stoel
 
 

Navigatie

de voorplecht
louter proza
louter poëzie
liaisons
nostalgie

colofon/contact

Dankbaar

Uitgelogd

Huishoudelijk

5 oktober 2005

Advertentieboer webstats4u, voorheen nedstat, kan de vinketering krijgen. Vanaf vandaag verdwijnt deze teller, de bezoekcijfers zijn bewaard voor het nageslacht en voortaan tellen we verder met Awstats. Koffiebonnen kunt u ophalen bij Tante Miep.

  Zelf schrijven 5 - Spencer Brandsen

Woensdag, 19 September 2007

Zelf schrijven 5

Wat het ook altijd goed doet is een anekdote. Iets wat u bijvoorbeeld zelf heeft meegemaakt of wat iemand u verteld heeft en dat wel een beetje om te lachen was. Of juist helemaal niet. Of allebei tegelijkertijd, dat is het mooiste. Zo was er in mijn geval een aangetrouwde nicht van vaderskant die aan epilepsie leed. Zij had van haar moeder een antiek lampje nagelaten gekregen waarin men een kaarsje moest branden. Om licht te krijgen dus. Maar dit kostbare kleinood was om de 1 of andere reden helemaal in het ongerede geraakt, en haar schoonvader, mijn oom dus, die een heel handige man was die in de kelder voortdurend aan allerlei dingen zat te knutselen, had het geschonden en met emoties bekleedde antieke voorwerp onder zijn hoede genomen en na maanden passen, meten, bijvijlen en improviseren was er als uit een toverwolk ineens een volledig gerestaureerd lampje tevoorschijn gekomen. Mijn nicht nam dit geschenk dankbaar aan, maar kreeg - misschien vanwege de opwinding - meteen een epileptische aanval, waarin/waarbij zij haar zojuist verworven schat met schuim op de lippen op de vensterbank met repetatieve overtuigingskracht aan puin sloeg.. Tja, u zult wel begrijpen dat ik toen niet goed wist hoe ik kijken moest, en zo niet, dan is er voor u weinig hoop.

Op hetzelfde adres deed zich ook eens iets voor wat op zich wel aardig was, maar toch te weinig omvangrijk om met goed recht een anekdote genoemd te kunnen worden, meer een 'anekdette' eigenlijk, maar u krijgt hem evengoed van me kado. Eerst moet u weten dat mijn neef - een zoon van de lampenrestaurateur - in die tijd een beginnende kunstschilder was die hoopte met magisch realistische doeken de wereld te zullen veroveren, een weer een geheel àndere oom op bezoek had die zijn schilderijen kwam bekijken met het oog op een eventuele aanschaf. Deze oom was niet alleen miljonair, maar had bovendien slecht 1 oog. In de andere kas zat een bewegingloze glazen knikker. Deze kunstleek bekeek met een serieus gezicht dat de indruk moest wekken dat hij er verstand van had, enige werken van mijn neef, en deed op een gegeven moment ook de paar stapjes achteruit die bij het 'schouwen' van een schilderij voorgeschreven zijn. Nee, hij deed het echt helemaal als 'uit het boekje'. Vandaar waarschijnlijk ook dat ik het niet kon nalaten om bewonderend in het oor van mijn neef te fluisteren: Hij heeft een echt kunstoog.. Wat zegt u? Niet leuk? Te flauw? Nou, als u dat vindt moet u zelf maar eens in uw herinnering, die oceaan van alledaagse banale trivialiteiten die u uw leven noemt, gaan vissen naar iets wat de moeite waard is om een ander mee lastig te vallen. In plaats van weer verveeld en zelfgenoegzaam commentaar te gaan zitten leveren! En zelf nooit iets bij te dragen en schijterig buiten schot te blijven! Het is Godverdomme ook altijd hetzelfde!

door Spencer Brandsen

  Haar [1]
  Haar 2

Ik vind ‘m ijzersterk, dat kunstoog. Doet me denken aan m’n opa en dat ik ‘m regelmatig zag als hij z’n glazen bol eruit floepte om ‘m onder de kraan af te spoelen.
bromde Lennard om 11:04 (op Woensdag, 19 September 2007)

Uit z’n anus neem ik aan?
bromde Don Dingo om 11:51 (op Woensdag, 19 September 2007)

Is het nu dat ik die anekdote van die kunst(en)aars nog eens moet vertellen?
bromde Kapitein Nemo om 12:17 (op Woensdag, 19 September 2007)

MWOEHAHAHA! KUNSTOOG!!!!
=flikkert van meditatiezuil af=
En die Anekdette, ook goed gevonden, SB. En Ja, het is niet altijd even makkelijk om telkens weer een liter atuur op te hoesten, Ik kan me je eindette woede goed voorstellen, daar hebben ze iets tegen, in de vorm van tablette.
bromde Dr. Eliv om 12:50 (op Woensdag, 19 September 2007)

Zo ken ik een vrouw met een doosje. Nu zult u zeggen, heeft niet elke vrouw een doosje? Ja, inderdaad, dat is zo. Maar ik heb het over een echt doosje en niet het vrouwelijke geslacht, vulva. Het doosje waar ik het over heb is een doosje met spiegels van binnen, geplaatst in schuine vlakken, zodat de binnenkant van het doosje als je erin kijkt nog het meest lijkt op een binnenste buiten gekeerde diamant. Alleen in het doosje zit nog iets. Uit de spiegel op de bodem van het doosje steekt een tong. Hij beweegt ook. Niemand weet waar de tong vandaan komt en hoe het kan dat hij nog beweegt. wat wel zeker is dat de vrouw van wie het doosje is altijd erg ontspannen lijkt.
bromde L* (URL) om 13:55 (op Woensdag, 19 September 2007)

Ik heb zo het vermoeden dat ik tot in de lengte der dagen zo nu en dan nog even zal grinniken als ik het verhaal over uw epileptische nicht voor mijn geestesoog laat afspelen. En u dan die ernaast staat en uw lachen niet kan onderdrukken. Wat ben ik blij dat er nog hoop voor me is.

Pijnlijke momenten, waarbij het schier onmogelijk is de mate van vrolijkheid waarin dat pijnlijke moment je heeft gebracht te verbergen, dat zijn de mooiste momenten.

