stoel
 
 

Navigatie

de voorplecht
louter proza
louter poëzie
liaisons
nostalgie

colofon/contact

Dankbaar

Uitgelogd

Huishoudelijk

5 oktober 2005

Advertentieboer webstats4u, voorheen nedstat, kan de vinketering krijgen. Vanaf vandaag verdwijnt deze teller, de bezoekcijfers zijn bewaard voor het nageslacht en voortaan tellen we verder met Awstats. Koffiebonnen kunt u ophalen bij Tante Miep.

 

De Daghap

Dinsdag, 20 Januari 2015
Ergens aan de Maas, Rotterdam, 14.14

Als je de eendjes gaat voeren kun je maar beter voor genoeg brood zorgen. Ik rij altijd zingend naar het water. De vogels herkennen mijn stemgeluid van ver, en komen druk kwakend en half vliegend naar me toe gezwommen. De stukken oud brood uit de plastic zak krijgen nauwelijks de tijd om van water verzadigd te raken, zo snel worden ze weggeslobberd door gulzige eendenbekken.

Vergis je niet. Ik hou niet echt van eenden. Niet in het bijzonder in ieder geval. Maar het hand- matig voeren vanaf een zekere hoogte geeft me een gevoel van controle, van macht, zo je wilt. Nietz- sche aan de Maaskade, met te korte armpjes. Ik hou er van om met de wielen van mijn rolstoel tot vlak aan de kaderand te rijden. Ik wil mijn subjecten, waarvan ik mezelf voorspiegel dat ze afhankelijk van me zijn, zo goed mogelijk kunnen zien. De invloed van mijn eetbare projectielen op hun groepe- ring te water is een bron van studie en vermaak.

Vandaag was er een vreemde eend in de bijt: een vrouwtjeseend die ik niet eerder gezien had, en die me intrigeerde omdat ze helemaal wit was, afgezien van een zwarte vlek bovenop haar kop. Ze hield zich wat afzijdig van de gulzige groep. Soms maakte ze een sprintje naar een stukje brood dat ik ver gooide, maar ze kwam altijd te laat. Ik probeerde de broodstukjes zo ver mogelijk weg te gooien, en merkte pas toen het te laat was, dat mijn rechterelleboog daarbij tegen de joystick van mijn invali- denwagentje aanduwde. De wielen rolden onmerkbaar door, tot een misselijkmakend, zinkend gevoel in mijn buik me vertelde dat het zwaartepunt van mijn rolstoel naar voren kantelde.

De sensatie van met rolstoel en al voorover het water inkukelen was onbeschrijfelijk. Terwijl ik ingesnoerd in mijn wagentje zeker anderhalve meter naar beneden tuimelde, gierde de adrenaline door mijn aderen. Ik brak het wateroppervlak met een enorme plons. Door de adrenaline van de val vergat ik mijn ogen dicht te doen. Ik zag de rivierbodem op me afkomen, en voelde hoe mijn karretje weer rechtop draaide tijdens het zinken. De motor en de accu’s liggen onderin. Terwijl ik als een steen naar de bodem zonk, vroeg me af of ik niet per ongeluk een eend geraakt had. Niet natuurlijk. Ik landde in een wolk van opdwarrelend slib, als een maanlander op de maan.

Ik liet wat bellen uit mijn mond ontsnappen en voelde aan de zuurstofslangetjes in mijn neus- gaten. Ze waren niet losgeschoten. Opgerakeld rivierslib dreef met de stroom mee en zonk langzaam terug naar op de bodem. Toen mijn ogen gewend waren aan het niet helemaal transparante water zag ik, voor het eerst in mijn leven, mijn vetvleugelige vriendjes vanuit een totaal ander perspectief. De eenden zwommen nog steeds rond, boven mijn hoofd. Maar niet om te kijken waar ik gebleven was natuurlijk. Eendenpoten peddelden druk rond in de kringen in het water, die aangaven waar ik het wa- teroppervlak geraakt had. Gretige snavels doorsneden de waterspiegel en scheurden mijn plastic zak met brood aan stukken. Toen het brood op was dreven de eendenbuiken weg, als bootjes. Vliespoten duwden het water kalm van zich af, alsof de vogels hun voeten afveegden aan het hele gebeuren. Wat hun betrof was er helemaal niets gebeurd.

Ik vroeg me af of iemand me gezien had. Ik vermoedde van niet. Weinig mensen gaan om half drie 's middags met brood de eendjes blij maken. Mijn voederplekje is rond deze tijd meestal potten- kijkervrij. Ik bevind mij, als ik het goed inschat, onder drie meter water aan de voet van een kade waar vroeger boten aanlegden, en waar nu een schraal, weinig bezocht parkje aangelegd is. Mijn zuurstoftankje is normaal voldoende voor een uurtje of zestien vrij ademhalen, er vanuit gaand dat ik door mijn mond ook wat frisse lucht binnen krijg. Het zuurstofflesje was bijna vol toen ik vertrok. Ik gok erop dat ik nog een uurtje of acht met dit tankje kan doen. Als ik me niet te veel opwind. Waar is mijn reservetankje? Gelukkig, het zit er nog. Met dat reservetankje erbij heb ik in totaal een uurtje of zeventien lucht, gok ik.

Hier zit ik dan, verdwaald in een vreemd universum. Nu ik aan het halflicht gewend ben, zie ik dat ik niet alleen ben. Een met golvend wier bedekte winkelwagentje ligt een maar meter verderop op zijn kop in de modder. Er zwemmen kleine visjes omheen, die ik niet thuis kan brengen. In de be- schutting van het karretje is een micro-ecosysteempje ontstaan, vol met vreemde plantjes en diertjes. Een plastic zak drijft, een stukje onder de waterspiegel, met behoorlijke snelheid voorbij. In het zakje wedijveren een frisdrankblikje en een plastic frietbakje om relatief drijfvermogen. Mijn karretje staat

tot aan de assen van de wielen in de modder, pal naast een reusachtige tractorband, die grotendeels in de modder begraven ligt. In het binnenste van de tractorband loopt iets rond, een zoetwaterkrab misschien?

Een nieuwsgierige waterrat die op mij afzwemt om me met zijn tanden te inspecteren, laat me ontdekken dat mijn handen nog werken. Ik sla verwoed naar het dier maar raak alleen water. Ik krijg veel water binnen door mijn neus. Gelukkig blaast het beest al gauw de aftocht. Na een paar panieke- rige seconden lukt het me weer normaal adem te halen. Ik probeer voorzichtiger in te ademen, zodat er geen water door de slangetjes mee naar binnen komt. Moet erg mijn best doen om weer rustig te worden. Kalm, kalm nu, dan hou je het langr uit. Waarom ik zo mijn best doe te blijven leven weet ik niet. Waarom trek ik de zuurstof er niet gewoon uit en laat de natuur zijn beloop? Ik... ik wil nog niet denk ik. De kans dat iemand me hier vindt is weliswaar nul, maar ik verwacht geloof ik toch, tegen alle redelijkheid in natuurlijk... Ik zou niet weten hoe, maar toch...

Een grote overvarende boot zorgt voor tijdelijke verduistering in mijn onderwaterkoninkrijk. Ik hoor vaag Schlagermuziek. Terwijl ik de kiel nakijk trilt het gebonk van de dieselmotor na in mijn oren. In het grijze water verdwijnt de draaiende schroef het laatst. Ik vind het lichtknopje op mijn di- gitale horloge, waterproof tot op 80 meter diepte, en constateer dat ik pas tien minuten op mijn plekje sta. Het lijkt veel langer.

En dan schiet het me te binnen. Er is een uitweg. Ik hoef alleen maar de gordel om mijn middel los te maken. Daarna zal ik als vanzelf bovendrijven. Maar ik ben iets vergeten. Om bij mijn gordel te komen moet ik eerst het tafeltje dat ik voor het eendjesbrood gebruik loswrikken. En dat gaat niet. Ik ben er namelijk vorige week, toen ik boos en onvoorzichtig was, mee tegen een hoek gereden. Sinds- dien is het vastschroefmechanisme krom. Ik moest vanmiddag de dienstdoende verpleegster, een in- valster, om hulp vragen bij het vastmaken. Lieve meid was het. Dat blauwe punkhaar en die piercings overal, daar moet je gewoon doorheen kijken. Zij moest het tafelblad met al haar kracht op zijn plek drukken bij het vastschroeven, en nu zit het te krom vast om los te krijgen. Ik kan met mijn armpjes blijkbaar waterratten verjagen, maar het tafeltje losmaken lukt me niet. Bij mijn verwoedde pogingen om mezelf te bevrijden krijg ik weer water binnen. Een stroom zuurstofbellen ontsnapt naar de opper- vlakte. Kalm nu, dit heeft geen zin. Rustig, rustig... Ik moet proberen dit uit te zitten.

Een grote vis zwemt lui voorbij. Een snoek? Zou kunnen. Geen idee eigenlijk. Ik ben niet echt een vissenkenner. Ik begin het koud te krijgen.

Als je de eendjes gaat voeren kun je maar beter voor genoeg brood zorgen. Een jasje is ook handig. 

door Spencer Brandsen [ link ] twaalf bijdragen

Woensdag, 31 December 2014
Geachte heer Butkevicius

Met plezier geef ik gehoor aan uw verzoek een stukje over Litouwen te schrijven naar aanleiding van de invoering van de euro aldaar per 1-1-2015:

Litouwen

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat de rol die Litouwen in mijn leven gespeeld heeft alleen maar uiterst marginaal genoemd kan worden. Ik overdrijf niet als ik beweer dat Litouwen op geen enkele wijze ooit voor mij van enig belang is geweest.

Dat begon al in mijn kindertijd. Bij ons thuis waren er allerlei landen en streken waarover niet of nauwelijks gepraat werd. Zo kan ik me niet herinneren dat Ivoorkust, Botswana, Ligurië of Anatolië ooit ter sprake kwamen, hoewel het mogelijk toch wel eens is voorgekomen. Maar ik weet echt honderd procent zéker dat niemand het ook maar één keer over Litouwen heeft gehad.

En dat was niet alleen bij ons thuis zo, maar ook bij vrienden, kennissen, buren en familie. Het leek wel of Litouwen volledig non-existent was. Zelfs landen en streken waarvan we wisten dat ze niet eens bestonden, zoals Midden-Aarde en Luilekkerland genoten in mijn omgeving meer bekendheid dan Litouwen. In die tijd voelde ik soms een raar soort leegte in me, net alsof ik iets miste. Het is nu niet meer te achterhalen, maar het kan best Litouwen geweest zijn, wie zal het zeggen?

