L* (URL) om 11:25 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Ow Kiers, m’n voorvocht begint spontaan te lopen.
bromde Lennard om 11:36 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

::rijkt Lennard een incontinentieluier aan::
bromde Vincent Nemo om 16:07 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

::reikt zichzelf een spellingscorrector aan::
bromde Vincent Nemo om 16:09 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Na dit weer allemaal gelezen te hebben kan ik maar tot een conclussie komen: Ik hou van jullie, ja waarlijk, ik hou van jullie. Jullie zijn tot een deel van mijn virtuele leven verworden. Nu stel ik mij, misschien ten onterechte de vraag, kan ik nog zonder Bicat en zijn hofhouding leven? Nee dus, existeren ja, maar “Leven”? Nee. Een vraag rest mij wel nog, hoe vaart de bakkerskar?
bromde Arnaud om 16:11 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Nou, het is grappig dat je het vraagt. De omgebouwde bakkerskar is opnieuw gespoten, in Texas. Tevens heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de firma Weber langs te gaan, voor wat fijne BBQ-snufjes. Operatie ‘Pimp my Bakkerskar’ kan zonder meer geslaagd genoemd worden!

Morgenvroeg even naar de Exotische Dieren Markt in Putten.
bromde Marnix (URL) om 17:17 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

:: trekt onmiddelijk portomonnee op zoek naar credit card ::
bromde Rob Oudkerk om 18:11 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

De hoogste tijd voor groepsmasturbatie dacht ik.

::haalt jaap uit winterslaap::
bromde Vincent Nemo om 20:00 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Ja L*, tot een juiste beslissing komen is kan langdradig worden met een getroubleerde kop vol spinnen. En je mazzelt bigtime dat ik niet net na je naar diezelfde pot moest want mijn bloed brandde om je een helse trap tegen die schunnige reet van je te verkopen en wel zo hard dat je op slag tot godsvrezen zou worden bekeerd. En dat duurt veel, heel veel langer om van te ontnuchteren. Ik kan er verder ook nix aandoen dat ik de profane liefde wel lekker vindt om te omarmen als een zwaar onderschat religieus raadsel. De daad der daden acht ik het beste godsbewijs maar dat stuit tegen zoveel bezwaren dat het wel niet waar mag zijn.
bromde nove om 21:12 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Zo’n hoofd vol woorden, nove, zo’n drammerige ketting van kronkelende gedachten, die innerlijke kathedraal met galmende verontwaardiging, zo’n klamme daglichtloze bunker, die mentale kapotgeroeste grauwe fietsenstalling, dat is maar lastig, hè. Ik had dat vroeger ook.

Maar er is niets dat je met lijm snuiven niet kunt overwinnen!
bromde Marnix (URL) om 21:49 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

En dan blijkt het beeld van Nove als militante pot ineens helemaal niet zo ver gezocht als eerst gedacht. Bolle kop, kort haar, tuinbroek en een “Mellow Yellow” tatoeage in de bilspleet. Ferme schoenen waarmee flink wordt doorgestap op weg naar de enige winkel in Drente waar ze ecologisch verantwoorde aambeienzalf verkopen. En ‘s avonds op de bank met ‘Dikkie’ de zwarte Labrador die ook dan in die behoeften voorziet. Maar eerst nog een boekje lezen besteld bij het literaire vrouwencafe Tagrijn; het gaat vast over dingen waar je je geest maar met moeite omheen weet te krijgen, hijgend lig je op je rood lederen tweezitsbank en leert al die moeilijke woorden uit je hoofd, schrijft ze op voor later, daar ga je indruk mee maken en wie weet, wat nog meer, alles beter dan die hond
En in de loop der tijd heb je jezelf aangewend al die moeilijke woorden als kralen aan een ketting te rijgen en zo een oeverloze woordenstroom over je medemens heen te braken, te schijten, als natte scheten uit de aars die jij je mond noemt, te laten vallen.

Daar ging dat dus over.
bromde L* om 21:51 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Aha ! Fijn! L* verdient straf.

Straf krijgt ie:

Opdracht luidt omdat ik eindelijk weleens het ultieme antwoord van een verstandig iemand wil horen.

Vertaal voor mij het Niets.

Niet omschrijven, benaderen, analyseren,omzeilen of ander defensief gedrag vertonen want dan kom ik die pot zelf brengen en dan ga je nog eens.

Marnix : het is vreugd en gal.
bromde nove om 22:12 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

L *:

Omdat het een tot op heden een redelijk geslaagde dag is, alles houdt zich goed, met een schade die waarschijnlijk recuperabel is, een tip uit de goedheid van het hart.
Omdat ik u geen kwaad toewens en wij elkaar moeten bewaren.
Juist als het moeilijk is, is ineens de klepel die mensenplicht van belang.

Er was braderie op het dorp . Ik heb een Boeddha’s gekocht, een krishna voor in het halletje, een olifantje die zijn slurf omhoog gooit, een uiltje, een ‘horenzienenzwijgen’ en boeken. Wel twee stuks, zonder geschenk maar met wat me nog rest aan daadkracht een kleine korting bedongen op de diverse aankopen. Het fijne weer kwam erbij en handel blijft stomme handel. Als ik geen flauwekul gebruik zijn die marktmensen best te vermurven, he, hun zonnetje moet toch aan het eind van de dag toch beter glimmen dan de mijne. Dat is wisselgeld.

De boeken:

– SF Verzamelbundel – ‘Van Jules Verne tot Isaac Asimov’

en, deze is interessant,

- De Ontembare Vrouw ,als archetype in mythen en verhalen. Door Clarrisa Pinkola Estes.