Bij ons thuis spreken we overigens altijd over een anekdotoise.
bromde Max J. Molovich (URL) om 16:20 (op Woensdag, 19 September 2007)

Overigens verwachtte ik bij dat verhaal over die oom met dat kunstoog, dat die oom, quasi kunstkennerig een paar stappen naar achteren zou doen en, om het kunstwerk nog beter te kunnen beoordelen, per ongeluk zijn goede oog zou dichtdoen en vervolgens, daar hij zich schaamde voor zijn fout, niet van oog zou wisselen, maar het kunstwerk met zijn nepoog zou blijven beoordelen en dan iets goedkeurends zou mompelen.

In ieder geval, je maakt wat mee met familieleden.
bromde Max J. Molovich (URL) om 16:24 (op Woensdag, 19 September 2007)

Ik ga maar weer eens verveeld en zelfgenoegzaam commentaar leveren..

::Gaat eerst achter de schot schijten::

Ok.. hier komt die dan!
Eh, Spencer… Kunt u écht geen naam verzinnen voor uw eigen log?
bromde FeeX om 18:18 (op Woensdag, 19 September 2007)

Ik dacht altijd dat FeeX een vrouw was, maar nu er gescheten wordt geloof ik dat niet meer. Vrouwen poepen niet.
Zelf schrijven, het is een utopie. Andermans creaties komen veel makkelijker op (digitaal) papier, zo lijkt het.
bromde Don Dingo om 18:35 (op Woensdag, 19 September 2007)

Feex, ik kan verscheidene namen verzinnen voor een eigen log.
Maar heeft u al een naam voor de uwe?
bromde Spencer Brandsen () om 23:11 (op Woensdag, 19 September 2007)

Dat wordt vast een log log. Haha. Hahaha!
bromde Kapitein Nemo om 12:13 (op Donderdag, 20 September 2007)

Spencer en Kaptein. Feex heeft al heel lang een log. Zouden jullie ook eens moeten doen. Kun je daar lekker op elkaar reageren.

Dan kan bicat opgeheven worden.
bromde Lennard om 14:01 (op Donderdag, 20 September 2007)

zeg.. ho..
bromde bicat om 14:15 (op Donderdag, 20 September 2007)

Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik snap hem niet Kapitein.. Misschien wordt het weer eens tijd voor een
stukje Honger [13, of 14, whatever..]:

Mijn god, het leek wel of alles er op uit was om verkeerd te gaan! Ik vloekte een paar maal, stond op, en liep over de paden
heen en weer. Overal was het heel stil; verderop bij het paviljoentje van de koningin wandelden een paar kindermeisjes achter hun kinderwagens en voor de rest was er geen mens te bekennen. Ik was verbitterd en beende als een razende voor mijn bankje heen en neer. Hoe kon alles zo tegenzitten! Een artikel in drie afleveringen kon domweg stranden op het feit dat ik geen potlood van tien ore bij me had. Ik zou natuurlijk naar de Pilestraat kunnen gaan om mijn potlood terug te vragen! Er zou nog voldoende tijd over zijn om een flink stuk af te krijgen voor de wandelaars bezit namen van het park. En bovendien, hoeveel hoeveel hing er misschien niet af van deze verhandeling over het filosofisch inzicht; wellicht het geluk van verscheidene personen. Dat kon je nooit weten! Ik zei
tegen me zelf dat het voor een aantal jonge mensen mogelijk zeer nuttig kon zijn. Goed beschouwd wilde ik me helemaal niet aan Kant vergrijpen; ik kon dat best vermijden, ik hoefde alleen maar een kleine, onmerkbare wending aan mijn artikel te geven als ik aan het vraagstuk van tijd en ruimte toekwam; maar die oude dorpsdominee van een Renan, dat was mijn sores niet… Hoe dan ook, ik moest een artikel schrijven van zoveel kolommen: de huurschuld, de niet aflatende blik van mijn hospita als ik haar s’ochtends op de trap tegenkwam kwelden me de hele dag en doken zelfs op tijdens mijn opgewekte uren als ik door geen sombere gedachten geplaagd werd. Daar moest een eind aan komen.

...
bromde Spencer Brandsen () om 14:21 (op Donderdag, 20 September 2007)

Zeg ho. Dacht ik ook.

En misschien ook juist wel daarom.
bromde Lennard om 14:28 (op Donderdag, 20 September 2007)

!!

Wat een mooi lied.
Hoe het volk ook in staat is hun diepgang te verwoorden. Dat is waar Hazes voor staat.

Zonder ooit een boek te hebben gelezen. (Behalve het rijmwoordenboek hahahaha) Da’s dus het mooie van bicat. Die net iets verdere verkenning van de geest die van alle mensen is. Niet alleen van die zelfvergenoegzaamde ‘intellectuele’ elite. Die alleen maar boeken lezend en rukkend sterven zonder enig kut van welke significante waarde dan ook te hebben geneukt.

En dat mooie is er een beetje vanaf sinds het spencerbrandsen.net is geworden. Met Kaptein als Kiers, maar dan net niet helemaal niet zeg maar.

Verder heb ik er niks op aan te merken.
bromde Lennard om 14:39 (op Donderdag, 20 September 2007)

Bent u onderstaande woorden de laatste tijd nog tegengekomen? Zo ja, werden ze gezongen? Zo ja, vond u het mooi?

Kindje, moedertje, oudje, soldaat, zeeman, zwerver, hond, eens, ginds,
nimmer, plots, voorgoed, hemel, wind, zee, straten, muur, huisje, klok, deur, portret, wiegje, arm, ziek, oud, stil, alleen, ver weg, onschuldig, zacht, lief, armen, handen, ogen, hart, bede, blik, kreet, lach, snik, traan,
zucht, beven, dwalen, turen, sterven, lijden, verleiden, angst, leed, schrik, vertwijfeling, vreugd, geluk, ach, o, ja, nee, helaas.
bromde Drs P. () om 15:07 (op Donderdag, 20 September 2007)

Spencer. U is een lul. Een grote lul. En u weet niet wat grote lullen moeten doen. Want u gaat in uw bibliotheek zoeken naar ‘grote lul’ en dat dan lezen. Dagen en nachten lang. Dan weet u wat grote lullen horen te doen. Vervolgens gaat u op zoek naar een nieuwe term in uw bibliotheek, nadat u dat ergens hebt gelezen. Om nog meer te gaan lezen.

