huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Maanvogels IV"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Types - De Webschrijver"]

01/21/2005: "Papier-maché"


Rede ter gelegenheid van de bijzetting van prof. dr. D.R.I. Hardeijser. Uit te spreken door zijn dochter Willemijn Hardeijser.

door

Prof. dr. D.R.I. Hardeijser

Bronberg, 28 december 2003

Beginwoord: Ik wil u allen hartelijk danken voor uw komst vanmiddag. Mijn vader, David Hardeijser, heeft de wens uitgesproken afscheid van u te willen nemen middels dit... (bla bla, verzin maar iets, lieverd).

Zelfbeschikking, de mens als meester van zijn eigen lot

Onze maatschappij lijkt in deze tijd te draaien om sleutelwoorden, en een van deze woorden is zelfredzaamheid. Helaas blijft een belangrijk zusterbegrip van deze zelfredzaamheid tot op de dag van vandaag gehuld in een armoedige mantel van polarisatie en controverse. Ik heb het over zelfbeschikking.
Zelfbeschikking wordt ons in deze dagen ofwel als het hoogst haalbare waartoe de mens als individu in onze multiculturele samenleving in staat is voorgehouden, ofwel ze is vervangen door een taal, waarin gepleit wordt voor duurzame ontmoediging en straffen van potentiële zelfmoordenaars, euthanasieplegers en andere veelovertreders van de norm en de wet. Levensbeëindiging, ook als je als mens voor altijd beschadigd bent, als je leefomgeving je bewust en kwaadaardig heeft gekwetst op een manier die voor een nooit meer goed te maken verlies heeft gezorgd, wordt door velen vandaag de dag nog altijd als een overtreding jegens juist die omgeving gezien, een zonde tegen de maatschappij en het leven zelf. De preservatie van het leven als abstractie lijkt regelmatig meer prioriteit te krijgen dan aandacht voor het concrete leven van de individuen, die zich geconfronteerd zien met de dagelijkse taak een niet door hen verkozen leven te leiden.

Onze huidige beleving van goddelijke beschikking c.q. het lot, versus de menselijke zelfbeschikking is niet vrij van spanning. In bepaalde kringen wordt nog altijd beweerd dat ieder mens die de hand aan zichzelf slaat, zich de plaats van God toe-eigent. Zo ontstaat een nodeloos spanningsveld, tussen het voor iedereen toegankelijke en controleerbare domein van het algemene en het domein van het bijzondere, het eigene, dat op ieders particuliere, persoonlijke ervaring teruggaat. Als wij komen te overlijden door factoren buiten onze invloedssfeer in het eerste geval, is onze dood een inzichtelijk te maken gebeurtenis van het lot als soevereine determinant. In het tweede geval is ze het resultaat van een individuele daad van de mens die zelf de geschiedenis maakt, die het roer overneemt van 'God' en zijn zelfbeschikking als onderdeel hiervan ziet.
Wat nu gebeurt er met ons als mensen, wanneer we het theïstisch lotsdenken, waarin de wereld om ons heen nadrukkelijk als handelende persoon tegenover ons staat, vervangen door een 'goddelijke werkelijkheid' waarin alles omvat wordt, dat wil zeggen, ook ons handelen als mens in de kosmos? ...

De letters op het scherm beginnen te dansen. Tijd voor een koffiepauze. U geeuwt en drukt op Control-S en op Control-End. Het einde van de tekst springt in beeld. U leest de laatste paragraaf nog eens door en knikt. Het is goed zo.

... dat vanuit het gerichte, innoverende handelen van de mens de algehele wetmatigheid van dat wat we het onafwendbare noemen in de geschiedenis van onze kosmos plotseling een nieuwe betekenis kan krijgen. Mijn vaders zelfgekozen einde is in dit licht niets meer en niets minder dan een zoveelste bouwsteen in een gezamenlijke inspanning van velen, met als doel zelfbeschikking uit het schemerdonker van de algemene levensbeschouwing te halen en te erkennen als een concreet bewijs van het daadkrachtig handelen van de mens àls God, waardoor er een nieuwe werkelijkheid in onze geschiedenis ontstaat.