Ben je er al uit ?
bromde nove om 22:41 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Het niets is alles als je ‘t mij vraagt, maar dat doe je natuurlijk niet.
bromde Vincent Nemo om 23:16 (op Zaterdag, 25 Maart 2006)

Kiers, ik zou maandag de Viva kopen als ik jou was. Zo viel mijn oog op Adriana’s exemplaar, op pagina 48 om precies te zijn:
‘Merel heeft een vaste blog-basher: ene Kiers, die steevast een wetenschappelijke tekst over de oorsprong van bananen plaatst als reactie op haar stukjes. “Omdat hij mijn stukjes saai vindt, denk ik,” zegt Merel.’
bromde bewegende om 01:34 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Nu zijn de dames, altijd die twee dames in de bladenmarkt de standaard al jaren aan het ontheiligen. Ze zijn het huismeubilair, een safe bet. Dat noem ik nog eens vuigh.
Heren ondernemers en dames ook, wat is een risico, wat heet durf.
Meer Helena’s v. Rooyen in het vergelijk ?
Meer vanhetzelfde en apres moi deluge ,de stortval.
Tjezus, komop, wie heeft creativiteit en originaliteit nodig, he.
Niet bij de Viva , dat staat vast.
Toch koop ik hem want het zijn best lieve aardige pittige meiden. En je mot elkaar toch na kunnen praten. Of is dit een ander land.
bromde nove om 06:45 (op Zondag, 26 Maart 2006)

bewegende, ik kan niet wachten!! Van jottumsteinhuizens nog an toe! Ik heb de Viva gehaald! Alleen jammer van die bananen want dat was ik dus niet en ook jammer van dat wetenschappelijk want dat ben ik dus niet en ook jammer van dat saaie want dat vind ik dus niet want Merel is hartstikke leuk want anders kwam ik er dus niet elke dag en ook jammer van nove en DREKNEK want die hebben dus ook een abonnement op raggen op het matras van Merel.
Jammer van dat ‘dus’-denken van de Viva zonder haar bronnen te checken. Maar verder helemaal tof dat Viva vier jaren keihard doorroffelen in de reageerdoos van Merel weet te waarderen op de juiste merites.
bromde Kiers om 09:55 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Ik dacht altijd dat die wetenschappelijke bananenstukjes van afkomstig waren. Bent u dat, Kiers? Heeft de Viva u ontmaskerd?Lang leve de damesbladen.
bromde Max J. Molovich (URL) om 14:49 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Merel voegde dan ook het veelzeggende “denk ik” er aan toe. Een vrouw van stellige stellingnames, of zo.
bromde bewegende om 15:00 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Ik vind nu ik er nog eens over nadenk dat bananenverhaal het metafysisch bewijs van dat metafysica , lieve jongens en meisjes ook natuurlijk, aan zelfoverschatting ten onder gaat. En dat geldt voor alle damesbladen die naar de best mogelijke burgerlijke traditie de rest van de wereld uithollen, zoals het volgens profiel, een analoog protocol hoort. Naast tv ,tis even erg. Beide nog steeds Veel te Vrolijk, het sprookjesfeest van Abdullah de Geitenprins met de erfdochter van General Electric Vampire.

En niemand begrijpt Salvador Dali, de druipende horloges, de zwevende Lijdzame, Geduldige, Onthechte.

Risicoloze, veilige onderwerpjes, huishoud mechanica en wat leven we toch op een profijtelijke wereld. het is een zegen.

Wie zit te wachten op een college bananenkweken ?
Wie niet ? Iedereen ! Niemand!

Maar juist, Kiers, we worden grovelijk miskend, het loopt slecht af met u, mij, met ons. Niet dat dat verder ter zake doet. Het Ego, de geldingsdrang, die paringsdans, de derwish, de hunkeringen, de lusten zonder lasten en zuchten, het zelfbedrog.. tja.

Die Viva Redactie weet verdomd goed te discrimeneren en te dis informeren, het is een schande. Er zijn a veel meer dames met een log lijf en b waar is het dubbelinterview met een heer van stand als de baron of heer Kiers..de underground, de urban metafysical war between the good and the evil empire. Het moet breed uitgemeten aan de orde gesteld worden.
Een gemiste kans want de dames hadden het juist voor u moeten opnemen in plaats van zo gemeen af te katten. Het voelt als een trap na.
bromde nove om 16:05 (op Zondag, 26 Maart 2006)

:: fluit een onvoorstelbaar bekend deuntje ::

Zo haalde ik laatst een klein stukje tekst weg bij Max J. Molovich.
bromde Bicats autocorrector om 16:12 (op Zondag, 26 Maart 2006)

...eeeuh nou nee beste Max J. Molovich, dat met die bananen was toch echt himself en zat die niet bij hexx of weet ik waar in een clubje van de schoonmaakploeg of iets aanverwants en is hij ook niet af en toe op Retecool aanwezig? Ere wie ere toekomt uiteraard en ik vind zelfs dat we de beste moeten opsporen om hem zijn rechtmatige lauweren te doen laten toekomen. Kuch.
bromde Kiers om 16:15 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Jáááááhhh! is Ochblog Hoera! Ik ga hem gelijk alle bloemen en felicitaties en de Gouden Viva brengen alsmede de zilveren Tarzan met verstelbare en zwaar roterende top en Viva-siliconen tube.
bromde Kiers om 16:20 (op Zondag, 26 Maart 2006)

KUTsite, bagger en bliksem, wasda, als dat het lab van Prof. Banaan is, zit er wat extras door die mellowyello. Wieleert me dat, een site defacen ?
bromde nove (URL) om 17:34 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Nou! Ik heb de beste wensen over gebracht hoor, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

***

Kiers Says: March 26th, 2006 at 4:25 pm
Beste ,

Leest en huivert want u heeft uw eigen onsterfelijk beroemd gemaakt,

:: en aldus geedit, heb je wat uit te zoeken met elkaar, prima maar niet in mijn topic. Ik bewaar je reactie wel kiers, maar je meuk wordt niet gewaardeerd hier ::

Sifco Says: March 26th, 2006 at 4:32 pm
Offtopic in Betsy’s Kiddiecorner, oei, oei, oei Kiers.. :: iets met glad ijs ::

Betsy Says: March 26th, 2006 at 4:40 pm
godver de gloeiende godverdomme kiers, u is rijp voor een neukende ip-ban, opneuken met uw troep, mail desnoods, maar niet in mijn topic !!

Kiers Says: March 26th, 2006 at 4:43 pm
Ja sorry hoor, maar ik ken toch niet de waarden en normen van ÀLLE websites van het internet. Zijn jullie dan niet één? Zoals in ‘Voorwaarts Kameraden, trekt gezamenlijk ten strijde’?