Via via hoorde ik eens over een middelbare scholier die bij een geschiedenisproefwerk zich geconfronteerd zag met de volgende opdracht: ‘Vertel alles wat je weet over de Perzen.’ Hij had opgeschreven: ‘De Perzen staan vooral bekend om hun tapijten, de zogenaamde Pérzische tapijten.’ Dat was alles. Maar als mij een dergelijke ‘vraag’ met betrekking tot Litouwers zou zijn voorgelegd, was het antwoord nog veel korter uitgevallen.

Eigenlijk weet ik niet eens zeker of er in Litouwen Litouwers wonen en geen Litouwezen of Litourianen. Want bij ‘Litouwers’ moet ik eerder aan een Nederlandse zanger denken. Maar goed, Litouwen krijgt nu dus de euro. Dat lijkt me geen slechte zaak, want in Rotterdam, toevallig de woonplaats van eerder genoemde zanger, staat een euromast van wel 185 meter hoog. En die zet je er, lijkt me, toch niet neer als je ontevreden over de euro bent. Tot slot: misschien zou Litouwen iets aan zijn onbekendheid kunnen doen. Maken ze in Litouwen geen tapijten?

door Spencer Brandsen [ link ] veertien bijdragen

Dinsdag, 30 December 2014
Een stem uit de mist

Ik was een bang en dromerig jongetje van een jaar of tien dat met z’n ziel onder de arm liep en zich eigenlijk nergens thuis voelde. Als ik voor de zoveelste keer Alleen op de wereld van Hector Malot las en bij de passage kwam waarin Rémi door rijke mensen op een boot mee uit varen werd genomen, dacht ik met vochtige ogen: Was er maar een boot die míj meenam…, al leek de kans dat een dergelijke gebeurtenis ooit plaats zou vinden me uiterst klein.

Muziek hoorde ik genoeg, meestal via de radio, maar voor m’n gevoel was het tralala-gehalte van de meeste platen die gedraaid werden veel te hoog. Zó ontzettend leuk was het leven nu ook weer niet… Wat ik – achteraf gezien – miste was tegengas in de vorm van melancholie, al kende ik dat woord toen nog niet.

Op een ochtend liep ik door de lege straten naar school. Het was koud en mistig en een fijne motregen daalde loodrecht neer uit de grijze lucht. Het leek ook stiller dan anders, alsof iedereen sliep en nooit meer wakker zou worden.Tot een bestelbusje stopte waarvan de chauffeur dozen met sigaren begon uit te laden. Vanuit de auto dreef muziek door de nevels die ik nog nooit eerder had gehoord maar waarvan ik onmiddellijk in de ban raakte. Ik kreeg het merkwaardige gevoel dat ze speciaal voor mij was geschreven, al besefte ik wel dat dat onmogelijk het geval kon zijn. Ik bleef stilstaan en luisterde tot het afgelopen was en de betovering werd verbroken door de opgewonden stem van een discjockey. Ik had een vreemde gewaarwording: Als deze muziek kon, nee mócht bestaan, dan was er misschien ook wel een plekje voor mij op deze wereld.

Ruim dertien jaar later werd de zanger in New York doodgeschoten.

door Spencer Brandsen [ link ] vier bijdragen

Maandag, 22 December 2014
Donker

Nadat ze de deur heeft van de winkel heeft afgesloten, kijkt ze snel om haar heen. Alles is donker, de straat is verlaten. Snel naar huis, gevaar dreigt overal tegenwoordig. Er zijn al vaker meisjes verkracht in deze buurt. Ze trekt haar sjaal nog iets dichter om haar heen en stopt dan haar handen diep in de zakken van haar lange leren jas. Ze voelt het koude busje peperspray. Het geeft een veiliger gevoel. Na een diepe ademteug draait ze zich van de deur af en begint te lopen.

Als ze bijna de straat uit is begint het zachtjes te motregenen. Geeft niet, een beetje regen is niet erg. Ze heeft altijd van regen gehouden. Nog vier straten voor ze thuis is. Ze slaat de hoek om en raakt even verblind van twee lichten. De taxi rijdt hard door, de wereld valt weer in zwart. Halverwege de straat hoort ze het, voetstappen. Schuin achter zich. Nerveus probeert ze in de winkelruiten te zien wie er loopt. Ze ziet de straatlantaarns en een schim. Een schim van haarzelf. Angstig meisje, op weg naar huis. Ze moet er bijna om lachen.

Toch gaat iets sneller lopen. Ze durft niet om te kijken, dat valt op. Ze wil niet opvallen. Het liefst wil ze verdwijnen in de zwarte nacht. Oversteken, drie straten te gaan. Een regendruppel blijft aan haar wimper hangen. Ze durft hem niet weg te vegen en klemt haar hand nog vaster om het busje. Het is vast iemand die net als zij, op weg is naar huis. Naar zijn vrouw en vijf kinderen misschien zelfs. Of misschien is het een stevige vrouw, met zware tred. De straat lijkt eindeloos lang, haar gang eindeloos traag. De voetstappen klinken nu recht achter haar. Zijn ze dichterbij? Ze probeert te luisteren maar het gebonk van haar eigen bloed dat door haar slapen gonst, overstemt alles. Zal ze rennen? Of juist stil staan zodat de ander kan passeren. Ze kan niet beslissen dus loopt zo gewoon mogelijk verder. Haar hakjes galmen door de straten. Ze moet zich beheersen niet dezelfde passen te willen lopen als de persoon achter haar.

Het einde van de straat komt in zicht. Ze hoeft alleen nog naar rechts de straat door en dan langs de fabriek. Dan is ze veilig. Haar spieren zijn verkrampt van het vasthouden van het busje spray. Ze probeert zich te concentreren op haar voeten. Een been voor het andere, het is niet meer zover. Op de hoek blijkt de straatlamp kapot, ze ziet de weerspiegeling flikkeren. Zijn de voetstappen er nog wel? Heel even haalt ze haar hand uit haar zak om een pluk nat haar van haar voorhoofd te vegen. Enkele seconden laat ze het busje spray los. Een klein moment is ze volslagen weerloos.

Natuurlijk gaat het mis. Hier gaat het altijd mis. De man achter haar heeft hier opgewacht, dit moment van hulpeloosheid. Hij grijpt haar arm en geeft haar een harde duw richting de muur. Dan trekt hij haar jas omlaag over haar armen, grijpt haar bij haar keel en rukt in een keer haar bloes open. Als in slowmotion hoort ze elke knoop van haar bloes afknappen. Met gedempte tikjes vallen ze op de natte straattegels. Ze worstelt met de jas maar krijgt haar armen niet los. Dan ziet ze iets blinken. Haar hart staat volledig stil, een mes! Snel snijdt hij haar beha los. De kleren hangen nu nog flodderig in rafels om haar heen. Haar borstjes steken vooruit, haar tepels stijf van kou en angst. Ze voelt een regendruppel tussen haar borstjes glijden, het moment duurt een eeuwigheid. Ze probeert zijn gezicht te zien maar ziet alleen het psychotisch fonkelen van ogen in flikkerend licht.. En lang haar, hij heeft lang haar?

Met een hand trekt hij haar rokje omhoog tot net over haar heupen. Ze voelt het koude staal langs haar lies glijden. Dan een koude vlaag frisse lucht langs haar lippen. Het slipje is verdwenen. Vocht vloeit rijkelijk, angst doet dat.

Hij laat haar keel heel even los, alleen om haar om te draaien. Haar tepels schuren langs de oude bakstenen muur als hij haar benen van elkaar schopt. "Kont naar achteren teef!" gromt de man achter haar. Maar ze is verstijfd van angst en doet helemaal niets. De man lijkt het niet eens te merken. Met een hand trekt hij haar hoofd naar achteren, aan haar losgevallen, natte haar. Even laat hij zijn tong langs haar oorschelp glijden, teder, alsof ze geliefden zijn. Dan rukt hij met zijn andere hand haar heupen naar achteren. Ze voelt een vinger langs haar gezwollen klit strelen. Is het regen of geil wat langs haar benen druipt? Een huivering trekt langs haar ruggengraat. Een klein momentje staat de wereld stil. Nog even en hij zal haar penetreren. Alsof ze niets meer is dan een neukbare hoer. Een gore slet, onderworpen aan een wildvreemde man.

De voetstappen sterven weg. Ze laat een klein zuchtje. Het klinkt bijna teleurgesteld. Achtentwintig lentes en nog steeds maagd. Langzaam slentert ze verder naar haar voordeur.

door CiNNeR

afgestoft

door Spencer Brandsen [ link ] negen bijdragen

Maandag, 15 December 2014
Mijn kerstwens

Het is zondag 14 december 2014. René Froger zit met zijn ziel onder zijn arm op een barkruk in de oude kroeg van zijn vader. Het glas bier voor ‘m is halfvol. Verschaald inmiddels. De kroeg zit vol met toeristen en Thaise raamprostituees die niet weten wie hij is. Zelfs het barmeisje kent ‘m niet. Of doet alsof ze hem niet kent. Dan voelt hij ineens een klap op zijn schouder. “Hé pik”, zegt een bekende stem. René Froger kijkt om. Het is Lange Frans. Uit het niets krijgt René tranen in zijn ogen. Hij omhelst Lange Frans en barst in huilen uit. Snikkend huilt hij de rechterschouder van Lange Frans nat. Lange Frans klopt hem troostend op de rug. Als René Froger is uitgehuild kijkt hij Lange Frans glimlachend aan. Half beschaamd voor zijn tranen, half verheugd dat hij op dit moeilijke moment een vriend treft. René herpakt zich en bestelt twee kopstootjes. Ze hebben het over ‘het wereldje’, over de geruchten van Jan Smit en Willeke Alberti, over het huwelijk van Patti Brard, over de mocromaffia, over buitenaards leven, over Andy van der Meijden, over van alles en nog wat. Ze drinken het ene kopstootje na het andere, totdat ze rond middernacht de kroeg worden uitgezet. Op het moment dat ze buiten komen begint het te sneeuwen. René slaat zijn arm om Lange Frans heen en zingt Walking Through a Winter Wonderland, gevolgd door een ronkend Winter in America is cold. Daarna is Het Koningslied aan de beurt. Lange Frans gooit er een rap overheen die naadloos overgaat in een uit volle borst gezongen Samen vieren we kerst. Ze lopen over de Amsterdamse wallen en zingen dat het een aard heeft. Trots op wie ze zijn en waar ze voor staan. Als het lied klaar is, trekt René Froger zijn vriend in een donker portiekje. Ze beginnen te zoenen als een stel hitsige burgemeesters en van het een komt het ander en drie dagen later blijkt Lange Frans zwanger. Zoals bekend is de draagtijd bij mannen slechts een dag of tien en reeds op kerstavond bevalt Lange Frans in het AMC van een liefdesbaby. Tijdens de bevalling schreeuwt Lange Frans het uit van de pijn en René Froger van de emotie. Als de verloskundige vraagt hoe de kleine heet, blijken beide kersverse vaders hun stem kwijt te zijn. Onderzoeken later die avond zullen uitwijzen dat dit voorgoed is. Zowel René Froger als Lange Frans kunnen nooit meer zingen. Onder het mom van ‘samen vieren we kerst’ besluiten Jan Smit, Willeke Alberti, Ernst Daniel Smit, Do, André Hazes Jr., Ruth Jacott en Lee Towers uit solidariteit hun stembanden uit hun keel te snijden. Van alle deelnemende artiesten behoudt alleen Hennie Huisman zijn stembanden, omdat hij toch alleen maar had geplaybackt.