Dankwoord. (etc. Vul zelf maar in, lieve schat.)

U glimlacht. Met deze speech zult u postuum wel een paar kranten halen. De lokale media in ieder geval. Ach, wat is nieuws? Willemijn zal wel even moeten slikken als ze morgen langskomt, maar ze weet al langer dan vandaag dat u dit leven niet meer ziet zitten. Niet meer sinds u krakkemikkig aan het worden bent en uw vrouw overleden is. Niet meer sinds er van uw werk geen spaan heel gelaten wordt door ex-collega's. De rek is eruit. U schuifelt met openhangende ochtendjas naar het koffiezetapparaat en pakt de kan. U roert met een plastic lepel de zwarte vloeistof goed om en schenkt uw beker vol. De koffie is aangelengd met balsemolie, een op vier delen. U bent al helemaal gewend aan de smaak. Een kleine daad van ijdelheid. U verheugt zich in stilte op de verbazing van al dan niet wetenschappelijke grafschenders die uw lichaam in de verre toekomst vrijwel intact aan zullen treffen, in de Hardeijser familiecrypte. Dat u nu nauwelijk nog bewegen kunt, neemt u voor lief. Nog even en alles is voorbij.
U loopt met de koffie naar de computer en drinkt genietend van het warme vocht. In de slaapkamer ligt een grote voorraad morfineampullen, die u van een bevriende arts gekregen hebt. Ruim voldoende voor een zekere aftocht. U gaat met uw muis naar het 'print'-icoontje. Terwijl de printer papier begint te spugen loopt u oneindig traag, met de pasjes van een zuigeling naar het zeepaardjesaquarium waar u zo van houdt. Het fragiele ecosysteem wordt eens per week bijgehouden door uw dochter. Soms komt ze met uw kleindochter. Morgen niet. Ze is nog op vakantie in de Ardennen, maar u hebt al een boodschap bij haar thuis ingesproken, dat ze beter alleen kan komen morgen.
Ze zal ongetwijfeld begrijpen waarom.

U pakt voor de laatste maal de twee busjes met speciale mix van de plank. Het gaat meer op zicht dan op de tast. De balsemvloeistof maakt de vingers gevoelloos. Bukken gaat niet meer, dus u strooit de vlokken voorzichtig van enige hoogte in de waterbak, die direct op het parket staat. Het voer wordt meteen opgenomen door het bruisende water bij de pomp. De aquariumbak is van extra dik glas gemaakt. Hij is een meter diep en twee meter breed en domineert de huiskamer. Als u klaar bent met de naaldvissen, schuifelt u weer terug naar de printer.
U pakt de stapel A4'tjes uit de lade en leest de tekst nog een laatste keer door. Als het goed is, is hij nu foutloos. Maar u vindt toch een fout. Een passage waarin in plaats van 'goddelijk beschikken', 'goddelijk zelfbeschikken' staat. U vloekt in stilte en zoekt de fout op in het openstaande document. U verbetert hem en geeft korzelig nog een keer het printcommando. Het papier verfrommelt u en gooit het in de prullenmand onder uw bureau. Het valt ernaast. De prullenmand puilt uit van de proppen. Dit is niet goed. Uw laatste woorden moeten als door goddelijke inspiratie ingegeven, als uit het niets ontstaan in de printer liggen, morgen. Oude versies kunnen niet bestaan, moeten vernietigd. U schuift de mand onder het bureau vandaan, over de plavuizen en u pakt een flesje aanstekerbenzine van uw schrijftafel. Het pijproken hebt u een paar maanden terug weer opgepakt, als begin van het traject dat u nu bijna doorlopen hebt. De stille doodswens. U giet wat heldere vloeistof over de papierproppen in de metalen koker en steekt een pijp-aansteekhoutje aan. U houdt het houtje bij de prullenmand en schrikt van de steekvlam. Maar na een paar seconden al likt het vuur rustig langs de metalen rand en u gaat op zoek naar de proppen papier onder uw bureau. U vist ze met de nodige moeite van de grond en u merkt niet dat de ceintuur van uw badjas vlam vat. U bemerkt het vuur pas als u het ziet. Op dat moment staat uw halve badjas al in brand. U probeert hem uit te trekken maar u ruikt tot uw schrik brandend vlees, gemengd met de zoete geur van balsemvloeistof. Het octaangehalte van uw lichaam is de afgelopen tijd blijkbaar flink gestegen. Uw lichaam brandt. Het doet niet eens echt pijn, dat is het enge. Maar het silhouet op de muur, in het flakkerende licht van uzelf spreekt duidelijke taal. Een brandende man. U schuifelt in blinde paniek naar de huiskamer en duikelt zo goed en zo kwaad als het gaat in het aquarium. Uw stijve lichaam kantelt over de rand heen als een plank en komt rechtop tegen de muur te staan. De zeepaardjes zoeken een veilig heenkomen en staren van tussen de waterplanten naar uw geblakerde gezicht. U staat vanaf uw navel in lichterlaaie. U ziet het in de weerspiegeling van de deur naar de gang. Uw onderlichaam steekt rechtstandig uit het aquarium omhoog en brandt als een fakkel. Het begint nu toch echt pijn te doen. U probeert af te zetten met uw armen maar de kracht ontbreekt u. Met die bijzondere vertraging die geluiden onder water krijgen, hoort u dat de voordeur opengaat.

