huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Types - De Sollicitant"] [huiswaarts] [volgende bral: "Het debuut"]

04/25/2005: "En niet het snijden doet zo’n pijn"


Hij was een kunstenaar. Een mislukte kunstenaar weliswaar, maar toch: een kunstenaar. Altijd gekleed in een ribfluwelen jasje met daaronder meestal een geruite broek waarop hij zorgvuldig een aantal verfvlekken had aangebracht. Op zijn neus prijkte een klein brilletje, rond zijn mond een grijs ringbaardje. Van onder zijn rode baret kropen vettige slierten grijs haar te voorschijn, als wanhopige palingen die uit een emmer proberen te ontsnappen, een ongewisse dood tegemoet. In zijn immer rood aangelopen hoofd zaten kleine, priemende varkensoogjes ingemetseld waarmee hij zelfgenoegzaam de wereld inkeek. Rond zijn achtste levensjaar kreeg hij last van een ontstoken voorhuid, zodat zijn ouders – in samenspraak met hun huisarts – besloten hem te laten besnijden. Sinds zijn zestiende droeg hij geen onderbroeken meer. Hij vond het een prettig gevoel wanneer zijn ontblote eikel tegen de binnenkant van zijn geruite broek aan schuurde. Elke avond dronk hij een fles rode wijn, ontdeed hij zich van zijn kleren en kwakte hij wat verf op een doek. Waarna hij meestal in katzwijm viel en droomloos verder sliep tot de eerste zonnestralen hem wekten en hij zich naar bed toe sleepte om zijn roes uit te slapen. Daarbij liet hij de gordijnen van zijn atelier achteloos een stuk open, zodat langslopende mensen de mogelijkheid hadden getuige te zijn van zijn naakte kunstenaarschap. Een mogelijkheid waar niemand gebruik van maakte. Behalve zij, op die bewuste avond.

Zij had haar jeugd grotendeels in het donkere Afrika doorgebracht, Zaïre meer bepaald, waar haar vader werkzaam was als irrigatiedeskundige voor een Vlaamse parochie. Toen zij dertien jaar was, en we spreken hier over het jaar 1995, had zij moeten toezien hoe haar vader, tijdens een poging haar lievelingspop uit het water van de verraderlijke Kongo te halen, werd verscheurd door een krokodil. Ze had de pop er eigenhandig in gegooid omdat ze ook wel eens verdrietig wilde zijn. Vlak nadat de vader net onder de gordel doormidden was gebeten, wist hij nog met zijn ongeschonden arm de pop op de kant te gooien. Wat er van hem overbleef, werd op sobere wijze begraven.

Hoewel niets hen belette naar Nederland terug te keren, besloot de weduwe van de irrigatiedeskundige samen met haar dochter in Zaïre te blijven. Zolang God het toestond. Zij leefden immers op een plek die met niets minder dan het paradijs was te vergelijken.

Iets meer dan een jaar na de dood van de irrigatiedeskundige, ergens in de tijd tussen kerst en de jaarwisseling om precies te zijn, werden moeder en dochter overvallen door leden van de Alliantie van Democratische Krachten die, onder leiding van Laurent-Désirée Kabila, richting Kinshasa trokken om een eind te maken aan het bewind van Mobutu. Op brute wijze werden zij verkracht en voor dood achter gelaten. Hoewel het maagdelijke lichaampje van de inmiddels veertienjarige dochter plusminus acht verkrachtingen meer dan het lichaam van haar moeder moest ondergaan, was het de moeder die anderhalve dag later bezweek aan haar verwondingen. De overleden moeder en de hevig verzwakte dochter werden in de ochtend van 1 januari gevonden door de pastoor van de parochie die de erfgenamen van de irrigatiedeskundige persoonlijk een gezegend 1997 wilde toewensen. Dankzij het adequate handelen van de parochiearts en de vrome gebeden van de parochieleden bleef het leven van de dochter gespaard. Net zoals de vader iets meer dan een jaar daarvoor, kreeg de moeder een sobere begrafenis. En een eenvoudig houten kruisje op haar graf. Eind mei 1997, toen Kabila de Democratische Republiek Kongo uitriep, werden alle blanke parochieleden uit het paradijselijke dorp verdreven. Na vele omzwervingen, waarvoor het ons momenteel helaas aan ruimte ontbreekt erover uit te weiden, belandde de dochter van de overleden irrigatiedeskundige in Amsterdam.

Toen zij langs het atelier van de mislukte kunstenaar liep, slechts gekleed in een lichtbruine regenjas met in een van de diepe zakken haar lievelingspop, keek zij, zoals zij altijd deed wanneer zij tijdens haar wandelingen naar warmte en geborgenheid hunkerde, door het raam naar binnen. Daar lag de mislukte kunstenaar op de grond. Met in zijn ene hand een lege wijnfles en in zijn andere een kwast. Zijn besneden penis rustte vredig op zijn linkerdijbeen. De blootgelegde eikel keek brutaal naar buiten, uitnodigend bijna. Kom toch binnen, leek de eikel te zeggen naar de dochter van de overleden irrigatiedeskundige. Kom binnen en heb mij lief. En deze jonge vrouw, die al zoveel beproevingen in haar leven had moeten doorstaan, deed wat de eikel haar vroeg. Voorzichtig gaf ze de deur een duwtje.

