huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Types - De Amerikaanse Toerist"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Vlucht met mij"]

10/04/2004: "Ach Lieve, ils ne m'auraient jamais en vie!"


Lieve,

Hebben de jonge leeuwen uw ivoren huid al verslonden? Plukken de muskieten al dromerig aan uw vezels? Is uw droom thans verscheurd zoals mijn leven dat is? Verkeert uw, neen ons, vorige leven nog in uw overpeinzingen? Kunt gij mijn naam nog heugen!?

Vanwaar zulks een haastig vertrek, mon cherie? Gaf u dan niet om mij? Ik híeld immers van u en daar doet de ridicule diagnose van Doctor Feldschauer geen gram aan af! Wat weet die duivelsche charlatan met zijn ongemakkelijke canapé, smakeloze wandkleed en lachwekkende bolknak nu van echte liefde! Neen, Herr Doctor Feldschauer is een dragonder van het vileinste water. Een incapabel sujet dat kostbare zuurstof verspilt met zijn wartaal en zijn verschijning niet waardig is. Maar het hindert niet. Mijn neus bloedt en zal blijven bloeden, tot men vergeet wat de aanleiding was voor deze poppenkasterij. En dan, mijn liefste, dan trek ik het venster achter mij toe en haast ik mij naar het toestel dat mij ongemerkt aan uw zijde zal doen voegen, daar aan de andere kant van de aardbol.

Ik heb beslag weten te leggen op de wonderlijke nieuwe machine van Oom Harold. Een zogeheten schrijfmachine, met alle karakters op olijke ivoren toetsen. Een piano der conversatie als het ware. Oom kreeg hem cadeau van mijnheer Soule, die aimabele Amerikaan waarvan ik eerder, zij het handgeschreven, heb verhaald in mijn brief van 18 november jongstleden. Ma lettre à vous. Gij leest mijn brieven toch wel?
Ik heb hem zojuist buiten de wetenschap van Oom Harold naar de bibliotheek weten te slepen en de deuren vergrendeld middels een prudent geplaatst zitmeubel. Mijn rug protesteerde hevig, met venijnige steeken langs mijn verzwakte ruggenstreng. Maar zoals gij weet hecht ik aan privacy als menschenvlees aan warm leer. Het is waarlijk een wondere machine, en al behoeft de werking ervan geen uitleg, dit is mijn derde en laatste poging. Bij de voorlaatste versies heb ik wellicht wat al te begeesterd op de toetsen gehamerd, waardoor er gaten in mijn zinnen vielen. En een zin zonder zijn verband is als een wijze zonder zijn tong. Als een wijn zonder zijn vat. Als een whiskey zonder zijn gloed.
Inderdaad.
Ik ben opnieuw bezweken.
Maar is dat werkelijk zoo een verwonderlijk feit?
Het onderscheidt mij immers van de doden, al voel ik nochtans niets meer van de levenden.

Er glijden schaduwen onder de deuren. Ze schitteren en golven en likken aan het vloerkleed in het schijnsel van de kaars waarvan ik mij bedien. Oom Harold veronderstelt vast dat hij aan mijn opmerkzaamheid kan ontgaan, doch ik zie hem wel!

Nadat gij zich zo ruw onttrok aan mijn bestaan om op spoken te jagen in een vreemd landschap en gij u afwendde van het huis waarin wij lief en leed deelden (doch voornamelijk lief, n'est-ce pas? N'est-ce pas??) heb ik getracht aan mijn miserabele lot te ontsnappen. Amper twaalf passen van waar ik nu over de machine gebogen zit, achter de grootste boekenkast in de bibliotheek en uit het zicht van Oom, wilde ik mijn zielerust omhelzen. Die verdraaide Oom Harold had het echter voorzien en heeft het touw buiten mijn weten behandeld met een zakmes. Bij mijn val brak ik mijn arm en sleutelbeen en verloor twee voortanden (waarvan één zich op mysterieuze wijze in mijn voorhoofd heeft genesteld) en ik werd gedurende zes maanden verbannen naar een rustoord in Zwitserland. Maar 'rustoord' faalt als omschrijving. 'Rustoord' behelst niet de frustratie, de zinloosheid en het lange, lange wachten. O God, dat eeuwige wachten... Een hèl was het, een verschrikking! Zij hebben er een deel van mijzelf ontnomen, mijn perceptie ontwricht, mijn levenslust ondermijnd, mijn tijd ontvreemd, mijn... mijn God... Mon Dieu, pourquoi m'a tu abandoné? Vous n'avez pas confiance en moi? Maintenant ils viendront me chercher! Je vous aimerai toujours... toujours... TOUJOURS!

