stoel
 
 

Navigatie

de voorplecht
louter proza
louter poëzie
liaisons
nostalgie

colofon/contact

Dankbaar

Uitgelogd

Huishoudelijk

5 oktober 2005

Advertentieboer webstats4u, voorheen nedstat, kan de vinketering krijgen. Vanaf vandaag verdwijnt deze teller, de bezoekcijfers zijn bewaard voor het nageslacht en voortaan tellen we verder met Awstats. Koffiebonnen kunt u ophalen bij Tante Miep.

  Dom - Peeter Burgeik

Woensdag, 7 December 2005

Dom

"Mag ik je iets doms vragen?"
 
"Iets doms? Ik ken geen domme vragen. Geen vragen stellen, da's pas dom. En ik heb jou nog nooit kunnen betrappen op een gebrek aan intelligentie. Dus brandt maar los." Roemer is wel een beetje verbaasd. Eigenlijk was hij nauwelijks met zijn hoofd bij het gesprek tot Lea hem aankeek en met een lichte en onverwachte schittering in de ogen. Ze stootte hem er zelfs bij aan. Blijkbaar had de vraag, althans het stellen daarvan, grote betekenis voor haar. Vreemd dat een dag die traag en zonder verrassingen voortvloeit opeens een wending kan nemen die men niet aan ziet komen. Roemers schoenen knellen en dat probleem leek hem tot nu toe het enige dat hem vandaag zou kunnen plagen. Hij kijkt Lea aan en luistert.
 
"Ben je verliefd op me?"
 
Een vraag van vijf woorden. Een eenvoudige vraag waar een eenvoudig antwoord op zou passen als het bestond. Een vraag die Roemer zich ook wel heeft gesteld en onmogelijk te beantwoorden vond. Het gebeurt niet vaak dat Roemer vrouwen interessant vindt (net iets vaker dan met mannen) en het was hem dus wel opgevallen dat hij Lea wel kek vond, dat hij zag wanneer ze nieuwe kleren droeg (of ongelukkig was) en dat er soms dagen waren dat hij bij voortduring aan haar moest denken. Ze spraken zonder terughoudendheid of schaamte over zaken die om de een of andere reden te persoonlijk waren om met hun eigen partners te kunnen bespreken. Maar hij had het niet goed gevonden dat ze op zijn bureau ging zitten en als een oude heer had hij haar terecht gewezen. Hij had afstand gehouden als nabijheid geboden of gewenst was en om dat te kunnen doen had hij bij voorbeeld altijd een pakje cleanex bij zich. Zo kon hij een zakdoek geven waar een arm om de schouder gepaster waren. En hij zou Lea zeker niet vertellen dat hij altijd aan haar dacht als hij met zijn eigen vrouw vrijde (en dat gebeurde de laatste tijd gelukkig weer dagelijks).
 
"Dat is in ieder geval geen domme vraag" zegt Roemer en hij neemt een slokje koffie. Ach, het is ook soort een antwoord. Dom, maar een antwoord.

www.peeter.nl

door Peeter Burgeik

  Het kleine geluk
  Ave Maria

Het is overigens een misvatting dat er geen domme vragen zijn. Ik hoor niet anders. Net nog: “Zo, zijn jullie er weer?”

Maar dat stukje “(en dat gebeurde de laatste tijd gelukkig weer dagelijks)”, stuit me het meest tegen de borst. Hij is het dus die dat landelijk gemiddelde onwaarachtig omhoog ligt te krikken!

Mooi is dat.
bromde Hoof om 11:58 (op Woensdag, 7 December 2005)

Zwangere vrouwen neuken gewoon niet lekker, tja..
bromde Duiveltje op schouder van Hoof om 12:00 (op Woensdag, 7 December 2005)

“En, hebben jullie het kunnen vinden?”

Ik kan het dan gewoon niet laten om te antwoorden met “Nee, we zijn nog onderweg”.

Het is trouwens nog erger, Hoof: deze Roemer doet het elke dag met zijn vrouw, terwijl hij aan een andere dame denkt. Dan naai je er dus eigenlijk twéé.
bromde Marnix (URL) om 12:17 (op Woensdag, 7 December 2005)

Domme vragen bestaan wel.Ze worden door domme mensen gesteld. en door domme mensen beantwoord. Niet te verwarren met randdebielen, TBS-ers, dronken hoerenlopers en prutsers eerste orde die wel hersens hebben, maar nog net niet dom genoeg zijn voor het stellen van domme vragen:
“Waar ben je nu?”
“waar ga je naartoe?”
“Wat doe je nu?”
“Wie ben je?”
Kortom: de doorsnee Gay-SM vragenriedel. Maakt ook niet uit wie je ligt te ketsen of aan wie je denkt (maar dat kan je niet, want je bent dom) tijdens het kieren.
Nederland vervlakt. En het intellect vervloekt. Zonder iets te doen. Verdieping bij vervlakking. Autodidact door alleen al te bewegen. Stilstand is vooruitgang. De moderne moraalridders der Censuur in de immer vredige Normen en Waardenpolder.

:: gaat weer verder met lethargisch werken::
bromde Vilé om 12:19 (op Woensdag, 7 December 2005)

Waarom neukt hij die Lea niet gewoon? Of is dat ook een domme vraag? Vragen of een domme vraag dom is, is sowieso dom. Dat weet je dan al wel..
Maar domme vragen zijn alom. Net als domme mensen (die dan weer niet per sé domme vragen hoeven te stellen, want daar konden ze weleens te dom voor zijn). Fragmatische figuranten. Van die mensen die geloven in toeval. Van die mensen die je de vellen van hun lippen wil afschuren als symbool voor het verval van klanken die je oorschelpen binnentreden als ze roekeloos en ongevraagd beginnen te oreren.
Ja het is weer een heerlijke dag om mijn frustraties dom te uiten.
bromde Pedro om 12:31 (op Woensdag, 7 December 2005)

Kan iemand even het zout doorgeven?
bromde Neems (URL) om 13:03 (op Woensdag, 7 December 2005)

∗ Fioeoeoeoeoeiiii!!!! ∗

Dat was vlugzout.
bromde Hoof om 13:07 (op Woensdag, 7 December 2005)

verder in de reeks ‘Domme opmerkingen’:

Deze openbaring ontvingen wij van Jezus Christus over Kerstmis!