Jumbo Froger blijkt doof en blind te zijn. Hij groeit op in een liefdevolle omgeving. Mensen die hem zien voelen een wonderlijke rust over zich neerdalen. Waar Jumbo Froger komt, daar houden de mensen stil. Denken ze na over wat hen beweegt en wat hun medemens beweegt. Waar Jumbo Froger komt, besluiten mensen voortaan hun leven aan het goede te wijden. Ze krijgen oog voor de behoeften van hun naasten. Ineens begrijpt men elkaar. Een ieder die Jumbo Froger heeft ontmoet, begroet ’s morgens de dingen. En binnen de kortste keren, is heel Nederland ondergedompeld in één grote gelukzalige zee van positieve energie. De olievlek breidt zich uit. Binnen zeven jaren, is heel de wereld in de ban van Jumbo. En niemand die twijfelt. Bezit wordt afgeschaft, geld ook, alle rijkdommen worden eerlijk verdeeld en iedereen is gelukkig. Met Kerst 2033 is de wereldvrede een feit. God openbaart zich aan de mensen en zegt dat zijn job erop zit. De hele wereld is bedekt met een dikke laag fonkelend sneeuw. En samen dansen we het paradijs in.

Dat was ongeveer de kerstwens die ik wilde schrijven op het kaartje dat de Jumbo mij aanbood als bewijs van mijn vrijgevigheid toen ik zojuist een amandelcake met warme kersen aan de voedselbank doneerde. Helaas was het kaartje iets te klein. Vandaar dat ik het hier maar even heb opgeschreven.

by MOLOVICH

 geconfiskeerd 

door Spencer Brandsen [ link ] dertien bijdragen

Dinsdag, 9 December 2014
Seksuele standen in de 18e eeuw

En heden moet iedereen dood! Als deze wopper van een beginzin jou niet in dit verhaal trekt probeer ik iets anders. Zoals. Daar zijn. Seks en moord en doodslag. Bij voorbeeld: De kok spoot in de tompoes en kneep tegelijk in een andere poes. Waarna hij de nog levende forel de kop afkakte. Excuseert u mij: afhakte. Grappig, niet? Jaaaa haaa, beste lezers, ik schud het allemaal uit m’n eigenste vingerkloten. Koten, bedoel ik. Hallo, ik ben Steven Heisnot, lijdend aan literaire La Tourette and loving it.

Teneinde mijn literaire ambities kracht bij te zetten schrijf ik nog eens een verhaal. Het is een tijdje geleden. Ik ben namelijk een poos uit de running geweest. Vastgezeten in een instelling waar men niet vriendelijk met m’n genitale delen heeft omgesprongen. M’n zaadleiders schreeuwen het uit bij de herinnering. Groene stroom en zo. Moet er nog zand zijn? Of is het werkelijk nodig dat ik m’n verschroeide schaamstreek beschrijf? Ja? Stelletje perverten! Ik doe het niet. Niet! Ik spurt per direct naar m’n verhaal.

Op het einde van de achttiende eeuw leefde een heer. Zijn jonge heer was tamelijk elastisch en z’n schaap was groot. Tot ver in de wijde omgeving liepen de poezen heet. Dat dankte hij aan zijn enorm libido. Zijn seksueel vermogen was zo magnifiek dat vele dombodellen dachten dat z’n klootzak op stoom draaide. Stoom was in in die tijd.

We typen een dag, een willekeurig dag in het leven van de heer. De heer had een naam, dat was ik effie vergeten. Hij luisterde naar de naam Heer Zaad Dan Hersens. Op die dag draafde hij lustig op z’n uitgestrekte domein rond, gezeten op de rug van z’n paard. Heren van stand met een enorme flurk hadden toen geen kloten te doen, in die zin is dit verhaal universeel en nog zeer van toepassing de dag van vandaag (alleen hebben de rijke studs nu allemaal een Porsche of een Maserati onder hun geföhnde reten). Vermits hij alleen was, had hij z’n pofbroek (dik in de mode toen) uitgespeeld en had ie z’n naaimachien op de manen van z’n paard geworpen. Dat zou het paard de dag nadien voelen. Het zou wakker worden en bedenken: tiens, ik heb precies een stijve nek.

Jullie zullen denken: wat is me dat voor een kutverhaal. Jullie hebben ongelijk, de kut moet ik nog ten tonele voeren. En wel nu. Daar kwam een vrouw aan. Want ja, als je in die tijd een kut ontwaarde was het ook een echte kut. Hermafrodieten of shemales waren heel zeldzaam. Als je wel tieten mét lul vond dan op de kermis. Geen zoevende, slingerende bollen, lunaparken of schiettenten toen. Wel gebochelde hottentotten, lispelende baardvrouwen en krom kakkende koala’s. Wat een leuke tijd! Ik ben te laat geboren. Doch dit terzijde.

Een kut kwam hem te voet tegemoet. Het was een vrouw van boerse origine. Dat was van ver te merken. Zij droeg een voorschoot, klompen en haar tieten banjerden bijna uit haar raggen. Met genoegen maar vooral met z’n ogen zag Heer Zaad Dan Hersens dat de uitgestalde waren er zijn mochten. Yup, het was van dat. Z’n lul verhief zich met een zwiep die hem bijna uit het zadel mepte.

Het paard hield halt. Net voor de vrouw. Wat spannend! Wacht, ik ga m’n penis rap abschnjokken. Hoi! Daar ben ik weer. Heer Zaad Dan Hersens wipte gezwind uit het zadel en stond met verheven liefdeszwaard voor de vrouw. De vrouw wist niet wat ze zag. Zulk een gigantische penis! Haar ogen vielen bijkans uit haar kassen.

“Staart gij naar mijn edel deel, boerin?” vroeg je weet wel wie. “Vergeef mij, o heer. Ik heb nog nooit een paard met zo’n blinkende vacht gezien” mompelde de vrouw terwijl ze knielde.

Heer Zaad Dan Hersens zag dat het goed was: de onderdaan had reeds een geschikte positie ingenomen. Of wacht eens... Toch niet. In de achttiende eeuw was pijpen niet erg in de mode. Veel had de maken met de tandheelkunde. Die bestond nog niet. Iedereen liep rond met een mond waarin bacteriën vrij spel hadden. Rond levensjaar twintig of zo mocht je van geluk spreken dat je nog over de helft van je gebit beschikte. En dan pijpen? Dacht het niet.

“Staat u recht” gebood hij.

De vrouw ging staan, keek es goed naar de penis en zei: “Ja, wat mij betreft is hij recht, ja.”

Daar had Heer Zaad Dan Hersens niet van terug. Even stond hij aan de grond genageld. Wat later niet meer. Zo gaat dat in het leven. Alras, wat een prachtig woord is, wist hij weer wat te zeggen. Hij zei: “Ik heb de indruk dat gij een beetje doof zijt. Klopt dat?”

“Helemaal niet” zei zij “ik tracht humoristisch te wezen, heer. Ik stel mij voor dat u een vrij saai leven leidt en de kans tot lachen zich niet vaak aanbiedt.” Echt waar, deze en geen andere woorden verlieten de boerinnenmond.

“Waaruit leidt gij dat af, wijf?” riep Heer Zaad Dan Hersens terwijl z’n erectie zienderogen verslapte. Niets is minder sexy dan een intelligente kut.

“Wel, toen ik u in de verte op uw paard zag draven, dacht ik: wat moet die heer een saai leven leiden. Meer dan een gedachte is het niet. U moet er niet te zwaar aan tillen. Per slot van rekening ben ik slechts een boerinnetje met een simpel verstand die niets begrijpt van wat er zich afspeelt in de wereld.”

“Als er niets gebeurt, moet ik hem straks afspelen, ja...” mompelde Heer Zaad Dan Hersens. Beteuterd keek ie naar z’n fiere fluit. De eikel bloosde een weinig. Hij trok z’n handschoenen uit, grabbelde met beide handen z’n voorhuid vast en hopsakee! De heer begon z’n stengel van stand onbeschaamd te bespelen. “Komt u zelf eens kijken, vrouw, en neemt plaats naast mij” gebaarde hij met het hoofd dat hij het minst gebruikte “m’n eikel weerspiegelt zowel u als ik”

De vrouw posteerde zich naast hem. En inderdaad, daar zag zij zich weerspiegeld in de champignon van haar meester. “M’n haar!” riep zij in paniek uit “m’n haar ligt niet goed!” Als de wiedeweerga vluchtte zij weg in de richting van een hut.

“Verdomme, het is altijd wat met die wijven!” zuchtte Heer Zaad Dan Hersens. Toch volgde hij haar schoorvoetend. Hij had nu eenmaal zin in rampetampen. Als hier geen neuken van kwam zou hij gewoon z’n paard nemen. Dan zou een stijve nek wel het minste van het beest z’n zorgen zijn morgen, dacht de wellustige heer. Van pure lol schakelde hij over op een huppeldrafje.

Geil stormde hij de hut binnen. Daar was de boer z’n boerin aan het naaien. Op tafel. Tussen de soep en de patatten nota bene. Terwijl zeven koters aan het toekijken waren. Onderwijl riep de boer allerlei schunnige dingen, zoals: “Aaah, ge staat heet, gij slettebak! Aha, ge wilt ter plekke gepakt worden, natte scheur! Aaaaahaaaaa, ik wind u op terwijl ik een boterham met dikke, vette reuzel aan het eten ben!”

Heer Zaad Dan Hersens dacht na. Maar niet lang. Hij besloot de boer in de reet te buffelen. Hoewel hij in se geen homo was. Doch een gat is een gat, zei de boer, en hij kroop op z’n zwijn. Maar dan anders ha ha.

Afijn, de heer naderde en naderde voorzichtig. Maar toen. Toen! Allemachtig, hij kreeg een duidelijk zicht op de massale strontholverklontering in de boerenreet. Hier een flard kak van weken oud en daar een spetter die stonk als de beesten. Gelijk dook z’n snikkel richting enkels.