Als ik een grote lul heb dan ga ik neuken. Of rukken.
bromde Lennard om 15:13 (op Donderdag, 20 September 2007)

Wat jammer dat u mij niet mag, Lennard. Ik van mijn kant vind u een aantrekkelijke kerel. Zoals die ribfluwelen broek over uw strakke jongensheuveltjes spant… Wat zou ik graag met mijn natuurreservaat-
gewei afdalen naar uw blonde vosseholletje… Maar ja, zulke dingen ge-
beuren alleen maar in boeken…
bromde Drs P. () om 15:33 (op Donderdag, 20 September 2007)

Oeps…
bromde Spencer Brandsen () om 15:36 (op Donderdag, 20 September 2007)

Jammer he, die boekenwereld. Net even iets anders dan de echte wereld. De echte wereld waar u arrestatie en detentie niet zou ontlopen als uw boekenfantasie werkelijkheid zou worden.

Ik mag u wel, ergens. Maar niet nu en niet hier. Da’s alles.
bromde Lennard om 15:36 (op Donderdag, 20 September 2007)

Wat is Uw idee over uw weblognaam?

Als ik zo vrij mag zijn lacht lief

Ik heb nog wel wat suggestie,s maar laat de invulling geheel aan u over.

:: Voelt al vage krampen in de onderbuik::
*Oei,het is weer zover vrees ik::
bromde FeeX om 15:44 (op Donderdag, 20 September 2007)

::Pakt een emmer modder en gaat er helemaal klaar voor zitten::
bromde CiNNeR () (URL) om 15:44 (op Donderdag, 20 September 2007)

Ships, ik steek mijn volledige asbak in de fik, monumentje..
bromde CiNNeR () (URL) om 15:45 (op Donderdag, 20 September 2007)

Waarom schrijft u er geen mooi verhaal over? Wist u trouwens dat ik al 2 maal in een politiecel ben gegooid wegens mishandeling? Kunt u er ook in verwerken misschien.
bromde Spencer Brandsen () om 15:47 (op Donderdag, 20 September 2007)

Nu al dreigen met fysiek geweld Spencer (??), dat gaat snel tegenwoordig.
bromde CiNNeR () (URL) om 15:48 (op Donderdag, 20 September 2007)

Ik hou van mannen die in een politiecel zijn gegooid wegens mishandeling. Die heb ik het liefst. Ik heb ze nog niet gehad. Maar ik kan niet wachten.
bromde Lennard om 15:48 (op Donderdag, 20 September 2007)

::Biedt Feex een warme chocolademelk met slagroom aan, zet de stoelen klaar en gaat er even voor zitten::

Kunnen we al weddenschappen afsluiten?
bromde CiNNeR () (URL) om 15:50 (op Donderdag, 20 September 2007)

Cin, niet wedden met voorkennis!
bromde Lennard om 15:55 (op Donderdag, 20 September 2007)

Eh… nog ff wachten.. eerst de boel invetariseren.. en de camera,s zijn nog niet draaiende..
bromde FeeX om 15:56 (op Donderdag, 20 September 2007)

Verdomme, heb ik dat, dat ik nou net voorkennis moet hebben.

::Belt met de NOS maar krijgt een bandje, iets over Algemene Beschouwingen ofzo::
bromde CiNNeR () (URL) om 16:00 (op Donderdag, 20 September 2007)

::Mist plots de bakkerskar enorm::
bromde CiNNeR () (URL) om 16:00 (op Donderdag, 20 September 2007)

::Draalt een beetje en gaat dan toch maar boodschappen doen:: WC-papier nodig, uiteraard.
bromde CiNNeR () (URL) om 16:05 (op Donderdag, 20 September 2007)

Ik mis de bakkerskar ook ENORM. Net als de ENORME uil.

Maar dat heet vooruitgang. Doe je niks aan.
bromde Lennard om 16:10 (op Donderdag, 20 September 2007)

Nou daar ben ik weer hoor. En het was weer ouderwets gezellig, hier een huisvrouwerig ‘en toen’ verhaaltje. (Ik heb een hersenschudding, dan mag dat)

Na tien minuten wachten omdat allerlei mensen op hun gebakken spullen stonden te wachten, bestelde ik 700 gram kibbeling bij de viskar. Na mij bestelden drie mensen 250 gram en 2 mensen 500 gram kibbeling. Die werden allemaal eerst afgehandeld want ‘jij bestelt teveel, dat heb ik niet over’. Lachen gieren brulen natuurlijk ::grmbl:: Vervolgens kreeg ik eerst geen tasje mee ‘want dan wordt de kibbeling zacht’ Nee ik moet het op mijn hoofd laten balanseren als ik op mijn snorfietsje naar huis tuf? Ow haha, ‘je bent op je scheurijzer, je vroem vroem’. ::Zucht:: Laat los, laat los!

Enfin, eenmaal thuis bleek mijn voordeelverpakking cola, vierde fles gratis niet bestand tegen mijn uitlaat en spoot een fles cola vrolijk het trappenhuis onder. Wat ik niet zo kon laten liggen aangezien niet zo’n beetje de hele buurt thuis kwam of wegging. ::Nog eens zucht:: En het was niet eens de gratis fles, daar ben ik vrij zeker van!

Enfin, ik ga naar de kroeg, kijken of ik me met chocomel onder tafel kan zuipen. Toedeloe!
bromde CiNNeR () (URL) om 17:40 (op Donderdag, 20 September 2007)

En BTW, komt de bakkerskar dan nooit, nooit meer terug? ::sob::
bromde CiNNeR () (URL) om 17:41 (op Donderdag, 20 September 2007)

Ik moet ook niet stiekem een paar uurtjes gaan slapen op mijn vrije dag. Dan mis ik van alles, zoals een bitchfight tussen Lennard en Spencer. Hoewel die zo te zien nog niet echt begonnen is. Hint, hint.

Die bakkerskar ja. Marnix is van bicat’s bodem verdwenen en daarmee ook de bakkerskar. Jammer hoor. Ik had graag even in het geheime vakje geneusd.
bromde Adriana om 17:56 (op Donderdag, 20 September 2007)

Als er gevochten wordt, wil ik erbij wezen!
bromde Carlo P. () om 18:23 (op Donderdag, 20 September 2007)

Ja, lekker veilig op een afstandje kijken. Maar zelf niks durven zeggen.
bromde Renzo T. om 19:37 (op Donderdag, 20 September 2007)

Vooruit, ffe een Marnix bakkerskar special, omdat jij het bent Cinner:
http://www.bicat.net/archives/00001024.h..