De lucht van terpentine drong haar neus binnen. Het atelier was bezaaid met schilderingen van een ontzagwekkende lelijkheid. Men zegt wel eens, als men een abstract expressionistisch schilderij ziet: ‘Dat kan mijn neefje van vier ook.’ Meestal is dat ook precies wat de betreffende kunstschilder voor ogen had toen hij aan het doek begon: terug naar de onbevangenheid van een kind van vier. En als dat kind van vier een aangeboren gevoel voor kleur en compositie heeft, dan hoeft het resultaat geenszins pijn aan de ogen te doen. Maar de penseelvruchten van de mislukte kunstenaar deden dat wel, die waren van een duizelingwekkende lelijkheid. Een lelijkheid die geen levend wezen kon ontkennen. Maar hoewel ook de dochter van de irrigatiedeskundige de schilderingen niet om aan te zien vond, kon zij haar ogen er niet van afhouden. Het was als kijken naar iemand die net door een tram is aangereden en nu ligt dood te bloeden. Je wilt het liever niet zien, maar toch word je door de gruwel aangetrokken en kan je er onmogelijk van wegkijken. En terwijl zij met afgrijzen het werk van de mislukte kunstenaar aan het bestuderen was, hoorde zij achter zich een keel geschraapt worden.
‘Excuseer’, zei een schril doch vriendelijk stemmetje, ‘maar wat komt u doen, als ik zo vrij mag zijn dat te vragen?’
‘Ik dacht, de deur stond open…’ Het meisje zweeg. Haar aandacht werd gegrepen door een schilderij waarop de kleur rood overheerste en dat ‘Moenen’ heette en van een verpletterende lelijkheid was. Het leek naar haar te grijnzen.
‘U dacht, vroeger toen ik nog in donker Afrika woonde toen kon ik ook overal naar believen binnenlopen, dus waarom hier niet? Waarom zou ik in een land waar andere zeden en gewoonten heersen niet gewoon mijn zin kunnen doen? Waarom zou ik mij in hemelsnaam aanpassen? Een goede vraag, me dunkt. Naar mijn bescheiden mening heeft een ieder de vrijheid, ja zelfs de plicht zich niet aan te passen. Maar andere mensen denken daar helaas volledig anders over, daarvoor zijn het andere mensen. Dat heeft u ongetwijfeld zelf aan den lijve ondervonden.’
‘Het spijt me…’
‘Excuses zijn niet nodig, maar zou u zich even willen omdraaien? Dat praat wat makkelijker.’
De dochter van de irrigatiedeskundige draaide zich aarzelend om. De mislukte kunstenaar lag nog steeds met in zijn ene hand een kwast en in zijn andere een lege wijnfles voor apengapen.
‘Hier ben ik…’ zei de stem die, zo bleek nu, niet uit de mond van de mislukte kunstenaar afkomstig was. De ogen van de dochter van de irrigatiedeskundige gleden langzaam langs het naakte lichaam naar beneden tot haar blik op kruishoogte was aanbeland. De eikel van de mislukte kunstenaar keek haar vriendelijk glimlachend aan.
‘Het is belangrijk dat men elkaar in de ogen blijft aankijken’, zei de besneden penis, ‘onbevreesd en onbevangen. Zeker wanneer men zoiets belangrijks te vragen heeft als ik. Want wat ik u ga vragen is niet gering en vergt van u het vermogen oerangsten te overwinnen. Maar, en dat zeg ik er maar meteen bij, uw beloning zal groot zijn. Ik zal u wijsheid geven en vele talenten en u alle talen leren. Dus, laat ik niet langer om de hete brij heen draaien, zo langzaamaan gaat de wereld kapot aan uitweidingen en terzijdes, nietwaar? Als u mij toestaat, zal ik u niet langer vervelen en subiet ter zake komen.’
De besneden penis van de mislukte kunstenaar liet een stilte vallen, ging toen fier rechtop staan, schraapte zijn keel ten tweeden male en zei op plechtige toon: ‘Jongedame, ik smeek u: bevrijd mij. Alstublieft, ik heb genoeg geleden, maak mij los. U moet weten, ik ben op aarde gezet om te leiden en om troost te bieden, maar lang geleden heeft men mij ontdaan van mijn omhulsel en sindsdien schuur ik dag na dag tegen de binnenkant van een geruite broek en eindig ik des avonds hier, op dit linkerdijbeen, rillend van de koude, wachtend op verlossing die maar niet komen wilde. Totdat mijn gebeden werden verhoord en u hier naar binnen stapte.’
Hierna zweeg de penis en keek hij de dochter van de irrigatiedeskundige smekend in de ogen. Een warme golf van medelijden overspoelde haar. ‘Ik wil u wel bevrijden’, zei de dochter van de irrigatiedeskundige na eventjes te hebben nagedacht, ‘maar ik weet niet hoe?’
‘Ziet u dat kastje daar?’ zei de besneden penis met een niet te onderdrukken opwinding. Hij knikte met zijn glimmende kop driftig naar de andere kant van de kamer: ‘In het bovenste laatje ligt een stanleymesje en daarnaast liggen naald en draad.’
In de daaropvolgende minuten volgde de dochter van de irrigatiedeskundige nauwkeurig de aanwijzingen van de besneden penis op. Het werd een bloedige aangelegenheid (waarbij zij zelfs nog even haar tanden moest gebruiken – het mesje was een beetje roestig en werd met elke haal minder scherp), maar hoewel de mislukte kunstenaar zo nu en dan zachtjes kreunde en zijn lichaam nauwelijks merkbaar schokte, werd hij niet wakker.

Nadat de dochter van de irrigatiedeskundige de besneden penis had bevrijd, haalde zij, zoals haar werd opgedragen, haar lievelingspop uit haar zak en naaide deze stevig vast aan het kruis van de mislukte kunstenaar. De besneden penis stopte zij in een van haar geheime openingen, zoals haar was gevraagd. Daarna liep zij de deur uit. Haar gedachten waren bij haar ouders en bij haar lievelingspop. Zij voelde zich bedroefd, maar het was een aangename droefenis. Een droefenis die zei dat het goed was zo.

De volgende dag, toen de eerste zonnestralen zijn atelier binnendrongen en de mislukte kunstenaar uit een droomloze slaap ontwaakte, merkte hij dat op de plaats waar eens zijn besneden penis had gezeten nu een pop zat vastgenaaid. ‘Misschien’, zo dacht hij bij zichzelf, ‘zal men nu eindelijk mijn talent herkennen.’ Dat was – en dat wist hij zelf eigenlijk ook wel – wel erg onwaarschijnlijk, want talent dat had hij eenvoudigweg niet. Maar nu zijn penis door een pop was vervangen, was ongetwijfeld zijn marktwaarde verhoogd. Er bestaat immers een slag mensen dat bereid is een fikse som geld op tafel te leggen voor schilderijen van een kunstenaar met een pop op de plaats van z’n penis. Zo zit dat slag mensen nu eenmaal in elkaar. Dat had de mislukte kunstenaar al lang begrepen. Die mensen smachten naar verhalen als uitgehongerde wolven naar een langs huppend konijntje. Al jaren zocht hij naar zo’n verhaal, maar nooit had hij het gevonden. En nu werd het ’m zomaar in de schoot geworpen. Letterlijk zelfs. Maar toch, ook al zag de toekomst er ineens voorzichtig rooskleurig uit, ergens, diep in zijn hart, wist de mislukte kunstenaar dat hij zijn besneden penis zou gaan missen. Zo gaan die dingen.


door Max J. Molovich

Reedsch...143 toevoegingen...Moenen. Dan zal het meisje wel Marieke heten.

bromde Lennard om 11:20 AM (op 25-04-2005)


Complimenten voor heer Molovich. Ik zal een week niet masturberen en heel vriendelijk zijn voor kleine meisjes.

bromde Kiers om 11:23 AM (op 25-04-2005)


een beer op schoot
heel fijn voor de maandagmorgen
dank u

bromde anonieme bron om 11:24 AM (op 25-04-2005)


Hahaha! prachtverhaal! Ze wou ook eens ongelukkig zijn, krijgt ook nog d'r zin van haar vader. Max, je doet me denken aan Freek!

*buldert z'n maandagochtendgrafvergadering in*

bromde Vihihihilé om 12:47 PM (op 25-04-2005)


.... Vergadering ging niet door. Rendieren sneuvelden in het Bicatterveense luchtruim.

bromde Vihohoholé om 12:49 PM (op 25-04-2005)


Het wordt tijd voor vlees op de plank! Waar blijft verdomme het vlees?

bromde Kiers om 01:08 PM (op 25-04-2005)


- Waarom word ik in het weekend altijd om ongeveer 9.00 wakker? - Waarom is dan vaak m'n koffie op? - Waarom regent het vaak in het weekend? - Waarom zoek ik erg vaak naar m'n afstandsbediening en vind ik 'm op de gekste plekken? - Waarom zijn lenzen vaak erg fijn maar soms ook niet? - Waarom ga ik weg om leren puma's te kopen en kom ik terug met zilveren sneakers?


