stoel
 
 

Navigatie

de voorplecht
louter proza
louter poëzie
liaisons
nostalgie

colofon/contact

Dankbaar

Uitgelogd

Huishoudelijk

5 oktober 2005

Advertentieboer webstats4u, voorheen nedstat, kan de vinketering krijgen. Vanaf vandaag verdwijnt deze teller, de bezoekcijfers zijn bewaard voor het nageslacht en voortaan tellen we verder met Awstats. Koffiebonnen kunt u ophalen bij Tante Miep.

  Dagelijkse beslommeringen - Eliv

Vrijdag, 6 Januari 2006

Dagelijkse beslommeringen

Verbeter de wereld.
Een duppie voor je gedachten.
Lucht je hart,
spuw je gal,
ventileer je mening,
doe je coming out,
doe niets,
doe iets.
Start een ruzie,
desnoods een discussie.
Maak jezelf gehaat,
maak jezelf geliefd.
Maak jezelf kapot,
schrijf jezelf tot GOD!

door Eliv

  #1 of de dag dat ik verdronk
  Dat wat Evert koud op het dak viel

Oké. Straks. Eerst even kroketten rollen.
bromde Marnix (URL) om 11:35 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

Mag ik er voor kiezen niets te doen? Nog iets van Grrrits gehoord onlangs? Iemand?
bromde Arnaud om 12:17 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

IK BEN HETERO!!!
bromde Gordon om 12:25 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

Dát zeggen ze allemaal.
bromde Eduardo om 12:56 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

Das m’n comming out, joh..
bromde Gordon om 13:25 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

Volgens mij start je nu een ruzie.
bromde Erwin (URL) om 13:29 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

Welnééé, Mallerd!
Eens een relnicht, altijd een Relnicht
bromde Joling om 13:33 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

maybe we could work on it
bromde lord cms () (URL) om 13:45 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

:: haalt vanuit diep op ::

:: spuwt gal ::

FLAP!
bromde Kiers om 14:19 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

Ik bedenk me net:
Ik mis iemand…..
Die zichzelf tot duivel heeft geschreven.
Vrijdagnostalgie… Gr666tzfhx, (hoe lang) bekoort de liefde u nog als duivel?
bromde Vilé om 15:21 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

Dan is het raadsel eindelijk opgelost. Grrrttsss was Lennard. Want alletwee weg, dat noem ik geen toeval meer.
bromde mack om 23:40 (op Vrijdag, 6 Januari 2006)

Wat doe jij hier dan nog, Mack?
bromde Eduardo om 11:46 (op Zaterdag, 7 Januari 2006)

Zo. Dat was weer een nacht.
Tenminste, dat hoorde ik, dat er nacht georganiseerd was.
Ik kon helaas niet meedoen. Een klein stukje, maar toen hoefde het niet meer.

Nu begreep ik dat er binnenkort weer een nacht wordt gehouden, dus dan doen we gewoon een nieuwe poging. Ik heb in ieder geval een toegangsbewijs!
bromde Hoof om 13:24 (op Zaterdag, 7 Januari 2006)

Ik heb besloten medium te worden, Arnaud

Wacht, ik krijg iets door!

********

EEN OPENBARING VAN MARIA, JEZUS EN MARIA MAGDALENA OVER DE SPIRITUELE BETEKENIS VAN HET RITUEEL VAN DE JAARWISSELING

Maria, Jezus en Maria Magdalena: “Lieve mensen. We willen jullie veel onvoorwaardelijke liefde en een hartopening in het nieuwe jaar 2006 toewensen. Elk jaar vormt een nieuwe fase van bewustwordingen en ervaringen waarin jullie je verder kunnen ontplooien. Door elke jaarwisseling zo te vieren geven jullie je de kans om een fase af te sluiten en een nieuwe fase te beginnen. Jullie kunnen dit vergelijken met sterven en opnieuw geboren worden. De feestdagen rond de Kerst en ‘Oud en Nieuw’ fungeren als een fase tussen het ene leven en het andere. Het is een periode van bezinning, tot jezelf komen, oude processen afronden en nieuwe voornemens en plannen voor het nieuwe jaar maken. Het feit dat de Kerst zo vlak voor de jaarwisseling valt geeft hieraan ook een extra spirituele betekenis. De geboorte van Jezus wordt gekoppeld aan het nieuwe jaar en je mag dit gegeven vergelijken met je eigen wedergeboorte in het nieuwe jaar. Deze bezinningsfase geeft jullie ook de mogelijkheid om een opening te maken voor een verdere indaling van je Hogere Zelf (dat deel van jezelf dat zich bewust is van de eigen Goddelijkheid, maar nog niet volledig geïncarneerd is). Door oude processen af te sluiten wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe spirituele input van je Hogere Zelf. Elk jaar kom je zo dichter en dichter bij je eigen hartenwens en je eigen roeping op Aarde. Elk jaar kom je dichter bij de realisatie van je levensdoel tijdens deze incarnatie. In de periode van Kerst en jaarwisseling worden mensen met name geconfronteerd met de kwaliteit van hun relaties, en in het verlengde daarvan ook met zichzelf; het is een periode van bewustwording van de diepte van je eigen contacten. Ook realiseer je je welke mensen je dan mist, zowel mensen die overleden zijn, maar ook omdat relaties zijn afgebroken. Sommige mensen zul je achter je laten en sommigen loop je als het ware tegemoet. Daarbij hoef je jezelf noch de ander iets te verwijten. Je kunt beter met erkenning en dankbaarheid naar de betreffende afgebroken relatie kijken en dat eventueel ook tonen. Deze erkenning van en dankbaarheid naar de ander gelden echter ook voor jezelf. Je hebt iets van jezelf gegeven, de betreffende persoon in je leven toegelaten en iets van jezelf gedeeld. Je kunt bij het opmaken van de balans van deze beëindigde relatie bewust worden van wat je hebt geleerd en eventueel wat je nog te leren hebt binnen nog bestaande of toekomstige relaties. Op deze wijze kun je energetisch iets afsluiten waardoor er opnieuw ruimte ontstaat voor nieuwe mensen in je leven. Op het terrein van je activiteiten geeft het ritueel van de Kerst en de jaarwisseling ook een kans om te evalueren in hoeverre je huidige werkzaamheden, betaald of onbetaald, in overeenstemming zijn met je hartenwens. Deze periode van bewustwording kan je helpen om een verdere verdieping te zoeken in je bestaande activiteiten en deze verder met je hart af te stemmen of eventueel een bestaande activiteit te beëindigen en een nieuwe te beginnen die meer in overeenstemming is met je hartenwens.