Och, als ge mij nu toch kon aanschouwen. Of, neen, toch liever niet. Ik ken mijzelf niet meer. De spiegel boven de schouw toont de beeltenis van een volmaakte vreemdeling, met warrig haar en een ingevallen, grauw gelaat. Ik vrees de genadeloze nachten en schuw de onafwendbaarheid der dagen. Menschenhaat huist daar waar jouw liefde ooit warmte bracht.
De fles is inmiddels haast ledig, gelijk mijn wilskracht. O, wat rest mij nog? Oom Harold en het hoofd der huishouding, die gluiperige Spaanse slampamper, staan al een eeuwigheid op de deuren te bonzen, onder het uiten van luide verwenschingen en de verschrikkelijkste represailles. Verhitte adem tovert woeste blosjes op het enge venstertje. Ik heb zin om er een gebroken hart in te trekken.

De versperring heeft het nu haast begeven - Vous ne m'attraperont jamais! - en het geschreeuw wordt inmiddels begeleid met het ritmisch gebonk van een improvisorische stormram. Spoedig zullen zij zich toegang verschaffen tot deze ruimte. Spoedig zal ik uitkijken over de Zwitserse heuvels. La vie sera de mon côté une fois de plus! En mijn neus zal wederom bloeden, gelijk mijn verkilde hart. Maar deze brief kent slechts één enkele geaddresseerde, er staat mij één ding te doen en daarmee moet ik haast maken. O, bittere Ironie, zie hoe ik mij tegoed doe aan mijn eigen misère - à ma propre misère! - verpakt in drooge vezels, weggespoeld met een laatste slok wanhoop.

Vergeef me mijn verwarde ziel, mijn liefste, en hef samen met mij het glas op onze spoedige hereeniging.

Liefs,

xReedsch...184 toevoegingen, reedsch

Ik zou een moord begaan om zulks een gevoelig manspersoon te vangen. Is met de vorige eeuwen ook dit type man verstreken? Kiers? Mooi ap.

bromde Nijn om 11:39 AM (op 04-10-2004)


Braaaand! Braaaand! Hoeiii!

bromde Paul om 12:00 PM (op 04-10-2004)


Nijntje, vuil hoerenkind! Die akelige advocaten op m'n nek he? En ondertussen op zoek naar gevoelige mannen. Kenau!

bromde Dreknek om 12:12 PM (op 04-10-2004)


bromde Jung om 12:15 PM (op 04-10-2004)


Dus dat betekent tevens minder DRKNK bij de Merel. Mmm.

bromde P. om 12:19 PM (op 04-10-2004)


Potverdomme ja. Dat wordt nog lastig. Wat vaker zwerfkatten mishandelen dan maar.

bromde Dreknek om 12:24 PM (op 04-10-2004)


Heee AP ouwe rukker, tuurlijk kom ik bij je terug, jonge! Ik begrijp geen reet van je brief maar tuurlijk wil ik een breezertje met je drinken.

Sjekkie derbij?

bromde Lieve om 12:35 PM (op 04-10-2004)


* raapt frans op *

Ja. Dat had ik dus na de brugklas ONMIDDELLIJK laten vallen.