Sinds kort ben ik lid van de vrouwenvereniging. Gemiddeld is er 1 keer per maand een bijeenkomst op de donderdag avond. Op deze foto's ziet u de dames van de vrouwenvereniging bezig tijdens een bijeenkomst in het Cultureel Centrum. De dames zullen u graag te woord staan en u voorzien van de nodige informatie over de vrouwenvereniging. Het programma voor de rest van dit seizoen heb ik helpen samenstellen: Productpresentatie van een aantal gezondheidsartikelen. Aanvang: 19.45 uur en donderdag 30 mei 2002 Jaarvergadering. Wij hopen u op een van onze clubavonden te ontmoeten!


Maar nu begonnen de problemen: juist doordat ik zo geaccepteerd wordt voel ik mij daar niet meer op mijn gemak, ik ga onverwacht blozen, ik voel dat er op me gelet wordt (terwijl dat misschien alleen in mijn hoofd zit) mijn hart gaat bonzen en krijg t enorm heet. Ik wil ook niet door hen aangeraakt worden. Dit is een paar keer voorgekomen en nu probeer ik smoezen te verzinnen om maar niet meer mee te hoeven naar visite.

bromde Wilhelmina Kuttje met haar twee nietszeggende vriendinnen, Arendina Broekpleister & Extreem Verlegen Meisje om 01:11 PM (op 25-04-2005)


Waarom kreeg ik toch steeds zo'n onaangenaam gevoel in mijn kruis bij het vorderen van het verhaal? Is daar misschien een verklaring voor? In stilte hoopte ik op een mooi, lieflijk en ietwat romantisch einde.
Vuigh is het natuurlijk wel, daarom hulde.

bromde Arnaud om 01:26 PM (op 25-04-2005)


Het leest wel een stuk minder vlot als je zelf besneden bent, denk ik toch.

bromde urbain alpain om 02:15 PM (op 25-04-2005)


Kun je daar een puntje aan zuigen?

bromde onbesnedene om 02:58 PM (op 25-04-2005)


Vanavond maak ik écht tijd om het verhaal helemaal te lezen. Alleen een beetje doorheen huppelen (een aan het kruis genaaide pop?) werkt deze keer niet.

* zwaait naar vallende bejaarde man *

Nou. Dat wordt wel wat laat om nog een parachute open...

GADVERREDAMME!!!

Wat een troep geeft dan nog!
Je denkt, dat is alleen een zak botten, maar nee.

Gadver.

Blij dat het mijn stoep niet is.

bromde Hoof heeft wel wat met verlegen meisjes, ook om 03:28 PM (op 25-04-2005)
Ik zit nou al een paar keer naar die middelste dame te staren. Redelijk sprekend mijn ex-vrouw.

Opmerkelijk.

bromde Hoof om 04:15 PM (op 25-04-2005)


Die rechtse lijkt sprekend op de frietbakster van cafetaria Oomen in Zevenaar.

Goh.

bromde Lennard om 04:29 PM (op 25-04-2005)


Die linkse lijkt op mij. O nee, toch niet.

Fijn verhaal Max! Hehehehe. 'Hoe verzint u het' was het eerste dat in me opkwam. Onder andere.

bromde Adriana om 04:40 PM (op 25-04-2005)


Die linkse voldoet aan alle criteria voor onsterfelijkheid op het wereldberoemde Bicat.net:

O dom
O dik
O wit
O lelijk
O bril
O kort haar
O rood haar

Check!

Dat het mijn zus betreft die uitermate goed bevriend is met de ex van Hoof en ik zodoende Hoof heel goed ken, laat ik hier graag buiten beschouwing.

*ahem*

bromde Kiers om 04:46 PM (op 25-04-2005)


Meanwhile, in the kitchen......fileert Afrikaanse chefkok Kwamemkbeki de reuzenoctopus met slippers op vakkundige wijze.

bromde Kiers om 04:55 PM (op 25-04-2005)


Ik hoor net dat Raggel allerlei plannen heeft André. En ik wil vast niet de eerste zijn die een mooi lied voor haar maakt.

Rachel zingt "De Vuurpijl"

M'n man was overleden
Hij werd 53 jaar oud m'n schat
Hij vroeg aan mij een vuurpijl
En die heeft hij ook gehad
De Arena, vreemde vrienden
Nee, daar gaf hij niets om
Want zijn vuurpijl was hem alles
Alleen wist ik niet waarom

En toen op zek're morgen zei ik "mensen, kijkt u mee"
De wind die is nu gunstig, dus ik neem die vuurpijl mee
In mn ene hand die vuurpijl, in de andere een pot
Je kan me niet begrijpen dus toen zei ik snel heel vlot

refr.:
Ik heb hier de as van een zanger
Die hoog in de hemel is
Deze as bind ik vas aan die vuurpijl
Schiet 'm in de zee, da's nooit mis

En als hij dan ziet hoeveel as het is
Het was wel 5 kilo, geen kattenpis
Ik heb hier de urn van een zanger
Die voelt zich straks als een vis


©2005 Hoof Lyrics & Entertainment Services

bromde Hoof om 05:04 PM (op 25-04-2005)


Wie daar ooit muziek op krijgt stevent onvermijdelijk op een award af!

Beetje last van mijn slokdarm... alsof zich een draailier een weg naar buiten probeert te kronkelen.

*Controleert indrukwekkende drankrekening van het weekend*

bromde urbain alpain om 06:01 PM (op 25-04-2005)


Heer Alpain, werkt u wel eens? Of is drank uw werk? Bent u de Vlaamse wedergeboorte van Simon Carmiggelt?

Wat een mysterie hè, zo'n man.

bromde Kiers om 06:20 PM (op 25-04-2005)


Urbain: http://www.1001artiesten.nl/mp3.php?MPID=285

Het kán.

Ik moet alleen toegeven dat de tweede regel: Hij werd 53 jaar oud m'n schat niet past en moet worden vervangen door
"Hij werd veel te oud geschat"

Wat bovendien ook klopte.

bromde Hoof om 06:23 PM (op 25-04-2005)
Gelieve te waarschuwen, heer Hoof, wanneer u dergelijke liederen in de groep gooit!

bromde urbain alpain om 06:27 PM (op 25-04-2005)


Och, u heeft toch al pain aan uw hoofd, gezien uw drankrekening.

bromde Hoof om 06:36 PM (op 25-04-2005)


Bovendien is het niet gebruikelijk een rood lampje te laten knipperen voor een stukje breed maatschappelijk gedragen cultureel erfgoed, zoals de muzikale hoogstandjes van de wijlen heer Hazes.

Probeer die drankrekening de volgende keer eens op te laten lopen onder het genot van de klanken van Hazes. Dan hoeft u de drank niet de schuld te geven van alle ellende.

bromde Lennard om 06:41 PM (op 25-04-2005)


Heer Kiers,
Ooit zullen al uw vragen een antwoord krijgen in een momenteel op stapel staande roman met harde kaft van mijn hand (die roman, niet die kaft)! Mijn uitgever stamelde iets van een nooit eerder gezien unicum in de wereld der autobiografieën.

bromde urbain alpain om 06:44 PM (op 25-04-2005)


"een stukje breed maatschappelijk gedragen cultureel erfgoed," zegt hij...