Het paard! Mensen, het paard van Heer Zaad Dan Hersens heeft het die dag moeten ontgelden! De ochtend daarna voelde het dier zich geradbraakt, gekielhaald, gevierendeeld en het leed tevens erg veel pijn. Eten ging moeilijk. De haver smaakte precies naar een mengeling van smegma, zaad en droge klaver.

En? Wat denken jullie? Zou ik nu weer naar de instelling moeten? Of ben ik goed om een tijdje los te lopen? Of te gek voor woorden? Ga toch neuken! Zaadpretzels!

door GDB

afgestoft

door Spencer Brandsen [ link ] zes bijdragen

Maandag, 1 December 2014
Ik drink

Op de vrouwen waarop ik gokte en verloor. Op de vakanties die met heibel begonnen en eindigden. Op de boeken die ik in bed met een zaklampje las terwijl buren luidruchtig gemeenschap hadden; alsof ze het erom deden. Op de wijzende handen naar mijn winkelwagen in de supermarkt. Op de meewarige blikken in kroegen en clubs waar ik niet op mijn plaats ben. Op de vrijgezelle vriendin die toevallig ook op visite bij mijn vrienden komt. Op Hank Williams die dit leven in 3 akkoorden goot. Op ‘cd van mij, cd van jou’. Op je moeder, die harder uit haar bek stinkt dan een bever uit zijn reet. Op je hoofd dat nu op de schouder van een ander rust. Op de slijter die meer van me weet dan mijn eigen lieve moeder wist. Oja. Op het graf waar het mos haar naam overwoekert. Op de magnetronmaaltijden die me welkom heten. Op de tafel waar mijn hoofd, zat, rust. Op de tranen die niemand vermoedt.  Op de talloze malen dat ik proostte tegen het beeldscherm. Op Janis, Jack & Grolsch.

door BICAT

duurzaam en dolfijnvriendelijk hergebruikt

door Spencer Brandsen [ link ] tien bijdragen


Ik drink

Op de vrouwen waarop ik gokte en verloor. Op de vakanties die met heibel begonnen en eindigden. Op de boeken die ik in bed met een zaklampje las terwijl buren luidruchtig gemeenschap hadden; alsof ze het erom deden. Op de wijzende handen naar mijn winkelwagen in de supermarkt. Op de meewarige blikken in kroegen en clubs waar ik niet op mijn plaats ben. Op de vrijgezelle vriendin die toevallig ook op visite bij mijn vrienden komt. Op Hank Williams die dit leven in 3 akkoorden goot. Op ‘cd van mij, cd van jou’. Op je moeder, die harder uit haar bek stinkt dan een bever uit zijn reet. Op je hoofd dat nu op de schouder van een ander rust. Op de slijter die meer van me weet dan mijn eigen lieve moeder wist. Oja. Op het graf waar het mos haar naam overwoekert. Op de magnetronmaaltijden die me welkom heten. Op de tafel waar mijn hoofd, zat, rust. Op de tranen die niemand vermoedt.  Op de talloze malen dat ik proostte tegen het beeldscherm. Op Janis, Jack & Grolsch.

door BICAT

duurzaam en dolfijnvriendelijk hergebruikt

door Spencer Brandsen [ link ] oorverdovende stilte


Ik drink

Op de vrouwen waarop ik gokte en verloor. Op de vakanties die met heibel begonnen en eindigden. Op de boeken die ik in bed met een zaklampje las terwijl buren luidruchtig gemeenschap hadden; alsof ze het erom deden. Op de wijzende handen naar mijn winkelwagen in de supermarkt. Op de meewarige blikken in kroegen en clubs waar ik niet op mijn plaats ben. Op de vrijgezelle vriendin die toevallig ook op visite bij mijn vrienden komt. Op Hank Williams die dit leven in 3 akkoorden goot. Op ‘cd van mij, cd van jou’. Op je moeder, die harder uit haar bek stinkt dan een bever uit zijn reet. Op je hoofd dat nu op de schouder van een ander rust. Op de slijter die meer van me weet dan mijn eigen lieve moeder wist. Oja. Op het graf waar het mos haar naam overwoekert. Op de magnetronmaaltijden die me welkom heten. Op de tafel waar mijn hoofd, zat, rust. Op de tranen die niemand vermoedt.  Op de talloze malen dat ik proostte tegen het beeldscherm. Op Janis, Jack & Grolsch.

door BICAT

duurzaam en dolfijnvriendelijk hergebruikt

door Spencer Brandsen [ link ] oorverdovende stilte

Woensdag, 19 November 2014
Het Bekertje: uprising

HOOFDSTUK EEN IS GEEN

“Ik kom volgens mij klaar,” hijgde Alblart, “Mag ik in je haar?”
“Nee!” riep Siedfrida uit.
Nee. Oh. Ok. Alblart voelde zijn orgasme alweer wegebben. Hij keek haar diep in de ogen, naar dat plekje op haar rechterpupil wat al een tijdje zijn aandacht had getrokken.
“In je oog dan?” hijgde hij met een alweer iets meer enthousiast kloppende piemel.
“Nee! Jezus!! Doe normaal!” riep Siedfrida.
“Ja verdorie mag ik dan ook nog ergens klaarkomen?!” vroeg Alblart zichzelf én haar af. Niet alleen was zijn orgasme keihard “Doei” aan het zeggen, zijn erectie was zelfs doei aan “keihard” te zeggen. Liefde gedijt niet op “Nee”, Siedfrida. Dat heet verkrachting.

“… Godverdomme,” mompelde Siedfrida geïrriteerd, “Doe dan maar in mijn vagina.”
“In je kutje?” hijgde Alblart. Ohw yeah…
“Alblart als je nou godverdomme niet…” PENG! Te laat! Haar ergernis had haar vagina doen verkrampen en dat was al wat Alblart nodig had! Ha! Heerlijk hoor!
“Gatverredamme,” mopperde Siedfrida, met zakdoekjes tussen haar benen het bed uit stappend en een verklaring gevend van wat ze zou doen maar dat was ok hoor, Alblart slaapt al! Nergens voor nodig! Dankjewel!!

HOOFDSTUK TWEE IS NEE

Alblart werd met een schok wakker. Hij had dorst. En trek in een eitje. Dat krijg je van al die zaadlozingen. Allemaal vocht en proteinen kwijt. Wel eitjes blijven eten hoor! “Eitjes voor de eitjes,” zei Alblart zacht, een goedkeurend stel klopjes gevend op zijn zaadballen. Hij gaapte, en sloop slaapdronken, maar zachtjes om Siedfrida niet wakker te maken, uit de slaapkamer. Nog een paar klopjes op zijn zaadballen gevend onderweg. Mmm, eitjes.

In de gang zag hij een vaag licht schijnen- waarschijnlijk was Siedfrida vergeten het keukenlicht uit te doen nadat ze weetikveel wat voor shit met haar kut had uitgespookt na de seks. Schoonmaken ofzo? Weet Alblart veel. Hij trok een vies gezicht. Waarom deed ze dat überhaupt in de keuken? Weet ze niet hoe smakeloos dat is?

Hij deed een stap om de hoek, en zag twee dingen. In eerste instantie dat hij blijkbaar niet lang had geslapen. Sterker, een fractie van een seconde leek waarschijnlijker. Hij was wakker geworden terwijl Siedfrida nog bezig was die sperma uit haar kut te spoelen.
Wat hij als tweede zag liet hem een klein gilletje slaken: Siedfrida stond daar, met een natte washand tegen haar doos te petsen, een bekertje onder haar muts vasthoudend.

“Iiiiiiieeeeeeeeeeeeeuuuwwwwwwww!” stootte Alblart uit. Siedfrida keek in een schok op. “Wat ben jij nou weer aan het doen,” vroeg Alblart met een vies gezicht.
Siedfrida keek hem aan, het bekertje nog altijd tussen haar benen, haar edele delen nog altijd erin uitlekkend.
“Je hebt mij betrapt, zei ze langzaam, “Het spel is nu uit.”
“Wat?” vroeg Alblart.

HOOFDSTUK DRIE HOOR

“Hier, zet deze pruik op,” zei Siedfrida.
“Wat?” vroeg Alblart. Was die jurk moeten aandoen niet al erg genoeg?
“Het spel is uit,” verklaarde Siedfrida nogmaals, “Nu moet je het weten.”
“Met een pruik?” vroeg Alblart.
“Anders kan je het niet weten,” maakte Siedfrida de discussie dood, met als tweede nekschot de pruik die ze vast op zijn hoofd draaide. Alblart dacht gefrustreerd terug aan die vinger waarvan hij ooit had voorgesteld dat die misschien wel in een zekere kont had gemoeten tijdens de seks. Toen was de discussie alles behalve gesloten bij “Anders kan je het niet weten” maar goed, dat zal wel weer “anders” zijn. Ook al had hij daarvoor nog speciaal gepoept en gedouched zodat er niet eens ontlasting op haar vinger had kunnen komen te zitten. Maar maakt niet uit. Één paard kan ook aan een dode kar trekken. OH NEE TOCH NIET.

“Kom maar mee,” zei Siedfrida, “Nu het spel uit is kun je het maar beter weten ook.”
Alblard liep een beetje beschaamd in zijn jurk en pruik achter zijn vrouw aan, die buiten in haar auto stapte.
“Waar gaan we naartoe?” vroeg Alblard bedeesd.
“Naar de fabrieken. Hier, hou vast.”

Alblard keek met een vies gezicht naar het bekertje wat zij net in zijn handen had geduwd. Maar met deze jurk en pruik… Waren ZIJN handen niet nu HAAR handen?

HOOFDSTUK VIER OK

Siedfrida pakeerde de auto in een straat met rijtjeshuizen en zette het ding op de handrem.
“Stap uit,” zei ze.
Alblart keek om zich heen.
“Waar zijn de fabrieken dan?”
“Je moet eerst wat anders zien. Het is nu half zeven,” zei Siedfrida, “De tijd dat iedereen seks heeft. Kom mee.”
Alblart snapte er helemaal niets van. Iedereen? Hij had toch geen seks? Of kwam dat… Omdat hij nu een zij was??

Hij volgde Siedfrida, die bij een drietal ramen naar binnen keek, tot ze Alblart naderbij wenkte.
“Kijk.”
Alblart bewoog dicht naar het raam, en schermde zijn ogen af met zijn handen om de weerkaatsing van licht tegen te gaan.
“Ohhh,” fluisterde hij, “Ze hebben seks daar binnen!”
Hij drukte zijn neus tegen het raam voor de zekerheid. Jep, het was zeker: die twee mensen hadden seks daar binnen. Keihard. Maar teder. Zo mooi.
“Kijk, fluisterde hij weer, wijzend, “Hij mag wel in heur haar!”
De vrouw van het stel stond na het klaarkomen op, en liep uit de kamer.
“Kom,” zei Siedfrida, en trok Alblart mee naar het raam ernaast. Ze zagen de vrouw de kamer erachter binnenlopen, en een kam pakken.
“Vrouwen…” mopperde Alblart, “Alsof hij haar hele kapsel door de war heeft gespoten ofzo.”
“Kijk,” zei Siedfrida. Alblarts ogen werden groot. Ze kamde de sperma uit heur haar en deed het… In een bekertje.