Ik hoop wel dat de Baron nog wakker wordt vandaag, ik heb een vers stuk meuk in zijn psotbus gedropt voor morgen…
bromde grtsx6u6rjrx om 19:49 (op Donderdag, 20 September 2007)

Bravo Gerrits! Geen woorden maar daden. Eh.. nee, toch ook woorden..
nou ja, u begrijpt best wat ik bedoel.. Zeg maar.
bromde Spencer Brandsen () om 20:51 (op Donderdag, 20 September 2007)

Ik heb het gevoel dat ik het allemaal wel een beetje begrijp, vandaag. Maar laten we vooral niet te optimistisch worden.

Ik zou ook heel graag eens iemand mishandelen en in de cel belanden. Mij overkomt slechts zelden wat. Maar nee, want vorige week zakte ik door mijn fietszadel, en eergisteren brak de as van mijn wiel. Toch weeg ik slechts 75 kg met kleren aan, dus. Ze maken die fietsen niet meer zoals vroeger, dat is wel duidelijk. Ik denk dat mijn gebeurtenissen voor deze maand weer zijn opgebruikt. Benieuwd wat oktober voor me in petto heeft.
bromde Kapitein Nemo om 21:24 (op Donderdag, 20 September 2007)

Zeg, wordt er nog verder gevochten of ben ik weer te laat? Zal je altijd zien…morgen bokbier inslaan ipv iemand anders z’n kop..van brouwerij ‘t IJ dus he, dus mocht iemand mij “in the flesh” proberen te spotten dan weten ze waar ze in de bosjes moeten gaan liggen.

Overigens nog steeds een stil plan van me…Kiers opsporen en stiekem filmen…en hop met z’n kop op youtube..
bromde L* (URL) om 21:42 (op Donderdag, 20 September 2007)


  • Sleept modderbad naar binnen, en pluist het regelement na, gooit de toks weg*:: gaat bij de dames zitten, en hitst het zaakje flink op::
bromde FeeX om 22:25 (op Donderdag, 20 September 2007)

Ik trek me even terug…
bromde Don Dingo om 22:50 (op Donderdag, 20 September 2007)

Owwwww jaaaaaaa, de bakkerskar!!
::Vliegt grtsx6u6rjrx om de hals en overlaadt hem met kussens::

Zag trouwens tot mijn schrik en vebijstering dat dat 2004 was! Begin 2004 zelfs. De tijd vliegt wel erg snel de laatste maanden jaren.

::Geeft Adriana een stoel met geheim vakje om gezellig bij Feex aan te schuiven:: Harinkje erbij?
bromde CiNNeR () (URL) om 01:44 (op Vrijdag, 21 September 2007)

Overigens ::kijkt Renzo T streng aan:: durf ik wel iets te zeggen, geheel serieus ende gratis en voor niets.

Ow momentje, mijn vader belt ..
bromde CiNNeR () (URL) om 01:48 (op Vrijdag, 21 September 2007)

Ja, dat was ook al serieus, hadden jullie niet gedacht eej ..

Anyhoe, ik ben een tijdje niet geweest en pas sinds een paar daagjes weer wat nadrukkelijker aanwezig. En mij bekruipt ook wel het gevoel dat de verwachtingen nogal eenzijdig zijn geworden, evenals de commentaren. Waar hier vroeger gekotst werd op het gebruikelijke, elitaire en semi-intelectuele, lijkt dat nu iets meer in zwang te zijn geraakt. Wie weet valt dat ook onder vooruitgang, in dat geval ben ik een nostalgisch type. Hoe dan ook vind ik het wel jammer.
bromde CiNNeR (URL) om 03:35 (op Vrijdag, 21 September 2007)

l’enfer c’est les autres
bromde Kapitein Nemo om 09:25 (op Vrijdag, 21 September 2007)

Nemo, ik snap er niets van, maar het klinkt prachtig, de existentie druipt er vanaf, om m’n gevoel maar eens onder woorden te brengen. Waarbij ik er geen enkele fidusie in heb dat er ook maar iemand in mijn gevoel geïnteresseerd is. Sterker nog, ik twijfel er wel eens aan wat gevoel is, en of ik gevoel heb. En of ik wel echt besta. Zoiets als de Matrix, maar dan in het echt. Shakespeare had zijn bek moeten houden. En was die schedel wel echt nodig?
=voelt lichte edoch grillige vrijdagmiddagleeshonger opkomen=
bromde Eliv om 10:01 (op Vrijdag, 21 September 2007)

  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile

Epistels die ouder zijn dan 7 dagen krijgen een bonusvraag om spamscriptjes een loer te draaien.
 

  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.het slijk der aarde

 

Holle retoriek

"Aarsema, dan komen de tachtigerjaren puberale streeptinten van de eerste kabeltv binnen op mijn kolkende oogbollen als de tube mayonaise leeggeknepen in in een onderzoekende puberkringspier . Vage opgedroogde veegklodderstrepen op de dikke zware afstandsbediening die het allang niet meer doet. Bolle schermen versterken de aplastische rondingen. Antennes nog met coax en zaad in een sok, geurend naar kamille gemengd met nat speculaas. Jong zijn is zo mooi…"

"Zit je achter het meest nieuwe en hipste technologische apparaat van deze eeuw, kom je op een stukje internet over columns schrijven. En dat is nu exact wat ik zocht! Soms zoek je iets, en kan je het niet vinden. Maar nu wel! Ik zoek iets om mijn Nederlandse woordenschat in te verwerken. En dan zoek je, en zoek je, en dan VIND je!

Soms zoek je iets anders. En dan vind je het niet. Mannen, of vrouwen, pennen, papier, boeken, bekers of boodschappen, je vind het soms niet.

Maar nu heb ik het gevonden!