Betsy Says: March 26th, 2006 at 4:44 pm
ik ga die meuk editten, dit slaat echt nergens op.

Betsy Says: March 26th, 2006 at 4:48 pm
Je moet je bek houden, als je beef met hebt, mijn zege heb je, maar dit is mijn topic, punt uit.

Kiers Says: March 26th, 2006 at 4:52 pm
tut tut tut Betsy met je apenhaar… “Je moet je bek houden”, wil ik jou de oren eens goed wassen?

Betsy Says: March 26th, 2006 at 4:53 pm
Ow, kom maar, waar wil je beginnen schatje?

Betsy Says: March 26th, 2006 at 4:54 pm
vind je het erg als ik gewoon weer verder ga met dikke posts terwijl je je uitleefd, mijn zege heb je.

Betsy Says: March 26th, 2006 at 4:57 pm
En mocht je twijfels hebben ik ben erger dan een lognazi, ik edit je comments namelijk desnoods in mijn voordeel, understood?

Kiers Says: March 26th, 2006 at 5:02 pm
Wélk voordeel Betsy? hmmmm… wèlk voordeel ga jij behalen als je míjn woorden in jouw voordeel gebruikt?

ghe ghe ghe ‘understood’, HAHAHA! met het accent van de lognazi zeker? Ja, ik denk dat ik jou begrijp maar dat is de vraag niet.

Betsy Says: March 26th, 2006 at 5:12 pm
Heb je het topic wel gelezen vraag ik me dan af, nogmaals beef met is mij best, echter niet in mijn topic, ga je maar elders idioot lopen maken.

Kiers Says: March 26th, 2006 at 5:15 pm
Doe nou toch rustig Betsy met je MÍJN topic. Dat hele internet is van iedereen. Kom schuif eens op dan laat ik je mijn beef even voelen. Lekkere natte klets!

Betsy Says: March 26th, 2006 at 5:22 pm
He, ik heb ook geen probleem met jou, maar wel een probleem met dat je je beef met in mijn topic uitvecht, luister nou eens, zoals gezegd heb ik je comment bewaard !!

Kiers Says: March 26th, 2006 at 5:27 pm
Betsy lieverd, luister, ik kom juist bloemen en kado’s brengen voor en ook zijn lauweren waarop hij kan rusten na weer een volle dag rammen op dat internet. Peace en zo, ik heb helemaal niets om uit te vechten. Kom geef me een tongzoen en dan hebben we het er niet meer over. Geef je de complimentjes wel even door aan en hou hem maar te vriend want via de Viva wordt hij misschien wel heel beroemd en Ochblog ook en jij dan ook een beetje.

Betsy Says: March 26th, 2006 at 5:31 pm
ik geef je ‘compliment’ graag door.

:: werkt verder aan een needlevlogpost ::

Kiers Says: March 26th, 2006 at 5:34 pm
OK, eind goed al goed. Ga ik nu even aardappels schillen want om zes uur moeten ze op tafel staan, hè?
bromde Kiers (URL) om 17:37 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Het is nu exact zes uur. Negeer het mogelijk andere tijdstip dat bij deze post vermeld staat – want ik bevind mij altijd in een net iets andere tijd-ruimte dimensie. Ik zal er niet verder op in gaan maar het scheelt niet veel met de meest gangbare opvatting van tijd en ruimte.
Maar ik dwaal af, het ging me er om dat het nu zes uur is. Zes uur in Huize Kiers waar nu onmiskenbaar de geur van spruitjes en geprakte aardappelen in de lucht hangt. Op tafel ligt Nietzsche’s Geboorte van de Tragedie en de naald van de koperen platenspeler blijft hangen op een passage van Mahler waar de strijkers zacht aanzwellen tot een bloemenveld van melancholie. Aan tafel wordt gezwegen, slechts onderbroken door de heer des huizes die een prachtige citaat uit 800 jaar literaire geschiedenis te berde brengt dat in één snedige zin de sfeer, de vallende duisternis, de geur van spruitjes en de integrale zin van het leven omschrijft.
Zo stel ik mij Kiers voor. Niet de Kiers zoals beschreven in de Viva; laatsgenoemde mening over de Bicatterveense auteur wordt gedeeld door vele lijfloggers. Maar het is niet waar, is het wel?
bromde bewegende om 18:09 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Een man van middelbare leeftijd, beet je te dik, beetje te morsig. Baardje of sik wellicht. En witte schilfertjes sieren zijn gelaat. Hij rookt en hij drinkt, maar in tegenstelling tot wat hij ons graag wil doen geloven, niet teveel. Hij is een ambtenaar, schaaltje 9. verder een liefhebbende vader die zijn frustratie over het uitblijvende en waarschijnlijk nooit meer komende grootse leven heeft verruild voor een soort van komisch cynisme. Hij neemt het niemand kwalijk behalve misschien soms zichzelf, maar dan alleen na een Westmalle Tripel te veel. Hartstochtelijk supporter van NAC of een andere club ten zuiden van de grote rivieren, want dat hij een Brabander is moet haast wel. Zo stel ik mij Kiers voor, maar wellicht is het wel gewoon die homofiele Indo die bij Serudang de lege borden ophaalt..who knows..
bromde L* om 19:22 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Bedankt Kiers!
Sorry maar Betsy stond vandaag nogal scherp afgesteld.. zal wel door de maandelijkse vloedgolf komen..
Ze meent het niet zo slecht ;-)
bromde *--* (URL) om 21:55 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Ik stel me Kiers regelmatig voor. Hij heeft altijd daarlijk veel plezier, in alle varianten die mijn geestesoog reeds gepasseerd hebben.

In alle varianten zat er trouwens een mens in.

Het blijft mooi, de grenzeloze zelfoverschatting van mensen.

Ik zou hier graag over doorgaan. Maar helaas moet ik vier digitale illustraties voor een accountantskantoor afmaken, anders stort maandag de Nederlandse economie alsnog in.
bromde Hoof om 22:03 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Van Heer Kiers heb ik sinds hij uit de kast is en zijn Vlees deelde met de nl webgemeente een warm hart gekregen. Het lukt me niet om hem als een opgewarmde prak met vork en mes voor te stellen.
Meer in een huis-aan-het-water, uitzicht op tuin en weilanden, allerlei beesten die speciaal voor hem hun mooiste liedjes fluiten en hem ongegeneerd de vieze dingen voordoen waardoor hij de vuighe gedachtenstroom die hem zo wreed belaagd en wat zijn geest van lach en gesel sloopt uit verlegenheid en schaamte dan maar vlug dumpt in de baggerstroom die internet is.