Wij, Maria, Jezus en Maria Magdalena, willen je graag ondersteunen in de mate waarin je ons daarom vraagt. We wensen jullie veel liefde en licht in het jaar 2006 toe.”

(EINDE OPENBARING)

~~
bromde grtsnnhfjd om 16:35 (op Zaterdag, 7 Januari 2006)

Heeft ze je verlaten grrrttstss?
bromde L* om 17:23 (op Zaterdag, 7 Januari 2006)

Heeft u nog een kaartje ontvangen, Heer H(...)F?

Of hebben wij dat naar de verkeerde Hoof gestuurd?
bromde Eduardo om 21:38 (op Zaterdag, 7 Januari 2006)

Ik heb een prachtvol kaartje gekregen van Kiers. Waarvoor dank. Uw schrijven heb ik vooralsnog niet kunnen ontwaren. Maar er is dan ook sprake geweest van een verhuizing, oktober jongstleden.

En voorts weet ik nu dat het stoppen met die fucking tepelverwoestende niet-goed-op-gang-komende want keizersnede en couveuse borstvoeding een mens van een flink stuk onnodige druk kan afhelpen. Nadeel is natuurlijk dat er nu voor ‘s nachts wat nadrukkelijker ‘beurten’ kunnen worden uitgedeeld, zonder dat er sprake is van geërecteerde lichaamsdelen.

Ik buig met een brede glimlach en verontschuldig mij voor mijn afwezigheid. Ik kom hier niet vaak genoeg.

∗ doet voor het eerst dit jaar een bodempje Tullamore Dew ∗
bromde Hoof om 22:51 (op Zaterdag, 7 Januari 2006)

Ach, Hoof, het is een kwestie van wennen.

Ik ben nu ruim vier jaar verder en dat scheelt. Het is nog steeds minder slapen dan je zou willen, maar er staat een hoop lol tegenover. Echt.

Drie jaar geleden had ik daar niks van geloofd.
bromde Marnix (URL) om 01:08 (op Zondag, 8 Januari 2006)

Harde koekjes worden zacht. Zachte koekjes worden hard. Alles zit ook altijd tegen. Dat moet te maken hebben met de zondeval en het aardse paradijs, maar natuurkundig gezien ook iets met de luchtvochtigheid. Koekjes willen net zo droog of nat worden als de lucht om zich heen. Uit de lucht nemen de harde koekjes water op tot ze zacht worden, zachte koekjes geven vocht af tot ze hard zijn.
bromde Fleur Egelkoker om 13:18 (op Zondag, 8 Januari 2006)

Geachte Fleur, hartelijk dank voor dit plastich uitgedrukte inzicht in ‘s werelds natuurlijke fenomenen.
Maar,...nu welt daar tot plots een prangende vraag:
Wat voor koekjes geldt, geldt dat ook voor vrouwen??
bromde Zielknijper (URL) om 23:25 (op Zondag, 8 Januari 2006)

Grr666ts, Uw ziel op internet?

Evangelie van Maria Magdalena

Het meest opmerkelijke geschrift is het Evangelie naar Maria. Het is het enige evangelie dat aan een vrouw wordt toegeschreven. En Maria Magdalena komt er bladzijdenlang in aan het woord.

Jammer genoeg is het Evangelie naar Maria slechts voor een gedeelte gevonden. Ongeveer de helft ontbreekt. Dat neemt niet weg dat er toch heel wat van begrepen kan worden.

Centraal in het Evangelie naar Maria staat de vraag naar het lijden. De discipelen willen het evangelie niet gaan verkondigen omdat ze bang zijn om dan net als Jezus gedood te worden. Ze zeggen: “Hoe zúllen we naar de volken gaan en hoe zúllen we het evangelie van het koninkrijk van de Zoon des Mensen verkondigen? Als ze Hem niet gespaard hebben, hoe zullen ze ons dan sparen?”