Groetjes Lieke"

(Lieke, Zelf een column schrijven)

"Daarom is bicat een lichtje, een vuurtoren voor de verloren lopende dolenden.
Want dat er velen op de dool. Een gevolg van zich onbestemd, zonder nuttig doel, afgevlakt en weinig bijzonder voelen maar misschien nog meer eengevolg van het vluchten voor deze zelfrealisatie, deze pijn van een ziel zonder importantie niet te hoeven voelen. En daar compensatie middelen voor zoeken en aangboden krijgen. Drugs, sex met dieren, sex met kinderen die geen leeftijd meer nodig schijnen te hebben, autorijden, schoeisel, weblogs, gangbangs, sport, wat al niet. Als het maar lijkt dat je vooral bezig bent. Al is het nietszeggend en immoreel, al is het bellenblazen met je mond dicht of een kraak zetten en minister zijn.

En dan is er bicat..aus blaue hinein zu uns gezogen, zonder eigenaren of aandeelhouders die stakingen uitlokken, zonder stompzinnig geleuter, nee, de magie van de fantasie, de fictie en de nederlandse taal aan de macht.
Een baken van troost, een zwoele geur vlak voor het slapen gaan, een enorme uitzinnige stapel draadjesvlees met dampende jus, een romance achter het frietkot, scooters en mobieltjes, vogels die hun eigen lied zingen, de eigen partituur kennen en geen regisseur of dirigent nodig hebben, de horror en thrill. Dat wat onbewust en ondergronds en ook van het leven zelf is. En niet wordt voorgeschreven door de krant, de tv, radio, politiek, banken en verzekeraars, speculanten die denken met 'de echte waarheid' om te gaan. Nee, ik ben geen echt schrijver maar wel groot fan van het schaarse bicat talent."
(Peter Novecento, Haagsche Post)

"Schuimbekkend van woede las ik de met een danige onverschilligheid geschreven colums betreffend de holocaust en Auschwitz. De flarden teksten vol schrijffouten en loze beweringen, getuigen van weinig historisch besef maar vooral een respectloze attitude jegens miljoenen slachtoffers. Vandaar mijn bijdrage met het verzoek de richtlijnen als opgesteld in de bijlage te respecteren en in acht te nemen.

vr groet

dhr. Papen"
(Daniël Papen, via email)

"Diep geroerd, met geknepen stembanden, omvloerste oogleden, brandend maagzuur en kloppende roede (het is tenslotte 5 december) mocht ik uw fraaie stuk proza over mijn getroebleerde netvlies laten glijden... De woorden vertalen zich moeiteloos in zielsetsende beelden. Dank!"
(bromde Zielknijper, 5 december 2005)

"Geachte heer,

Mag ik u verzoeken het plaatje van de te jonge dame van uw site te verwijderen. Er zijn namelijk nog al wat mensen die dit niet lollig vinden. Diverse klaag e-mails over gehad. Mag ik u er op attenderen dat het hier om Kinderporno gaat en de wetgever daar meer dan 4 jaar gevangenisstraf op heeft gezet. Ik ga ervan uit dat het om een misvertstand gaat, als moderator. Met vriendelijke groet.

Sociale Jeugd- en Zedenpolitie te Amsterdam
Commerciele zaken
020-5592585"
(i030142@planet.nl, 14 december 2004)

"Schitterend verwoord dat artikel over Clarence. Liep jaren met een missie, aan de voetballiefhebbers (niet de kenners) proberen uit te leggen dat Abe en Piet beter zijn dan het orakel uit betondorp. Was onbegonnen werk. Het klootjesvolk adoreert Ellen van Langen, Geesink en Rieu, en vinden mevrouw Blankers, Ruska en Roby lakatos maar niks, ze weten waarschijnlijk niet eens wie het zijn. Toen Keizer stopte heb ik jaren niet meer gekeken. Toen zag ik die Fin en een paar jaren later een Surinamer met een Nederlands paspoort (Had die Fin er ook maar een gehad). Ja en dan begint het heilige vuur weer te branden. Deze twee zijn tactisch en technisch het beste wat er op Nederlandse velden heeft rondgelopen (wat ik in mijn leven heb gezien). Keizer had niks met voetbal te maken, dat was ballet,kunst, en soms als het niet belangrijk was helemaal niks .En Abe ken ik van wat beelden, maar als je naar de verhalen over hem luistert hoef je de verteller maar in de ogen te kijken en herken je meteen de kenners uit die tijd."
(via mail, 23 oktober 2005)

"pedante snikkels, komen kut te kort. Webloggen is niet voor mietjes maar ook niet voor stoere geile binken, webloggen is namelijk een fenomeen, een spookbeeld voor blinden die zich vergapen aan de wijde wereld van het internet om zichzelf te ontmoeten, een monologue interieur te voeren en dan de echo terughoren, het internet dat een wonder is wat een dom irrationeel fenomeen is. Echt iets voor pedante snikkels en kale kutten die niet neuken maar wel in elkaars nek willen hijgen en tijd teveel hebben. Ik zou er helemaal niet aan beginnen en beroemd en rijk ben ik al, zegt het liefje. Ik heb de grootste en zij heeft de lekkerste en we verdoen de tijd liever in elkaar verstrengeld dan te vergooien op zo’n vervuilde weblogmarkt. Mot je alweer email beantwoorden enzo, in je vrije tijd, be je gek. Opzoute, stik dur maar in, Goossens, kijk maar uit dat ze niet vreemdgaan terwijl jij al die poen verdient, sneue wolf, ouwe rukker, voordat je het in de gaten hebt sta je een verschrikkelijk stinkend goedje op je scrotum te smeren terwijl je staat te huilen omdat je zo belazerd bent terwijl je het alleen maar goed bedoeld, voor ons allebei schatje, weetje, heerlijk met vakantie strax, saampjes, maar vanavond moet ik werken snappie, centjes verdienen mot pappie, kijk niet zo beteuterd, je wilt helemal niet naar de Lidl, je wilt daar nooit gezien worden zei je, nou dan. Nou tot strax dan, he ?"
(nove, 12 oktober 2005)

"Bicat.net, dat is toch die achterlijke webstek voor rukkende, boerende en altijd bezopen kerels? Dat zielige pathetische zooitje ongeregeldheden dat uitgebraakte hersenkwak probeert te verkopen als prozadrek? Natte winden, dikke drollen, kleverige onduidelijkheden? Slurptrekkende draaigorgels, voorhuidjogging avant la lettre en berensgrote buikglijers?" (Jeremias Schubbenrug, in Nova, 4 oktober 2005)

Reageerziekte

"Op een vrolijke dag toen ik aan mijn, voor al 11 jaar, allerbeste vriendin de liefde heb verklaard en binnen luttele seconden de meest euforische gevoelens door mijn ziel heen flitsten typte een verslag van school begon k te typen en dit kwam tevoorschijn op het samengeperste hoopje uitwerpselen wat ik beschouw als mijn laptop, want zoals velen het niet slecht zou doen als zij dit beseften is bezit enkel een illusie.