Mocht ik niet zo'n aimabel mens zijn, ik liet een vleugje Eddy Wally op jullie los, bende vermaledijde rukkers. Met verve het meest dreigende wat Vlaanderen (na het mosterdgas in 14-18) is overkomen!

bromde urbain alpain om 06:53 PM (op 25-04-2005)


Vlak Helmut Lotti niet uit.

bromde Adriana om 07:09 PM (op 25-04-2005)


Waarbij Kamagurka en Herr Seele nog íets hebben goedgemaakt.

bromde Hoof, de man met de hardste kaft van Nederland, tenminste, toen hij voelde om 07:15 PM (op 25-04-2005)


Ja, ja, zo kan die wel weer. En dat op mijn verjaardag. Nee jullie zijn NIET uitgenodigd.
Dat wordt toch alleen maar een zwijnebende.

bromde Arnaud om 07:23 PM (op 25-04-2005)


Zwijnenbende.

Toch, Paul?

bromde Lennard om 07:34 PM (op 25-04-2005)


Het zijn allebei zelfstandignaamwoorden...

Ik zou gokken mét 'n', bij Weekend Miljonairs.

bromde Hoof om 07:37 PM (op 25-04-2005)


Maar ik wil wél eerst een spatie kopen...

bromde Hoof om 07:39 PM (op 25-04-2005)


Mooi! Toch nog een reden om te zuypen.

bromde Eduardo om 07:42 PM (op 25-04-2005)


Als ik niet zulke grote voortanden had gehad met gespleten en teruggetrokken harige bovenlip, niet zo verschrikkelijk naïef uit mijn grote ogen had gekeken en niet zulke lange domme konijnenoren had gehad, had ik deze sessie uit 'Dagboek van een Bicatdag' helemaal niet geloofd.

*stuurt lege harde kaft naar Vlaanderen voor onvoorwaardelijke handtekening*

bromde Kiers om 07:54 PM (op 25-04-2005)


onderschepte mailwisseling PSV Intern

Van: Rutten, Fred ; Eykelkamp, René [mailto:HulpTrainersKampioen@PSV.nl]
Verzonden: woensdag 20 april 2005 23:45
Aan: Hiddink, Guus [mailto:LekkerShoppenInMilaan@PSV.nl]
Onderwerp: 2e Elftal

Beste Guus,

Het plan is gelukt; met ons veredelde 2e elftal hebben we zojuist de finale van de
beker bereikt. Van Egmond (de referee) probeerde dit te voorkomen door twee goals van
Robert af te keuren (verdient een basisplaats Guus!) maar uiteindelijk was het DaMarcus die in > de laatste minuut de 1-1 wist te maken.

Na 4 minuten waren we namelijk achtergekomen! Jefferson miste daarna 2 opgelegde kansen, dus
René gaat hem morgen spitsentraining geven.

Verlengingen bleven doelpuntloos, helaas, want Robert schoot op de lat en Theo miste een goede kopkans.

Penaltys dus, maar ditmaal hoefde Gomes niet in actie te komen; zo slecht was Feyenoord! Farfan miste, maar uiteindelijk schoot Theo ons met een vuurpijl (René vond dit een leuke woordspeling) naar de finale.

Het feest hier is weinig aan; het hele stadion was meteen leeg....Waar as het Feyenoord-legioen?

Hoe gaat het in Milaan?

MvG,
Fred en René


Van: Hiddink, Guus [mailto:LekkerShoppenInMilaan@PSV.nl]
Verzonden: woensdag 20 april 2005 23:50
Aan: Rutten, Fred ; Eykelkamp, René [mailto:HulpTrainersKampioen@PSV.nl]
Onderwerp: RE: 2e Elftal

Fred en René,

Proficiat aan jullie en het team! Milaan is mooi, heb voor de koreaantjes een fraai Armani-pak weten te halen. (kleine maatjes kosten niks hier)

Alleen 1 ding vind ik raar, toen ik gisteravond zo rond 23:15/23:30 bij mijn hotel aankwam kreeg ik opeens een Feyenoordbal tegen mijn hoofd.

Het leek wel alsof hij vanuit Nederland geschoten werd.

Tot morgen op de Herdgang!

Sayonara,

Hi-Dung-Gu


Van: Rutten, Fred ; Eykelkamp, René [mailto:HulpTrainersKampioen@PSV.nl]
Verzonden: woensdag 20 april 2005 23:59
Aan: Hiddink, Guus [mailto:LekkerShoppenInMilaan@PSV.nl]
Onderwerp: RE: 2e Elftal

Guus,

Hier René nog even;
Over die bal die je tegen je hoofd kreeg: als het een grote Derby
star-bal was: Heb je ooit van ene Edwin de Graaf gehoord?

De ballenbaai,

René "de Neus"

bromde knurft om 08:07 PM (op 25-04-2005)


doorwrocht en kleurrijk molovich en humoristisch

bromde ome peet om 09:16 PM (op 25-04-2005)


Wacht! Dan pak ik mijn stereoscoop er even bij.

bromde Dreknek om 09:51 PM (op 25-04-2005)


Zo'n stereoscoop is blijkbaar heel lastig stil te houden.

bromde Hoof om 10:39 PM (op 25-04-2005)


Met het linkerhandje wel.

bromde Dreknek om 10:49 PM (op 25-04-2005)


Of die mevrouw probeert de rots wakker te schudden.

bromde Marnix om 10:49 PM (op 25-04-2005)


Howdie,

Puik verhaal over een pratende penis. Er staat wel een foutje in: de penis schraapte zijn keel. Moet dat niet zijn: schraapte zijn pisbuis?

GDB,
taalgenie.

bromde GDB om 11:04 PM (op 25-04-2005)


Een pratende penis bestaat toch niet GDB....
Dus kan "hij zijn keel/pisbuis ook niet scrapen"

Cerito
genie

bromde Cerito om 11:20 PM (op 25-04-2005)


Een genie. Dat is toch zo'n oorverdovend kwetterend wezentje wat normaliter in een handgeblazen glaasje huist? Of een kleurrijk Oosters flesje? Met een levensechte kurk erop?

Niet?

Oh. In het Engels.

Yes. There have we here then nothing on.

En dan te bedenken dat wij dat vroeger als minister president hadden, The Talking Kok.
Mooie tijd. Voor de goudreinetten.

bromde Hoof om 11:21 PM (op 25-04-2005)


"h"

bromde h om 11:21 PM (op 25-04-2005)


Welk een extaltische vreugdeuiting mogen wij daarmede in ons hart sluiten...

bromde Hoof melancholisch om 11:25 PM (op 25-04-2005)


Ga naar bed Hoof!!!

bromde Cerito om 11:32 PM (op 25-04-2005)


Vrouw Hoof heeft bij tijd en wijle (ik heb me inmiddels ingelezen en weet dat tijd en/of wijle toch de nodige maanden gaat beslaan) niet heel direct beHOOFte...

Desondanks gaat het geen kwartier meer duren. Vermoedelijk.

bromde Hoof om 11:45 PM (op 25-04-2005)


... aan mijn directe aanwezigheid.

bromde Hoof om 08:21 AM (op 26-04-2005)


http://www.leaveyourmessagehere.com

Voor iedereen met de reageerdersziekte.

bromde Lennard om 08:30 AM (op 26-04-2005)


Hoof, de man die heel even slaapt tussen het reageren door.