Het antwoord van Maria is even eenvoudig als serieus:” Hij heeft ons toebereid, hij heeft ons Mens gemaakt.”

Tegenover de angst voor het lijden ligt in haar visie de kracht van het nieuwe Mens-zijn dat Christus mogelijk gemaakt heeft. Ze roept de discipelen op om door de kruisdood heen de grootheid van Jezus te zien. Die grootheid waardoor de Nieuwe Mens geboren wordt.
Volgens Maria Magdalena blijkt uit de reactie van de discipelen dat hun harten verscheurd en innerlijk verdeeld zijn: niet alleen gericht op wat van God komt, maar ook ontvankelijk voor vernietigende harstochten en emoties. Maria Magdalena herinnert de discipelen eraan dat niet het lijden van de Zoon des Mensen het laatste woord heeft, maar zijn grootheid. Een grootheid die gebleken is aan de discipelen zelf. De Zoon des Mensen is immers niet ten onder gegaan, maar leeft in hun hart en maakt de discipelen van mens met een kleine letter tot Mens met een hoofdletter. Zo zijn zij zelf het levende bewijs van de invloed van het Koninkrijk van de Zoon des Mensen.

Op Petrus’ verzoek vertelt Maria dan over haar ervaring met Jezus. In het Evangelie naar Johannes zegt Jezus dat Maria hem niet moet vasthouden omdat hij nog niet opgevaren is naar de Vader. Over die weg omhoog, die Jezus heeft afgelegd en zo ook opengelegd, vertelt Maria in het Evangelie naar Maria. Die weg omhoog is een overwinning op vier tegenwerkende machten: Duisternis, Begeerte, Onwetendheid en Woede. Jezus laat zien dat wie het tegen die machten opneemt, zal merken dat ze machteloos zijn. Dat is de zekerheid waarvan de nieuwe Mens mag uitgaan.
Maar het Evangelie naar Maria zegt meer. Zoals Paulus waarschuwt tegen regels en wetten, buiten het ene gebod van de liefde, zo doet het Evangelie naar Maria dat ook. Vervolgens wijst het Evangelie naar Maria op een scherpe en ook humoristische wijze met name twee regels af, die de broeders er toch op na blijken te houden.
Petrus heeft Maria gevraagd om te vertellen wat zij zich herinnert en wat de broeders niet weten. Wanneer ze aan dat verzoek voldaan heeft, meent Andreas plotseling dat Maria’s woorden niet van Jezus kunnen zijn, juist omdat ze anders zijn dan wat de broeders al weten. En Petrus kan zich ineens niet meer voorstellen dat de Heer, als man, met Maria Magdalena, als vrouw alleen gesproken zou hebben, zoals hij eerst zonder aarzeling veronderstelde. In deze onverwachte discussie over Maria’s betrouwbaarheid laat het Evangelie naar Maria zien dat de machten Duisternis, Begeerte, Onwetendheid en Woede ook de discipelen zelf parten spelen.
bromde Vilé om 09:58 (op Maandag, 9 Januari 2006)

Want waarlijk bekijk jij ons god allemachtig, alhoewel dat ook relatief moge zijn.
Te ontmoeten of niet te ontmoeten, dat is de zaak.
Verleid te worden daar waar je niet verwacht. Ongezien door Fibonachi-amateurs, slechts betast door lichte aanrakingen door afwezigheid van grillige begeleidende patronen.
Alsof je bedwelmd net afgelopen een emotionele betekenis herkenning voor wat het waard is.
En dan te vallen en je te schuren aan serendipiteiten, die je plagen met hun naastliggende realiteiten.
Spekaangebondenden kat; wind in de rug, door toevallig gericht getij, gelovend in zijn eigen gelaat, gelijk een ander.

Voorzover men dat toelaat.
bromde Ontmoeter () om 02:02 (op Zondag, 27 Augustus 2006)

  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile

Epistels die ouder zijn dan 7 dagen krijgen een bonusvraag om spamscriptjes een loer te draaien.
 

  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.het slijk der aarde

 

Holle retoriek

"Aarsema, dan komen de tachtigerjaren puberale streeptinten van de eerste kabeltv binnen op mijn kolkende oogbollen als de tube mayonaise leeggeknepen in in een onderzoekende puberkringspier . Vage opgedroogde veegklodderstrepen op de dikke zware afstandsbediening die het allang niet meer doet. Bolle schermen versterken de aplastische rondingen. Antennes nog met coax en zaad in een sok, geurend naar kamille gemengd met nat speculaas. Jong zijn is zo mooi…"

"Zit je achter het meest nieuwe en hipste technologische apparaat van deze eeuw, kom je op een stukje internet over columns schrijven. En dat is nu exact wat ik zocht! Soms zoek je iets, en kan je het niet vinden. Maar nu wel! Ik zoek iets om mijn Nederlandse woordenschat in te verwerken. En dan zoek je, en zoek je, en dan VIND je!