Conclusie & nawoord

Niet alleen symbolen hebben invloed op ons doen en denken, de manier waarop ieder mens zichzelf ziet en andere zegt meer over die persoon dan over anderen. Elk mens gaat zijn eigen weg, en het is jammer dat er uit commerciële geldzucht zoveel miscommunicatie ontstaat tussen mensen. Welk mens is beter, het mens dat genadeloos elke, in zijn ogen misdadiger, ritueel vermoord, of die mens die de opdracht geeft om onbewuste signalen stuurt via reclamespotjes en zo het materialisme hoger prijst dan het gevoel om bewust van jezelf en je daden te zijn? Draait het dan uiteindelijk allemaal om geld?
De een vermoord mensen die hun hele leven anderen pijn doen, en de ander roept het gevoel op dat er niets beter is dan nike schoenen in combinatie met een stoere jack met een bontkraag, dat gedoe met die bontkragen id volgens mijn theorie gebaseerd op het paringsgedrag van leeuwen, hoe groter en mooier de manen, des te meer aanzien ze hebben en kans op leiderschap en hoe meer kans ze hebben dat hun genen worden doorgegeven ;).
Door niet te realiseren waar je mee bezig bent, of niet wie, maar wát je eigenlijk bent, ontstaat er miscommunicatie en disharmonie in de maatschappij. Opgaan in de massa kan leiden tot afgunst en afkeer van het geloof in jezelf en in anderen.

En ik wens hierbij balkenende en zijn hele tweede kamer heel veel succes met het oplossen van de “problemen” hier in Nederland, want zo schieten we geen reet op.

Oja, en een gelukkig Nieuwjaar!

Zondag 7 januari 2007, Frank Hooijer"
(Frank Hooijer, 7 Januari 2007)

"Ik had het allemaal al wel eens meegemaakt en niets was mij te dol geweest: eonisme, vice anglais, flaggelatie, ja zelfs koprofagie. Ik was dan ook met graagte ingegaan op de omineus-priapische woorden en lubrieke blikken die "Ellen" tijdens ons gezamelijk consumeren eerder die avond op mij had gericht. Toen we, media nox, eenmaal in haar slaapkamer waren aangekomen, gaf zij steeds minder blijk van doorgaans aan haar toegeschreven mesquinerie. Integendeel,loodzwaar en onvermijdelijk hing het veile sneukelen in de lucht. Binnen no time was de vloer dan ook bezaaid met exuvieën en toonde zij mij haar zinnenprikkelende Junonische leest. Na intiem pidjetten en enige orogenitale schermutselingen (waarbij brod noch javelijn werd ontzien),sloegen wij serieus aan het procreëren. Cunnus en Curacaoënaar leken welhaast voor elkaar geschapen. Hoewel haar defloratie al enige tijd terug had plaatsgevonden, pandoerden wij als nooit tevoren, daarmee verschillende tenesmen bewerkstelligend. Het is maar goed dat haar echtgenoot van deze sluikmin nooit wat heeft gemerkt..."
(TiTo, mei 2006)

"Schrijf eens over vrouwen en hun plek of plaats in de allesverterende zakenoorlogen. Want als er stereotype mannen met diep verborgen schaamtegevoelens over hun potentie problemen en erectiestoornis (taboe naturlijk) dan is dat manifest in hun 'vlucht vooruit' in de freudiaanse wapencultuur. Elke geweerloop, elke zwaardere tank is een gestileerd erectiel apparaat vol dodelijke munitie opgepomnt met miljoenen kogels in een spurt naar het doel wat als lustsymboliek een 'lilith' in een duizelige extase zou moeten brengen want zo 'is de kracht van het leger'. Stoere mannen die eerst de vrouwen opgeilen, dan met hun duwtje in de rug erop los gaan om 'de vijand te onthoofden'. Ik als watje moet altijd vreselijk lachen om die serieuze gezichten die de mannen politici en militairen bij hun gepiep, gezeur en gezeik en hun broodnodige verklaringen trekken.
U, als warmbloedige heterovrouw zal zich wezenloos kunnen uitleven 'tussen de hitsige Jantjes'. Ik stel voor dat u zich een voorstelling maakt over de gang van zaken in de nachten op zo'n nomadenkamp met satellietvererbindingen in de maanloze nachten van de nieuwe woestijnen die worden ontgonnen, namens u en mij, natuurlijk, vanzelf, juist, nee, uiteraard. Het mag ook wel een andere uiterst vervelende erectiestoornis gaan, de ejaculatie praecox. Dat gaat dan vast over de linkse oppositie, denk ik dan, kunt u het fijn neutraal houden.

U bent toch op alle kaasmarkten thuis, hard op weg om zich te bekwamen in een genre waar sex met hoofdletters geschreven moet worden. Vooral de sex benadrukken, Lilith. Veel gore geile, harde, wrede sexscenes, met blinddoeken, kidnap, politiehandboeien, touwen en katrollen, gedwongen masturbatie tussen mannen, tussen vrouwen, scarring en kaalscheren en tot huilens toe dat gepomp met dildo's en dat monotone gezoem van vibratoren sfeervol brengen. Vooral geluiden en kleuren beschrijven, daar ben ik gek op."
(Peter Novecento)

"Is er iemand in de zaal die nog wil doneren aan een zielige arme homosexueuele neger met een onbeschrijflijke ziekte zwaargelovig te dom om te leren of te schijten die bovendien een oog mist en denkt dat de duivel soep in een blik stopt want hoe komt het er anders in en tegelijkertijd vreselijk gebukt gaat onder de laatste Tsunami of de vrees daarvoor want zijn geitenoog gaf vanmorgen onheil aan? Of anderszins zijn hypocriete tot op het bot zwarte geweten schoon wil kopen voor een luchtig schijntje of nóg liever zichzelf onsterfelijk wil maken over het lijk van een ander? Nee? Eénmaal? Andermaal? OK, dan ben ik ook pleite en met Marnix mee naar dat gruwelijk dure restaurant. Bovendien is het al na zessen en sta ik in de baas z'n tijd de wereld te redden en zo heb de cao dat nooit bedoeld. Howdoe en de mazzel. "
(Hein Buffelruft, 28 dec 2005)