Lennard, die mij redt van een gewisse dood. Lenny, ik heb al geloosd, hoor!

En de dag is nog maar net begonnen!

bromde Kiers om 08:40 AM (op 26-04-2005)


*heeft reageerdersblock*

===

bromde Eduardo om 09:05 AM (op 26-04-2005)


Goedverdoeme, ik ben ook eens een dagje weg. En nog steeds niet van m'n castratieangst verlost.

bromde Max om 09:47 AM (op 26-04-2005)


Ook dakdekkers hebben zo nu en dan behoefte aan geborgenheid.

*kijkt verbaasd op naar ENORME uil die uit een vuilnisbak eet*

bromde Marnix om 10:15 AM (op 26-04-2005)


Terwijl bergers er zich op hun beurt weer vak met een leien dakje vanaf maken.

En dan sta je daar als agent met een ouwe kutbezem het bloed, zand en olie van het asfalt te vegen.

bromde Hoof om 11:09 AM (op 26-04-2005)


*fluit onschuldig wijsje*

bromde Marnix om 11:15 AM (op 26-04-2005)


*wijst naar onschuldig fluitje*

bromde Hoof om 11:19 AM (op 26-04-2005)


Nee echt. Hij heeft niks gedaan.

bromde Hoof om 11:21 AM (op 26-04-2005)


Er zijn van die dagen waarop werkelijk niks schijnt te lukken.

*Draait tube secondenlijm weer dicht en bekijkt meewarig het aangereden hertenjong*

bromde urbain alpain om 11:38 AM (op 26-04-2005)
Kabinet Balkenende II heeft Baron Bicat uitgenodigd om op 7 en 8 mei een bezoek te brengen aan Nederland om te praten over normen en waarden. Wij willen tijdens dat bezoek met een lokale demonstratie op zaterdag 7 mei duidelijk maken dat grote delen van de Bicatterveense bevolking de zedenprekerijen van Kabinet Balkenende afwijzen. Immers:

De vuige reageersels op Bicat hebben al meer dan 1.000.000 hitsige burgers in het land tot uiterste opwinding gebracht en 1500 hits per dag opgeleverd. Balkenende heeft de wereld voorgelogen dat Bicat.net gerund wordt door een setje dolgedraaide randdebielen en bedreigt nu andere weblogs met gezedenpreek.

De regering van Balkenende kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de martelingen in Kasteel Bicat en de mensenrechtenschendingen op de website. Baron Bicat eist onmiddelijk zijn copyright terug.

De zogenaamde actie ‘Ik ben tegen terrorisme’ heeft wereldwijd geleid tot het demoniseren van terroristen terwijl dat ook maar gewone mensen zijn zoals jij en ik en de toename van moslims.

In eigen land staat Balkenende voor een wandrochtelijke haardracht en een lachwekkende bril, waar Bicat als synoniem staat voor burgerrechten, de vrijheden van homo-uitingen en abortus op het aanrecht.

bromde het Aksie Kommietee om 11:45 AM (op 26-04-2005)


Mijn pleinvrees, angst voor menigtes en sloganfobie weerhouden mij er - helaas - van deel te nemen aan deze demonstratie. Het spijt mij verschrikkelijk. Ik zal u in gedachte steunen. Op naar de nieuwe wereldorde! Bicat for pope! Weg met de vuighloosheid! Etc.

bromde Max om 11:58 AM (op 26-04-2005)


Nou. Eh. Zal ik me dan maar weer kandidaat stellen als Fucking President?

Dat Chinese restaurant wordt toch niks...

bromde Hoof om 12:01 PM (op 26-04-2005)


Bedankt voor je aanmelding. Je verschijnt zo snel mogelijk bij de lijst van nieuwe ondertekenaars.

bromde Kiers om 12:04 PM (op 26-04-2005)


Ik ga liever bij een club die écht wat kan betekenen voor de mensen.

bromde Lennard om 01:25 PM (op 26-04-2005)


nog ffe on topic: w00t!

bromde grtdsdsvwdwdDwvRFEVfbregvWDA om 01:28 PM (op 26-04-2005)


het meiske kon trouwens ook Ondineke van Ter-muren heten. Die deed het zelfs met Moenen met zijn ene oog, als ik mij niet vergis. staat ergens in de nalatenschap van de grote LP Boon"neen, dit is cola"

bromde grtsgdrewowgkjsfadf om 01:32 PM (op 26-04-2005)


Was Bobbit ook niet zo'n eikel die zijn kop er niet bij kon houden?

bromde anonieme bron om 01:59 PM (op 26-04-2005)


Dus u pakt mij op omdat ik een kale kop heb, een Lonsdale trui aan heb, kisten met witte veters, een swastika op de Nederlandse vlag op mijn mouw heb en omdat ik zeg dat ik het nationaal-socialisme als mijn ideologie zie en het alleen maar hoeft worden uitgevoerd? En nu noemt u mij een racist!

bromde De geïntegreerde Allochtoon om 02:08 PM (op 26-04-2005)


U behoort tot een minderheidsgroep, verkleed zich naar eigen inzicht folkloristisch naar plaatselijk gebruik en denkt daarmee niet meer tot de minderheidsgroep te behoren?

Ah, dat dacht ik al.

bromde Kiers om 03:32 PM (op 26-04-2005)


* schuift strooien helm met papavertooi een stukje naar achteren *

Och. Je doet wat je kunt. De Drochter bevolking is niet zo tolerant met import.

* spuugt een ferme straal pruimgras in de reet van een pony *

Ik hoop over een jaar of 8 een beetje over de eerste bedenkingen van de dorpsbewoners heen te zijn.

* roept hard *

Geurt! Eerwaarde pikkelikker!
Onze geile pastoor!

* en zwaait *

Vindt-ie leuk. De zakkenwasser.

Ja. Hij doet er de herenmassagesalon bij. Als pastoor verdient-ie niet genoeg voor z'n jaarlijkse vakantie naar Thailand.

bromde Hoof om 03:40 PM (op 26-04-2005)


A cow don't make ham.

bromde het sappige varken om 03:42 PM (op 26-04-2005)


Ach ja, varkens, dat zijn fijne beesten. Ruimhartig ook. Je kunt vanalles van ze maken. Borstels bijvoorbeeld, van hun haren. Een kapmes, van hun neusbeen. En condooms natuurlijk, van hun darmen. Gefrituurd is hun van neusbeen ontdane snuit trouwens niet te versmaden.

bromde Max om 03:57 PM (op 26-04-2005)


"Langs waar is dat hier ergens?" vroeg de man die, vroeg op de avond reeds, zijn weg was kwijtgeraakt.

PS: Het moge duidelijk zijn dat de regering ook niet meer wist van welk hout pijlen gemaakt toen ze de metalen wegwijzer introduceerde!

bromde urbain alpain om 04:42 PM (op 26-04-2005)


Louis Paul, die kon ik behoorlijk vuigh zijn, nu we het er toch over hebben.

bromde Max om 05:14 PM (op 26-04-2005)


Oeps, verexcuseert u mij, ik ben een beetje aan de vroege kant.