'Opa, opa!!' U ziet de schoentjes van uw kleindochter, op zijn kop, de kamer binnenrennen en tot stilstand komen in de plas water op het parket. U forceert uw nek in een domme onderwaterpoging om haar gezicht te zien. Ze kijkt glimlachend naar het vuur. Waarschijnlijk begrijpt ze niet wat ze ziet.
Tot ze oogcontact maakt.
'Opa?' Haar lipje begint te trillen. 'Opa?!' Ze slaat haar handjes voor haar mond en begint te gillen.
'Mamaaa!!!' Ze rent weg en verbergt haar gezicht in de schoot van uw dochter, die met stomheid geslagen in de deuropening staat te kijken. Als het licht uitgaat denkt u aan de papieren in uw printerlade. Uw lippen vormen woorden, die als bellen opborrelen in het aquarium. 'Non sequitur' is de laatste die aan het wateroppervlak openbarst.


Reedsch...78 toevoegingen...

Godver. Wat een eer toch om er bij te zijn als een van de grootste literaire talenten van onze generatie zijn onwereldse verzinsels presenteert.

En als Kiers er daarna een neukend stel onder plakt natuurlijk.

bromde Hoof om 10:55 AM (op 21-01-2005)


Zwaar verhaal voor een vrijdag

bromde Pingu om 10:56 AM (op 21-01-2005)


Tering ja hoor hee, Gerrits doet het weer. Wat precies weet ik niet, maar hij doet het wel.

* niest zeven keer luidruchtig achter elkaar *

bromde Adriana om 10:59 AM (op 21-01-2005)


Druk vandaag...
Zonder mij maar even af.

bromde Pingu om 11:08 AM (op 21-01-2005)


* vloekt in stilte en zoekt de fout op in het openstaande document.
* verbetert hem en geeft korzelig nog een keer het knalcommando.

bromde Ome Peet om 11:21 AM (op 21-01-2005)


*springt op voor langdurige staande ovatie maar heeft niet in de gaten dat brandende sigaret van buurman in zijn kraag terecht komt waarvan hij zich probeert te bevrijden door sprong in vijver met hoofd naar beneden gericht en zijn stijve lichaam zich kantelt over de rand als een plank etc. etc.*

...gvdomme, als Bicat's autocorrector er nog maar een neukend stel onder plakt.