HOOFDSTUK VIJF ALWEER

Alblart stapte stilletjes in de auto. Hij was helemaal in shock. Siedfrida had hem uiteindelijk door zes keer twee ramen laten staren, omdat hij het maar niet wilde geloven. Maar achter elke ramen was hetzelfde te zien: in de eerste seks, met klaarkomen. In de tweede de vrouw die de sperma verwijderde om in een bekertje te doen. Één vrouw had de sperma zelfs in haar oog gekregen (wat net zo mooi was als Alblart had gehoopt) en toen had ze het met maarliefst een stofzuiger eruit gezogen- en in de stofzuigerzak zat… Een bekertje. Hoe diep gaat dit complot? En vooral… Waarnaartoe?
“Nu gaan we naar de fabrieken,” zei Siedfrida tijdens het opstarten van de auto, hem daarna strak aankijkend: “Nu dat je het begrijpt.”

Alblart slikte de droogheid door zijn keel. Hij begreep er helemaal niets van.

De rit duurde drie uur eer de fabrieken in zicht kwamen. Ver verwijderd van de steden die hij kende.
“Vanaf nu moet jij hoog praten,” zei Siedfrida. Alblart antwoordde niet. Hij staarde uit het raam, kijkend naar de auto’s om hun auto heen. In alle auto’s zaten vrouwen. Verbitterd kijkende vrouwen. Met bekers op de passagierstoelen.

HOOFDSTUK ZES PETS

Alblart had nog steeds niet gezegd. Zelfs niet na de twee uur durende rondleiding door de fabrieken. Hij had de grote ronde mengbakken gezien. De lopende banden, met allerlei verschillende producten. Mannenproducten. Spelcomputers. Biefstuk. Autosturen. Sigaretten, sigaren, lollies… Nagelschaartjes. Handschoenen. Alles wat mannen zouden aanraken of opeten werd door vrouwen in witte lange jassen ingesmeerd met sperma. Sperma van miljoenen mannen. Alblart voelde zijn maag omdraaien. Hij wilde braken van de weeige spermalucht, maar waar kon hij braken? In de grote vaten mansap? Wie zou daar uiteindelijk de dupe van worden?

“Hoe,” fluisterde hij, in een hese stem die vier uur verstomde stilheid weg schraapte. “Hoe,” herhaalde hij in de opgelegde hoge stem, “waarom?”
“Wij doen dit tijdens het huishouden,” zei Siedfrida kil, zonder emotie.
“Waarom denk je dat mannen zogenaamd veel efficienter zijn in schoonmaken? Geloof je het echt? Wij reizen elke dag op en neer met de sperma, en leveren vervolgens in minder tijd NOG een beter huishoudresultaat dan jullie. Efficienter. Alsjeblieft zeg.”
“Maar waarom?” herhaalde Alblart, “Waarom zijn jullie zo gemeen? Vanwaar die behoefte die troep overal uit te spreiden?? Waarom doen jullie dit ons aan?? Al die sperma…”

Siedfrida zei niets, maar haar blik gaf het antwoord: ze zou nooit het antwoord geven. Het antwoord was dat Alblart dood zou gaan zonder het ooit te weten. Een lot wreder dan de dood. Daarom, Alblart. Maar waarom daarom? Waarom, Siedfrida?

HOOFDSTUK ZEVEN BEVEN

Siedfrida haalde de sleutel uit het stopcontact. De hele rit terug naar huis hadden ze geen woord met elkaar gewisseld. Alblart had alleen maar uit het raam gekeken. Uit het raam, door een traan.
“Er is meer,” zei Siedfrida uiteindelijk.
Alblart keek haar aan. Door zijn traan. Siedfrida keek hem niet aan. Noch door een traan.

“Niet alle sperma wordt uitgesmeerd,” ging Siedfrida verder, “De beste sperma wordt gebruikt om vrouwen te bevruchten. Met übermeisjes, Alblart. Er is een kleine voorraad van slechte sperma. Jaren oud. Daarmee worden slechte vrouwen bevrucht om alle mannen te maken.”
Ze haalde haar schouders op en schudde meewarig haar hoofd. “Het is gewoon inteelt. Zo weinig sperma, voor alle mannen.”
Ze keek hem eindelijk aan, met een blik vol verwijt: “Waarom denk je dat jullie mannen zo dom zijn, Alblart? Zo dom?? Dat kan toch gewoon niet.”

Siedfrida keek weer weg, en deed de kraag van haar overhemd recht.
“Wij staan op het punt vrouwen te ontwikkelen die geen mannen meer nodig hebben. Vrouwen die zich geslachteloos kunnen voortplanten. Zonder sperma. We hebben je niet meer nodig, Alblart. Daarom heb ik het jou laten zien.”

Ze opende het portier, en keek hem streng aan.
“Die jurk mag nooit meer uit.”
Siedfrida stapte uit,en sloeg het portier dicht. KLOF.
Alblart bleef achter. Het duurde een half uur voordat hij kon bewegen. Toen stapte hij voorzichtig als een oud vrouwtje uit de auto, en ging naar binnen. Siedfrida was aan het koken. Hij deed zijn spelcomputer aan, en ging maar zachtjes een spelletje spelen.

EPILOOG

“SLIK HET DOOR!!” gilde Alblart twee maanden later tijdens een potje van seks, zijn handen stevig om Siedfrida’s neus en mond geklemd, zijn ogen met enige fascinatie waarnemend hoe de gelaatskleur van zijn steeds minder bewegende vriendin steeds meer en meer naar paars trok. Purperpaars.
“SLIK!! HET!!! DOOORRRR!!!!”

Einde

By KIPPFEST

het mausoleum ingesleept 

door Spencer Brandsen [ link ] elf bijdragen

Woensdag, 12 November 2014
Schrijven voor geld

We zaten ooit een poosje op dezelfde lerarenopleiding. Hij had het altijd over geld. Wist precies wat ik voor m’n spijkerbroek had betaald en dat de tweede voor de halve prijs was. Ondanks het verstrijken van al die jaren lijkt hij weinig veranderd. Aan die scheve vooruitstekende tanden heeft hij nooit iets laten doen. Hij heeft wat stukjes van me gelezen en vraagt hoe je met schrijven geld kunt verdienen, het liefst zoveel mogelijk. Dat weet ik niet, maar uit menslievendheid laat ik toch m’n gedachten over het onderwerp gaan. Er schiet me onder andere te binnen dat ik laatst op Column X [en elders] in m’n archief heb rondgesnuffeld waarbij me een aantal dingen opvielen.
 
‘Schrijf over seks,’ zeg ik, ‘daar krijgen de mensen nooit genoeg van. En over relaties, eventueel in combinatie met seks. Schrijf niet over kunst.’ Nu kom ik op dreef: ‘Vertel vooral niets nieuws; ‘herkenbaar’ moet het zijn: Ik was laatst bij de bakker [slager, groenteboer, Gamma] … en dan iets anekdotisch waarvan de lezer denkt: Ja, zoiets heb ik ook wel eens meegemaakt. Probeer over te komen als een onhandige klungel zodat benadrukt wordt hoe gewoon je wel niet bent, dat doet het ook goed in Nederland. Vermijd intellectualiteit, leg de nadruk op gevoel, emotie. Gebruik geen moeilijke termen als ‘brief’, ‘vakantie’ en ‘adres’, want die staan in de Top 10 van meest opgezochte woorden in het online woordenboek van Van Dale.’
 
Ik begin er nu lol in te krijgen en kan nog wel even doorgaan, maar hij heeft geen tijd meer. Of misschien denkt ie dat ik hem in de maling neem. Wel vertelt hij me nog waar ik m’n schoenen heb gekocht en wat ik ervoor betaald heb. Klopt precies. Terwijl ik verder loop denk ik: ‘Blijf dicht bij jezelf, schrijf maar over geld.’

door Spencer Brandsen [ link ] 22 bijdragen


Schrijven voor geld

We zaten ooit een poosje op dezelfde lerarenopleiding. Hij had het altijd over geld. Wist precies wat ik voor m’n spijkerbroek had betaald en dat de tweede voor de halve prijs was. Ondanks het verstrijken van al die jaren lijkt hij weinig veranderd. Aan die scheve vooruitstekende tanden heeft hij nooit iets laten doen. Hij heeft wat stukjes van me gelezen en vraagt hoe je met schrijven geld kunt verdienen, het liefst zoveel mogelijk. Dat weet ik niet, maar uit menslievendheid laat ik toch m’n gedachten over het onderwerp gaan. Er schiet me onder andere te binnen dat ik laatst op Column X [en elders] in m’n archief heb rondgesnuffeld waarbij me een aantal dingen opvielen.
 
‘Schrijf over seks,’ zeg ik, ‘daar krijgen de mensen nooit genoeg van. En over relaties, eventueel in combinatie met seks. Schrijf niet over kunst.’ Nu kom ik op dreef: ‘Vertel vooral niets nieuws; ‘herkenbaar’ moet het zijn: Ik was laatst bij de bakker [slager, groenteboer, Gamma] … en dan iets anekdotisch waarvan de lezer denkt: Ja, zoiets heb ik ook wel eens meegemaakt. Probeer over te komen als een onhandige klungel zodat benadrukt wordt hoe gewoon je wel niet bent, dat doet het ook goed in Nederland. Vermijd intellectualiteit, leg de nadruk op gevoel, emotie. Gebruik geen moeilijke termen als ‘brief’, ‘vakantie’ en ‘adres’, want die staan in de Top 10 van meest opgezochte woorden in het online woordenboek van Van Dale.’
 
Ik begin er nu lol in te krijgen en kan nog wel even doorgaan, maar hij heeft geen tijd meer. Of misschien denkt ie dat ik hem in de maling neem. Wel vertelt hij me nog waar ik m’n schoenen heb gekocht en wat ik ervoor betaald heb. Klopt precies. Terwijl ik verder loop denk ik: ‘Blijf dicht bij jezelf, schrijf maar over geld.’

door Spencer Brandsen [ link ] iemand nam de moeite

Woensdag, 5 November 2014
Onvoltooid verleden strijd

Plotseling staar je me aan vanuit de schoenendoos. De zolder moest leeg voor de nieuwe kleine die op komst is. Duizenden neuronen herinneren zich je indringende blik van de foto.
Een schok. En een sprong van m’n hart, zoals dat vroeger alleen kon springen. En net als toen voel ik je blik weer.