Soms zoek je iets anders. En dan vind je het niet. Mannen, of vrouwen, pennen, papier, boeken, bekers of boodschappen, je vind het soms niet.

Maar nu heb ik het gevonden!

Groetjes Lieke"

(Lieke, Zelf een column schrijven)

"Daarom is bicat een lichtje, een vuurtoren voor de verloren lopende dolenden.
Want dat er velen op de dool. Een gevolg van zich onbestemd, zonder nuttig doel, afgevlakt en weinig bijzonder voelen maar misschien nog meer eengevolg van het vluchten voor deze zelfrealisatie, deze pijn van een ziel zonder importantie niet te hoeven voelen. En daar compensatie middelen voor zoeken en aangboden krijgen. Drugs, sex met dieren, sex met kinderen die geen leeftijd meer nodig schijnen te hebben, autorijden, schoeisel, weblogs, gangbangs, sport, wat al niet. Als het maar lijkt dat je vooral bezig bent. Al is het nietszeggend en immoreel, al is het bellenblazen met je mond dicht of een kraak zetten en minister zijn.

En dan is er bicat..aus blaue hinein zu uns gezogen, zonder eigenaren of aandeelhouders die stakingen uitlokken, zonder stompzinnig geleuter, nee, de magie van de fantasie, de fictie en de nederlandse taal aan de macht.
Een baken van troost, een zwoele geur vlak voor het slapen gaan, een enorme uitzinnige stapel draadjesvlees met dampende jus, een romance achter het frietkot, scooters en mobieltjes, vogels die hun eigen lied zingen, de eigen partituur kennen en geen regisseur of dirigent nodig hebben, de horror en thrill. Dat wat onbewust en ondergronds en ook van het leven zelf is. En niet wordt voorgeschreven door de krant, de tv, radio, politiek, banken en verzekeraars, speculanten die denken met 'de echte waarheid' om te gaan. Nee, ik ben geen echt schrijver maar wel groot fan van het schaarse bicat talent."
(Peter Novecento, Haagsche Post)

"Schuimbekkend van woede las ik de met een danige onverschilligheid geschreven colums betreffend de holocaust en Auschwitz. De flarden teksten vol schrijffouten en loze beweringen, getuigen van weinig historisch besef maar vooral een respectloze attitude jegens miljoenen slachtoffers. Vandaar mijn bijdrage met het verzoek de richtlijnen als opgesteld in de bijlage te respecteren en in acht te nemen.

vr groet

dhr. Papen"
(Daniël Papen, via email)

"Diep geroerd, met geknepen stembanden, omvloerste oogleden, brandend maagzuur en kloppende roede (het is tenslotte 5 december) mocht ik uw fraaie stuk proza over mijn getroebleerde netvlies laten glijden... De woorden vertalen zich moeiteloos in zielsetsende beelden. Dank!"
(bromde Zielknijper, 5 december 2005)

"Geachte heer,

Mag ik u verzoeken het plaatje van de te jonge dame van uw site te verwijderen. Er zijn namelijk nog al wat mensen die dit niet lollig vinden. Diverse klaag e-mails over gehad. Mag ik u er op attenderen dat het hier om Kinderporno gaat en de wetgever daar meer dan 4 jaar gevangenisstraf op heeft gezet. Ik ga ervan uit dat het om een misvertstand gaat, als moderator. Met vriendelijke groet.

Sociale Jeugd- en Zedenpolitie te Amsterdam
Commerciele zaken
020-5592585"
(i030142@planet.nl, 14 december 2004)

"Schitterend verwoord dat artikel over Clarence. Liep jaren met een missie, aan de voetballiefhebbers (niet de kenners) proberen uit te leggen dat Abe en Piet beter zijn dan het orakel uit betondorp. Was onbegonnen werk. Het klootjesvolk adoreert Ellen van Langen, Geesink en Rieu, en vinden mevrouw Blankers, Ruska en Roby lakatos maar niks, ze weten waarschijnlijk niet eens wie het zijn. Toen Keizer stopte heb ik jaren niet meer gekeken. Toen zag ik die Fin en een paar jaren later een Surinamer met een Nederlands paspoort (Had die Fin er ook maar een gehad). Ja en dan begint het heilige vuur weer te branden. Deze twee zijn tactisch en technisch het beste wat er op Nederlandse velden heeft rondgelopen (wat ik in mijn leven heb gezien). Keizer had niks met voetbal te maken, dat was ballet,kunst, en soms als het niet belangrijk was helemaal niks .En Abe ken ik van wat beelden, maar als je naar de verhalen over hem luistert hoef je de verteller maar in de ogen te kijken en herken je meteen de kenners uit die tijd."
(via mail, 23 oktober 2005)