Wat de lach terugbrengt en de gesel rust geeft.

Ik denk niet dat hij teveel aan plantjes doet, Ik beeld me zo in, of is nou verbeelden, naja. Goed, ik verbeeld me dat hij na een welverdiende maaltijd aan een strakgedekte modern romantisch verlichte ruime dinersalon in de boezem van zijn gezin, na de port, bij de koffie, kat op schoot, kind naar bed, compleet in duigen slaat als hij aan de saaie plicht van het nog saaiere groot geldverdienen denkt. Hij pakt zichzelf weer op met een overjarige schotse uit het Empire Kabinetje en vraagt zijn vriendin – omdat ik hem hetero inbeeld, maar vergissen mag, in het koninkrijk der verbeelding is alles vrij – om hem even stevig te omarmen. Ze kussen. Ze kijken. Het angstzweet likt ze van zijn slapen, de whisky valt, haar adem geurt naar de babygeur waar hij zich zo in verliefd heeft, de avond valt vroeg, hij, zij- aan elkaar vast, de hele helse nacht.
bromde nove om 23:31 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Ja, dat zou ook kunnen.
bromde L* om 23:36 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Is Kiers dood ofzo?
bromde Lennard om 23:50 (op Zondag, 26 Maart 2006)

Gewoon heél erg druk!
bromde heel iemand anders dan Kiers (URL) om 23:52 (op Zondag, 26 Maart 2006)

So where were you tonight then, you bunch of wankers? Hmmm?
bromde Dave Gahan (URL) om 00:06 (op Maandag, 27 Maart 2006)

Kiers is een twee meter lange neger met een enorme _.
bromde bewegende om 00:08 (op Maandag, 27 Maart 2006)

Ik denk eerder dat hij eruit ziet als Wee-Man.
bromde Adriana om 00:08 (op Maandag, 27 Maart 2006)

Wee-man is een tweedehands Umpa-Lumpa.
bromde bewegende om 00:09 (op Maandag, 27 Maart 2006)

Weer die Beavis & Butthead marathon gemist. Dan maar trainen voor de 20 mijlen van Drempt.
bromde bicat om 00:11 (op Maandag, 27 Maart 2006)

FUCK! Dat is schrikken. Het hele internet heeft het over mij. En dat terwijl mijn echte naam Peter Pannekoek is, van voor de wijziging panne*n*koek in het Groene Boekje. En ik werk bij de NS.
bromde Kiers om 10:50 (op Maandag, 27 Maart 2006)

Dat is uiterst geschikt om uw primitief verzamel en jachtinstinct op bot te vieren. Dossier aanleggen, wie waar wanneer etc.. indeling maken, categoriseren. Leef u uit alsof ze er nooit iets van zal zeggen. Volgende week overhoring.
bromde nove om 22:53 (op Maandag, 27 Maart 2006)

Swinging Lifestyle and Adult Dating – Find your Perfect SEX Partner today.
Great DataBase of Swinging Couples who Enjoy Relationship and Sex with One Another.
FREE to Join. swingers
http://swingers-mate.com
bromde swinger () (URL) om 06:30 (op Vrijdag, 15 September 2006)

Search Adult Personals of people who are actively looking for hot Sexual Encounters!
We have something for everyone. You can find ads from women who are seeking couples,
men seeking women, couples seeking men, women seeking men, groups and more…
We have the largest and most up-to-date adult personals of couples, men, and
women seeking new friendships.adult dating
http://datingadultclubs.com
bromde adult dating () (URL) om 11:18 (op Woensdag, 20 September 2006)

Free adult personals designed for singles and swingers to meet and share their
same sexual interests. Online personal ads, find new friends or an intimate encounter.
Place your free adult personal ad today. adult personals
http://adultpersonalsclubs.com – Photo ads for a variety of relationships.
bromde adult personals () (URL) om 10:35 (op Donderdag, 28 September 2006)

Meet Swapping Couples In California, CA area. It is recommended to couples who wish to enter into a
swinging lifestyle to have a strong bond. Find local adult clubs in California. Horny girls with and
without panties! california swingers
http://california.swingers-mate.com
bromde ca swingers () (URL) om 01:28 (op Dinsdag, 28 November 2006)het slijk der aarde

 

Holle retoriek

"Aarsema, dan komen de tachtigerjaren puberale streeptinten van de eerste kabeltv binnen op mijn kolkende oogbollen als de tube mayonaise leeggeknepen in in een onderzoekende puberkringspier . Vage opgedroogde veegklodderstrepen op de dikke zware afstandsbediening die het allang niet meer doet. Bolle schermen versterken de aplastische rondingen. Antennes nog met coax en zaad in een sok, geurend naar kamille gemengd met nat speculaas. Jong zijn is zo mooi…"

"Zit je achter het meest nieuwe en hipste technologische apparaat van deze eeuw, kom je op een stukje internet over columns schrijven. En dat is nu exact wat ik zocht! Soms zoek je iets, en kan je het niet vinden. Maar nu wel! Ik zoek iets om mijn Nederlandse woordenschat in te verwerken. En dan zoek je, en zoek je, en dan VIND je!

Soms zoek je iets anders. En dan vind je het niet. Mannen, of vrouwen, pennen, papier, boeken, bekers of boodschappen, je vind het soms niet.

Maar nu heb ik het gevonden!

Groetjes Lieke"

(Lieke, Zelf een column schrijven)

"Daarom is bicat een lichtje, een vuurtoren voor de verloren lopende dolenden.
Want dat er velen op de dool. Een gevolg van zich onbestemd, zonder nuttig doel, afgevlakt en weinig bijzonder voelen maar misschien nog meer eengevolg van het vluchten voor deze zelfrealisatie, deze pijn van een ziel zonder importantie niet te hoeven voelen. En daar compensatie middelen voor zoeken en aangboden krijgen. Drugs, sex met dieren, sex met kinderen die geen leeftijd meer nodig schijnen te hebben, autorijden, schoeisel, weblogs, gangbangs, sport, wat al niet. Als het maar lijkt dat je vooral bezig bent. Al is het nietszeggend en immoreel, al is het bellenblazen met je mond dicht of een kraak zetten en minister zijn.