Spijt van.

bromde Hoof om 12:41 PM (op 04-10-2004)


Sjek derbij? U heeft waarschijnlijk uw kans gemist daar op het Museumplein afgelopen zaterdag? Om met 200.000 sjekrokers en andere grijze muizen het overduidelijke, bekende en uitgekauwde patroon van raaskallende plebejer maar weer eens te onderstrepen. Amice, we zijn hier wel op Bicat.net! Wilt u uitkijken met uw woordkeuze?

bromde Kiers om 12:44 PM (op 04-10-2004)


* spitst verschrikt de oren *

Ach Drekje, was sich liebt das neckt sich, daar waren we inmiddels uit. Toch? En wat zulks noch meer, als ik ene schoone man tegen het vuighe lijf loop, ben jij verlost van advocaat en bevrijdt van kenau die jij reeds lang vaarwel gezegd had.

bromde Nijn om 12:57 PM (op 04-10-2004)


* liep gevoelig manmens langs, dus meteen van de leg *

Sorry, bevrijd, zonder t.

bromde Nijn om 12:59 PM (op 04-10-2004)


Jaja, ik heb die brief van je advocaat nog bewaard! Hier, ik gooi het bewijs gewoon op tafel verdomme! (Wel aangepast ivm privacy gezeik, komen ze daar straks weer mee aan kakken.)

Date: Thu, 9 Sep 2004 15:09:35 +0200
From: [naam verwijderd]
To: tuider@dreknek.com
Subject: Mercis / Dreknek.com

Geachte heer,

Tot mij wendden zich cliënten, Mercis B.V., gevestigd te Amsterdam en de heer Dick Bruna, wonende te Utrecht, met het verzoek hun belangen te behartigen ter zake van het navolgende.

Dick Bruna is de maker van Nijntje en talloze andere tekeningen, waarvan een groot deel u ongetwijfeld bekend is. Mercis is de vennootschap waaraan Dick Bruna zijn auteursrechten heeft overgedragen.

Zeer recent hebben Mercis en Dick Bruna moeten bemerken dat op de URL http://www.dreknek.com/archive/2003/03/04/neuken_doe_je_zo diverse tekeningen van Dick Bruna worden vertoond. Er worden op deze webpagina auteursrechtelijk beschermde werken gereproduceerd en opnieuw openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteursrechthebbende, Mercis. Dusdoende wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Mercis. Bovendien gaan de werken vergezeld van een tekst die als flauw, smakeloos en aanstootgevend wordt ervaren. Dusdoende wordt tevens inbreuk gemaakt op de morele rechten van Dick Bruna.

Ik verzoek u derhalve namens cliënten om de onrechtmatige informatie op bovenvermelde URL binnen 24 uur te verwijderen en mij dit (per e-mail) te bevestigen.

Hoogachtend,

Van Doorne N.V.
[Naam verwijderd]
advocaat

Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam
P.O. Box 75265
1070 AG Amsterdam

T +31 (0)20 6789 324
F +31 (0)20 6789 589
[e-mail verwijderd]
www.van-doorne.com

Van Doorne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34199342. Van Doorne N.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op www.van-doorne.com en worden op verzoek toegezonden.

bromde Dreknek om 01:23 PM (op 04-10-2004)


Heer Dreknek, dusdoende durf ik u haast niet te vragen maar doe het derhalve toch, kunt u zo een plaat hier op Bicat posten? Desnoods aan mij persoonlijk aanbieden zodat wij die plaat hier op Bicat dusdoende tentoon kunnen stellen? Ik verheug mij reeds op flauwe, smakeloze en aanstootgevende plaatjes vergezeld van teksten.

bromde Kiers om 01:35 PM (op 04-10-2004)


* zucht *

Zoals ik al zei:

Was sich liebt das neckt sich!

* gaat verder met zoeken *

bromde Nijn om 01:36 PM (op 04-10-2004)


Maar lieve schat, zo moet het toch niet zijn? Ik hou nog zoveel van je, maar van de rechterlijke macht moest ik u verwijderen. 'T is een groots liefdesdrama, roep ik vergeefs naar de donkre heemel.

bromde Dreknek om 01:43 PM (op 04-10-2004)
Dan vind ik Kitty toch een stuk smakelijker.

bromde Paul om 01:47 PM (op 04-10-2004)


Ik ben een groots liefdesdrama?

bromde Dick T. om 01:52 PM (op 04-10-2004)


Dus ìk was verliefd op Dick T.?!

bromde P. om 01:59 PM (op 04-10-2004)


* mond valt van verbazing open *

Maar lieve, dit is het meest gevoelige wat je me ooit gezegd hebt. Waarom nu pas? Na al die ellende. Is het je waarlijk om mij of is het pure frustratie en een verlangen naar macht? Ik ben totaal confuus. Moet toch mijn Dick eens vragen. Laat je het over je kant gaan dat men Kitty prefereert boven mij?