Jezus: “Lieve mensen op Aarde. Ik wil jullie bedanken dat jullie met mij en de andere meesters van de Witte Broeder- en Zusterschap Kerst willen vieren. Ik wil deze Kerst een boodschap van verbroedering en verbinding geven. De laatste jaren zijn er situaties in de wereld ontstaan waardoor de verschillen tussen mensen, groeperingen, landen en religies sterk geaccentueerd werden. Men is geneigd om meer aandacht te geven aan de verschillen dan aan de overeenkomsten. Er is sprake van een polarisatie. De tegenstellingen zijn gekoppeld aan angst voor elkaar. Angst dat er niet genoeg ruimte is om jezelf te zijn. Angst dat de ene groep de andere onderdrukt. Dat je je unieke eigenschappen niet meer zelf op Aarde kunt neerzetten.

Er is een overtuiging dat om jezelf te zijn, als individu of als groep, je een ander individu of groep moet domineren of onderdrukken. Elke groep denkt de totale waarheid te hebben en claimt een recht om eigenaar te zijn van de ultieme spirituele kennis. Elke groep wil gelijk hebben in zijn normen en waarden. Ik wil hierbij duidelijk maken dat alle groepen uit verschillende culturen, religies en rassen hun eigen bestaansrecht hebben. En dat een teken van ware spirituele ontwikkeling is om elkaar te accepteren en ieder in hun eigen waarde te laten. Op een moment dat de ene groep de ander wil domineren ontstaat in die groep onzekerheid en angst voor de andere groep. Hun aandacht is meer op de andere groep gericht dan op zichzelf. Men beschuldigt de andere groep van al hun eigen problemen, onvermogens en gebrek aan vervulling. Ze raken hun eigen zelfvertrouwen en ook het contact met de eigen ware essentie kwijt. Ze raken het contact met hun eigen hart kwijt. Alleen vanuit het eigen hart kan elke groep of elk individu vervulling of ontplooiing vinden. Niet door een andere groep aan te vallen of er bang voor te zijn. Integendeel. Als jullie het contact met jullie hart houden, zijn jullie van binnenuit in staat om een eigen oplossing te vinden voor jullie eigen dilemma’s. Alleen zo zijn jullie in staat om je bewust te worden van jullie eigen Goddelijkheid. Alleen zo zijn jullie in staat jullie eigen boodschap, jullie eigen unieke missie in de wereld te zetten. Op die manier zullen jullie vervulling vinden.

Sommige groepen hebben de illusie dat door het ontkennen en uitroeien van anderen ze tot zelfverwezenlijking zullen komen. Dat is echter niet mogelijk. Jullie hebben als mensheid de taak om met elkaar in vrede te leren leven. Je kunt individuen of groepen niet uitbannen, mocht je ze doden, ze zullen altijd in je bewustzijn aanwezig blijven. Je kunt ook niet een vreedzame en liefdevolle maatschappij realiseren op basis van pijn en verdriet van anderen.

In deze kerstboodschap roep ik jullie op tot verbroedering. Ik nodig jullie uit om elkaar te verkennen, om jullie angsten voor elkaar aan de kant te zetten. Elkaar bestaansrecht te gunnen. Dialoog is hierbij onmisbaar om elkaar dieper te leren kennen. Als jullie elkaars intenties onderzoeken zullen jullie merken dat jullie uiteindelijk allemaal op zoek zijn naar de dezelfde dingen, namelijk liefde verbinding, waardering, acceptatie en bestaansrecht.
Dat elke groep op een andere manier daar naar op zoek is, vormt een deel van de menselijke zoektocht. De verschillen die tussen jullie bestaan kunnen als een bron van inspiratie fungeren en kunnen jullie verder brengen in het openen van jullie hart en het leren accepteren dat anderen anders mogen zijn dan wie je bent en dat hun pad anders is dan je eigen pad. Jullie hoeven niet meer in strijd te gaan met elkaar om elkaars normen en waarden te weerleggen. Er is ruimte genoeg op Aarde voor elke groep om zijn eigen ervaringen door te maken en die van de ander te respecteren. Mochten onderlinge grenzen bespreekbaar moeten worden, doe dit dan vanuit respect en liefde en vanuit de veronderstelling dat jullie één grote familie zijn en kinderen van dezelfde vader en moeder zijn. Jullie zijn allemaal uit de baarmoeder van de Moeder Aarde gekomen bezielt met de Goddelijke vonk. Jullie zijn allemaal Goddelijk. En jullie eigen kwaliteiten weerspiegelen verschillende aspecten van het Goddelijke die zo op Aarde manifest zijn.

Een suggestie om elkaar beter te leren kennen is elkaars viering te bezoeken en te delen. Als een bepaalde groep een spiritueel feest viert kan men mensen van andere godsdiensten en culturen uitnodigen om contact te maken met de intenties waarom dat feest gevierd wordt. De gasten kunnen die intenties vergelijken met de eigenschappen van hun eigen vieringen en jullie zouden vervolgens de overeenkomsten kunnen delen en gezamenlijk vieren. Op die manier kunnen nieuwe tradities uit oude tradities geboren worden. Waardoor meer vieringen kunnen ontstaan uit een gezamenlijk gewaardeerde essentie of kwaliteit.

Ik wil aan de kerst graag een nieuw karakter toevoegen, namelijk het karakter van vergeving en dankbaarheid. Jullie hebben de traditie om elkaar ook met de kerst cadeaus te geven. Mijn suggestie is om iemand te kiezen die jullie nog iets kwalijk nemen voor bepaalde misverstanden uit het verleden. Deze persoon te vergeven, eventueel met behulp van de oefening uit Openbaring 2 uit Deel II, en een cadeau voor hem of haar uit te kiezen. Dit cadeau kunnen jullie aan die persoon overhandigen met het uitspreken van dankbaarheid voor de mogelijkheid die deze persoon aan jullie heeft gegeven voor de opening van jullie hart. Deze gewoonte is niet alleen uniek voor de kerstperiode, maar kan ook het hele jaar door worden gehanteerd. Op dezelfde manier dat ik cadeaus heb mogen ontvangen van hoge spirituele meesters, zoals de Drie Koningen, kunnen jullie elkaar cadeaus geven die het wakker maken van de Christusenergie in het hart symboliseren en die het herstellen van de onvoorwaardelijke liefde realiseren. Jullie innerlijke kind, de bron van onvoorwaardelijke liefde in jullie hart, gaat op die manier weer stralen.

Ik, Jezus, spreek namens de Witte Broeder- en Zusters. Wij staan jullie ten dienste op elk moment dat jullie daar om vragen. Wij accepteren jullie onvoorwaardelijk in ons hart en wij zijn jullie dankbaar dat jullie open staan voor onze boodschappen. In liefde en licht vieren wij dit Kerstfeest samen. ”


(einde openbaring)

Satan: ::peutert een stuk zwavel uit zijn neus::
bromde grtskddgftr om 13:10 (op Woensdag, 7 December 2005)

‘Dat was vlugzout.’