En dan is er bicat..aus blaue hinein zu uns gezogen, zonder eigenaren of aandeelhouders die stakingen uitlokken, zonder stompzinnig geleuter, nee, de magie van de fantasie, de fictie en de nederlandse taal aan de macht.
Een baken van troost, een zwoele geur vlak voor het slapen gaan, een enorme uitzinnige stapel draadjesvlees met dampende jus, een romance achter het frietkot, scooters en mobieltjes, vogels die hun eigen lied zingen, de eigen partituur kennen en geen regisseur of dirigent nodig hebben, de horror en thrill. Dat wat onbewust en ondergronds en ook van het leven zelf is. En niet wordt voorgeschreven door de krant, de tv, radio, politiek, banken en verzekeraars, speculanten die denken met 'de echte waarheid' om te gaan. Nee, ik ben geen echt schrijver maar wel groot fan van het schaarse bicat talent."
(Peter Novecento, Haagsche Post)

"Schuimbekkend van woede las ik de met een danige onverschilligheid geschreven colums betreffend de holocaust en Auschwitz. De flarden teksten vol schrijffouten en loze beweringen, getuigen van weinig historisch besef maar vooral een respectloze attitude jegens miljoenen slachtoffers. Vandaar mijn bijdrage met het verzoek de richtlijnen als opgesteld in de bijlage te respecteren en in acht te nemen.

vr groet

dhr. Papen"
(Daniël Papen, via email)

"Diep geroerd, met geknepen stembanden, omvloerste oogleden, brandend maagzuur en kloppende roede (het is tenslotte 5 december) mocht ik uw fraaie stuk proza over mijn getroebleerde netvlies laten glijden... De woorden vertalen zich moeiteloos in zielsetsende beelden. Dank!"
(bromde Zielknijper, 5 december 2005)

"Geachte heer,

Mag ik u verzoeken het plaatje van de te jonge dame van uw site te verwijderen. Er zijn namelijk nog al wat mensen die dit niet lollig vinden. Diverse klaag e-mails over gehad. Mag ik u er op attenderen dat het hier om Kinderporno gaat en de wetgever daar meer dan 4 jaar gevangenisstraf op heeft gezet. Ik ga ervan uit dat het om een misvertstand gaat, als moderator. Met vriendelijke groet.

Sociale Jeugd- en Zedenpolitie te Amsterdam
Commerciele zaken
020-5592585"
(i030142@planet.nl, 14 december 2004)

"Schitterend verwoord dat artikel over Clarence. Liep jaren met een missie, aan de voetballiefhebbers (niet de kenners) proberen uit te leggen dat Abe en Piet beter zijn dan het orakel uit betondorp. Was onbegonnen werk. Het klootjesvolk adoreert Ellen van Langen, Geesink en Rieu, en vinden mevrouw Blankers, Ruska en Roby lakatos maar niks, ze weten waarschijnlijk niet eens wie het zijn. Toen Keizer stopte heb ik jaren niet meer gekeken. Toen zag ik die Fin en een paar jaren later een Surinamer met een Nederlands paspoort (Had die Fin er ook maar een gehad). Ja en dan begint het heilige vuur weer te branden. Deze twee zijn tactisch en technisch het beste wat er op Nederlandse velden heeft rondgelopen (wat ik in mijn leven heb gezien). Keizer had niks met voetbal te maken, dat was ballet,kunst, en soms als het niet belangrijk was helemaal niks .En Abe ken ik van wat beelden, maar als je naar de verhalen over hem luistert hoef je de verteller maar in de ogen te kijken en herken je meteen de kenners uit die tijd."
(via mail, 23 oktober 2005)

"pedante snikkels, komen kut te kort. Webloggen is niet voor mietjes maar ook niet voor stoere geile binken, webloggen is namelijk een fenomeen, een spookbeeld voor blinden die zich vergapen aan de wijde wereld van het internet om zichzelf te ontmoeten, een monologue interieur te voeren en dan de echo terughoren, het internet dat een wonder is wat een dom irrationeel fenomeen is. Echt iets voor pedante snikkels en kale kutten die niet neuken maar wel in elkaars nek willen hijgen en tijd teveel hebben. Ik zou er helemaal niet aan beginnen en beroemd en rijk ben ik al, zegt het liefje. Ik heb de grootste en zij heeft de lekkerste en we verdoen de tijd liever in elkaar verstrengeld dan te vergooien op zo’n vervuilde weblogmarkt. Mot je alweer email beantwoorden enzo, in je vrije tijd, be je gek. Opzoute, stik dur maar in, Goossens, kijk maar uit dat ze niet vreemdgaan terwijl jij al die poen verdient, sneue wolf, ouwe rukker, voordat je het in de gaten hebt sta je een verschrikkelijk stinkend goedje op je scrotum te smeren terwijl je staat te huilen omdat je zo belazerd bent terwijl je het alleen maar goed bedoeld, voor ons allebei schatje, weetje, heerlijk met vakantie strax, saampjes, maar vanavond moet ik werken snappie, centjes verdienen mot pappie, kijk niet zo beteuterd, je wilt helemal niet naar de Lidl, je wilt daar nooit gezien worden zei je, nou dan. Nou tot strax dan, he ?"
(nove, 12 oktober 2005)

"Bicat.net, dat is toch die achterlijke webstek voor rukkende, boerende en altijd bezopen kerels? Dat zielige pathetische zooitje ongeregeldheden dat uitgebraakte hersenkwak probeert te verkopen als prozadrek? Natte winden, dikke drollen, kleverige onduidelijkheden? Slurptrekkende draaigorgels, voorhuidjogging avant la lettre en berensgrote buikglijers?" (Jeremias Schubbenrug, in Nova, 4 oktober 2005)

Reageerziekte

"Op een vrolijke dag toen ik aan mijn, voor al 11 jaar, allerbeste vriendin de liefde heb verklaard en binnen luttele seconden de meest euforische gevoelens door mijn ziel heen flitsten typte een verslag van school begon k te typen en dit kwam tevoorschijn op het samengeperste hoopje uitwerpselen wat ik beschouw als mijn laptop, want zoals velen het niet slecht zou doen als zij dit beseften is bezit enkel een illusie.