* denkt zo de proef op de som te kunnen nemen *

bromde Nijn om 02:02 PM (op 04-10-2004)
Zeg Dick, die privacy van jou lap ik
nu ook aan mijn kalfslederen laarsje.

bromde P. om 02:08 PM (op 04-10-2004)


(Ik heb over je gedroomd, I.)

bromde (P.) om 02:13 PM (op 04-10-2004)


Eauhum,
Da's mooi. Doet me enigszins aan de tachtigers denken, Ap! Ik ga het zeker nog eens lezen!

*graaft op kelder tussen schedels*

Ah, m'n LOI-cursus frans! Hoop dat ik er de tweede keer dat ik het lees meer van begrijp.

bromde Vilé om 02:14 PM (op 04-10-2004)


Miss Kitty is toch geen concurrentie! Een doorgedraaide jappenfantasie, dat is toch niets vergeleken met De Grote Liefde? In het Oosten bestaat de liefde al vier eeuwen niet meer! Helemaal niet op eilanden.

bromde Dreknek om 02:21 PM (op 04-10-2004)


Gelukkig spreek ik het dan ook vloeiend, dat Franse gemurmel.

bromde ap om 02:23 PM (op 04-10-2004)


Kekke laarsjes P.

*likt ze*

bromde Dick T. om 02:32 PM (op 04-10-2004)


* is bijna om *

Wie is die De Grote Liefde dan voor jou? De Merel? Ik heb wel gezien hoe hartstochtelijk je haar probeerde te verleiden met je vermalendijde gefeliciteer...

bromde Nijn om 02:37 PM (op 04-10-2004)


Merel is gestopt met loggen vanuit Amsterdam. Merel is zwanger van Dreknek en zal naar het Oosten verhuizen. Let maar op. Als ze uberhaupt weer tot loggen komt.

bromde Kiers om 02:50 PM (op 04-10-2004)


* krak *

bromde Nijn om 02:51 PM (op 04-10-2004)


Maar lieve schat, dat ben jij natuurlijk! Bij Merel was het oefenen, droogneuken op een onbereikbaar non-idool! Zodat ik, als de tijd daar rijp voor is, u zo van uw benen kan zwiepen met eindeloze lofliederen over onze Grote Liefde.

bromde Dreknek om 02:57 PM (op 04-10-2004)


En DRKNK is stoerder dan Dr. Aap.

bromde P. om 02:58 PM (op 04-10-2004)


Ik zeg Dr. Aap, en wat geschiedt?

10. 4 oktober 15:02 Star Telecom Ltd, Tanzania

bromde P. om 03:03 PM (op 04-10-2004)


HAHAHAHA!!!!
P., Ik moet oprecht om je lachen!!

bromde Dick T. om 03:07 PM (op 04-10-2004)


* komt nog een beetje bibberend uit het hoekje waar Kiers haar harthandig in smeet *

Je bedoelt dat je De Merel monddood gemaakt hebt? Dat ik binnenkort mijn nagels weer in uw vuighe lijf mag zetten? Oef.
Kun je zingen dan? Ik heb je nog nooit horen zingen. Zeker van die Merel geleerd? Pronken met andermans veren?

* geeft zich nog niet zomaar gewonnen *

bromde Nijn om 03:13 PM (op 04-10-2004)


* @#%$#!! Fuck *

Hardhandig.

bromde Nijn om 03:21 PM (op 04-10-2004)


Ah, verstandige praat hier. Ik denk dat ik hier maar blijf.

bromde mack om 03:22 PM (op 04-10-2004)


Je begrijpt het helemaal verkeerd, liefste. Ik kon toch niet zomaar bij u aankloppen? 'Hallo, hier heeft u mijn hart verpakt in mooi cadeaupapier van een stoffige parfumerie.' Dat werkt toch niet? Je zou me maar een rare kwiebus vinden, misschien zelfs de politie bellen. Ik wil er geen potje van maken, het moet gelijk goed zijn. Ik deed het allemaal voor jou! Enkel en alleen voor jou.