Maar het is niet meer het voelen zoals vroeger voelde. Herinneringen; steeds vager, gevoel steeds minder intens. In mijn hand rest alleen de tijd dat foto’s nog negatieven hadden en de herinnering aan een waarachtig voelend hart.

De volgende foto. De laatste. Met onze omhelzing. Ik zie je lokken over je ogen. Je blik wendde zich toen al af; van mij, van de camera. Waarnaartoe? Onze toekomst? Nee; je bleek de volmaakte onmogelijke liefde. Eerst de onweerstaanbare chemie en de onzekerheid. Dan de euforie en de roes. En tenslotte het grote verdriet van verlies. Jouw jeugdige onschuld was de schuldige.

De tijd daarna voelde ik me als een gewond dier. Op jacht naar herstel. De honger van na het bijna sterven. De primaire jacht naar verpleegsters van mijn pijn. En nu, na al die jaren van jagen en roes is het enige dat mij nog rest die twee foto’s en een litteken.
Het is een groot en gevoelloos litteken. Zo een dat elke jager draagt in zijn ziel. Van de strijd die niemand wint. Het is het litteken van verliezen van de onschuld.

Voor me staan twee kartonnen dozen. Een om te bewaren en een voor weggooien. Een tussenweg is er niet. Langzaam beweegt mijn hand met de twee foto’s naar de linkerdoos. 
Mijn vingers voelen. En laten de foto’s gaan. Ze dwarrelen de doos in, de schaduw neemt ze gevangen. 
Ik hoor gestommel op de trap Ik wend mijn blik af -net als jij destijds- en kijk naar de toekomst.

door ELIV

[van stof ontdaan]

door Spencer Brandsen [ link ] zes bijdragen

Dinsdag, 28 Oktober 2014
Het telegram

In een kamer zat een jongen aan tafel. Zijn handen omklemden een telegram, de knokkels wit en de lippen stijf op elkaar geperst. Hij wilde schreeuwen, hij wilde huilen. Van binnen kolkte een ijskoude zee, terwijl het zweet hem over de rug liep. Hij was radeloos buiten zinnen. Het papier scheurde in zijn trillende handen en hij nam een diepe teug adem. En met die adem slikte hij alles in. Alle woorden die hij had willen roepen, alle vragen die hij had willen stellen en alle tranen die hij had willen laten. Hij slikte alles in, het tikken van de klok aan de muur, het snorren van de kat in de vensterbank en het rollen van de wielen over de straat voor zijn huis. Al het geluid verdween in zijn keel, werd doorgeslikt en vormde een donkere bal in zijn maag. De stemmen op straat verstomden, het gefluit van vogels werd onhoorbaar en een wind stak op in stilte.

In de reflectie op het water dansten de bomen onvermoeibaar op een melodie die niemand horen kon. De stilte was absoluut en vulde de straten, verstikte de mensen en doofde alle gesprekken. Niemand had meer iets te bespreken. Alles wat van waarde was, was lang vervaagd voordat een mond kon openen. Het leven was betekenisloos geworden en geen enkel woord kon haar opnieuw betekenis verlenen. En hij die ging spreken, bedacht zich beter en sloot zijn mond weer, liep verder. Verder door de straten, verder langs het water, onder de bomen door, opnieuw verdwijnend tussen de schaduwen van de gebouwen om nooit meer terug te keren.

Het licht dimde toen de zon achter de huizen zakte. Straatlantarens gingen niet meer aan, want er was geen nut meer om op straat te blijven. Mensen liepen naar huis in de avondschemer, knikten beleefd naar elkaar en liepen door. Geen gesprekken in de straten, de stilte had alles weggenomen. Thuis bleven de luiken open, er was niets te zien. De laatste gloed van de zon gleed geluidloos naar binnen en kleurde de muren, de tafels en de bedden rood. En buiten bleven de bomen zacht schommelen in de weerspiegeling van het water.

De mensen bleven wakker, zelfs toen de stad in duisternis werd gehuld en de maan aan een eenzaam optreden was begonnen aan de hemel. De duisternis kleurde zilverblauw, en iedereen staarde uit de ramen. Er werd gewacht zonder verwachting, zonder moedeloosheid, alleen met een berusting dat het goed was. Honderden ogen weerkaatsen het maanlicht vanachter de ramen van de stad, in stille straten, zonder te spreken en zonder elke betekenis of waarde. En de bomen dansten verder aan het water.

In een kamer begon het. Onder het schrale licht van een peertje opende een jongen zonder naam een vale koffer. Ingebed in rood kalend velours lag een viool. Teder legde hij haar aan de hals en met de strijkstok streelde hij liefdevol een snaar. Een verlegen noot brak de stilte in de kamer. Een volgende aarzelende noot bereikte de voorkamer van het huis. En verlost van het gewicht van elk begin volgden de minder dapperen. De melodie won aan moed en zweefde door de openstaande luiken de straat op.

Mensen hoorden de melodie die aanzwol in diepe melancholie voor het verlies aan woorden. Achter de ramen sloten mensen de ogen en luisterden ademloos. De muziek gleed over de oude keien, langs gevels en in kamers. De harten van mensen werden vervuld van weemoed naar de tijd van spreken. Er werd gehuild zonder geluid, tranen rolden van wangen en vielen op de grond. Een vinger rustte op lippen, ogen aandachtig gesloten. En met de muziek zwollen ook de harten. Oud verdriet zonder betekenis werd begrepen.

Toen de muziek ten einde was, wachtte een man in zijn huis aan het water tot de laatste noot was weg gestorven. Hij opende zijn ogen en keek in de vragende ogen van het kind tegenover hem. Dat er iets was gebeurd van een bijzondere grootsheid was zelfs het kind duidelijk. "Het was mooi", zei hij met een stem die schor en gebroken was door het lange zwijgen, "Het was mooi, en het was nodig."

Mensen sloten de luiken, ontstaken lichten om zich te wassen, doofden ze en gingen slapen. En eenmaal was het weer stil in de stad. De wind was gaan liggen en de bomen stonden stil aan het spiegelgladde water.

door BEWEGENDE

tijdelijk aan de vergetelheid ontrukt

door Spencer Brandsen [ link ] twaalf bijdragen

 

Holle retoriek

"Aarsema, dan komen de tachtigerjaren puberale streeptinten van de eerste kabeltv binnen op mijn kolkende oogbollen als de tube mayonaise leeggeknepen in in een onderzoekende puberkringspier . Vage opgedroogde veegklodderstrepen op de dikke zware afstandsbediening die het allang niet meer doet. Bolle schermen versterken de aplastische rondingen. Antennes nog met coax en zaad in een sok, geurend naar kamille gemengd met nat speculaas. Jong zijn is zo mooi…"

"Zit je achter het meest nieuwe en hipste technologische apparaat van deze eeuw, kom je op een stukje internet over columns schrijven. En dat is nu exact wat ik zocht! Soms zoek je iets, en kan je het niet vinden. Maar nu wel! Ik zoek iets om mijn Nederlandse woordenschat in te verwerken. En dan zoek je, en zoek je, en dan VIND je!

Soms zoek je iets anders. En dan vind je het niet. Mannen, of vrouwen, pennen, papier, boeken, bekers of boodschappen, je vind het soms niet.

Maar nu heb ik het gevonden!

Groetjes Lieke"

(Lieke, Zelf een column schrijven)

"Daarom is bicat een lichtje, een vuurtoren voor de verloren lopende dolenden.
Want dat er velen op de dool. Een gevolg van zich onbestemd, zonder nuttig doel, afgevlakt en weinig bijzonder voelen maar misschien nog meer eengevolg van het vluchten voor deze zelfrealisatie, deze pijn van een ziel zonder importantie niet te hoeven voelen. En daar compensatie middelen voor zoeken en aangboden krijgen. Drugs, sex met dieren, sex met kinderen die geen leeftijd meer nodig schijnen te hebben, autorijden, schoeisel, weblogs, gangbangs, sport, wat al niet. Als het maar lijkt dat je vooral bezig bent. Al is het nietszeggend en immoreel, al is het bellenblazen met je mond dicht of een kraak zetten en minister zijn.

En dan is er bicat..aus blaue hinein zu uns gezogen, zonder eigenaren of aandeelhouders die stakingen uitlokken, zonder stompzinnig geleuter, nee, de magie van de fantasie, de fictie en de nederlandse taal aan de macht.
Een baken van troost, een zwoele geur vlak voor het slapen gaan, een enorme uitzinnige stapel draadjesvlees met dampende jus, een romance achter het frietkot, scooters en mobieltjes, vogels die hun eigen lied zingen, de eigen partituur kennen en geen regisseur of dirigent nodig hebben, de horror en thrill. Dat wat onbewust en ondergronds en ook van het leven zelf is. En niet wordt voorgeschreven door de krant, de tv, radio, politiek, banken en verzekeraars, speculanten die denken met 'de echte waarheid' om te gaan. Nee, ik ben geen echt schrijver maar wel groot fan van het schaarse bicat talent."
(Peter Novecento, Haagsche Post)

"Schuimbekkend van woede las ik de met een danige onverschilligheid geschreven colums betreffend de holocaust en Auschwitz. De flarden teksten vol schrijffouten en loze beweringen, getuigen van weinig historisch besef maar vooral een respectloze attitude jegens miljoenen slachtoffers. Vandaar mijn bijdrage met het verzoek de richtlijnen als opgesteld in de bijlage te respecteren en in acht te nemen.

vr groet

dhr. Papen"
(Daniël Papen, via email)

"Diep geroerd, met geknepen stembanden, omvloerste oogleden, brandend maagzuur en kloppende roede (het is tenslotte 5 december) mocht ik uw fraaie stuk proza over mijn getroebleerde netvlies laten glijden... De woorden vertalen zich moeiteloos in zielsetsende beelden. Dank!"
(bromde Zielknijper, 5 december 2005)

"Geachte heer,

Mag ik u verzoeken het plaatje van de te jonge dame van uw site te verwijderen. Er zijn namelijk nog al wat mensen die dit niet lollig vinden. Diverse klaag e-mails over gehad. Mag ik u er op attenderen dat het hier om Kinderporno gaat en de wetgever daar meer dan 4 jaar gevangenisstraf op heeft gezet. Ik ga ervan uit dat het om een misvertstand gaat, als moderator. Met vriendelijke groet.