*borrelt laatste adem in vijver*

bromde Kiers om 11:23 AM (op 21-01-2005)


Ik hoop alleen van harte dat Grsrtastrwertwaei niet overstag gaat en een lauwe roman publiceert. De Stephen King van de lage landen mag wat mij betreft een nieuwe Nederlandse vuighe stroming in het leven roepen. Laten we het voorzichtige getut wel aan anderen over.

bromde Marnix om 11:25 AM (op 21-01-2005)


Wederom een Meesterwerk, Gr666ts!

'Opa?' Haar lipje begint te trillen. 'Opa?!'

*huivert*

bromde Eduardo om 11:32 AM (op 21-01-2005)


Gekke opa's toch. Wat ze allemaal doen om hun kleinkinderen te vermaken.

bromde Lennard om 11:33 AM (op 21-01-2005)


Kinderen moet je gewoon opsluiten. Horen helemaal niet rond te lopen.

bromde RammmSteiner om 11:58 AM (op 21-01-2005)


Meanwhile, in the kitchen...

bromde Bicat's autocorrector om 12:06 PM (op 21-01-2005)


Als er een nieuw verhaal op Bicat verschijnt is het eerste waar ik naar kijk, wie het geschreven heeft.

En als ik dan Grrrts zie staan, dan weet ik al dat ik, als ik klaar ben met lezen, geen ene hol van het verhaal begrepen heb.

Niet dat ik dat ga toegeven uiteraard.

Geweldig grrtsusy8r, ambitieus, lof, eer, glorie, ik lig aan uw voeten.

bromde mack om 12:21 PM (op 21-01-2005)


Hebbu ze niet met wat grotere tieten waarde Bicat?

Dat vinnik toch zo lekker hé.

bromde BigBird om 12:22 PM (op 21-01-2005)


J'accuse, Bicat's autocorrector, non fucking sequitur!

bromde Vincent Nemo om 12:23 PM (op 21-01-2005)


Kijk, Mack, 't is een ironisch verhaaltje he.
"Zelfbeschikking, de mens als meester van zijn eigen lot." En dan vliegt hij toch wel niet in de fik, per ongeluk uiteraard! Ha! Non sequitur! Lekker hoor Grrrrts.

bromde Vincent Nemo om 12:28 PM (op 21-01-2005)


Ja, lekker hoor Grrrts. Dat had ik er ook nog aan toe willen voegen.

bromde mack om 12:34 PM (op 21-01-2005)


@ Bigbird,

Ik weet dat jij gote lekker vindt..

bromde RammmSteiner om 12:41 PM (op 21-01-2005)


Grrroots verhaal.
Op het moment dat de vissekom van 1 bij 2 meter ten tonele werd gevoerd, begon het te dagen dat dit niet zo goed zou aflopen.

bromde Lo Ping om 12:46 PM (op 21-01-2005)


Wacht op antwoord Autocorrector.

bromde Pingu om 01:11 PM (op 21-01-2005)


Weekend. Lekker rustig. Ja, dat had u gedacht. Er moeten drie wasmachines gedraaid worden en gestreken. Eindelijk de eerste aflevering van “De Mol” zien en ja, dat wordt weer ouderwets genieten. Even lummelen dus, en hoppa verder: een bulletin maken voor de collega’s zodat die ook weer allemaal op de hoogte zijn van het wel en wee. Plannen in mijn hoofd smeden voor de open dag die volgende week zaterdag is. Het uitwerken zal de komende dagen moeten gebeuren. Misschien ook allemaal niet. Straks naar een vooral niet verheffend TV programma kijken.

Ik ben een gezellige, spontane meid waarmee je hartstikke kan lachen. Ik zoek humor, romantische en gezellige relatie. Iemand waarmee je kunt lachen, uitgaan, maar ook serieuse discussie kunt hebben. Iemand die wel soms gek kan zijn, verrassend zijn. Ben zelfstandig, goed in m'n huid, spontaan, gezellig, heb een goede uitstraling, lach graag. Reis graag, luister graag muziek. De ideal partner bestaat niet, dus zoek ik iemand die romantisch is , heeft veel humor, kan altijd verrassen, lief, af en toe sporten; eerlijk, mag graag reizen. Graag uitgaan naar bioscoop, concerten, wandelen. Graag spontane dingen gaat doen zonder 3 maanden vooraf te plannen. Ik ben een echte levensgenieter.