bromde Dreknek om 03:43 PM (op 04-10-2004)


Of een rare kwibus, dat zou ook zomaar kunnen.

bromde Dreknek om 03:44 PM (op 04-10-2004)


Nijn is een krachtige vrouw van deze tijd. Koopt de Viva voor de kattenbak, bijvoorbeeld. Opzij!

bromde P. om 03:52 PM (op 04-10-2004)


* bloost *

Angst is nog nooit een goede raadsheer geweest. Misschien val ik juist op rare kwibussen, of kwiebussen zo u wilt. Als iets moet zijn moet het zijn. Daar valt niets meer bij of van te doen. Blijft de vraag of het moet zijn of mag zijn of gewoon is. Ik voel er alreeds veel voor om als ener blad aan een boom te keren, de advocaat te bellen om... om... ik wacht nog even. Zeg nog eens iets liefs?

bromde Nijn om 03:56 PM (op 04-10-2004)


Sorry P. ik heb het niet zo op katten.

bromde Nijn om 03:58 PM (op 04-10-2004)


Het is onafwendbaar, mijn liefste. Het is ons lot en wie het lot gaat tegenwerken komt uiteindelijk toch op dezelfde plek terecht. In uw geval zou dat in mijn armen zijn. Laat mij niet langer wachten, oh Grote Liefde! *heft de handen symbolisch naar den hemel*

bromde Dreknek om 04:02 PM (op 04-10-2004)


Nijn, nú happen! In z'n CENSUUR

bromde P. om 04:07 PM (op 04-10-2004)


Even tussendoor: zijn er nog mensen die zich willen nomineren voor een Yoka? Dan kunt u dat hier doen.

bromde Dreknek om 04:07 PM (op 04-10-2004)


Zo een gevoelige man. Bent u het dan waar ik mijn hele leven naar op zoek ben geweest? Zal er binnenkort een hereniging en thuiskomst plaatschvinden? Een verstrengeling van geneugten? Het is welreeds haast onvoorstelbaar. Onbevattelijk. Ik zou het moment van mij overgeven in uw armen bijna uitstellen om te genieten van het voorspel der gedachten.

* mijmert met een nietsziende blik voor zich uit *

bromde Nijn om 04:09 PM (op 04-10-2004)


Och liefste! U bent een barbaar! Laat mij toch niet langer aan het kruis hangen! Ik smacht naar de wederopstanding! Naar het intieme geluk in onze eigen hemel! Verlos mij, Grote Liefde!

bromde Dreknek om 04:17 PM (op 04-10-2004)


Een geheel nieuwe kijk op de bijbel, moet ik zeggen.

bromde P. om 04:20 PM (op 04-10-2004)


(Ster-blokje.)

bromde * om 04:28 PM (op 04-10-2004)


Onuitwisbaar beeld van mijn gedachten, lijdend voorwerp van mijn verlangens, ik zeg 'bijna'. Hoe zou ik u ooit zoiets wreeds als onthouding kunnen aandoen? U, die mijn hart sneller doet slaan. Vergeven zijn uw misstanden, vergeten uw wreedheden maar zondig niet meer. Laat mij vredig liggen aan uw borst, kermend van geluk!

bromde Nijn om 04:29 PM (op 04-10-2004)


Och liefste, ik heb berouw, al die dingen die ik je heb aangedaan, dat kwam voort uit het verlangen! Ik moet toch de enige voor je zijn? Mijn vurige temperament wordt gevoed door de ontembare hunkering naar uw lippen, gelijk aan een wild beest! Binnenkort liefste, binnenkort...

bromde Dreknek om 04:39 PM (op 04-10-2004)


Zo. Kunnen we het nu weer gewoon over aandelenkoersen gaan hebben?

Of olieworstelen?

bromde Hoof om 04:48 PM (op 04-10-2004)


Hoof, de langverbeide deus ex machina.

bromde Paul om 04:50 PM (op 04-10-2004)


Nijn en heer Dreknek, Hoof probeert te vragen 'gaan jullie nog copuleren of blijven jullie alleen maar praten?'

bromde Kiers om 04:50 PM (op 04-10-2004)


Binnen korte tijdspanne zal ik u wederom verwennen met een massage zoals u die nog nooit ontvangen hebt. In extase zullen we worstelend de grenzen van genot verkennen als de olie rijkelijk vloeit over vuighe lichaam.