Conclusie & nawoord

Niet alleen symbolen hebben invloed op ons doen en denken, de manier waarop ieder mens zichzelf ziet en andere zegt meer over die persoon dan over anderen. Elk mens gaat zijn eigen weg, en het is jammer dat er uit commerciële geldzucht zoveel miscommunicatie ontstaat tussen mensen. Welk mens is beter, het mens dat genadeloos elke, in zijn ogen misdadiger, ritueel vermoord, of die mens die de opdracht geeft om onbewuste signalen stuurt via reclamespotjes en zo het materialisme hoger prijst dan het gevoel om bewust van jezelf en je daden te zijn? Draait het dan uiteindelijk allemaal om geld?
De een vermoord mensen die hun hele leven anderen pijn doen, en de ander roept het gevoel op dat er niets beter is dan nike schoenen in combinatie met een stoere jack met een bontkraag, dat gedoe met die bontkragen id volgens mijn theorie gebaseerd op het paringsgedrag van leeuwen, hoe groter en mooier de manen, des te meer aanzien ze hebben en kans op leiderschap en hoe meer kans ze hebben dat hun genen worden doorgegeven ;).
Door niet te realiseren waar je mee bezig bent, of niet wie, maar wát je eigenlijk bent, ontstaat er miscommunicatie en disharmonie in de maatschappij. Opgaan in de massa kan leiden tot afgunst en afkeer van het geloof in jezelf en in anderen.

En ik wens hierbij balkenende en zijn hele tweede kamer heel veel succes met het oplossen van de “problemen” hier in Nederland, want zo schieten we geen reet op.

Oja, en een gelukkig Nieuwjaar!

Zondag 7 januari 2007, Frank Hooijer"
(Frank Hooijer, 7 Januari 2007)

"Ik had het allemaal al wel eens meegemaakt en niets was mij te dol geweest: eonisme, vice anglais, flaggelatie, ja zelfs koprofagie. Ik was dan ook met graagte ingegaan op de omineus-priapische woorden en lubrieke blikken die "Ellen" tijdens ons gezamelijk consumeren eerder die avond op mij had gericht. Toen we, media nox, eenmaal in haar slaapkamer waren aangekomen, gaf zij steeds minder blijk van doorgaans aan haar toegeschreven mesquinerie. Integendeel,loodzwaar en onvermijdelijk hing het veile sneukelen in de lucht. Binnen no time was de vloer dan ook bezaaid met exuvieën en toonde zij mij haar zinnenprikkelende Junonische leest. Na intiem pidjetten en enige orogenitale schermutselingen (waarbij brod noch javelijn werd ontzien),sloegen wij serieus aan het procreëren. Cunnus en Curacaoënaar leken welhaast voor elkaar geschapen. Hoewel haar defloratie al enige tijd terug had plaatsgevonden, pandoerden wij als nooit tevoren, daarmee verschillende tenesmen bewerkstelligend. Het is maar goed dat haar echtgenoot van deze sluikmin nooit wat heeft gemerkt..."
(TiTo, mei 2006)

"Schrijf eens over vrouwen en hun plek of plaats in de allesverterende zakenoorlogen. Want als er stereotype mannen met diep verborgen schaamtegevoelens over hun potentie problemen en erectiestoornis (taboe naturlijk) dan is dat manifest in hun 'vlucht vooruit' in de freudiaanse wapencultuur. Elke geweerloop, elke zwaardere tank is een gestileerd erectiel apparaat vol dodelijke munitie opgepomnt met miljoenen kogels in een spurt naar het doel wat als lustsymboliek een 'lilith' in een duizelige extase zou moeten brengen want zo 'is de kracht van het leger'. Stoere mannen die eerst de vrouwen opgeilen, dan met hun duwtje in de rug erop los gaan om 'de vijand te onthoofden'. Ik als watje moet altijd vreselijk lachen om die serieuze gezichten die de mannen politici en militairen bij hun gepiep, gezeur en gezeik en hun broodnodige verklaringen trekken.
U, als warmbloedige heterovrouw zal zich wezenloos kunnen uitleven 'tussen de hitsige Jantjes'. Ik stel voor dat u zich een voorstelling maakt over de gang van zaken in de nachten op zo'n nomadenkamp met satellietvererbindingen in de maanloze nachten van de nieuwe woestijnen die worden ontgonnen, namens u en mij, natuurlijk, vanzelf, juist, nee, uiteraard. Het mag ook wel een andere uiterst vervelende erectiestoornis gaan, de ejaculatie praecox. Dat gaat dan vast over de linkse oppositie, denk ik dan, kunt u het fijn neutraal houden.

U bent toch op alle kaasmarkten thuis, hard op weg om zich te bekwamen in een genre waar sex met hoofdletters geschreven moet worden. Vooral de sex benadrukken, Lilith. Veel gore geile, harde, wrede sexscenes, met blinddoeken, kidnap, politiehandboeien, touwen en katrollen, gedwongen masturbatie tussen mannen, tussen vrouwen, scarring en kaalscheren en tot huilens toe dat gepomp met dildo's en dat monotone gezoem van vibratoren sfeervol brengen. Vooral geluiden en kleuren beschrijven, daar ben ik gek op."
(Peter Novecento)

"Is er iemand in de zaal die nog wil doneren aan een zielige arme homosexueuele neger met een onbeschrijflijke ziekte zwaargelovig te dom om te leren of te schijten die bovendien een oog mist en denkt dat de duivel soep in een blik stopt want hoe komt het er anders in en tegelijkertijd vreselijk gebukt gaat onder de laatste Tsunami of de vrees daarvoor want zijn geitenoog gaf vanmorgen onheil aan? Of anderszins zijn hypocriete tot op het bot zwarte geweten schoon wil kopen voor een luchtig schijntje of nóg liever zichzelf onsterfelijk wil maken over het lijk van een ander? Nee? Eénmaal? Andermaal? OK, dan ben ik ook pleite en met Marnix mee naar dat gruwelijk dure restaurant. Bovendien is het al na zessen en sta ik in de baas z'n tijd de wereld te redden en zo heb de cao dat nooit bedoeld. Howdoe en de mazzel. "
(Hein Buffelruft, 28 dec 2005)