"pedante snikkels, komen kut te kort. Webloggen is niet voor mietjes maar ook niet voor stoere geile binken, webloggen is namelijk een fenomeen, een spookbeeld voor blinden die zich vergapen aan de wijde wereld van het internet om zichzelf te ontmoeten, een monologue interieur te voeren en dan de echo terughoren, het internet dat een wonder is wat een dom irrationeel fenomeen is. Echt iets voor pedante snikkels en kale kutten die niet neuken maar wel in elkaars nek willen hijgen en tijd teveel hebben. Ik zou er helemaal niet aan beginnen en beroemd en rijk ben ik al, zegt het liefje. Ik heb de grootste en zij heeft de lekkerste en we verdoen de tijd liever in elkaar verstrengeld dan te vergooien op zo’n vervuilde weblogmarkt. Mot je alweer email beantwoorden enzo, in je vrije tijd, be je gek. Opzoute, stik dur maar in, Goossens, kijk maar uit dat ze niet vreemdgaan terwijl jij al die poen verdient, sneue wolf, ouwe rukker, voordat je het in de gaten hebt sta je een verschrikkelijk stinkend goedje op je scrotum te smeren terwijl je staat te huilen omdat je zo belazerd bent terwijl je het alleen maar goed bedoeld, voor ons allebei schatje, weetje, heerlijk met vakantie strax, saampjes, maar vanavond moet ik werken snappie, centjes verdienen mot pappie, kijk niet zo beteuterd, je wilt helemal niet naar de Lidl, je wilt daar nooit gezien worden zei je, nou dan. Nou tot strax dan, he ?"
(nove, 12 oktober 2005)

"Bicat.net, dat is toch die achterlijke webstek voor rukkende, boerende en altijd bezopen kerels? Dat zielige pathetische zooitje ongeregeldheden dat uitgebraakte hersenkwak probeert te verkopen als prozadrek? Natte winden, dikke drollen, kleverige onduidelijkheden? Slurptrekkende draaigorgels, voorhuidjogging avant la lettre en berensgrote buikglijers?" (Jeremias Schubbenrug, in Nova, 4 oktober 2005)

Reageerziekte

"Op een vrolijke dag toen ik aan mijn, voor al 11 jaar, allerbeste vriendin de liefde heb verklaard en binnen luttele seconden de meest euforische gevoelens door mijn ziel heen flitsten typte een verslag van school begon k te typen en dit kwam tevoorschijn op het samengeperste hoopje uitwerpselen wat ik beschouw als mijn laptop, want zoals velen het niet slecht zou doen als zij dit beseften is bezit enkel een illusie.

Conclusie & nawoord

Niet alleen symbolen hebben invloed op ons doen en denken, de manier waarop ieder mens zichzelf ziet en andere zegt meer over die persoon dan over anderen. Elk mens gaat zijn eigen weg, en het is jammer dat er uit commerciële geldzucht zoveel miscommunicatie ontstaat tussen mensen. Welk mens is beter, het mens dat genadeloos elke, in zijn ogen misdadiger, ritueel vermoord, of die mens die de opdracht geeft om onbewuste signalen stuurt via reclamespotjes en zo het materialisme hoger prijst dan het gevoel om bewust van jezelf en je daden te zijn? Draait het dan uiteindelijk allemaal om geld?
De een vermoord mensen die hun hele leven anderen pijn doen, en de ander roept het gevoel op dat er niets beter is dan nike schoenen in combinatie met een stoere jack met een bontkraag, dat gedoe met die bontkragen id volgens mijn theorie gebaseerd op het paringsgedrag van leeuwen, hoe groter en mooier de manen, des te meer aanzien ze hebben en kans op leiderschap en hoe meer kans ze hebben dat hun genen worden doorgegeven ;).
Door niet te realiseren waar je mee bezig bent, of niet wie, maar wát je eigenlijk bent, ontstaat er miscommunicatie en disharmonie in de maatschappij. Opgaan in de massa kan leiden tot afgunst en afkeer van het geloof in jezelf en in anderen.

En ik wens hierbij balkenende en zijn hele tweede kamer heel veel succes met het oplossen van de “problemen” hier in Nederland, want zo schieten we geen reet op.

Oja, en een gelukkig Nieuwjaar!

Zondag 7 januari 2007, Frank Hooijer"
(Frank Hooijer, 7 Januari 2007)

"Ik had het allemaal al wel eens meegemaakt en niets was mij te dol geweest: eonisme, vice anglais, flaggelatie, ja zelfs koprofagie. Ik was dan ook met graagte ingegaan op de omineus-priapische woorden en lubrieke blikken die "Ellen" tijdens ons gezamelijk consumeren eerder die avond op mij had gericht. Toen we, media nox, eenmaal in haar slaapkamer waren aangekomen, gaf zij steeds minder blijk van doorgaans aan haar toegeschreven mesquinerie. Integendeel,loodzwaar en onvermijdelijk hing het veile sneukelen in de lucht. Binnen no time was de vloer dan ook bezaaid met exuvieën en toonde zij mij haar zinnenprikkelende Junonische leest. Na intiem pidjetten en enige orogenitale schermutselingen (waarbij brod noch javelijn werd ontzien),sloegen wij serieus aan het procreëren. Cunnus en Curacaoënaar leken welhaast voor elkaar geschapen. Hoewel haar defloratie al enige tijd terug had plaatsgevonden, pandoerden wij als nooit tevoren, daarmee verschillende tenesmen bewerkstelligend. Het is maar goed dat haar echtgenoot van deze sluikmin nooit wat heeft gemerkt..."
(TiTo, mei 2006)