* kijkt naar Hoof, bedoel je zoiets *

bromde Nijn om 04:53 PM (op 04-10-2004)


*zit verbaal ge-erecteerd in leunstoel*

Prachtig zoals Bicat.net de mensen zo fijn bij elkaar brengt.

bromde Kiers om 04:58 PM (op 04-10-2004)


Hoofse liefde, mijn koninkrijk voor Hoofse liefde mijn liefste.

bromde Nijn om 05:00 PM (op 04-10-2004)


Is dit Bicat.net of ben ik toevallig de website van de Bouquetreeks binnengestrompeld?

bromde Marnix om 05:01 PM (op 04-10-2004)


*zet ENORM harde porno op*

bromde Marnix om 05:06 PM (op 04-10-2004)


*kijkt verschrikt op*

Kut! Het personeel!

bromde Marnix om 05:06 PM (op 04-10-2004)
Click!

bromde ! om 05:09 PM (op 04-10-2004)


Ah!

bromde Screem om 05:15 PM (op 04-10-2004)


* draait 020 6789 324 en print bewijsmateriaal *

Gij dragonder van het vileinste water, u zou mijn foto's niet publiceren had u beloofd!!

bromde Nijn om 05:19 PM (op 04-10-2004)


Oei. Nu ben ik ook al verliefd op Nijn.

bromde Lennard om 05:20 PM (op 04-10-2004)


AP het is een mooi verhaal hoor!

bromde Ome Peet om 05:23 PM (op 04-10-2004)


"Een hèl was het, een verschrikking!"

Inderdaad

bromde de dichtende depro om 05:25 PM (op 04-10-2004)


Dank, ome Peet, dank! Fijn ook dat ik de dichtende depro heb mogen inspireren.

bromde ap om 05:37 PM (op 04-10-2004)


Er gebeurt hier weer helemaal niets.....
O ja...Marnix waar zet jij ENORME harde porno op...op je hoofd????

bromde Cerito om 05:41 PM (op 04-10-2004)


*Stommelt binnen, geeft Lennard een klinkende zoen en gaat bijkomen van al dat webgeweld*

Frietje iemand?

bromde CiNNeR om 05:51 PM (op 04-10-2004)


Grote Liefde? Ha..Ha..Hallo?

bromde Dreknek om 05:52 PM (op 04-10-2004)


*kijkt met scheve ogen naar Lennard*

bromde P. om 05:52 PM (op 04-10-2004)


*lacht uitbundig om HELEMAAL niets*

bromde Marnix om 05:57 PM (op 04-10-2004)


Ja!?

bromde Nijn om 06:02 PM (op 04-10-2004)


Ik was net op het station, maar je hebt de trein gemist? Kwart over vijf, zei je toch?

bromde Dreknek om 06:17 PM (op 04-10-2004)


Euh, voor de goede orde, dat webgeweld was dus niet met Lennard. Wat denkt u wel niet!! Ik geef hem alleen graag klinkende zoenen. Mag best ..

*Kijkt scheef naar Marnix*

bromde CiNNeR om 06:20 PM (op 04-10-2004)


Ai! Je geeft aan dat je op het station WAS. Dat betekent dat ik nu ook de boot mis? Die kuttreinen rijden ook nooit op tijd maar ik had gehoopt dat je wel even zou wachten. Helaas. En nu? Uitzichtloos smachten tot de zon opkomt?

bromde Nijn om 06:24 PM (op 04-10-2004)


Zoen vooral lekker door, Cinner. Dat kan Lennard best gebruiken.

Jaja, het is een opwindende dag op dating.bicat.net.