"De liefde is groots, ze breekt zonder haar gebit te gebruiken door elke granieten kop heen, verzwakt de wil en maakt elke stoere kerel tot een week omhulsel, een schaduw van zichzelf, een brabbelend luierkind, elke vent verandert van binnenuit en geweldloos door haar rijke zegeningen. Je krijgt een rijpe korstkaas als huid en een hart van vloeibaar goud. Verpletterend is ze en zij, de liefde, de warme zomerse, niet de winterharde en verbitterde tak dus, zit nog steeds vol met geheimen waar niemand de sleutel van kan vinden. Mysterieus is ze, als de ondergrondse geheimzinnige dictatuur van wereldwijde, alomvattende bekabeling waarlangs dagelijks kilometers gecodeerde data tussen de continenten flitsen. De liefde is een tectonishe plaat die schuurt en krast en gangen boort voor lavastromen van vleselijkheid en voedzame sappen die op geen enkele dieet mag ontbreken. Daarom is ze schaars. Tot slot..we heben allemaal een gat van onderen, onthou dat. "
(Nove, relatietherapeut, 3 dec 2005)

"Thanks! Voor de eerlijke en ijskoude bieren vooraf om de ergste dorst te lessen na een lange en vermoeiende reis. En de Champage daarna in gelukkig niet van die zuinige hoeveelheden maar gewoon ruim bemeten pullen. Dank ook voor de wonderschone oester die in zijn natuurlijke habitat beschermd en koel lag te wezen toegedekt met een warme dekentje bosui-liefde en een tikje Tabasco-ondeugd onder die deken. Dank voor de kleinste en schattigste St. Jacobsoesters die ik proefde in Balsamicostroop. Eerbied voor de kort aangebrade en met ontbijtkoek gestoofde kwartel. Ik proefde een tint Orange Marmalade hoewel je zei dat het er niet in zat. Ik hou het erop dat de chefkok zijn geheimen heeft en, hoe hooggeëerd zijn publiek ook mag zijn, ál zijn details zullen ze nooit te horen krijgen. Met liefde deed ik mijn sommeliertaken en het ‘kut-sommelier’ omdat ik de glazen niet tot de nok vulde, neem ik op de koop toe. Onder de indruk was ik van je tzatziki met shrimp en rode grapefruit. Zoet en zuur zoals Bitter & Sweet zoals het leven zelf zoals harmonie zo mooi kan zijn. Ook onder de indruk was ik van je zeewolf met tomatenchutney. Een rode knipoog op een licht in de boter aangezet visje zoals de boter bij de vis behoort te zijn. Je bewees jezelf door met het produkt mee te koken en de zeeduivel vochtig te houden en over te laten lopen in het bedje van zuurkool omrand door koele en volle crême fraiche en slechts gestopt door mosterd. Het zal mijn gebrek aan woordenschat zijn geweest deze poëtische beleving van samenstelling aan mijn disgenoot heer Visser uit te leggen, aan de wijn waarin het beestje zwom heeft het niet gelegen. Emotioneel werd ik bij het aangezicht van mijn vrouw in jouw open keuken, verliefd op de chefkok die zijn konijntje aan de haak had geslagen. Uit het konijnengezin weggetrokken, de zuigelingen achtergelaten en deskundig ontdaan van fluffy flaporen en prachtig gevild en daarna één minuutje aangebraden in de volle boter. Ach, je zei het nog, ‘nog even in de oven en gekeken hoe lang’ in antwoord op de vraag hóe lang dan, zoals Sebastiaan Bach ook vindt dat de piano zichzelf speelt. U zij geprezen met bijzondere gaven, maar het zal mijn eenvoudige ziel zijn die het zo ziet. De ingekookte fond een tikje gezoet nog niet eens meegerekend evenals de witte bonen-truffelpuree en rode kool met vijgen die in een restaurant van naam de kaart had kunnen aanvoeren. Jammer dat je er niet bij was met de kaas. Het zal de tol van de roem zijn geweest of de spanning van het koken op zulk een hoog nivo. Het siert de man die ook gewoon maar een mens van Vleesch & Bloed is gebleven. Het was uit de kunst hoe wij genoten van een walnoot uit Frankrijk gekraakt op de wals van braakgeluiden die wij van boven hoorden komen. Waarschijnlijk was je druk doende in de homard-naire. Het dessert ben ik kwijt evenals het betoog dat ik hield, maar dat was ik toen al kwijt. Het betoog hou je van mij tegoed. Ik zal het je vertellen als ik de liefde verklaar aan mijn vrouw zoals jij gisteren de keuken in het algemeen en ons in het bijzonder de liefde verklaarde. "
(Kiers de Maison, 27 november 2005)

"Ach, heer bicat, nu we het over eten en drinken hebben. Ik kan u te allen tijde aanraden, maar toch vooral in de herfst, van de ganzenlever te proeven. Zoekt u daarbij een zo eenvoudig mogelijk bewerkte ganzenlever, dus geen paté, niets met geconfijte uien of anderszins toevoegingen. U wilt ganzenlever proeven die met de hand is schoongemaakt door een oud boerenvrouwtje die hooguit peper, zout en wat cognac toevoegde en daarna op 70 graden in de oven met de deur op een kier de lever zachtjes liet warm worden. Niet smelten, want dan scheidt het vet van de lever en bent u uw produkt kwijt. Nee, u wilt de lever verwarmen zodat lever, peprer, zout en cognac een geheel gaan vormen. Dat wat u wilt proeven is de waarheid en niets anders dan de waarheid. Slaat u overigens wel in grote hoeveelheden in, niets zo erg als aan het einde te moeten constateren dat u nog wel wat had gelust. Nee, met veel dingen is het zo dat we nèt even meer moeten eten dan ons lief is. Nèt dat decadente punt van overdaad aantikken. Schenkt u daarbij een Gewürztraminer en bij voorkeur hoe ouder hoe beter en liever nog een Grand Cru dan een gewone. Maar als u dan toch uit wilt pakken dan komt u niet heen om de Tokay Pinot Gris.
Daarbij geserveerd met warm en geroosterd brioche brood."
(Harrie Stamper, 23 oktober 2005)