"Schrijf eens over vrouwen en hun plek of plaats in de allesverterende zakenoorlogen. Want als er stereotype mannen met diep verborgen schaamtegevoelens over hun potentie problemen en erectiestoornis (taboe naturlijk) dan is dat manifest in hun 'vlucht vooruit' in de freudiaanse wapencultuur. Elke geweerloop, elke zwaardere tank is een gestileerd erectiel apparaat vol dodelijke munitie opgepomnt met miljoenen kogels in een spurt naar het doel wat als lustsymboliek een 'lilith' in een duizelige extase zou moeten brengen want zo 'is de kracht van het leger'. Stoere mannen die eerst de vrouwen opgeilen, dan met hun duwtje in de rug erop los gaan om 'de vijand te onthoofden'. Ik als watje moet altijd vreselijk lachen om die serieuze gezichten die de mannen politici en militairen bij hun gepiep, gezeur en gezeik en hun broodnodige verklaringen trekken.
U, als warmbloedige heterovrouw zal zich wezenloos kunnen uitleven 'tussen de hitsige Jantjes'. Ik stel voor dat u zich een voorstelling maakt over de gang van zaken in de nachten op zo'n nomadenkamp met satellietvererbindingen in de maanloze nachten van de nieuwe woestijnen die worden ontgonnen, namens u en mij, natuurlijk, vanzelf, juist, nee, uiteraard. Het mag ook wel een andere uiterst vervelende erectiestoornis gaan, de ejaculatie praecox. Dat gaat dan vast over de linkse oppositie, denk ik dan, kunt u het fijn neutraal houden.

U bent toch op alle kaasmarkten thuis, hard op weg om zich te bekwamen in een genre waar sex met hoofdletters geschreven moet worden. Vooral de sex benadrukken, Lilith. Veel gore geile, harde, wrede sexscenes, met blinddoeken, kidnap, politiehandboeien, touwen en katrollen, gedwongen masturbatie tussen mannen, tussen vrouwen, scarring en kaalscheren en tot huilens toe dat gepomp met dildo's en dat monotone gezoem van vibratoren sfeervol brengen. Vooral geluiden en kleuren beschrijven, daar ben ik gek op."
(Peter Novecento)

"Is er iemand in de zaal die nog wil doneren aan een zielige arme homosexueuele neger met een onbeschrijflijke ziekte zwaargelovig te dom om te leren of te schijten die bovendien een oog mist en denkt dat de duivel soep in een blik stopt want hoe komt het er anders in en tegelijkertijd vreselijk gebukt gaat onder de laatste Tsunami of de vrees daarvoor want zijn geitenoog gaf vanmorgen onheil aan? Of anderszins zijn hypocriete tot op het bot zwarte geweten schoon wil kopen voor een luchtig schijntje of nóg liever zichzelf onsterfelijk wil maken over het lijk van een ander? Nee? Eénmaal? Andermaal? OK, dan ben ik ook pleite en met Marnix mee naar dat gruwelijk dure restaurant. Bovendien is het al na zessen en sta ik in de baas z'n tijd de wereld te redden en zo heb de cao dat nooit bedoeld. Howdoe en de mazzel. "
(Hein Buffelruft, 28 dec 2005)

"De liefde is groots, ze breekt zonder haar gebit te gebruiken door elke granieten kop heen, verzwakt de wil en maakt elke stoere kerel tot een week omhulsel, een schaduw van zichzelf, een brabbelend luierkind, elke vent verandert van binnenuit en geweldloos door haar rijke zegeningen. Je krijgt een rijpe korstkaas als huid en een hart van vloeibaar goud. Verpletterend is ze en zij, de liefde, de warme zomerse, niet de winterharde en verbitterde tak dus, zit nog steeds vol met geheimen waar niemand de sleutel van kan vinden. Mysterieus is ze, als de ondergrondse geheimzinnige dictatuur van wereldwijde, alomvattende bekabeling waarlangs dagelijks kilometers gecodeerde data tussen de continenten flitsen. De liefde is een tectonishe plaat die schuurt en krast en gangen boort voor lavastromen van vleselijkheid en voedzame sappen die op geen enkele dieet mag ontbreken. Daarom is ze schaars. Tot slot..we heben allemaal een gat van onderen, onthou dat. "
(Nove, relatietherapeut, 3 dec 2005)