* bwurp *

Biertje?

bromde Zaagmans om 05:20 PM (op 26-04-2005)


Nou. Als u het aanbiedt...
Het is toch pas dinsdag. Dus het duurt eindeloos voordat het een keer weekend is, nog.

bromde Hoof om 05:37 PM (op 26-04-2005)


Nee dank, ik spaar al mijn dorst op om mij op Koninginnedag in één keer vol te zuigen. Drie à vier dagen zonder vocht moet een mens kunnen overleven.
En dan.. KLATSCHJ!! 20 bier erin keilen om te beginnen.

bromde Kiers om 06:09 PM (op 26-04-2005)


PLOP!Awel, het is nog lang geen weekend, maar dat kan me niets verdommen.

bromde Boontje om 06:50 PM (op 26-04-2005)


Drie dagen zonder vocht? Ik heb het risico niet durven nemen. Dus toch maar een biertje bij de friet genomen. En daarna even gestopt bij de supermarkt voor 12 van die kleine flesjes Grolsch. Het is tenslotte voetbalavond.

Een 'hete donder' is dus ook een snack. Weet ik nu. Ik ben blij dat ik ooit begonnen ben met dat frietlog. Het is namelijk heel goed voor m'n algemene ontwikkeling.

bromde Lennard om 07:07 PM (op 26-04-2005)


Loop ik me toch effe serieus te blunderen bij Merels' "Paustrix".

Maar goed dat ik daar schijt aan heb.

bromde Lennard om 08:23 PM (op 26-04-2005)


lichaamsdelen van 3 letters?
Even nadenken.

bromde anonieme bron om 08:56 PM (op 26-04-2005)


*gaat blokje om met de hond*

Het zal wel rustig zijn op straat met dat voetbal op tv.

Ben even sigaretten halen, schatje!

bromde Burgermans om 08:56 PM (op 26-04-2005)


Sylvester Stallone hier?

bromde een anonieme zaadcel die net buiten het condoom is geraakt om 09:00 PM (op 26-04-2005)


Burgermans, misschien is de dame wel beperkt kwa width, maar om een plaatje te posten is het wel handig om dat te vermelden.

KIIIEEEEERS!
Ingrijpen.

bromde Lennard om 09:03 PM (op 26-04-2005)


Kiers is verdwenen. Helemaal over de zeik van die labia minora Crippel.

bromde Bicat's autocorrector om 09:11 PM (op 26-04-2005)


Labia Minora. Die zijn het lekkerst op het puntje van de tong.

bromde Lennard om 09:30 PM (op 26-04-2005)


Skoda rijders opgelet:
ook als 4 deurs sedan leverbaar!

bromde artesische put om 09:54 PM (op 26-04-2005)


Labia Minora Trippel, dat heb ik nog eens gedronken in een klein kroegje in Brugge. Heerlijk. Oesterbier. Dat verzin je toch niet?

bromde Hoof om 09:59 PM (op 26-04-2005)


Kiers, nee hoor die is er gewoon nog maar gaat nu wel effe ronken. Wie heeft nachtdienst?

bromde Kiers om 11:11 PM (op 26-04-2005)


Laten wij in deze ook niet het Bulbus Vestibuli vergeten, zonder hetwelke wij de Labia Minora nooit te zien zouden krijgen.

Klein kroegje in klein Brugs steegje... heette dat niet "Het Brugs Beertje", heer Hoof?

bromde arts op rust om 11:18 PM (op 26-04-2005)


Neen, arts op rust, dat kroegje heette: "goh ik had nooit gedacht dat ik mijn nicht met haar verse vent in brugge zou tegenkomen voor het eerst".

bromde Hank om 01:21 AM (op 27-04-2005)


Da's een fijn stukje verhaal daar van mijn naamgenoot. Fijn stukje. Zeker.

Ikzelf heb ook vaak genoeg na wilde met drank gevulde nachten het gevoel gehad dat me een oor aangenaaid was, dus herkenbaarheid te over. Achteraf bleek dan trouwens wel altijd weer dat het de drank was die sprak, en niet de snikkel. Of het oor.

bromde Piet, die schavuit, om 02:00 AM (op 27-04-2005)


Ik herinner me wel een kroeg die "mammeloeker" heette, zo ergens in Gent of Brugge. De vertaling ervan was plezant.

bromde anonieme bron om 08:20 AM (op 27-04-2005)


Auw, zeg ik met mijn benen stevig gekruist over elkaar.
Auw, en nu godverredomme opsodemieteren met die meisjes uit Afrika, dan maar geen talent, ik hou m'n penis liever!

bromde Bart om 11:06 PM (op 27-04-2005)


Even kijken of ik het nu begrepen heb:

http://webdisk.planet.nl/raeve018/publiek/album/weblog/blauwe%20deuren.jpg >

bromde Bart om 11:13 PM (op 27-04-2005)


Penetraties om nooit te vergeten:
duodenoscopie

bromde anonieme bron om 07:39 AM (op 28-04-2005)


"Kein Tierchen so froh
wie ein Spermato..."
als wat? Juist ja, precies, goed zo.
"Wie ein Spermatoso"

bromde Arnaud om 08:58 AM (op 28-04-2005)


No matter bonus free party poker http://www.ambersells.com strategies railroad http://www.ambersells.com gutshot draw?

bromde party poker om 06:35 PM (op 19-05-2006)


No matter bonus free party poker http://www.ambersells.com strategies railroad http://www.ambersells.com gutshot draw?

bromde party poker om 06:36 PM (op 19-05-2006)


Great work!
[url=http://udxzpzkm.com/izug/ycbv.html]My homepage[/url] [url=http://sznhgejh.com/lcra/nmub.html]Cool site[/url]

bromde Great work![url=http://udxzpzkm.com/izug/ycbv.html]My homepage[/url] [url=http://sznhgejh.com/lcra/nmub.html]Cool site[/url] om 12:21 AM (op 23-09-2006)


Great work!
My homepage Please visit

bromde Great work!My homepage Please visit om 12:22 AM (op 23-09-2006)


Nice site!
information technology article las vegas entertainment molded car carpets childrens wholesale clothing wedding paper plates folding sling chairs power boat manufacturers budget rent car whole food supplement 2005 silver eagles

bromde Nice site!information technology article las vegas entertainment molded car carpets childrens wholesale clothing wedding paper plates folding sling chairs power boat manufacturers budget rent car whole food supplement 2005 silver eagles om 12:25 AM (op 05-10-2006)


Thank you!
serta mattress sets norton suburban hospital diabetic foot care graduation craft ideas bathroom exhaust fan microsoft office word used toyota echo emerald health network free juicer recipes tennessee property consultants

bromde Thank you!serta mattress sets norton suburban hospital diabetic foot care graduation craft ideas bathroom exhaust fan microsoft office word used toyota echo emerald health network free juicer recipes tennessee property consultants om 12:25 AM (op 05-10-2006)


Well done!
white mountain cottages cell phone cases dui scuba gear adidas soccer uniforms matchmaking dating services custom seat cushions after ski boots mens casual suits conocophillips stock quote hotels grand canyon

bromde Well done!white mountain cottages cell phone cases dui scuba gear adidas soccer uniforms matchmaking dating services custom seat cushions after ski boots mens casual suits conocophillips stock quote hotels grand canyon om 12:26 AM (op 05-10-2006)