Sociale Jeugd- en Zedenpolitie te Amsterdam
Commerciele zaken
020-5592585"
(i030142@planet.nl, 14 december 2004)

"Schitterend verwoord dat artikel over Clarence. Liep jaren met een missie, aan de voetballiefhebbers (niet de kenners) proberen uit te leggen dat Abe en Piet beter zijn dan het orakel uit betondorp. Was onbegonnen werk. Het klootjesvolk adoreert Ellen van Langen, Geesink en Rieu, en vinden mevrouw Blankers, Ruska en Roby lakatos maar niks, ze weten waarschijnlijk niet eens wie het zijn. Toen Keizer stopte heb ik jaren niet meer gekeken. Toen zag ik die Fin en een paar jaren later een Surinamer met een Nederlands paspoort (Had die Fin er ook maar een gehad). Ja en dan begint het heilige vuur weer te branden. Deze twee zijn tactisch en technisch het beste wat er op Nederlandse velden heeft rondgelopen (wat ik in mijn leven heb gezien). Keizer had niks met voetbal te maken, dat was ballet,kunst, en soms als het niet belangrijk was helemaal niks .En Abe ken ik van wat beelden, maar als je naar de verhalen over hem luistert hoef je de verteller maar in de ogen te kijken en herken je meteen de kenners uit die tijd."
(via mail, 23 oktober 2005)

"pedante snikkels, komen kut te kort. Webloggen is niet voor mietjes maar ook niet voor stoere geile binken, webloggen is namelijk een fenomeen, een spookbeeld voor blinden die zich vergapen aan de wijde wereld van het internet om zichzelf te ontmoeten, een monologue interieur te voeren en dan de echo terughoren, het internet dat een wonder is wat een dom irrationeel fenomeen is. Echt iets voor pedante snikkels en kale kutten die niet neuken maar wel in elkaars nek willen hijgen en tijd teveel hebben. Ik zou er helemaal niet aan beginnen en beroemd en rijk ben ik al, zegt het liefje. Ik heb de grootste en zij heeft de lekkerste en we verdoen de tijd liever in elkaar verstrengeld dan te vergooien op zo’n vervuilde weblogmarkt. Mot je alweer email beantwoorden enzo, in je vrije tijd, be je gek. Opzoute, stik dur maar in, Goossens, kijk maar uit dat ze niet vreemdgaan terwijl jij al die poen verdient, sneue wolf, ouwe rukker, voordat je het in de gaten hebt sta je een verschrikkelijk stinkend goedje op je scrotum te smeren terwijl je staat te huilen omdat je zo belazerd bent terwijl je het alleen maar goed bedoeld, voor ons allebei schatje, weetje, heerlijk met vakantie strax, saampjes, maar vanavond moet ik werken snappie, centjes verdienen mot pappie, kijk niet zo beteuterd, je wilt helemal niet naar de Lidl, je wilt daar nooit gezien worden zei je, nou dan. Nou tot strax dan, he ?"
(nove, 12 oktober 2005)

"Bicat.net, dat is toch die achterlijke webstek voor rukkende, boerende en altijd bezopen kerels? Dat zielige pathetische zooitje ongeregeldheden dat uitgebraakte hersenkwak probeert te verkopen als prozadrek? Natte winden, dikke drollen, kleverige onduidelijkheden? Slurptrekkende draaigorgels, voorhuidjogging avant la lettre en berensgrote buikglijers?" (Jeremias Schubbenrug, in Nova, 4 oktober 2005)

Reageerziekte

"Op een vrolijke dag toen ik aan mijn, voor al 11 jaar, allerbeste vriendin de liefde heb verklaard en binnen luttele seconden de meest euforische gevoelens door mijn ziel heen flitsten typte een verslag van school begon k te typen en dit kwam tevoorschijn op het samengeperste hoopje uitwerpselen wat ik beschouw als mijn laptop, want zoals velen het niet slecht zou doen als zij dit beseften is bezit enkel een illusie.

Conclusie & nawoord

Niet alleen symbolen hebben invloed op ons doen en denken, de manier waarop ieder mens zichzelf ziet en andere zegt meer over die persoon dan over anderen. Elk mens gaat zijn eigen weg, en het is jammer dat er uit commerciële geldzucht zoveel miscommunicatie ontstaat tussen mensen. Welk mens is beter, het mens dat genadeloos elke, in zijn ogen misdadiger, ritueel vermoord, of die mens die de opdracht geeft om onbewuste signalen stuurt via reclamespotjes en zo het materialisme hoger prijst dan het gevoel om bewust van jezelf en je daden te zijn? Draait het dan uiteindelijk allemaal om geld?
De een vermoord mensen die hun hele leven anderen pijn doen, en de ander roept het gevoel op dat er niets beter is dan nike schoenen in combinatie met een stoere jack met een bontkraag, dat gedoe met die bontkragen id volgens mijn theorie gebaseerd op het paringsgedrag van leeuwen, hoe groter en mooier de manen, des te meer aanzien ze hebben en kans op leiderschap en hoe meer kans ze hebben dat hun genen worden doorgegeven ;).
Door niet te realiseren waar je mee bezig bent, of niet wie, maar wát je eigenlijk bent, ontstaat er miscommunicatie en disharmonie in de maatschappij. Opgaan in de massa kan leiden tot afgunst en afkeer van het geloof in jezelf en in anderen.

En ik wens hierbij balkenende en zijn hele tweede kamer heel veel succes met het oplossen van de “problemen” hier in Nederland, want zo schieten we geen reet op.

Oja, en een gelukkig Nieuwjaar!

Zondag 7 januari 2007, Frank Hooijer"
(Frank Hooijer, 7 Januari 2007)

"Ik had het allemaal al wel eens meegemaakt en niets was mij te dol geweest: eonisme, vice anglais, flaggelatie, ja zelfs koprofagie. Ik was dan ook met graagte ingegaan op de omineus-priapische woorden en lubrieke blikken die "Ellen" tijdens ons gezamelijk consumeren eerder die avond op mij had gericht. Toen we, media nox, eenmaal in haar slaapkamer waren aangekomen, gaf zij steeds minder blijk van doorgaans aan haar toegeschreven mesquinerie. Integendeel,loodzwaar en onvermijdelijk hing het veile sneukelen in de lucht. Binnen no time was de vloer dan ook bezaaid met exuvieën en toonde zij mij haar zinnenprikkelende Junonische leest. Na intiem pidjetten en enige orogenitale schermutselingen (waarbij brod noch javelijn werd ontzien),sloegen wij serieus aan het procreëren. Cunnus en Curacaoënaar leken welhaast voor elkaar geschapen. Hoewel haar defloratie al enige tijd terug had plaatsgevonden, pandoerden wij als nooit tevoren, daarmee verschillende tenesmen bewerkstelligend. Het is maar goed dat haar echtgenoot van deze sluikmin nooit wat heeft gemerkt..."
(TiTo, mei 2006)

"Schrijf eens over vrouwen en hun plek of plaats in de allesverterende zakenoorlogen. Want als er stereotype mannen met diep verborgen schaamtegevoelens over hun potentie problemen en erectiestoornis (taboe naturlijk) dan is dat manifest in hun 'vlucht vooruit' in de freudiaanse wapencultuur. Elke geweerloop, elke zwaardere tank is een gestileerd erectiel apparaat vol dodelijke munitie opgepomnt met miljoenen kogels in een spurt naar het doel wat als lustsymboliek een 'lilith' in een duizelige extase zou moeten brengen want zo 'is de kracht van het leger'. Stoere mannen die eerst de vrouwen opgeilen, dan met hun duwtje in de rug erop los gaan om 'de vijand te onthoofden'. Ik als watje moet altijd vreselijk lachen om die serieuze gezichten die de mannen politici en militairen bij hun gepiep, gezeur en gezeik en hun broodnodige verklaringen trekken.
U, als warmbloedige heterovrouw zal zich wezenloos kunnen uitleven 'tussen de hitsige Jantjes'. Ik stel voor dat u zich een voorstelling maakt over de gang van zaken in de nachten op zo'n nomadenkamp met satellietvererbindingen in de maanloze nachten van de nieuwe woestijnen die worden ontgonnen, namens u en mij, natuurlijk, vanzelf, juist, nee, uiteraard. Het mag ook wel een andere uiterst vervelende erectiestoornis gaan, de ejaculatie praecox. Dat gaat dan vast over de linkse oppositie, denk ik dan, kunt u het fijn neutraal houden.

U bent toch op alle kaasmarkten thuis, hard op weg om zich te bekwamen in een genre waar sex met hoofdletters geschreven moet worden. Vooral de sex benadrukken, Lilith. Veel gore geile, harde, wrede sexscenes, met blinddoeken, kidnap, politiehandboeien, touwen en katrollen, gedwongen masturbatie tussen mannen, tussen vrouwen, scarring en kaalscheren en tot huilens toe dat gepomp met dildo's en dat monotone gezoem van vibratoren sfeervol brengen. Vooral geluiden en kleuren beschrijven, daar ben ik gek op."
(Peter Novecento)

"Is er iemand in de zaal die nog wil doneren aan een zielige arme homosexueuele neger met een onbeschrijflijke ziekte zwaargelovig te dom om te leren of te schijten die bovendien een oog mist en denkt dat de duivel soep in een blik stopt want hoe komt het er anders in en tegelijkertijd vreselijk gebukt gaat onder de laatste Tsunami of de vrees daarvoor want zijn geitenoog gaf vanmorgen onheil aan? Of anderszins zijn hypocriete tot op het bot zwarte geweten schoon wil kopen voor een luchtig schijntje of nóg liever zichzelf onsterfelijk wil maken over het lijk van een ander? Nee? Eénmaal? Andermaal? OK, dan ben ik ook pleite en met Marnix mee naar dat gruwelijk dure restaurant. Bovendien is het al na zessen en sta ik in de baas z'n tijd de wereld te redden en zo heb de cao dat nooit bedoeld. Howdoe en de mazzel. "
(Hein Buffelruft, 28 dec 2005)

"De liefde is groots, ze breekt zonder haar gebit te gebruiken door elke granieten kop heen, verzwakt de wil en maakt elke stoere kerel tot een week omhulsel, een schaduw van zichzelf, een brabbelend luierkind, elke vent verandert van binnenuit en geweldloos door haar rijke zegeningen. Je krijgt een rijpe korstkaas als huid en een hart van vloeibaar goud. Verpletterend is ze en zij, de liefde, de warme zomerse, niet de winterharde en verbitterde tak dus, zit nog steeds vol met geheimen waar niemand de sleutel van kan vinden. Mysterieus is ze, als de ondergrondse geheimzinnige dictatuur van wereldwijde, alomvattende bekabeling waarlangs dagelijks kilometers gecodeerde data tussen de continenten flitsen. De liefde is een tectonishe plaat die schuurt en krast en gangen boort voor lavastromen van vleselijkheid en voedzame sappen die op geen enkele dieet mag ontbreken. Daarom is ze schaars. Tot slot..we heben allemaal een gat van onderen, onthou dat. "
(Nove, relatietherapeut, 3 dec 2005)