"Thanks! Voor de eerlijke en ijskoude bieren vooraf om de ergste dorst te lessen na een lange en vermoeiende reis. En de Champage daarna in gelukkig niet van die zuinige hoeveelheden maar gewoon ruim bemeten pullen. Dank ook voor de wonderschone oester die in zijn natuurlijke habitat beschermd en koel lag te wezen toegedekt met een warme dekentje bosui-liefde en een tikje Tabasco-ondeugd onder die deken. Dank voor de kleinste en schattigste St. Jacobsoesters die ik proefde in Balsamicostroop. Eerbied voor de kort aangebrade en met ontbijtkoek gestoofde kwartel. Ik proefde een tint Orange Marmalade hoewel je zei dat het er niet in zat. Ik hou het erop dat de chefkok zijn geheimen heeft en, hoe hooggeëerd zijn publiek ook mag zijn, ál zijn details zullen ze nooit te horen krijgen. Met liefde deed ik mijn sommeliertaken en het ‘kut-sommelier’ omdat ik de glazen niet tot de nok vulde, neem ik op de koop toe. Onder de indruk was ik van je tzatziki met shrimp en rode grapefruit. Zoet en zuur zoals Bitter & Sweet zoals het leven zelf zoals harmonie zo mooi kan zijn. Ook onder de indruk was ik van je zeewolf met tomatenchutney. Een rode knipoog op een licht in de boter aangezet visje zoals de boter bij de vis behoort te zijn. Je bewees jezelf door met het produkt mee te koken en de zeeduivel vochtig te houden en over te laten lopen in het bedje van zuurkool omrand door koele en volle crême fraiche en slechts gestopt door mosterd. Het zal mijn gebrek aan woordenschat zijn geweest deze poëtische beleving van samenstelling aan mijn disgenoot heer Visser uit te leggen, aan de wijn waarin het beestje zwom heeft het niet gelegen. Emotioneel werd ik bij het aangezicht van mijn vrouw in jouw open keuken, verliefd op de chefkok die zijn konijntje aan de haak had geslagen. Uit het konijnengezin weggetrokken, de zuigelingen achtergelaten en deskundig ontdaan van fluffy flaporen en prachtig gevild en daarna één minuutje aangebraden in de volle boter. Ach, je zei het nog, ‘nog even in de oven en gekeken hoe lang’ in antwoord op de vraag hóe lang dan, zoals Sebastiaan Bach ook vindt dat de piano zichzelf speelt. U zij geprezen met bijzondere gaven, maar het zal mijn eenvoudige ziel zijn die het zo ziet. De ingekookte fond een tikje gezoet nog niet eens meegerekend evenals de witte bonen-truffelpuree en rode kool met vijgen die in een restaurant van naam de kaart had kunnen aanvoeren. Jammer dat je er niet bij was met de kaas. Het zal de tol van de roem zijn geweest of de spanning van het koken op zulk een hoog nivo. Het siert de man die ook gewoon maar een mens van Vleesch & Bloed is gebleven. Het was uit de kunst hoe wij genoten van een walnoot uit Frankrijk gekraakt op de wals van braakgeluiden die wij van boven hoorden komen. Waarschijnlijk was je druk doende in de homard-naire. Het dessert ben ik kwijt evenals het betoog dat ik hield, maar dat was ik toen al kwijt. Het betoog hou je van mij tegoed. Ik zal het je vertellen als ik de liefde verklaar aan mijn vrouw zoals jij gisteren de keuken in het algemeen en ons in het bijzonder de liefde verklaarde. "
(Kiers de Maison, 27 november 2005)

"Ach, heer bicat, nu we het over eten en drinken hebben. Ik kan u te allen tijde aanraden, maar toch vooral in de herfst, van de ganzenlever te proeven. Zoekt u daarbij een zo eenvoudig mogelijk bewerkte ganzenlever, dus geen paté, niets met geconfijte uien of anderszins toevoegingen. U wilt ganzenlever proeven die met de hand is schoongemaakt door een oud boerenvrouwtje die hooguit peper, zout en wat cognac toevoegde en daarna op 70 graden in de oven met de deur op een kier de lever zachtjes liet warm worden. Niet smelten, want dan scheidt het vet van de lever en bent u uw produkt kwijt. Nee, u wilt de lever verwarmen zodat lever, peprer, zout en cognac een geheel gaan vormen. Dat wat u wilt proeven is de waarheid en niets anders dan de waarheid. Slaat u overigens wel in grote hoeveelheden in, niets zo erg als aan het einde te moeten constateren dat u nog wel wat had gelust. Nee, met veel dingen is het zo dat we nèt even meer moeten eten dan ons lief is. Nèt dat decadente punt van overdaad aantikken. Schenkt u daarbij een Gewürztraminer en bij voorkeur hoe ouder hoe beter en liever nog een Grand Cru dan een gewone. Maar als u dan toch uit wilt pakken dan komt u niet heen om de Tokay Pinot Gris.
Daarbij geserveerd met warm en geroosterd brioche brood."
(Harrie Stamper, 23 oktober 2005)