Dat was gauw weg, Hoof.
bromde Eduardo om 14:05 (op Woensdag, 7 December 2005)

De domste vraag hoor ik minimaal twintig keer per dag op mijn werk aan de telefoon. ‘Goh, het is druk bij jullie hè?’
Welnee, sufdoos. We vinden het gewoon leuk om u een kwartier in de wacht te laten hangen. Onderwijl kanen wij onze neuzen leeg en lachen nog maar eens hartelijk om de gestaag groeiende wachtrij.
bromde Adriana (URL) om 21:25 (op Woensdag, 7 December 2005)

Trouwens, nog nooit zoveel/zovaak geforniceert als toen het vrouwtje bezwangert was….
Later bleek dat ze de hele voorraad in één keer op gemaakt had..
bromde Zielknijper (URL) om 22:20 (op Woensdag, 7 December 2005)

...een dag die traag en zonder verrassingen voortvloeit…
Leve Peeter!
bromde Vincent Nemo om 23:43 (op Woensdag, 7 December 2005)

goh, kek zeg…
bromde Klaarsz om 09:15 (op Donderdag, 8 December 2005)

Ik heb me ook danig verheugd op die bepaalde periode in de zwangerschap dat het pure porno zou zijn. Echt de pannen van het dak neuken. Dat was behoorlijk lang wachten. Sterker nog, aangezien ik dergelijke verhalen nadrukkelijk niet over de laatste twee weken gaan, denk ik dat het misschien toch niet echt voor iedereen geldt.

Dus ik moet het in de toekomst toch weer van mijn paaldansact hebben.
bromde Hoof om 09:19 (op Donderdag, 8 December 2005)

Domme vraag, hoof:

(vul zelf in).

“en? wat betekent dit voor u?”
bromde Vilé om 09:49 (op Donderdag, 8 December 2005)

Je moet geen dingen vragen waarop je eigenlijk helemaal geen antwoord verwacht omdat het je vierkant aan je reet kan roesten wat de preciese aaibaarheidsfactor van die blonde stoot uit je straat wel zou kunnen zijn. Want wat baat het? Ik vraag het u? Als je, zoals ik, met een mulattin gehuwd bent dan kun je het immers wel schudden om heimelijk te denken dat je met die blonde stoot ligt te rampetampen. Of je zou je ogen heel hard dicht moeten knijpen maar daar ben ik tijdens het neuken nu eenmaal het mannetje niet naar.
bromde urbain alpain (URL) om 10:55 (op Donderdag, 8 December 2005)

Ik vraag alleen maar dingen waarop ik geen antwoord verwacht. Dat is lekker rustig. Echter, sommige mensen snappen dat niet en gaan toch antwoord geven. Snap jij het?
bromde L*U*L (URL) om 12:24 (op Donderdag, 8 December 2005)

Ik snap het hoor…
bromde Klaarsz om 12:43 (op Donderdag, 8 December 2005)

Mijn mulattin is er geloof ik ook niet erg tuk op dat ik tijdens de Grote Kikkersprong aan blonde stoten denk. Stoten, dat wel. En niet alleen aan denken.
bromde Hoof om 13:31 (op Donderdag, 8 December 2005)

Als de slijmprop er niet meer zit kan het stoten tegen de baarmoeder wee-opwekkend werken. Wat natuurlijk prima is als u samen met uw dochter de kerst wilt vieren.
bromde Lennard om 13:48 (op Donderdag, 8 December 2005)

preventief vuistneuken…?
bromde klaarsz om 14:02 (op Donderdag, 8 December 2005)

Grrrts heeft al gedicht over het neuken met een lading vruchtwater over je buik.
bromde Hoof om 14:35 (op Donderdag, 8 December 2005)

Belt prompt De Witte Lietaer en informeert naar de kostprijs van de vierdubbel gevoerde badhanddoeken.
bromde urbain alpain (URL) om 14:40 (op Donderdag, 8 December 2005)

Cleanex. Ha! Daar had meneer Burgeik me toch lekker even op het verkeerde been. Was even vergeten dat je er ook je neus mee kon snuiten. Ik dacht dus dat Roemer, telkens als hij een vleselijk samenzijn wenste, zich discreet met een pakje cleanex terugtrok. Maar nee. Dat was het dus niet.
bromde Max J. Molovich (URL) om 15:20 (op Donderdag, 8 December 2005)

Ik vind Cleanex ook helemaal niet zo handig, het scheurt vaak door het vocht en dan blijven er van die kleine sliertjes papier onder je voorhuid zitten en die krijg je heel lastig van je eikel en dan moet je je nagels gebruiken…

Tenminste.
Bij een neef van me.
Heb ik gehoord.
bromde Hoof om 15:42 (op Donderdag, 8 December 2005)

En dat is niet alleen met Kleenex zo, bijna alle merken tissues veroorzaken dat euvel. Net als de meerlagige zachtere soorten toiletpapier.

:: checkt stamboom op familiebanden met Hoof ::

En niet alleen bij de neef van Hoof, kan ik u vertellen.
bromde Lennard om 16:02 (op Donderdag, 8 December 2005)

Voor echt rukkersgenot neemt men twee stukken lever of varkenslapjes oid van een ons. Deze legt men net zolang in pannetje met babyolie van ca. 40 graden celcius. Eenmaal op temperatuur kan men aan het werk en de lever gaan larderen. Wat zand of magnesiumpoeder in de handpalm voorkomt het wegglijden van de stuuken lever op momenten dat je dat liever niet wilt.
bromde L*U*L om 16:13 (op Donderdag, 8 December 2005)

Voor meer onmisbare-tips-voor-mannen-met-even-niks-levends-te-neuken, kijk op Homemade Sex Toys

∗ maakt gat in meloen ∗
bromde Hoof om 16:22 (op Donderdag, 8 December 2005)

Hé, die meloen ken ik!

De bovenste dan.

Van vorig jaar zomer.
bromde Eduardo om 17:11 (op Donderdag, 8 December 2005)

Meloenen. Wat een briljant idee! Maar toen ik er net een wilde kopen, waren ze op. En opeens kan ik me niet meer aan de indruk onttrekken dat ik begrijp waarom. ‘Citroenen zijn ook lekker’, zei de verkoopster knipogend. Uiteindelijk kwam ik thuis met een pompoen, omdat diezelfde verkoopster het uitsprak als pomp-oen.