"De liefde is groots, ze breekt zonder haar gebit te gebruiken door elke granieten kop heen, verzwakt de wil en maakt elke stoere kerel tot een week omhulsel, een schaduw van zichzelf, een brabbelend luierkind, elke vent verandert van binnenuit en geweldloos door haar rijke zegeningen. Je krijgt een rijpe korstkaas als huid en een hart van vloeibaar goud. Verpletterend is ze en zij, de liefde, de warme zomerse, niet de winterharde en verbitterde tak dus, zit nog steeds vol met geheimen waar niemand de sleutel van kan vinden. Mysterieus is ze, als de ondergrondse geheimzinnige dictatuur van wereldwijde, alomvattende bekabeling waarlangs dagelijks kilometers gecodeerde data tussen de continenten flitsen. De liefde is een tectonishe plaat die schuurt en krast en gangen boort voor lavastromen van vleselijkheid en voedzame sappen die op geen enkele dieet mag ontbreken. Daarom is ze schaars. Tot slot..we heben allemaal een gat van onderen, onthou dat. "
(Nove, relatietherapeut, 3 dec 2005)

"Thanks! Voor de eerlijke en ijskoude bieren vooraf om de ergste dorst te lessen na een lange en vermoeiende reis. En de Champage daarna in gelukkig niet van die zuinige hoeveelheden maar gewoon ruim bemeten pullen. Dank ook voor de wonderschone oester die in zijn natuurlijke habitat beschermd en koel lag te wezen toegedekt met een warme dekentje bosui-liefde en een tikje Tabasco-ondeugd onder die deken. Dank voor de kleinste en schattigste St. Jacobsoesters die ik proefde in Balsamicostroop. Eerbied voor de kort aangebrade en met ontbijtkoek gestoofde kwartel. Ik proefde een tint Orange Marmalade hoewel je zei dat het er niet in zat. Ik hou het erop dat de chefkok zijn geheimen heeft en, hoe hooggeëerd zijn publiek ook mag zijn, ál zijn details zullen ze nooit te horen krijgen. Met liefde deed ik mijn sommeliertaken en het ‘kut-sommelier’ omdat ik de glazen niet tot de nok vulde, neem ik op de koop toe. Onder de indruk was ik van je tzatziki met shrimp en rode grapefruit. Zoet en zuur zoals Bitter & Sweet zoals het leven zelf zoals harmonie zo mooi kan zijn. Ook onder de indruk was ik van je zeewolf met tomatenchutney. Een rode knipoog op een licht in de boter aangezet visje zoals de boter bij de vis behoort te zijn. Je bewees jezelf door met het produkt mee te koken en de zeeduivel vochtig te houden en over te laten lopen in het bedje van zuurkool omrand door koele en volle crême fraiche en slechts gestopt door mosterd. Het zal mijn gebrek aan woordenschat zijn geweest deze poëtische beleving van samenstelling aan mijn disgenoot heer Visser uit te leggen, aan de wijn waarin het beestje zwom heeft het niet gelegen. Emotioneel werd ik bij het aangezicht van mijn vrouw in jouw open keuken, verliefd op de chefkok die zijn konijntje aan de haak had geslagen. Uit het konijnengezin weggetrokken, de zuigelingen achtergelaten en deskundig ontdaan van fluffy flaporen en prachtig gevild en daarna één minuutje aangebraden in de volle boter. Ach, je zei het nog, ‘nog even in de oven en gekeken hoe lang’ in antwoord op de vraag hóe lang dan, zoals Sebastiaan Bach ook vindt dat de piano zichzelf speelt. U zij geprezen met bijzondere gaven, maar het zal mijn eenvoudige ziel zijn die het zo ziet. De ingekookte fond een tikje gezoet nog niet eens meegerekend evenals de witte bonen-truffelpuree en rode kool met vijgen die in een restaurant van naam de kaart had kunnen aanvoeren. Jammer dat je er niet bij was met de kaas. Het zal de tol van de roem zijn geweest of de spanning van het koken op zulk een hoog nivo. Het siert de man die ook gewoon maar een mens van Vleesch & Bloed is gebleven. Het was uit de kunst hoe wij genoten van een walnoot uit Frankrijk gekraakt op de wals van braakgeluiden die wij van boven hoorden komen. Waarschijnlijk was je druk doende in de homard-naire. Het dessert ben ik kwijt evenals het betoog dat ik hield, maar dat was ik toen al kwijt. Het betoog hou je van mij tegoed. Ik zal het je vertellen als ik de liefde verklaar aan mijn vrouw zoals jij gisteren de keuken in het algemeen en ons in het bijzonder de liefde verklaarde. "
(Kiers de Maison, 27 november 2005)

"Ach, heer bicat, nu we het over eten en drinken hebben. Ik kan u te allen tijde aanraden, maar toch vooral in de herfst, van de ganzenlever te proeven. Zoekt u daarbij een zo eenvoudig mogelijk bewerkte ganzenlever, dus geen paté, niets met geconfijte uien of anderszins toevoegingen. U wilt ganzenlever proeven die met de hand is schoongemaakt door een oud boerenvrouwtje die hooguit peper, zout en wat cognac toevoegde en daarna op 70 graden in de oven met de deur op een kier de lever zachtjes liet warm worden. Niet smelten, want dan scheidt het vet van de lever en bent u uw produkt kwijt. Nee, u wilt de lever verwarmen zodat lever, peprer, zout en cognac een geheel gaan vormen. Dat wat u wilt proeven is de waarheid en niets anders dan de waarheid. Slaat u overigens wel in grote hoeveelheden in, niets zo erg als aan het einde te moeten constateren dat u nog wel wat had gelust. Nee, met veel dingen is het zo dat we nèt even meer moeten eten dan ons lief is. Nèt dat decadente punt van overdaad aantikken. Schenkt u daarbij een Gewürztraminer en bij voorkeur hoe ouder hoe beter en liever nog een Grand Cru dan een gewone. Maar als u dan toch uit wilt pakken dan komt u niet heen om de Tokay Pinot Gris.
Daarbij geserveerd met warm en geroosterd brioche brood."
(Harrie Stamper, 23 oktober 2005)