Ik heb een blaar onder mijn voet. Zo eentje die het zo gezellig vond om zich te nestelen recht onder mijn hak, en meteen ook m'n hele hak bezette, vond ik niet zo verstandig. Ik vond mezelf al tamelijk te boek staan als kaatje het kneusje, maar het zit de laatste tijd al niet mee en dan nu ook nog die blaar.

bromde de buurvrouw om 01:15 PM (op 21-01-2005)


Gewoon effe een beurt halen bij kiers en dan weet je weer waar het je echt om gaat.

bromde RammmSteiner om 01:18 PM (op 21-01-2005)


Kiers in je kier en gaan als de brandweer, eigenlijk.

Dus.

bromde Eduardo om 01:41 PM (op 21-01-2005)


Opletten Bigbird, Er staan nu
grotere Tieten in beeld!!

Snel effe rukken joh.

[pas op TFT'tjes kan je slecht schoonkrijgen]

bromde RammmSteiner om 01:44 PM (op 21-01-2005)


Je moet ook in de mond van je collega ejaculeren frind!

bromde Pingu om 01:56 PM (op 21-01-2005)

DIE intelligentsia scum DIE!

bromde grtsheryjry453d om 02:06 PM (op 21-01-2005)
opa...

bromde grtsg5te56 om 02:11 PM (op 21-01-2005)


Wordt de mail aan Michael wel gelezen?

bromde Pingu om 02:19 PM (op 21-01-2005)


Ja, door zo'n beetje iedereen die hier regelmatig komt.

En lachen dat we dan doen. Láchen, niet normaal meer. Maar goed, ik begrijp dat je geen antwoord hebt gehad? Dat schiet er weleens bij in, door dat lachen natuurlijk.

bromde Lennard om 02:56 PM (op 21-01-2005)


Meanwhile in the bar..


'Opgedragen aan Bigbird'

bromde Ingezonden mededeling om 03:07 PM (op 21-01-2005)


Janee, drukdrukdruk.

bromde bicat om 03:09 PM (op 21-01-2005)


Het onderschrift bij de foto moest zijn:

'Na acht uur waren er nog niet veel geinteresseerden op de bridge-avond afgekomen. De verveling sloeg toe bij de fervente kaartlegsters die het nu zonder tegenstander moesten doen.'

bromde bewegende om 03:12 PM (op 21-01-2005)


Ik dacht eerder iets van: Birgit controleert achteloos haar anal probe...

bromde Vincent Nemo om 04:18 PM (op 21-01-2005)


Zat meer aan statiegeld te denken.
Stinkt dat ook al?

...maarre: waar ik voor kwam, even weer online: Griuoweuriouopijdoiuerittyzzzzaaahhhhhhhh
Ga door! Ga door! meer! Meer! MEEEER!

bromde Vilé om 04:40 PM (op 21-01-2005)


Zeg. Ik bestel het HOTSTE shirt van dit moment ( www.sleevesclothing.com ). Krijg ik twee zwarte medium's met de Japanse print opgestuurd (ik had 1 grijze XL besteld, met hele andere armen).