"Of die klassieke Suske & Wiske (het was nummer 78 als ik het goed heb): De Kakkende Kakkerlakken, die aflevering waarin Tante Sidonia in haar keuken te maken heeft met een steeds groter wordende populatie kakkerlakken, die voortdurend alles onderschijten, niet in de laatste plaats de biefstuk met friet die Tante speciaal voor Lambik had gebakken, tot grote woede van onze favoriete zeshaarder, die gelijk een spuitbus pakt en erop los begint te spuiten, dit tot groot enthousiasme van zowel Suske als Wiske, die duchtig beginnen mee te spuiten (we hebben het hier duidelijk over de periode waarin Suske en Wiske nog net zo milieubewust waren als George W. Bush die zijn privejet vanuit Kyoto liet terugvliegen naar zijn range in Texas omdat ie z'n favoriete cowboy-hoed was vergeten), maar in de spuitbus van Lambik blijkt een goedje te zitten dat er voor zorgt dat de kakkerlakken de volgende dag het formaat van een jong paard hebben (professor Barabas had een lege spuitbus gebruikt om zijn nieuwe groei-middel te testen en vergeetachtig als hij was, had hij het bij Tanta Sidonia laten liggen, puur uit teleustelling, want ook na gebruik van het groeimiddel had Tante Sidonia de professor uitgelachen toen hij zijn broek naar beneden deed), afijn, nu de kakkerlakken gegroeid zijn, schijten ze nog harder met als gevolg dat tante Sidonia, Lambik, Suske en Wiske hun huis worden uitgescheten, waarna ze Jerommeke erbij halen, wiens enige bijdrage een ENORME scheet is, gelukkig komt professor Barabas eraan met een grote smile op z'n mombakkes en een nog grotere bobbel in de broek die, zo zal even later blijken, amper in staat is de steeds groter wordende penis van Barabas te verhullen met als gevolg dat Tante Sidonia, gek van geilheid, zich op professor Barabas stort die vrijwel onmiddellijk klaarkomt en bovenop een van de reuzekakkerlakken kwakt die dan weer vrijwel onmiddelijk in elkaar krimpt en in het niets oplost, waarna ook Lambik en Suske en Jerommeke hun apparaat bewerken met het groeimiddel, zodat ze de volgende dag, onder de stimulerende leiding van Tante Sidonia en Wiske, de kakkerlakken dood masturberen. Knipoog Wiske. Einde."
(Max J. Molovich, 23 Augustus 2005)

"De vergelijking ‘vleesetend’ en ‘vrouw’ is een natte wensdroom. Het is veelbetekende symboliek dat er aan vegetarische mutaties man/vrouw/ hermafrodiet wordt gewerkt door de wetenschappelijke elite. Weten zij soms meer? Staat ons Armageddon te wachten ? De finale segregratie, het schisma van de sexen en de ondergang van hun zondige sexueel verkeer als geheime wapen om de wereldbevolking eindelijk zonder oorlogen te kunnen reguleren ? Reincarneren in een plantaardig bestaan in een potje aarde van robotformaties die miljoenen grijze racks van vruchtdragende en geurige planten produceren onder uiterst secure en berekende condities , zonder vrij zon of maanlicht, zonder zicht of gehoor, zonder tastzin, zonder geluid van wind en zee."
(nove, 6 Juni 2005)

Zelfbeschouwing

"Een man van middelbare leeftijd, beet je te dik, beetje te morsig. Baardje of sik wellicht. En witte schilfertjes sieren zijn gelaat. Hij rookt en hij drinkt, maar in tegenstelling tot wat hij ons graag wil doen geloven, niet teveel. Hij is een ambtenaar, schaaltje 9. verder een liefhebbende vader die zijn frustratie over het uitblijvende en waarschijnlijk nooit meer komende grootse leven heeft verruild voor een soort van komisch cynisme. Hij neemt het niemand kwalijk behalve misschien soms zichzelf, maar dan alleen na een Westmalle Tripel te veel. Hartstochtelijk supporter van NAC of een andere club ten zuiden van de grote rivieren, want dat hij een Brabander is moet haast wel. Zo stel ik mij Kiers voor, maar wellicht is het wel gewoon die homofiele Indo die bij Serudang de lege borden ophaalt..who knows.."
(Andy Möller, Gelsenkirchen)

"Het is vast een meteroloog, een weermenneke met een gesmoorde sexualiteit, eentje met een enorm taboe. Een vrijgezelle biologieleraar met verlatingsangst kan ook. Zo'n eenzaam type die nog steeds bij zijn moeder woont en al jaren lesgeeft in het basisonderwijs. Zo'n anonieme 13 inhetdozijnman die spaarzaam leeft, de piepers schilt en de afwas doet, zo eentje die op de middagwandeling met het hondje van moeders vanachter de krant bij een speeltuin of in het park naar stoeiende of voetballende jochies kijkt en de pijn verzwijgt. Een masochist die het taboe koestert.
Zo'n kleffe smeerlap van een potentiele serieverkrachter met banden in een hechte kerkgemeenschap waarop moeders zo trots is omdat hij naast het lesgeven ook nog als hobby het locale knapenkoor dirigeert. Zo eentje die maar beter melancholieke verhaaltjes moet blijven schrijven. "
(Nove, 22/11/2005)

"Ach ja, leuk, schrijvers.

Beetje zo in je donkere hol aan de wereld knagen. Puur verongelijkt verdedigen van een door mede niet-aanwezigen geschapen superieure schertswereld. Lurken aan je pijp. Pijpen aan je lurk. Woorden in langgerekte nadenkzinnen omzetten. Protserige taalvlekjes. Huilerige holheden. Fletse vondsten. Massieve monomane monsters. Een zielige berg toevoegingen aan de duistere put die al veel te lang overstroomt door de gemankeerde bijdragen van nerveus krabbelende geesten met een ongepast gevoel van eeuwigheid.

Die sfeer.

Geef mij maar parkeerwachten. "
(Marnix, 21/11/2005)