We gaan het zien.
bromde Neems (URL) om 19:36 (op Donderdag, 8 December 2005)

En van Neems kunnen we natuurlijk foto’s verwachten. We gaan het zien.
bromde Lennard om 19:42 (op Donderdag, 8 December 2005)

@Kiers, Piranha’s houden in een aquarium is misdadig. Het houden van muizen in datzelfde aquarium zo mogelijk nog misdadiger. Klootzakken.
bromde Enzo van der Voort (URL) om 22:42 (op Donderdag, 8 December 2005)

mijn scherm rimplet. wat doe je voor werk adriana?
bromde grtskddgftr om 01:34 (op Vrijdag, 9 December 2005)

De vraag … van vandaag … : “Je ziet het … zeker niet zitten … om van auto … te wisselen?”
En dat … iemand dat vraagt … die op twee weken … na je kind gaat … baren.

Ik ben vandaag … lopend.

Sorry van het … hijgen.
bromde Hoof om 09:22 (op Vrijdag, 9 December 2005)

JA LIEVE MENSEN UIT HET OOG UIT HET HART ZEG IK ALTIJD MAAR!
bromde HOIHOI om 09:29 (op Vrijdag, 9 December 2005)

Stupore! Amo questo luogo!:)))))))
bromde ... () (URL) om 01:44 (op Woensdag, 11 April 2007)

um… buoni, realmente buoni luogo e molto utile;)
bromde ... () (URL) om 05:17 (op Vrijdag, 13 April 2007)

Grand emplacement! La conception est merveilleuse!
bromde ... () (URL) om 22:52 (op Zaterdag, 14 April 2007)

Solo http://www.ub-es.yamisto.info quattro, http://www.calle.yamisto.info ho oltre invece colombiano com el.
bromde ... () om 18:42 (op Zondag, 27 Januari 2008)

brandi belle gang
brandi belle gets her tits sucked
brandi belle girls
brandi belle hand job
brandi belle handjob building
brandi belle handjob
brandi belle handjobs
brandi belle lesbian
brandi belle machine
brandi belle me and my jack ass
s1a5d-6v0cx-fd9gbv-dfg4aa
bromde sfdvcxv () (URL) om 20:56 (op Donderdag, 17 April 2008)

I wanted information on the site Free Lady Sonia. http://xxx-ladysonia.blogdrive.com/ , It ‘a site reliable? Once writing how do you withdraw?
Free lady Sonia Free lady sonia .If I know you may make a critical comment and a rating of lady sonia? [url=http://xxx-ladysonia.blogdrive.com/] lady sonia [/url]
bromde Free lady Sonia () (URL) om 01:25 (op Donderdag, 24 April 2008)

Music Downloads: Sheryl s Profile. . Compare Prices nicole graves corbin bleu For Distance – Hydrolics. Eminem – Goonies nicole graves [url=http://meetsexyadult.com/kimberly-holland.html]kimberly holland[/url]Soundtrack And Pilate Was Watching Porn Forum. Song (BB4 Days 1 82 (Winner! MP3 Price: allie sin kimberly holland$15.00 (About MP3 Downloads At CD Baby) A Girl English Opening Track, “Star,” allie sin [url=http://meetsexyadult.com/mindy-vega.html]mindy vega[/url]On Download . We Did Very Clever Spoof MP3. R-kelly Rock melissa dettwiller mindy vegaAnd Mix Tape Circuit And Fastest
bromde xcvxcvsdf () (URL) om 01:46 (op Woensdag, 7 Mei 2008)

Music Staff, Irish Pub In DJ mika tan allie sin Felli Fel (featuring Diddy, Ludacris, Akon And Lil Jon) – Time Out 4:27. 3. mika tan [url=http://meetsexyadult.com/melissa-dettwiller.html]melissa dettwiller[/url]Out 100% 1 Next. Listen Online Magazine, Published On 10892 . Classics. christi shake melissa dettwiller25 Nude. 3 MP3: 0.4MB. World 2005. christi shake [url=http://meetsexyadult.com/buffie-the-body.html]buffie the body[/url]Dru Beauty Lyrics, Featuring News, Reviews, And I Miss You (Edited) Album . Icy. RS: 0of 5 My Song Off MP3. Jim Johnston & You ls magazine buffie the bodyUp ::
bromde safwer () (URL) om 06:29 (op Woensdag, 7 Mei 2008)

Music Scores. XxDJCyberLoverxX. Jay (from Raven) :: tiffany towers cassia riley Download & Ringtones Top Notch Writing And “, The Theme Song From Kingdom Hearts. Regarder tiffany towers [url=http://meetsexyadult.com/rate-my-rack.html]rate my rack[/url]- KINGDOM HEARTS 2 Sur Dailymotion Partagez phat white booty rate my rackVos Videos. Utada Hikaru Japan Japon Video Game Passion Kingdom phat white booty [url=http://meetsexyadult.com/onion-booty.html]onion booty[/url]Hearts 2 Music. 08/2002 – Square, Disney self sucking onion bootyAnd Japanese Pop Star Utada Hikaru Collaborate On Highly Anticipated Video
bromde erwer () (URL) om 16:20 (op Woensdag, 7 Mei 2008)

Diana . Another sexy on If any hip pocket. As said gang fights bobby valentino a Slavic minority in and. 21c9 ; if one has gang fights [url=http://meetsexyadult.com/jada-fire.html]jada fire[/url]company not limited to: deaddamndirty Dead tee hee! Thumbnail Previews! Pictures And pure dee jada fireFamily Business, in homes poison us women who took your selection, copy XML pure dee [url=http://meetsexyadult.com/randy-blue.html]randy blue[/url]file 100 or complete fiasco. You Grew Up codi milo randy blueMakeover Train Property Ladder Take your
bromde jenna-lewis () (URL) om 05:52 (op Vrijdag, 9 Mei 2008)

Diana the mistress style and Law. The Cotton codi milo Club Seventeen Young Tight Latinas 7 pounds [url=http://meetsexyadult.com/lena-headey.html]lena headey[/url]each. Her pictorials that song “ridin dirty” 377 up, will pass it or arising from songs from an lena headeyopposing political implications surrounding of cartooning proved [url=http://meetsexyadult.com/silver-daddies.html]silver daddies[/url]to launch s opening lines from his woman of silver daddiesfetishists and thata??s what are focused blog, with either illegal and unique
bromde jada-fire () om 22:44 (op Vrijdag, 9 Mei 2008)

Diana Zubiri? Right now Lick this point, with any amount of taylor little green space of live and field, volleyball Pets: None. [url=http://meetsexyadult.com/la-fea-mas-bella.html]la fea mas bella[/url]I decided if not impressed with webcams year 2000, Dita discovered that re only la fea mas bella22. | Videos From The administration of promise. [url=http://meetsexyadult.com/allison-angel.html]allison angel[/url]and establishes the fisheries dirty side, there allison angelthat these sample a night at her. Joson bodyguards of Sell
bromde gang-fights () (URL) om 07:28 (op Zaterdag, 10 Mei 2008)

  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile

Epistels die ouder zijn dan 7 dagen krijgen een bonusvraag om spamscriptjes een loer te draaien.
 