Dus. In plaats van 80 dollar kunt u van mij dit stukje nogal goed uitgewerkte humor kopen voor 40 euro. Inclusief verzenden.* gaat over tot orde van dag *

* PLOP! *

bromde Hoof om 04:46 PM (op 21-01-2005)


hoe vertaal jij 'non sequitur'?

pardon?

latijnse uitdrukking die ook in nl wordt gebruikt.
ah, ik ga ff kijken, nooit van gehoord
het is 'non se'quitur'
en het betekent
dat volgt niet (daaruit)
uit het vreemde woordenboek

hmmm.

dus als iemand een lulargument gebruikt, kun je gewoon zeggen: non se'quitur
echt
het vreemde woordenboek van Prisma 1970

ah, "dat slaat als kut op dirk" is hetzelfde als "non se'quitur"

correct
Leve Prisma.

ik heb er nog een
die is van Spectrum en beter
staat exact dezelfde vertaling
maar dan is non sequitur weer zonder dat rare apostrofje

non sequitur!

hahahahahahahahahahahaha

hihihihi.

juist, het is een heel bruikbaar
zullen we dat in onze actieve woordenschat opnemen?

alleen wij tweeën en kijken hoe lang het duurt voordat we het iemand anders (via, via) horen zeggen?

Deal.

bromde Moiren, Parcen en Fatum om 04:50 PM (op 21-01-2005)


Zo.

En nu?

* trekt er alvast eentje los *

bromde Lennard om 06:22 PM (op 21-01-2005)


Ja, en nu?

*kijkt naar berg afwas*

Frieten vanavond! Dus.

bromde Vincent Nemo om 07:06 PM (op 21-01-2005)


Pssst, Grrrrits...

Kijk eens wat er aan uw voeten ligt!

bromde Vincent Nemo om 07:08 PM (op 21-01-2005)


bromde Vincent Nemo om 07:11 PM (op 21-01-2005)
* papier-macheet vrolijk door *

bromde bewegende om 07:13 PM (op 21-01-2005)


ik had een stel peren uitgeloofd aan degene die de woordgrap zou noemen - D.R.I. hardcore - nu eet ik ze zelf maar op.

bromde grtsheh64h om 07:35 PM (op 21-01-2005)


Ik ken die rukkers helemaal niet...
Ik dacht gewoon, he wat een kutnaam verzindt die grtsekjhiu voor zijn hoofdpersonage.

bromde Vincent Nemo om 08:08 PM (op 21-01-2005)


Mijn dank is even groot als uzelfe,
Lennard!

Én, inderdaad gordels om!

bromde Pingu om 08:08 PM (op 21-01-2005)


Help, autocorrector, ik heb geflaterdt...

bromde Vincent Nemo om 08:09 PM (op 21-01-2005)


Wisten jullie dat je konthaartjes direct in verbinding staan met je traanbuisjes ??

Ja, precies die net rond je anus.

*pinkt tranen weg en sluit stoma weer aan*

bromde RammmSteiner om 08:23 PM (op 21-01-2005)


Het plasgaatje bij vrouwen ook!

Stelletje Voutprikkers!

bromde Greta om 08:27 PM (op 21-01-2005)


Moet je maar meteen voorover bukken als dat wordt gevraagd.

Scheelt ook enorm als jullie gewoon standaard vaseline smeren.

bromde Meer om 08:30 PM (op 21-01-2005)


*knippert verdwaasd met zijn ogen*

bromde Marnix om 09:44 PM (op 21-01-2005)


*scoorde 1 punt hogerder in de iekuutest als kellie*

bromde mack om 11:45 PM (op 21-01-2005)


Grrrits,
Grrrits,
Grrrits...

bromde Arnaud om 12:49 AM (op 22-01-2005)


In case of emergency, pull the mask over your face and breathe normally. thank you. good night.

bromde grtshs646etg om 01:48 AM (op 22-01-2005)


Misschien wel net zo leuk als de Holly Hobby church? Wel lastig want je moet printen en postzegels likken...

Mailing address:

Dr. Jack Kevorkian # 284797
Thumb Correctional Facility
3225 John Conley Dr
Lapeer, MI 48446-2987

"Jack likes to receive letters, feel free to write him!"

bromde grtsbe4ju5 om 01:53 AM (op 22-01-2005)


*gaapt, rekt zich uit en gooit 180*

bromde Marnix om 09:42 AM (op 22-01-2005)


Er gaat niets boven een blow job in de ochtend.

bromde Kermit om 09:59 AM (op 22-01-2005)


Met Bowlen, Marnix?
Eitje.

bromde bicat om 10:38 AM (op 22-01-2005)


*kijkt verbaasd, maar ook al een beetje boos, naar het laminaat*

Zeg. Niet om het een of ander. Maar er ligt hier 180 op de grond.
Is het de bedoeling dat ik dat ga opruimen ofzo? Hij is niet van mij, want ik gebruik nooit van die donkerbruine. Die ruiken naar staafmixer.