"Of die klassieke Suske & Wiske (het was nummer 78 als ik het goed heb): De Kakkende Kakkerlakken, die aflevering waarin Tante Sidonia in haar keuken te maken heeft met een steeds groter wordende populatie kakkerlakken, die voortdurend alles onderschijten, niet in de laatste plaats de biefstuk met friet die Tante speciaal voor Lambik had gebakken, tot grote woede van onze favoriete zeshaarder, die gelijk een spuitbus pakt en erop los begint te spuiten, dit tot groot enthousiasme van zowel Suske als Wiske, die duchtig beginnen mee te spuiten (we hebben het hier duidelijk over de periode waarin Suske en Wiske nog net zo milieubewust waren als George W. Bush die zijn privejet vanuit Kyoto liet terugvliegen naar zijn range in Texas omdat ie z'n favoriete cowboy-hoed was vergeten), maar in de spuitbus van Lambik blijkt een goedje te zitten dat er voor zorgt dat de kakkerlakken de volgende dag het formaat van een jong paard hebben (professor Barabas had een lege spuitbus gebruikt om zijn nieuwe groei-middel te testen en vergeetachtig als hij was, had hij het bij Tanta Sidonia laten liggen, puur uit teleustelling, want ook na gebruik van het groeimiddel had Tante Sidonia de professor uitgelachen toen hij zijn broek naar beneden deed), afijn, nu de kakkerlakken gegroeid zijn, schijten ze nog harder met als gevolg dat tante Sidonia, Lambik, Suske en Wiske hun huis worden uitgescheten, waarna ze Jerommeke erbij halen, wiens enige bijdrage een ENORME scheet is, gelukkig komt professor Barabas eraan met een grote smile op z'n mombakkes en een nog grotere bobbel in de broek die, zo zal even later blijken, amper in staat is de steeds groter wordende penis van Barabas te verhullen met als gevolg dat Tante Sidonia, gek van geilheid, zich op professor Barabas stort die vrijwel onmiddellijk klaarkomt en bovenop een van de reuzekakkerlakken kwakt die dan weer vrijwel onmiddelijk in elkaar krimpt en in het niets oplost, waarna ook Lambik en Suske en Jerommeke hun apparaat bewerken met het groeimiddel, zodat ze de volgende dag, onder de stimulerende leiding van Tante Sidonia en Wiske, de kakkerlakken dood masturberen. Knipoog Wiske. Einde."
(Max J. Molovich, 23 Augustus 2005)

"De vergelijking ‘vleesetend’ en ‘vrouw’ is een natte wensdroom. Het is veelbetekende symboliek dat er aan vegetarische mutaties man/vrouw/ hermafrodiet wordt gewerkt door de wetenschappelijke elite. Weten zij soms meer? Staat ons Armageddon te wachten ? De finale segregratie, het schisma van de sexen en de ondergang van hun zondige sexueel verkeer als geheime wapen om de wereldbevolking eindelijk zonder oorlogen te kunnen reguleren ? Reincarneren in een plantaardig bestaan in een potje aarde van robotformaties die miljoenen grijze racks van vruchtdragende en geurige planten produceren onder uiterst secure en berekende condities , zonder vrij zon of maanlicht, zonder zicht of gehoor, zonder tastzin, zonder geluid van wind en zee."
(nove, 6 Juni 2005)

Zelfbeschouwing

"Een man van middelbare leeftijd, beet je te dik, beetje te morsig. Baardje of sik wellicht. En witte schilfertjes sieren zijn gelaat. Hij rookt en hij drinkt, maar in tegenstelling tot wat hij ons graag wil doen geloven, niet teveel. Hij is een ambtenaar, schaaltje 9. verder een liefhebbende vader die zijn frustratie over het uitblijvende en waarschijnlijk nooit meer komende grootse leven heeft verruild voor een soort van komisch cynisme. Hij neemt het niemand kwalijk behalve misschien soms zichzelf, maar dan alleen na een Westmalle Tripel te veel. Hartstochtelijk supporter van NAC of een andere club ten zuiden van de grote rivieren, want dat hij een Brabander is moet haast wel. Zo stel ik mij Kiers voor, maar wellicht is het wel gewoon die homofiele Indo die bij Serudang de lege borden ophaalt..who knows.."
(Andy Möller, Gelsenkirchen)

"Het is vast een meteroloog, een weermenneke met een gesmoorde sexualiteit, eentje met een enorm taboe. Een vrijgezelle biologieleraar met verlatingsangst kan ook. Zo'n eenzaam type die nog steeds bij zijn moeder woont en al jaren lesgeeft in het basisonderwijs. Zo'n anonieme 13 inhetdozijnman die spaarzaam leeft, de piepers schilt en de afwas doet, zo eentje die op de middagwandeling met het hondje van moeders vanachter de krant bij een speeltuin of in het park naar stoeiende of voetballende jochies kijkt en de pijn verzwijgt. Een masochist die het taboe koestert.
Zo'n kleffe smeerlap van een potentiele serieverkrachter met banden in een hechte kerkgemeenschap waarop moeders zo trots is omdat hij naast het lesgeven ook nog als hobby het locale knapenkoor dirigeert. Zo eentje die maar beter melancholieke verhaaltjes moet blijven schrijven. "
(Nove, 22/11/2005)

"Ach ja, leuk, schrijvers.

Beetje zo in je donkere hol aan de wereld knagen. Puur verongelijkt verdedigen van een door mede niet-aanwezigen geschapen superieure schertswereld. Lurken aan je pijp. Pijpen aan je lurk. Woorden in langgerekte nadenkzinnen omzetten. Protserige taalvlekjes. Huilerige holheden. Fletse vondsten. Massieve monomane monsters. Een zielige berg toevoegingen aan de duistere put die al veel te lang overstroomt door de gemankeerde bijdragen van nerveus krabbelende geesten met een ongepast gevoel van eeuwigheid.

Die sfeer.

Geef mij maar parkeerwachten. "
(Marnix, 21/11/2005)