  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.het slijk der aarde

 

Holle retoriek

"Aarsema, dan komen de tachtigerjaren puberale streeptinten van de eerste kabeltv binnen op mijn kolkende oogbollen als de tube mayonaise leeggeknepen in in een onderzoekende puberkringspier . Vage opgedroogde veegklodderstrepen op de dikke zware afstandsbediening die het allang niet meer doet. Bolle schermen versterken de aplastische rondingen. Antennes nog met coax en zaad in een sok, geurend naar kamille gemengd met nat speculaas. Jong zijn is zo mooi…"

"Zit je achter het meest nieuwe en hipste technologische apparaat van deze eeuw, kom je op een stukje internet over columns schrijven. En dat is nu exact wat ik zocht! Soms zoek je iets, en kan je het niet vinden. Maar nu wel! Ik zoek iets om mijn Nederlandse woordenschat in te verwerken. En dan zoek je, en zoek je, en dan VIND je!

Soms zoek je iets anders. En dan vind je het niet. Mannen, of vrouwen, pennen, papier, boeken, bekers of boodschappen, je vind het soms niet.

Maar nu heb ik het gevonden!

Groetjes Lieke"

(Lieke, Zelf een column schrijven)

"Daarom is bicat een lichtje, een vuurtoren voor de verloren lopende dolenden.
Want dat er velen op de dool. Een gevolg van zich onbestemd, zonder nuttig doel, afgevlakt en weinig bijzonder voelen maar misschien nog meer eengevolg van het vluchten voor deze zelfrealisatie, deze pijn van een ziel zonder importantie niet te hoeven voelen. En daar compensatie middelen voor zoeken en aangboden krijgen. Drugs, sex met dieren, sex met kinderen die geen leeftijd meer nodig schijnen te hebben, autorijden, schoeisel, weblogs, gangbangs, sport, wat al niet. Als het maar lijkt dat je vooral bezig bent. Al is het nietszeggend en immoreel, al is het bellenblazen met je mond dicht of een kraak zetten en minister zijn.

En dan is er bicat..aus blaue hinein zu uns gezogen, zonder eigenaren of aandeelhouders die stakingen uitlokken, zonder stompzinnig geleuter, nee, de magie van de fantasie, de fictie en de nederlandse taal aan de macht.
Een baken van troost, een zwoele geur vlak voor het slapen gaan, een enorme uitzinnige stapel draadjesvlees met dampende jus, een romance achter het frietkot, scooters en mobieltjes, vogels die hun eigen lied zingen, de eigen partituur kennen en geen regisseur of dirigent nodig hebben, de horror en thrill. Dat wat onbewust en ondergronds en ook van het leven zelf is. En niet wordt voorgeschreven door de krant, de tv, radio, politiek, banken en verzekeraars, speculanten die denken met 'de echte waarheid' om te gaan. Nee, ik ben geen echt schrijver maar wel groot fan van het schaarse bicat talent."
(Peter Novecento, Haagsche Post)

"Schuimbekkend van woede las ik de met een danige onverschilligheid geschreven colums betreffend de holocaust en Auschwitz. De flarden teksten vol schrijffouten en loze beweringen, getuigen van weinig historisch besef maar vooral een respectloze attitude jegens miljoenen slachtoffers. Vandaar mijn bijdrage met het verzoek de richtlijnen als opgesteld in de bijlage te respecteren en in acht te nemen.

vr groet

dhr. Papen"
(Daniël Papen, via email)

"Diep geroerd, met geknepen stembanden, omvloerste oogleden, brandend maagzuur en kloppende roede (het is tenslotte 5 december) mocht ik uw fraaie stuk proza over mijn getroebleerde netvlies laten glijden... De woorden vertalen zich moeiteloos in zielsetsende beelden. Dank!"
(bromde Zielknijper, 5 december 2005)

"Geachte heer,

Mag ik u verzoeken het plaatje van de te jonge dame van uw site te verwijderen. Er zijn namelijk nog al wat mensen die dit niet lollig vinden. Diverse klaag e-mails over gehad. Mag ik u er op attenderen dat het hier om Kinderporno gaat en de wetgever daar meer dan 4 jaar gevangenisstraf op heeft gezet. Ik ga ervan uit dat het om een misvertstand gaat, als moderator. Met vriendelijke groet.

Sociale Jeugd- en Zedenpolitie te Amsterdam
Commerciele zaken
020-5592585"
(i030142@planet.nl, 14 december 2004)

"Schitterend verwoord dat artikel over Clarence. Liep jaren met een missie, aan de voetballiefhebbers (niet de kenners) proberen uit te leggen dat Abe en Piet beter zijn dan het orakel uit betondorp. Was onbegonnen werk. Het klootjesvolk adoreert Ellen van Langen, Geesink en Rieu, en vinden mevrouw Blankers, Ruska en Roby lakatos maar niks, ze weten waarschijnlijk niet eens wie het zijn. Toen Keizer stopte heb ik jaren niet meer gekeken. Toen zag ik die Fin en een paar jaren later een Surinamer met een Nederlands paspoort (Had die Fin er ook maar een gehad). Ja en dan begint het heilige vuur weer te branden. Deze twee zijn tactisch en technisch het beste wat er op Nederlandse velden heeft rondgelopen (wat ik in mijn leven heb gezien). Keizer had niks met voetbal te maken, dat was ballet,kunst, en soms als het niet belangrijk was helemaal niks .En Abe ken ik van wat beelden, maar als je naar de verhalen over hem luistert hoef je de verteller maar in de ogen te kijken en herken je meteen de kenners uit die tijd."
(via mail, 23 oktober 2005)

"pedante snikkels, komen kut te kort. Webloggen is niet voor mietjes maar ook niet voor stoere geile binken, webloggen is namelijk een fenomeen, een spookbeeld voor blinden die zich vergapen aan de wijde wereld van het internet om zichzelf te ontmoeten, een monologue interieur te voeren en dan de echo terughoren, het internet dat een wonder is wat een dom irrationeel fenomeen is. Echt iets voor pedante snikkels en kale kutten die niet neuken maar wel in elkaars nek willen hijgen en tijd teveel hebben. Ik zou er helemaal niet aan beginnen en beroemd en rijk ben ik al, zegt het liefje. Ik heb de grootste en zij heeft de lekkerste en we verdoen de tijd liever in elkaar verstrengeld dan te vergooien op zo’n vervuilde weblogmarkt. Mot je alweer email beantwoorden enzo, in je vrije tijd, be je gek. Opzoute, stik dur maar in, Goossens, kijk maar uit dat ze niet vreemdgaan terwijl jij al die poen verdient, sneue wolf, ouwe rukker, voordat je het in de gaten hebt sta je een verschrikkelijk stinkend goedje op je scrotum te smeren terwijl je staat te huilen omdat je zo belazerd bent terwijl je het alleen maar goed bedoeld, voor ons allebei schatje, weetje, heerlijk met vakantie strax, saampjes, maar vanavond moet ik werken snappie, centjes verdienen mot pappie, kijk niet zo beteuterd, je wilt helemal niet naar de Lidl, je wilt daar nooit gezien worden zei je, nou dan. Nou tot strax dan, he ?"
(nove, 12 oktober 2005)