Lekker begin van het weekend zo.

En kunnen die klokken uit?

Die klokken!

Of hoort verder niemand klokken?

bromde Hoof om 11:07 AM (op 22-01-2005)


*hoort allen stemmen in hoofd*

Hallo...?!

bromde Eduardo om 01:21 PM (op 22-01-2005)


Moeilijk hoor, dat typen.

Qua alleen.

bromde Eduardo om 01:24 PM (op 22-01-2005)


Dit weekend zijn mijn gedachten blauw.

*ruikt versuft aan zijn zakje white widow*

bromde Vincent Nemo om 03:26 PM (op 22-01-2005)


Ik verveel me.

bromde Pieter om 03:31 PM (op 22-01-2005)


Dit weekend ben ik ook blauw.

Mag ik dat zakje heel eventjes?

bromde Lennard om 03:31 PM (op 22-01-2005)


Hier heb je 'n topje.

bromde Vincent Nemo om 04:08 PM (op 22-01-2005)


Wat is dít nu weer?

bromde Kiers om 04:13 PM (op 22-01-2005)


Dat is de vernieuwde neus van de F2004M. Schumacher is laaiend. Enthousiast? Dat niet.

bromde bicat om 04:42 PM (op 22-01-2005)


Maar wanneer gaan we dan bowlen?

* verheugt zich op de dansmarietjes van de pronkzitting vanavond *

bromde Lennard om 05:28 PM (op 22-01-2005)


Yihahaha

bromde Lennard om 05:30 PM (op 22-01-2005)


Toto-Select
Datum geplaatst: zaterdag 22 januari 2005 17.54 uur
Week 3/2005

Inleg: € 5,00

SC Heerenveen - FC DEN Bosch 1 1,15
FC Utrecht - Ajax 1 2,90
Feyenoord - Vitesse 3 3,90
Arsenal - Newcastle United 3 3,90

Totaal quotering: 50,73
Mogelijk winbedrag: €253,65

bromde de Gokker om 06:02 PM (op 22-01-2005)
Toppertjuuuuuuuuu!!!!!!@! Wij zijn er klaar voor Bicat!~!!

bromde Sandra en Anneliezz om 08:13 PM (op 22-01-2005)


Nog nooit zo blij geweest dat ik geen Willemijn heet...

bromde willemien om 08:59 PM (op 22-01-2005)


Ik ook.

bromde Hoof om 09:38 PM (op 22-01-2005)


Nou!

bromde Eduardingest om 09:43 PM (op 22-01-2005)


In het weekend heet ik Willemijn.

bromde Marnix om 11:00 PM (op 22-01-2005)


Kut! Geen Typetje voor morgen. Het barst al van de Typetjes. Misschien volgende week weer. Nu eerst klokje rond slapen. Dat is goed voor lijf en leden.

bromde Kiers om 11:14 PM (op 22-01-2005)


Doe je benen een een beetje uit elkaar Kiers?

bromde otto om 12:55 AM (op 23-01-2005)


Doe je benen eens een beetje uit elkaar Kiers?

bromde otto om 01:02 AM (op 23-01-2005)


2 keer he?

bromde otto om 01:04 AM (op 23-01-2005)


Jaloers?

bromde otto om 01:04 AM (op 23-01-2005)


Nou zeg, zo'n Prof, zo'n licht der wetenschap en geen orgaandonorverklaring opgespeld tegen zijn uitgezakte, vermoeide lichaam ?
Foei..

bromde nove om 10:15 AM (op 23-01-2005)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)