Nice site!
mens discounted fragrance medical assistant training coleman camping tents american foods group limo los angeles lethbridge help wanted epson stylus 820 dimmable fluorescent lighting nokia 3300 faceplate canvas messenger bags

bromde Nice site!mens discounted fragrance medical assistant training coleman camping tents american foods group limo los angeles lethbridge help wanted epson stylus 820 dimmable fluorescent lighting nokia 3300 faceplate canvas messenger bags om 12:26 AM (op 05-10-2006)


Good design!
paper money collectors 2005 graduation gifts large format printers cellular phone sale 1992 cadillac deville home studio equipment unusual unique gifts funny job titles fiberglass boat repair 2004 bmw x3

bromde Good design!paper money collectors 2005 graduation gifts large format printers cellular phone sale 1992 cadillac deville home studio equipment unusual unique gifts funny job titles fiberglass boat repair 2004 bmw x3 om 12:27 AM (op 05-10-2006)


Great work!
on line gambling online gambling review blackjack online free video slot games free fun slots free slot machine games pai gow poker free games on line net gambling download poker

bromde Great work!on line gambling online gambling review blackjack online free video slot games free fun slots free slot machine games pai gow poker free games on line net gambling download poker om 01:43 PM (op 06-10-2006)


Nice site!
play money poker internet gambling casinos gambling game play blackjack online free texas holdem black jack online texas holdem best online gambling sites online bingo free casino slots

bromde Nice site!play money poker internet gambling casinos gambling game play blackjack online free texas holdem black jack online texas holdem best online gambling sites online bingo free casino slots om 01:43 PM (op 06-10-2006)


Thank you!
free poker roulette download keno games online gambling bonuses free online slot machines party poker download russian roulette game slots on line play free blackjack online roulette wheel

bromde Thank you!free poker roulette download keno games online gambling bonuses free online slot machines party poker download russian roulette game slots on line play free blackjack online roulette wheel om 01:44 PM (op 06-10-2006)


Thank you!
free roulette online bingo games largest online gambling site casino no deposit strip black jack free roulette play free slots online bingo template best online casinos play blackjack free

bromde Thank you!free roulette online bingo games largest online gambling site casino no deposit strip black jack free roulette play free slots online bingo template best online casinos play blackjack free om 01:45 PM (op 06-10-2006)


Good design!
video poker casino internet free video slots 10 best online casinos world series of poker download poker games free play free blackjack download party poker free online slots games free casino bonus

bromde Good design!video poker casino internet free video slots 10 best online casinos world series of poker download poker games free play free blackjack download party poker free online slots games free casino bonus om 01:46 PM (op 06-10-2006)


[URL=http://xoomer.alice.it/dirs/aphthasol/]order aphthasol[/URL] aphthasol http://xoomer.alice.it/dirs/aphthasol/ order aphthasol aphthasol order aphthasol aphthasol

bromde aphthasol om 01:02 AM (op 07-10-2006)


Nice site!
hydrocodone online option trader black jack free day forex trading training generic viagra cheap phentermine gold spot buy hydrocodone online play black jack viagra online

bromde Nice site!hydrocodone online option trader black jack free day forex trading training generic viagra cheap phentermine gold spot buy hydrocodone online play black jack viagra online om 09:28 PM (op 10-10-2006)


Well done!
free texas holdem spot commodity forex portal forex strategies noble poker best online casinos slot machine game buy xanax online internet poker first class online casinos

bromde Well done!free texas holdem spot commodity forex portal forex strategies noble poker best online casinos slot machine game buy xanax online internet poker first class online casinos om 09:29 PM (op 10-10-2006)


Great work!
play slot machines for free cfd market today oil price draw poker internet casino online gambling site bingo cards online poker sites free forex training free roulette online

bromde Great work!play slot machines for free cfd market today oil price draw poker internet casino online gambling site bingo cards online poker sites free forex training free roulette online om 09:29 PM (op 10-10-2006)


Good design!
blackjack download buy tramadol forex demo zithromax online foreign exchange rate future forecast free play slot machines cleopatra slot machine play casino online tramadol hcl

bromde Good design!blackjack download buy tramadol forex demo zithromax online foreign exchange rate future forecast free play slot machines cleopatra slot machine play casino online tramadol hcl om 09:30 PM (op 10-10-2006)


Great work!
play free video slots future trading software ultram tramadol iis rate gambling machines forex trader training purchase xanax keno silver trade honest online casinos

bromde Great work!play free video slots future trading software ultram tramadol iis rate gambling machines forex trader training purchase xanax keno silver trade honest online casinos om 09:31 PM (op 10-10-2006)


Nice site!
free online roulette free slot future trading play slots option training sim slots cheap tramadol forex day trading internet casino gambling online forex mini account

bromde Nice site!free online roulette free slot future trading play slots option training sim slots cheap tramadol forex day trading internet casino gambling online forex mini account om 11:02 PM (op 11-10-2006)


Good design!
free play slots free online poker games generic viagra roulette free games online vicodin buy xenical discount phentermine stock options trading discount cialis roulette download

bromde Good design!free play slots free online poker games generic viagra roulette free games online vicodin buy xenical discount phentermine stock options trading discount cialis roulette download om 11:03 PM (op 11-10-2006)


Well done!
forex tutorial free poker downloads free on line slots gambling game live forex online poker software buy xanax buy viagra easy online real bingo buy soma

bromde Well done!forex tutorial free poker downloads free on line slots gambling game live forex online poker software buy xanax buy viagra easy online real bingo buy soma om 11:05 PM (op 11-10-2006)


Thank you!
online options trading world poker tour online casino reviews buy hydrocodone global options trading france 40 index casino offers online buy cialis online buy ambien online play free slot machines

bromde Thank you!online options trading world poker tour online casino reviews buy hydrocodone global options trading france 40 index casino offers online buy cialis online buy ambien online play free slot machines om 11:07 PM (op 11-10-2006)


Nice site!
internet casino slot machines forex demo world series of poker download star poker roulette game play bingo buy cialis gold spot order phentermine

bromde Nice site!internet casino slot machines forex demo world series of poker download star poker roulette game play bingo buy cialis gold spot order phentermine om 11:08 PM (op 11-10-2006)


Great work!
best rated online casino generic viagra casino online games buy ambien zithromax online internet blackjack poker games xanax online cheap xanax noble poker

bromde Great work!best rated online casino generic viagra casino online games buy ambien zithromax online internet blackjack poker games xanax online cheap xanax noble poker om 04:00 PM (op 12-10-2006)


Good design!
bingo games xenical online slot game black jack online play online casino roulette wheel order ativan best casino online gambling sites casino offers online

bromde Good design!bingo games xenical online slot game black jack online play online casino roulette wheel order ativan best casino online gambling sites casino offers online om 04:01 PM (op 12-10-2006)


Good design!
no deposit online casinos poker game download buy xanax online play casino games online casino gambling free no download slots cheap phentermine buy phentermine online cheap adipex casino on line

bromde Good design!no deposit online casinos poker game download buy xanax online play casino games online casino gambling free no download slots cheap phentermine buy phentermine online cheap adipex casino on line om 04:01 PM (op 12-10-2006)


Nice site!
safe online casinos buy xanax online ambien online free online casino games video poker machines free roulette russian roulette game holdem poker best poker sites keno online

bromde Nice site!safe online casinos buy xanax online ambien online free online casino games video poker machines free roulette russian roulette game holdem poker best poker sites keno online om 04:03 PM (op 12-10-2006)