"Bicat.net, dat is toch die achterlijke webstek voor rukkende, boerende en altijd bezopen kerels? Dat zielige pathetische zooitje ongeregeldheden dat uitgebraakte hersenkwak probeert te verkopen als prozadrek? Natte winden, dikke drollen, kleverige onduidelijkheden? Slurptrekkende draaigorgels, voorhuidjogging avant la lettre en berensgrote buikglijers?" (Jeremias Schubbenrug, in Nova, 4 oktober 2005)

Reageerziekte

"Op een vrolijke dag toen ik aan mijn, voor al 11 jaar, allerbeste vriendin de liefde heb verklaard en binnen luttele seconden de meest euforische gevoelens door mijn ziel heen flitsten typte een verslag van school begon k te typen en dit kwam tevoorschijn op het samengeperste hoopje uitwerpselen wat ik beschouw als mijn laptop, want zoals velen het niet slecht zou doen als zij dit beseften is bezit enkel een illusie.

Conclusie & nawoord

Niet alleen symbolen hebben invloed op ons doen en denken, de manier waarop ieder mens zichzelf ziet en andere zegt meer over die persoon dan over anderen. Elk mens gaat zijn eigen weg, en het is jammer dat er uit commerciële geldzucht zoveel miscommunicatie ontstaat tussen mensen. Welk mens is beter, het mens dat genadeloos elke, in zijn ogen misdadiger, ritueel vermoord, of die mens die de opdracht geeft om onbewuste signalen stuurt via reclamespotjes en zo het materialisme hoger prijst dan het gevoel om bewust van jezelf en je daden te zijn? Draait het dan uiteindelijk allemaal om geld?
De een vermoord mensen die hun hele leven anderen pijn doen, en de ander roept het gevoel op dat er niets beter is dan nike schoenen in combinatie met een stoere jack met een bontkraag, dat gedoe met die bontkragen id volgens mijn theorie gebaseerd op het paringsgedrag van leeuwen, hoe groter en mooier de manen, des te meer aanzien ze hebben en kans op leiderschap en hoe meer kans ze hebben dat hun genen worden doorgegeven ;).
Door niet te realiseren waar je mee bezig bent, of niet wie, maar wát je eigenlijk bent, ontstaat er miscommunicatie en disharmonie in de maatschappij. Opgaan in de massa kan leiden tot afgunst en afkeer van het geloof in jezelf en in anderen.

En ik wens hierbij balkenende en zijn hele tweede kamer heel veel succes met het oplossen van de “problemen” hier in Nederland, want zo schieten we geen reet op.

Oja, en een gelukkig Nieuwjaar!

Zondag 7 januari 2007, Frank Hooijer"
(Frank Hooijer, 7 Januari 2007)

"Ik had het allemaal al wel eens meegemaakt en niets was mij te dol geweest: eonisme, vice anglais, flaggelatie, ja zelfs koprofagie. Ik was dan ook met graagte ingegaan op de omineus-priapische woorden en lubrieke blikken die "Ellen" tijdens ons gezamelijk consumeren eerder die avond op mij had gericht. Toen we, media nox, eenmaal in haar slaapkamer waren aangekomen, gaf zij steeds minder blijk van doorgaans aan haar toegeschreven mesquinerie. Integendeel,loodzwaar en onvermijdelijk hing het veile sneukelen in de lucht. Binnen no time was de vloer dan ook bezaaid met exuvieën en toonde zij mij haar zinnenprikkelende Junonische leest. Na intiem pidjetten en enige orogenitale schermutselingen (waarbij brod noch javelijn werd ontzien),sloegen wij serieus aan het procreëren. Cunnus en Curacaoënaar leken welhaast voor elkaar geschapen. Hoewel haar defloratie al enige tijd terug had plaatsgevonden, pandoerden wij als nooit tevoren, daarmee verschillende tenesmen bewerkstelligend. Het is maar goed dat haar echtgenoot van deze sluikmin nooit wat heeft gemerkt..."
(TiTo, mei 2006)

"Schrijf eens over vrouwen en hun plek of plaats in de allesverterende zakenoorlogen. Want als er stereotype mannen met diep verborgen schaamtegevoelens over hun potentie problemen en erectiestoornis (taboe naturlijk) dan is dat manifest in hun 'vlucht vooruit' in de freudiaanse wapencultuur. Elke geweerloop, elke zwaardere tank is een gestileerd erectiel apparaat vol dodelijke munitie opgepomnt met miljoenen kogels in een spurt naar het doel wat als lustsymboliek een 'lilith' in een duizelige extase zou moeten brengen want zo 'is de kracht van het leger'. Stoere mannen die eerst de vrouwen opgeilen, dan met hun duwtje in de rug erop los gaan om 'de vijand te onthoofden'. Ik als watje moet altijd vreselijk lachen om die serieuze gezichten die de mannen politici en militairen bij hun gepiep, gezeur en gezeik en hun broodnodige verklaringen trekken.
U, als warmbloedige heterovrouw zal zich wezenloos kunnen uitleven 'tussen de hitsige Jantjes'. Ik stel voor dat u zich een voorstelling maakt over de gang van zaken in de nachten op zo'n nomadenkamp met satellietvererbindingen in de maanloze nachten van de nieuwe woestijnen die worden ontgonnen, namens u en mij, natuurlijk, vanzelf, juist, nee, uiteraard. Het mag ook wel een andere uiterst vervelende erectiestoornis gaan, de ejaculatie praecox. Dat gaat dan vast over de linkse oppositie, denk ik dan, kunt u het fijn neutraal houden.