*steekt volstrékt onbekende, puntgave Rembrandt in de fik*

bromde Marnix om 06:31 PM (op 04-10-2004)


Ik wordt graag klinkend gezoend door dames. Nijn? Inge?

bromde Lennard om 06:32 PM (op 04-10-2004)


Nee, Grote Liefde. U weet toch dat ik bij het station woon? Als u twee minuten voor aankomst even sms't (het liefst met een smiley!) dan loop ik er zo weer naartoe.

bromde Dreknek om 06:36 PM (op 04-10-2004)
EERSTE KUNSTMATIGE BEVRUCHTING NEUKHOORN

Uitgegeven: 4 oktober 2004 16:02

BICATTERVEEN - Voor het eerst in de geschiedenis is het wetenschappers gelukt kunstmatig met een neukhoorn te paren. De 24-jarige Lulu uit de dierentuin in Bicatterveen is nu vier maanden zwanger. Dat meldde het Bicatterveense Leip-instituut voor onderzoek naar dieren in het wild en in dierentuinen (IZW) maandag.

Volgens het IZW in Bicatterveen kan de geslaagde paring een bijdrage leveren aan het redden van de ernstig oversexte neukhoorn. Wereldwijd leven er nog maar 32 exemplaren van deze ernstig hitsige diersoort die zich geregeld doodcopuleert. Tien daarvan leven in een dierentuin en in gevangenschap copuleert de bedreigde soort zich regelmatig dood.

Alhoewel Lulu een zuidelijke witte neukhoorn is, hopen de onderzoekers dat de toegepaste kunstmatige paring rust geeft in de overbezette paringsagenda van de neukhoorn en ook werkt bij de noordelijke soort. Het IZW zal spoedig de proef op de som nemen met Ninja, de laatste geslachtsrijpe vrouwelijke noordelijke witte neukhoorn in een dierentuin.

bromde Kiers om 06:44 PM (op 04-10-2004)


Als dit het resultaat is van hard werken werk ik alleen nog maar ap.

bromde Ingeborg om 06:53 PM (op 04-10-2004)


Zo op uitnodiging van ene Kiers kom ik hier voortaan even regelmatig "Zinloos Reageren"(tm).

Met vriendelijke groet,

Kloothommel

bromde Kloothommel om 06:57 PM (op 04-10-2004)


* bedoelt natuurlijk dat hij een potje lekker liefde op z'n tijd natuurlijk prachtig vindt *

De liefde is mooi
De liefde is prachtig
Als de liefde zuigt
Aan mijn lul van 1 meter 80

Nee. Voor romantiek kun je mij er goed bijhebben. Vraag maar aan een lesbisch stel. En bel me als ze het er mee eens zijn.

* trekt in hele kleine stukjes het vel van een per ongeluk gepocheerd stuk scheenbeen van een gnoe *

Dat scheen een vergissing te zijn...

bromde Hoof om 07:19 PM (op 04-10-2004)


Patatje! Das een goed idee Cin. Ik denk een middelgrote met pindasaus en een kroket. En jij, significant other?

* krabbelt aan korstje op haar been *

bromde Adriana om 08:02 PM (op 04-10-2004)


hahahahahahaha!

http://www.galumpia.co.uk/adult/adult_2.htm#

bromde Hoof om 08:03 PM (op 04-10-2004)


Patatje? Doe maar een frietje pinda met een goulashkroket. Zullen we ons dan naar buiten wagen, door de regen? Ja, mensen... we hebben wat over voor onze frietjes en patatjes!

* maakt nog een ezelsoor in zijn boek *

bromde bewegende om 08:05 PM (op 04-10-2004)


- update -

De patatboer is dicht. Wij gaan nu een pizza halen. Nouja, ik niet. bewegende wel.

* gaapt omslachtig *

bromde Adriana om 08:27 PM (op 04-10-2004)


- update inderdaad -

Een friettent die op maandag (de frietdag bij uitstek) dicht is, is toch ontmoedigend? Een Prima Vera zonder olijven met ui wordt het dan.

* heft handen vragend ten hemelen *

bromde bewegende om 08:31 PM (op 04-10-2004)


wie heeft er zin in om eens lekker anaal uitgewoond te worden?

bromde kloohommel om 08:44 PM (op 04-10-2004)


Ik zou die vraag ook willen stellen.

bromde de anaal ingebrachte thermometer om 08:46 PM (op 04-10-2004)


bromde de keuringsdienst van waren om 08:46 PM (op 04-10-2004)


Zo! We gaan eens even bijkleppen.