"Of die klassieke Suske & Wiske (het was nummer 78 als ik het goed heb): De Kakkende Kakkerlakken, die aflevering waarin Tante Sidonia in haar keuken te maken heeft met een steeds groter wordende populatie kakkerlakken, die voortdurend alles onderschijten, niet in de laatste plaats de biefstuk met friet die Tante speciaal voor Lambik had gebakken, tot grote woede van onze favoriete zeshaarder, die gelijk een spuitbus pakt en erop los begint te spuiten, dit tot groot enthousiasme van zowel Suske als Wiske, die duchtig beginnen mee te spuiten (we hebben het hier duidelijk over de periode waarin Suske en Wiske nog net zo milieubewust waren als George W. Bush die zijn privejet vanuit Kyoto liet terugvliegen naar zijn range in Texas omdat ie z'n favoriete cowboy-hoed was vergeten), maar in de spuitbus van Lambik blijkt een goedje te zitten dat er voor zorgt dat de kakkerlakken de volgende dag het formaat van een jong paard hebben (professor Barabas had een lege spuitbus gebruikt om zijn nieuwe groei-middel te testen en vergeetachtig als hij was, had hij het bij Tanta Sidonia laten liggen, puur uit teleustelling, want ook na gebruik van het groeimiddel had Tante Sidonia de professor uitgelachen toen hij zijn broek naar beneden deed), afijn, nu de kakkerlakken gegroeid zijn, schijten ze nog harder met als gevolg dat tante Sidonia, Lambik, Suske en Wiske hun huis worden uitgescheten, waarna ze Jerommeke erbij halen, wiens enige bijdrage een ENORME scheet is, gelukkig komt professor Barabas eraan met een grote smile op z'n mombakkes en een nog grotere bobbel in de broek die, zo zal even later blijken, amper in staat is de steeds groter wordende penis van Barabas te verhullen met als gevolg dat Tante Sidonia, gek van geilheid, zich op professor Barabas stort die vrijwel onmiddellijk klaarkomt en bovenop een van de reuzekakkerlakken kwakt die dan weer vrijwel onmiddelijk in elkaar krimpt en in het niets oplost, waarna ook Lambik en Suske en Jerommeke hun apparaat bewerken met het groeimiddel, zodat ze de volgende dag, onder de stimulerende leiding van Tante Sidonia en Wiske, de kakkerlakken dood masturberen. Knipoog Wiske. Einde."
(Max J. Molovich, 23 Augustus 2005)

"De vergelijking ‘vleesetend’ en ‘vrouw’ is een natte wensdroom. Het is veelbetekende symboliek dat er aan vegetarische mutaties man/vrouw/ hermafrodiet wordt gewerkt door de wetenschappelijke elite. Weten zij soms meer? Staat ons Armageddon te wachten ? De finale segregratie, het schisma van de sexen en de ondergang van hun zondige sexueel verkeer als geheime wapen om de wereldbevolking eindelijk zonder oorlogen te kunnen reguleren ? Reincarneren in een plantaardig bestaan in een potje aarde van robotformaties die miljoenen grijze racks van vruchtdragende en geurige planten produceren onder uiterst secure en berekende condities , zonder vrij zon of maanlicht, zonder zicht of gehoor, zonder tastzin, zonder geluid van wind en zee."
(nove, 6 Juni 2005)

Zelfbeschouwing

"Een man van middelbare leeftijd, beet je te dik, beetje te morsig. Baardje of sik wellicht. En witte schilfertjes sieren zijn gelaat. Hij rookt en hij drinkt, maar in tegenstelling tot wat hij ons graag wil doen geloven, niet teveel. Hij is een ambtenaar, schaaltje 9. verder een liefhebbende vader die zijn frustratie over het uitblijvende en waarschijnlijk nooit meer komende grootse leven heeft verruild voor een soort van komisch cynisme. Hij neemt het niemand kwalijk behalve misschien soms zichzelf, maar dan alleen na een Westmalle Tripel te veel. Hartstochtelijk supporter van NAC of een andere club ten zuiden van de grote rivieren, want dat hij een Brabander is moet haast wel. Zo stel ik mij Kiers voor, maar wellicht is het wel gewoon die homofiele Indo die bij Serudang de lege borden ophaalt..who knows.."
(Andy Möller, Gelsenkirchen)

"Het is vast een meteroloog, een weermenneke met een gesmoorde sexualiteit, eentje met een enorm taboe. Een vrijgezelle biologieleraar met verlatingsangst kan ook. Zo'n eenzaam type die nog steeds bij zijn moeder woont en al jaren lesgeeft in het basisonderwijs. Zo'n anonieme 13 inhetdozijnman die spaarzaam leeft, de piepers schilt en de afwas doet, zo eentje die op de middagwandeling met het hondje van moeders vanachter de krant bij een speeltuin of in het park naar stoeiende of voetballende jochies kijkt en de pijn verzwijgt. Een masochist die het taboe koestert.
Zo'n kleffe smeerlap van een potentiele serieverkrachter met banden in een hechte kerkgemeenschap waarop moeders zo trots is omdat hij naast het lesgeven ook nog als hobby het locale knapenkoor dirigeert. Zo eentje die maar beter melancholieke verhaaltjes moet blijven schrijven. "
(Nove, 22/11/2005)

"Ach ja, leuk, schrijvers.

Beetje zo in je donkere hol aan de wereld knagen. Puur verongelijkt verdedigen van een door mede niet-aanwezigen geschapen superieure schertswereld. Lurken aan je pijp. Pijpen aan je lurk. Woorden in langgerekte nadenkzinnen omzetten. Protserige taalvlekjes. Huilerige holheden. Fletse vondsten. Massieve monomane monsters. Een zielige berg toevoegingen aan de duistere put die al veel te lang overstroomt door de gemankeerde bijdragen van nerveus krabbelende geesten met een ongepast gevoel van eeuwigheid.

Die sfeer.

Geef mij maar parkeerwachten. "
(Marnix, 21/11/2005)