U bent toch op alle kaasmarkten thuis, hard op weg om zich te bekwamen in een genre waar sex met hoofdletters geschreven moet worden. Vooral de sex benadrukken, Lilith. Veel gore geile, harde, wrede sexscenes, met blinddoeken, kidnap, politiehandboeien, touwen en katrollen, gedwongen masturbatie tussen mannen, tussen vrouwen, scarring en kaalscheren en tot huilens toe dat gepomp met dildo's en dat monotone gezoem van vibratoren sfeervol brengen. Vooral geluiden en kleuren beschrijven, daar ben ik gek op."
(Peter Novecento)

"Is er iemand in de zaal die nog wil doneren aan een zielige arme homosexueuele neger met een onbeschrijflijke ziekte zwaargelovig te dom om te leren of te schijten die bovendien een oog mist en denkt dat de duivel soep in een blik stopt want hoe komt het er anders in en tegelijkertijd vreselijk gebukt gaat onder de laatste Tsunami of de vrees daarvoor want zijn geitenoog gaf vanmorgen onheil aan? Of anderszins zijn hypocriete tot op het bot zwarte geweten schoon wil kopen voor een luchtig schijntje of nóg liever zichzelf onsterfelijk wil maken over het lijk van een ander? Nee? Eénmaal? Andermaal? OK, dan ben ik ook pleite en met Marnix mee naar dat gruwelijk dure restaurant. Bovendien is het al na zessen en sta ik in de baas z'n tijd de wereld te redden en zo heb de cao dat nooit bedoeld. Howdoe en de mazzel. "
(Hein Buffelruft, 28 dec 2005)

"De liefde is groots, ze breekt zonder haar gebit te gebruiken door elke granieten kop heen, verzwakt de wil en maakt elke stoere kerel tot een week omhulsel, een schaduw van zichzelf, een brabbelend luierkind, elke vent verandert van binnenuit en geweldloos door haar rijke zegeningen. Je krijgt een rijpe korstkaas als huid en een hart van vloeibaar goud. Verpletterend is ze en zij, de liefde, de warme zomerse, niet de winterharde en verbitterde tak dus, zit nog steeds vol met geheimen waar niemand de sleutel van kan vinden. Mysterieus is ze, als de ondergrondse geheimzinnige dictatuur van wereldwijde, alomvattende bekabeling waarlangs dagelijks kilometers gecodeerde data tussen de continenten flitsen. De liefde is een tectonishe plaat die schuurt en krast en gangen boort voor lavastromen van vleselijkheid en voedzame sappen die op geen enkele dieet mag ontbreken. Daarom is ze schaars. Tot slot..we heben allemaal een gat van onderen, onthou dat. "
(Nove, relatietherapeut, 3 dec 2005)

"Thanks! Voor de eerlijke en ijskoude bieren vooraf om de ergste dorst te lessen na een lange en vermoeiende reis. En de Champage daarna in gelukkig niet van die zuinige hoeveelheden maar gewoon ruim bemeten pullen. Dank ook voor de wonderschone oester die in zijn natuurlijke habitat beschermd en koel lag te wezen toegedekt met een warme dekentje bosui-liefde en een tikje Tabasco-ondeugd onder die deken. Dank voor de kleinste en schattigste St. Jacobsoesters die ik proefde in Balsamicostroop. Eerbied voor de kort aangebrade en met ontbijtkoek gestoofde kwartel. Ik proefde een tint Orange Marmalade hoewel je zei dat het er niet in zat. Ik hou het erop dat de chefkok zijn geheimen heeft en, hoe hooggeëerd zijn publiek ook mag zijn, ál zijn details zullen ze nooit te horen krijgen. Met liefde deed ik mijn sommeliertaken en het ‘kut-sommelier’ omdat ik de glazen niet tot de nok vulde, neem ik op de koop toe. Onder de indruk was ik van je tzatziki met shrimp en rode grapefruit. Zoet en zuur zoals Bitter & Sweet zoals het leven zelf zoals harmonie zo mooi kan zijn. Ook onder de indruk was ik van je zeewolf met tomatenchutney. Een rode knipoog op een licht in de boter aangezet visje zoals de boter bij de vis behoort te zijn. Je bewees jezelf door met het produkt mee te koken en de zeeduivel vochtig te houden en over te laten lopen in het bedje van zuurkool omrand door koele en volle crême fraiche en slechts gestopt door mosterd. Het zal mijn gebrek aan woordenschat zijn geweest deze poëtische beleving van samenstelling aan mijn disgenoot heer Visser uit te leggen, aan de wijn waarin het beestje zwom heeft het niet gelegen. Emotioneel werd ik bij het aangezicht van mijn vrouw in jouw open keuken, verliefd op de chefkok die zijn konijntje aan de haak had geslagen. Uit het konijnengezin weggetrokken, de zuigelingen achtergelaten en deskundig ontdaan van fluffy flaporen en prachtig gevild en daarna één minuutje aangebraden in de volle boter. Ach, je zei het nog, ‘nog even in de oven en gekeken hoe lang’ in antwoord op de vraag hóe lang dan, zoals Sebastiaan Bach ook vindt dat de piano zichzelf speelt. U zij geprezen met bijzondere gaven, maar het zal mijn eenvoudige ziel zijn die het zo ziet. De ingekookte fond een tikje gezoet nog niet eens meegerekend evenals de witte bonen-truffelpuree en rode kool met vijgen die in een restaurant van naam de kaart had kunnen aanvoeren. Jammer dat je er niet bij was met de kaas. Het zal de tol van de roem zijn geweest of de spanning van het koken op zulk een hoog nivo. Het siert de man die ook gewoon maar een mens van Vleesch & Bloed is gebleven. Het was uit de kunst hoe wij genoten van een walnoot uit Frankrijk gekraakt op de wals van braakgeluiden die wij van boven hoorden komen. Waarschijnlijk was je druk doende in de homard-naire. Het dessert ben ik kwijt evenals het betoog dat ik hield, maar dat was ik toen al kwijt. Het betoog hou je van mij tegoed. Ik zal het je vertellen als ik de liefde verklaar aan mijn vrouw zoals jij gisteren de keuken in het algemeen en ons in het bijzonder de liefde verklaarde. "
(Kiers de Maison, 27 november 2005)

"Ach, heer bicat, nu we het over eten en drinken hebben. Ik kan u te allen tijde aanraden, maar toch vooral in de herfst, van de ganzenlever te proeven. Zoekt u daarbij een zo eenvoudig mogelijk bewerkte ganzenlever, dus geen paté, niets met geconfijte uien of anderszins toevoegingen. U wilt ganzenlever proeven die met de hand is schoongemaakt door een oud boerenvrouwtje die hooguit peper, zout en wat cognac toevoegde en daarna op 70 graden in de oven met de deur op een kier de lever zachtjes liet warm worden. Niet smelten, want dan scheidt het vet van de lever en bent u uw produkt kwijt. Nee, u wilt de lever verwarmen zodat lever, peprer, zout en cognac een geheel gaan vormen. Dat wat u wilt proeven is de waarheid en niets anders dan de waarheid. Slaat u overigens wel in grote hoeveelheden in, niets zo erg als aan het einde te moeten constateren dat u nog wel wat had gelust. Nee, met veel dingen is het zo dat we nèt even meer moeten eten dan ons lief is. Nèt dat decadente punt van overdaad aantikken. Schenkt u daarbij een Gewürztraminer en bij voorkeur hoe ouder hoe beter en liever nog een Grand Cru dan een gewone. Maar als u dan toch uit wilt pakken dan komt u niet heen om de Tokay Pinot Gris.
Daarbij geserveerd met warm en geroosterd brioche brood."
(Harrie Stamper, 23 oktober 2005)