Good design!
cheap tramadol soma online order hydrocodone buy vicodin online casino online games blackjack online slots for free first class online casinos caribbean poker free bingo cards

bromde Good design!cheap tramadol soma online order hydrocodone buy vicodin online casino online games blackjack online slots for free first class online casinos caribbean poker free bingo cards om 04:04 PM (op 12-10-2006)


Great work!
depeche mode free mp3 download dido mp3 download skin mp3 download queen free mp3 download system of a down mp3 arash mp3 download vangelis mp3 free floetry mp3 simple free mp3 download rammstein mp3 download

bromde Great work!depeche mode free mp3 download dido mp3 download skin mp3 download queen free mp3 download system of a down mp3 arash mp3 download vangelis mp3 free floetry mp3 simple free mp3 download rammstein mp3 download om 07:51 AM (op 13-10-2006)


Thank you!
eros ramazzotti free mp3 download download marc anthony mp3 elton john mp3 simple plan mp3 download sting mp3 download bee gees mp3 no doubt mp3 pearl jam mp3 download oasis free mp3 download download erreway mp3

bromde Thank you!eros ramazzotti free mp3 download download marc anthony mp3 elton john mp3 simple plan mp3 download sting mp3 download bee gees mp3 no doubt mp3 pearl jam mp3 download oasis free mp3 download download erreway mp3 om 07:52 AM (op 13-10-2006)


Thank you!
mastodon free mp3 download christina aguilera mp3 don omar mp3 download matisyahu mp3 download metallica mp3 def leppard mp3 download free sonique mp3 atb free mp3 download johnny cash free mp3 download limp bizkit mp3

bromde Thank you!mastodon free mp3 download christina aguilera mp3 don omar mp3 download matisyahu mp3 download metallica mp3 def leppard mp3 download free sonique mp3 atb free mp3 download johnny cash free mp3 download limp bizkit mp3 om 07:54 AM (op 13-10-2006)


Well done!
oasis free mp3 download pink floyd mp3 free live mp3 avril lavigne mp3 depeche mode mp3 westlife mp3 download free ramones mp3 download jack johnson mp3 free vangelis mp3 u2 mp3 download

bromde Well done!oasis free mp3 download pink floyd mp3 free live mp3 avril lavigne mp3 depeche mode mp3 westlife mp3 download free ramones mp3 download jack johnson mp3 free vangelis mp3 u2 mp3 download om 07:56 AM (op 13-10-2006)


Well done!
download marilyn manson mp3 amr diab mp3 download format mp3 ricky martin mp3 download free love mp3 ricky martin mp3 nick lachey free mp3 download snow mp3 mastodon free mp3 download download mariah carey mp3

bromde Well done!download marilyn manson mp3 amr diab mp3 download format mp3 ricky martin mp3 download free love mp3 ricky martin mp3 nick lachey free mp3 download snow mp3 mastodon free mp3 download download mariah carey mp3 om 07:59 AM (op 13-10-2006)


[URL=http://xoomer.alice.it/zyrtec/xenical.html]xenical[/URL] cheap xenical xenical cheap xenical http://xoomer.alice.it/zyrtec/xenical.html xenical xenical

bromde xenical 22 om 08:21 AM (op 13-10-2006)


Great work!
roulette gratuit francais casino jeux scratchcards jeu carte casino jeux pirates plunder telecharger jeu casino jouer mise jouer miser web jouer casino virtuel blackjack jeux guides casinos

bromde Great work!roulette gratuit francais casino jeux scratchcards jeu carte casino jeux pirates plunder telecharger jeu casino jouer mise jouer miser web jouer casino virtuel blackjack jeux guides casinos om 01:39 AM (op 14-10-2006)


Nice site!
jeu casino poker blackjack casino en ligne casinos en lignes jeu casino gratuit jeux slot machines roulette virtuelle jouer blackjack soiree casino blackjack jouer miserau blackjack

bromde Nice site!jeu casino poker blackjack casino en ligne casinos en lignes jeu casino gratuit jeux slot machines roulette virtuelle jouer blackjack soiree casino blackjack jouer miserau blackjack om 01:39 AM (op 14-10-2006)


Thank you!
meilleur casino portail casinos casino en ligne guide jouer mise ligne jouez roulette jouer poker video jeu casino black jack black jack en ligne jeu flash gratuit casino nouveau casino

bromde Thank you!meilleur casino portail casinos casino en ligne guide jouer mise ligne jouez roulette jouer poker video jeu casino black jack black jack en ligne jeu flash gratuit casino nouveau casino om 01:40 AM (op 14-10-2006)


Nice site!
jouer miser ligne jeu casino internet jouer miser web machine sous jackpot progressif casino classique jeux casino ligne jeu machines jackpot casino jeux casinos gratuits jeu internet casinos

bromde Nice site!jouer miser ligne jeu casino internet jouer miser web machine sous jackpot progressif casino classique jeux casino ligne jeu machines jackpot casino jeux casinos gratuits jeu internet casinos om 01:40 AM (op 14-10-2006)


Thank you!
play casino game online casino sites buy xenical cheap viagra casino slot machine black jack game cleopatra slot machine ultram tramadol best casino bonus vicodin online

bromde Thank you!play casino game online casino sites buy xenical cheap viagra casino slot machine black jack game cleopatra slot machine ultram tramadol best casino bonus vicodin online om 01:24 AM (op 15-10-2006)


Thank you!
no deposit bonus casinos cialis online forex quote poker games free cheap ambien online casino reviews free online slot games yen rate free online slot machine games buy cialis

bromde Thank you!no deposit bonus casinos cialis online forex quote poker games free cheap ambien online casino reviews free online slot games yen rate free online slot machine games buy cialis om 01:24 AM (op 15-10-2006)


Good design!
online casino bonus draw poker on line gambling play free slot machines on line casinos buy viagra online virtual casino gambling free online video slots play bingo online bingo games

bromde Good design!online casino bonus draw poker on line gambling play free slot machines on line casinos buy viagra online virtual casino gambling free online video slots play bingo online bingo games om 01:25 AM (op 15-10-2006)


Well done!
generic valium cleopatra slots play roulette online free black jack roulette free games hydrocodone without prescription poker web sites online casino bonus black jack download discount cialis

bromde Well done!generic valium cleopatra slots play roulette online free black jack roulette free games hydrocodone without prescription poker web sites online casino bonus black jack download discount cialis om 01:25 AM (op 15-10-2006)


xoawuqnj [URL=http://riyzilfe.com]jwsnouza[/URL] uucvqnsr http://wiaqywpk.com axpwygbf zxcukijg

bromde aojoyzja om 12:27 AM (op 16-10-2006)


vicodin
buy phentermine cheap
carisoprodol
alprazolam

bromde vicodin om 07:00 AM (op 16-10-2006)


vicodin
buy phentermine cheap
carisoprodol
alprazolam

bromde vicodin om 07:01 AM (op 16-10-2006)


adipex
phentermine online
valium
vicodin

bromde adipex om 07:02 AM (op 16-10-2006)


U zijt?

Spam naar..

Link naar...

Beste Max J. Molovich,


Cookie? Donder op

huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)