"Thanks! Voor de eerlijke en ijskoude bieren vooraf om de ergste dorst te lessen na een lange en vermoeiende reis. En de Champage daarna in gelukkig niet van die zuinige hoeveelheden maar gewoon ruim bemeten pullen. Dank ook voor de wonderschone oester die in zijn natuurlijke habitat beschermd en koel lag te wezen toegedekt met een warme dekentje bosui-liefde en een tikje Tabasco-ondeugd onder die deken. Dank voor de kleinste en schattigste St. Jacobsoesters die ik proefde in Balsamicostroop. Eerbied voor de kort aangebrade en met ontbijtkoek gestoofde kwartel. Ik proefde een tint Orange Marmalade hoewel je zei dat het er niet in zat. Ik hou het erop dat de chefkok zijn geheimen heeft en, hoe hooggeëerd zijn publiek ook mag zijn, ál zijn details zullen ze nooit te horen krijgen. Met liefde deed ik mijn sommeliertaken en het ‘kut-sommelier’ omdat ik de glazen niet tot de nok vulde, neem ik op de koop toe. Onder de indruk was ik van je tzatziki met shrimp en rode grapefruit. Zoet en zuur zoals Bitter & Sweet zoals het leven zelf zoals harmonie zo mooi kan zijn. Ook onder de indruk was ik van je zeewolf met tomatenchutney. Een rode knipoog op een licht in de boter aangezet visje zoals de boter bij de vis behoort te zijn. Je bewees jezelf door met het produkt mee te koken en de zeeduivel vochtig te houden en over te laten lopen in het bedje van zuurkool omrand door koele en volle crême fraiche en slechts gestopt door mosterd. Het zal mijn gebrek aan woordenschat zijn geweest deze poëtische beleving van samenstelling aan mijn disgenoot heer Visser uit te leggen, aan de wijn waarin het beestje zwom heeft het niet gelegen. Emotioneel werd ik bij het aangezicht van mijn vrouw in jouw open keuken, verliefd op de chefkok die zijn konijntje aan de haak had geslagen. Uit het konijnengezin weggetrokken, de zuigelingen achtergelaten en deskundig ontdaan van fluffy flaporen en prachtig gevild en daarna één minuutje aangebraden in de volle boter. Ach, je zei het nog, ‘nog even in de oven en gekeken hoe lang’ in antwoord op de vraag hóe lang dan, zoals Sebastiaan Bach ook vindt dat de piano zichzelf speelt. U zij geprezen met bijzondere gaven, maar het zal mijn eenvoudige ziel zijn die het zo ziet. De ingekookte fond een tikje gezoet nog niet eens meegerekend evenals de witte bonen-truffelpuree en rode kool met vijgen die in een restaurant van naam de kaart had kunnen aanvoeren. Jammer dat je er niet bij was met de kaas. Het zal de tol van de roem zijn geweest of de spanning van het koken op zulk een hoog nivo. Het siert de man die ook gewoon maar een mens van Vleesch & Bloed is gebleven. Het was uit de kunst hoe wij genoten van een walnoot uit Frankrijk gekraakt op de wals van braakgeluiden die wij van boven hoorden komen. Waarschijnlijk was je druk doende in de homard-naire. Het dessert ben ik kwijt evenals het betoog dat ik hield, maar dat was ik toen al kwijt. Het betoog hou je van mij tegoed. Ik zal het je vertellen als ik de liefde verklaar aan mijn vrouw zoals jij gisteren de keuken in het algemeen en ons in het bijzonder de liefde verklaarde. "
(Kiers de Maison, 27 november 2005)

"Ach, heer bicat, nu we het over eten en drinken hebben. Ik kan u te allen tijde aanraden, maar toch vooral in de herfst, van de ganzenlever te proeven. Zoekt u daarbij een zo eenvoudig mogelijk bewerkte ganzenlever, dus geen paté, niets met geconfijte uien of anderszins toevoegingen. U wilt ganzenlever proeven die met de hand is schoongemaakt door een oud boerenvrouwtje die hooguit peper, zout en wat cognac toevoegde en daarna op 70 graden in de oven met de deur op een kier de lever zachtjes liet warm worden. Niet smelten, want dan scheidt het vet van de lever en bent u uw produkt kwijt. Nee, u wilt de lever verwarmen zodat lever, peprer, zout en cognac een geheel gaan vormen. Dat wat u wilt proeven is de waarheid en niets anders dan de waarheid. Slaat u overigens wel in grote hoeveelheden in, niets zo erg als aan het einde te moeten constateren dat u nog wel wat had gelust. Nee, met veel dingen is het zo dat we nèt even meer moeten eten dan ons lief is. Nèt dat decadente punt van overdaad aantikken. Schenkt u daarbij een Gewürztraminer en bij voorkeur hoe ouder hoe beter en liever nog een Grand Cru dan een gewone. Maar als u dan toch uit wilt pakken dan komt u niet heen om de Tokay Pinot Gris.
Daarbij geserveerd met warm en geroosterd brioche brood."
(Harrie Stamper, 23 oktober 2005)

"Of die klassieke Suske & Wiske (het was nummer 78 als ik het goed heb): De Kakkende Kakkerlakken, die aflevering waarin Tante Sidonia in haar keuken te maken heeft met een steeds groter wordende populatie kakkerlakken, die voortdurend alles onderschijten, niet in de laatste plaats de biefstuk met friet die Tante speciaal voor Lambik had gebakken, tot grote woede van onze favoriete zeshaarder, die gelijk een spuitbus pakt en erop los begint te spuiten, dit tot groot enthousiasme van zowel Suske als Wiske, die duchtig beginnen mee te spuiten (we hebben het hier duidelijk over de periode waarin Suske en Wiske nog net zo milieubewust waren als George W. Bush die zijn privejet vanuit Kyoto liet terugvliegen naar zijn range in Texas omdat ie z'n favoriete cowboy-hoed was vergeten), maar in de spuitbus van Lambik blijkt een goedje te zitten dat er voor zorgt dat de kakkerlakken de volgende dag het formaat van een jong paard hebben (professor Barabas had een lege spuitbus gebruikt om zijn nieuwe groei-middel te testen en vergeetachtig als hij was, had hij het bij Tanta Sidonia laten liggen, puur uit teleustelling, want ook na gebruik van het groeimiddel had Tante Sidonia de professor uitgelachen toen hij zijn broek naar beneden deed), afijn, nu de kakkerlakken gegroeid zijn, schijten ze nog harder met als gevolg dat tante Sidonia, Lambik, Suske en Wiske hun huis worden uitgescheten, waarna ze Jerommeke erbij halen, wiens enige bijdrage een ENORME scheet is, gelukkig komt professor Barabas eraan met een grote smile op z'n mombakkes en een nog grotere bobbel in de broek die, zo zal even later blijken, amper in staat is de steeds groter wordende penis van Barabas te verhullen met als gevolg dat Tante Sidonia, gek van geilheid, zich op professor Barabas stort die vrijwel onmiddellijk klaarkomt en bovenop een van de reuzekakkerlakken kwakt die dan weer vrijwel onmiddelijk in elkaar krimpt en in het niets oplost, waarna ook Lambik en Suske en Jerommeke hun apparaat bewerken met het groeimiddel, zodat ze de volgende dag, onder de stimulerende leiding van Tante Sidonia en Wiske, de kakkerlakken dood masturberen. Knipoog Wiske. Einde."
(Max J. Molovich, 23 Augustus 2005)

"De vergelijking ‘vleesetend’ en ‘vrouw’ is een natte wensdroom. Het is veelbetekende symboliek dat er aan vegetarische mutaties man/vrouw/ hermafrodiet wordt gewerkt door de wetenschappelijke elite. Weten zij soms meer? Staat ons Armageddon te wachten ? De finale segregratie, het schisma van de sexen en de ondergang van hun zondige sexueel verkeer als geheime wapen om de wereldbevolking eindelijk zonder oorlogen te kunnen reguleren ? Reincarneren in een plantaardig bestaan in een potje aarde van robotformaties die miljoenen grijze racks van vruchtdragende en geurige planten produceren onder uiterst secure en berekende condities , zonder vrij zon of maanlicht, zonder zicht of gehoor, zonder tastzin, zonder geluid van wind en zee."
(nove, 6 Juni 2005)

Zelfbeschouwing

"Een man van middelbare leeftijd, beet je te dik, beetje te morsig. Baardje of sik wellicht. En witte schilfertjes sieren zijn gelaat. Hij rookt en hij drinkt, maar in tegenstelling tot wat hij ons graag wil doen geloven, niet teveel. Hij is een ambtenaar, schaaltje 9. verder een liefhebbende vader die zijn frustratie over het uitblijvende en waarschijnlijk nooit meer komende grootse leven heeft verruild voor een soort van komisch cynisme. Hij neemt het niemand kwalijk behalve misschien soms zichzelf, maar dan alleen na een Westmalle Tripel te veel. Hartstochtelijk supporter van NAC of een andere club ten zuiden van de grote rivieren, want dat hij een Brabander is moet haast wel. Zo stel ik mij Kiers voor, maar wellicht is het wel gewoon die homofiele Indo die bij Serudang de lege borden ophaalt..who knows.."
(Andy Möller, Gelsenkirchen)

"Het is vast een meteroloog, een weermenneke met een gesmoorde sexualiteit, eentje met een enorm taboe. Een vrijgezelle biologieleraar met verlatingsangst kan ook. Zo'n eenzaam type die nog steeds bij zijn moeder woont en al jaren lesgeeft in het basisonderwijs. Zo'n anonieme 13 inhetdozijnman die spaarzaam leeft, de piepers schilt en de afwas doet, zo eentje die op de middagwandeling met het hondje van moeders vanachter de krant bij een speeltuin of in het park naar stoeiende of voetballende jochies kijkt en de pijn verzwijgt. Een masochist die het taboe koestert.
Zo'n kleffe smeerlap van een potentiele serieverkrachter met banden in een hechte kerkgemeenschap waarop moeders zo trots is omdat hij naast het lesgeven ook nog als hobby het locale knapenkoor dirigeert. Zo eentje die maar beter melancholieke verhaaltjes moet blijven schrijven. "
(Nove, 22/11/2005)

"Ach ja, leuk, schrijvers.

Beetje zo in je donkere hol aan de wereld knagen. Puur verongelijkt verdedigen van een door mede niet-aanwezigen geschapen superieure schertswereld. Lurken aan je pijp. Pijpen aan je lurk. Woorden in langgerekte nadenkzinnen omzetten. Protserige taalvlekjes. Huilerige holheden. Fletse vondsten. Massieve monomane monsters. Een zielige berg toevoegingen aan de duistere put die al veel te lang overstroomt door de gemankeerde bijdragen van nerveus krabbelende geesten met een ongepast gevoel van eeuwigheid.

Die sfeer.

Geef mij maar parkeerwachten. "
(Marnix, 21/11/2005)