"Of die klassieke Suske & Wiske (het was nummer 78 als ik het goed heb): De Kakkende Kakkerlakken, die aflevering waarin Tante Sidonia in haar keuken te maken heeft met een steeds groter wordende populatie kakkerlakken, die voortdurend alles onderschijten, niet in de laatste plaats de biefstuk met friet die Tante speciaal voor Lambik had gebakken, tot grote woede van onze favoriete zeshaarder, die gelijk een spuitbus pakt en erop los begint te spuiten, dit tot groot enthousiasme van zowel Suske als Wiske, die duchtig beginnen mee te spuiten (we hebben het hier duidelijk over de periode waarin Suske en Wiske nog net zo milieubewust waren als George W. Bush die zijn privejet vanuit Kyoto liet terugvliegen naar zijn range in Texas omdat ie z'n favoriete cowboy-hoed was vergeten), maar in de spuitbus van Lambik blijkt een goedje te zitten dat er voor zorgt dat de kakkerlakken de volgende dag het formaat van een jong paard hebben (professor Barabas had een lege spuitbus gebruikt om zijn nieuwe groei-middel te testen en vergeetachtig als hij was, had hij het bij Tanta Sidonia laten liggen, puur uit teleustelling, want ook na gebruik van het groeimiddel had Tante Sidonia de professor uitgelachen toen hij zijn broek naar beneden deed), afijn, nu de kakkerlakken gegroeid zijn, schijten ze nog harder met als gevolg dat tante Sidonia, Lambik, Suske en Wiske hun huis worden uitgescheten, waarna ze Jerommeke erbij halen, wiens enige bijdrage een ENORME scheet is, gelukkig komt professor Barabas eraan met een grote smile op z'n mombakkes en een nog grotere bobbel in de broek die, zo zal even later blijken, amper in staat is de steeds groter wordende penis van Barabas te verhullen met als gevolg dat Tante Sidonia, gek van geilheid, zich op professor Barabas stort die vrijwel onmiddellijk klaarkomt en bovenop een van de reuzekakkerlakken kwakt die dan weer vrijwel onmiddelijk in elkaar krimpt en in het niets oplost, waarna ook Lambik en Suske en Jerommeke hun apparaat bewerken met het groeimiddel, zodat ze de volgende dag, onder de stimulerende leiding van Tante Sidonia en Wiske, de kakkerlakken dood masturberen. Knipoog Wiske. Einde."
(Max J. Molovich, 23 Augustus 2005)

"De vergelijking ‘vleesetend’ en ‘vrouw’ is een natte wensdroom. Het is veelbetekende symboliek dat er aan vegetarische mutaties man/vrouw/ hermafrodiet wordt gewerkt door de wetenschappelijke elite. Weten zij soms meer? Staat ons Armageddon te wachten ? De finale segregratie, het schisma van de sexen en de ondergang van hun zondige sexueel verkeer als geheime wapen om de wereldbevolking eindelijk zonder oorlogen te kunnen reguleren ? Reincarneren in een plantaardig bestaan in een potje aarde van robotformaties die miljoenen grijze racks van vruchtdragende en geurige planten produceren onder uiterst secure en berekende condities , zonder vrij zon of maanlicht, zonder zicht of gehoor, zonder tastzin, zonder geluid van wind en zee."
(nove, 6 Juni 2005)

Zelfbeschouwing

"Een man van middelbare leeftijd, beet je te dik, beetje te morsig. Baardje of sik wellicht. En witte schilfertjes sieren zijn gelaat. Hij rookt en hij drinkt, maar in tegenstelling tot wat hij ons graag wil doen geloven, niet teveel. Hij is een ambtenaar, schaaltje 9. verder een liefhebbende vader die zijn frustratie over het uitblijvende en waarschijnlijk nooit meer komende grootse leven heeft verruild voor een soort van komisch cynisme. Hij neemt het niemand kwalijk behalve misschien soms zichzelf, maar dan alleen na een Westmalle Tripel te veel. Hartstochtelijk supporter van NAC of een andere club ten zuiden van de grote rivieren, want dat hij een Brabander is moet haast wel. Zo stel ik mij Kiers voor, maar wellicht is het wel gewoon die homofiele Indo die bij Serudang de lege borden ophaalt..who knows.."
(Andy Möller, Gelsenkirchen)

"Het is vast een meteroloog, een weermenneke met een gesmoorde sexualiteit, eentje met een enorm taboe. Een vrijgezelle biologieleraar met verlatingsangst kan ook. Zo'n eenzaam type die nog steeds bij zijn moeder woont en al jaren lesgeeft in het basisonderwijs. Zo'n anonieme 13 inhetdozijnman die spaarzaam leeft, de piepers schilt en de afwas doet, zo eentje die op de middagwandeling met het hondje van moeders vanachter de krant bij een speeltuin of in het park naar stoeiende of voetballende jochies kijkt en de pijn verzwijgt. Een masochist die het taboe koestert.
Zo'n kleffe smeerlap van een potentiele serieverkrachter met banden in een hechte kerkgemeenschap waarop moeders zo trots is omdat hij naast het lesgeven ook nog als hobby het locale knapenkoor dirigeert. Zo eentje die maar beter melancholieke verhaaltjes moet blijven schrijven. "
(Nove, 22/11/2005)

"Ach ja, leuk, schrijvers.

Beetje zo in je donkere hol aan de wereld knagen. Puur verongelijkt verdedigen van een door mede niet-aanwezigen geschapen superieure schertswereld. Lurken aan je pijp. Pijpen aan je lurk. Woorden in langgerekte nadenkzinnen omzetten. Protserige taalvlekjes. Huilerige holheden. Fletse vondsten. Massieve monomane monsters. Een zielige berg toevoegingen aan de duistere put die al veel te lang overstroomt door de gemankeerde bijdragen van nerveus krabbelende geesten met een ongepast gevoel van eeuwigheid.

Die sfeer.

Geef mij maar parkeerwachten. "
(Marnix, 21/11/2005)