Ten eerste, Adriana, welkom terug.
Ik hoop dat het leuk is geweest.

Ten tweede, Paul, die € 22,50 per maand is toch wel netto, hè?
Zo ja, neem dan maar even een kijkje.

Ten derde, Cnnr, eindelijk klaar met die klepdeb?

Ten vierde, mrnx, kom maar op met die keiharde, snoeigeile porno van je!

Oh ja, H(...)f, die link naar almererulezpuntnogwat, bijzonder interessant. Zo zie je maar weer "Het kan in Almere!"

*ontkurkt een MAJESTUEUSE fles Valdepeñas**bwurpz*

bromde Eduardo om 08:51 PM (op 04-10-2004)


Wat een tyfusdag!

bromde Eduardo om 08:52 PM (op 04-10-2004)


en dan moet de nacht nog beginnen

bromde de dichtende depro om 08:58 PM (op 04-10-2004)


U zegt het!

bromde Eduardo om 09:04 PM (op 04-10-2004)


Is het al nacht dan?

* zet zonnenbril af *

bromde Hoof om 09:09 PM (op 04-10-2004)


Waarom zit ik nog te werken dan?

bromde Hoof om 09:19 PM (op 04-10-2004)


bromde het nachtdepot om 09:27 PM (op 04-10-2004)


bromde stillige om 09:29 PM (op 04-10-2004)


Oeps.

Hoor ik daar het dak kraken?

bromde Marnix om 09:31 PM (op 04-10-2004)


Auw!

bromde Eduardo om 09:36 PM (op 04-10-2004)


stiller statement kan niet

bromde stillige om 09:45 PM (op 04-10-2004)


Da's een forst stuk bladmuziek, stillige.

Ongetwijfeld een statement.

bromde Marnix om 09:50 PM (op 04-10-2004)


ziet u dat het in 6 achtsten is en met twee kruisen

bromde stillige om 09:51 PM (op 04-10-2004)


Bent u erg zuinig op uw noten?

bromde Eduardo om 09:57 PM (op 04-10-2004)


ik geniet niet van noten

bromde stillige om 10:00 PM (op 04-10-2004)


- update -

De pizzaboer is ook dicht. Wij hebben onze toevlucht moeten nemen tot een patatboer Die we Niet Kennen. Tiswat.
Maar hij was tenminste open.

* grijnst om zich heen *

bromde Adriana om 10:04 PM (op 04-10-2004)
ja het is weer ens heel wat anders

bromde stillige om 10:08 PM (op 04-10-2004)


En zo geschiedde. Om een kwartier voor sluitingstijd woei een bewegende in lange leren jas - lichtelijk nat van de herfstregen - frietboer "Die we Niet Kennen" binnen. De dienstdoende Nam-people waren al bezig de toko op te ruimen. Ma Nam had een fraaie aziatische theepot op de bakplaat van de berenlullen gezet en Pa Nam las een chinees uitziend foldertje van Acer computers. Voor onze frietjes pinda met kroketten werden de frietpannen toch nog even aangezet. Zo... met de buit in een fraai wit ritselend zakje begaf ik mij door een stille regenachtige donkere straat ergens in Rotterdam. De voice-over in deze film noire zuchtte hoorbaar.

bromde bewegende om 10:08 PM (op 04-10-2004)


Ruimte zat, Adriana.

bromde Eduardo om 10:09 PM (op 04-10-2004)


Que, Eduarrrdo? Rrruimte?

bromde Heel iemand anders dan Adriana of bewegende om 10:12 PM (op 04-10-2004)


Wie het breed heeft laat het stil hangen.

bromde Hoof om 10:19 PM (op 04-10-2004)


Que, Eduarrrdo? Rrruimte?

bromde Echo om 10:20 PM (op 04-10-2004)


Fis, cis?

bromde Marnix om 10:29 PM (op 04-10-2004)


het detoneert in ieder geval

bromde stillige om 10:31 PM (op 04-10-2004)


Een tattoo in je nek. Ook zoiets.

bromde Marnix om 10:45 PM (op 04-10-2004)


..ehrm stillige, niet om te zeiken of zo MAAARR.. width is met th en dat stellen we hier op 300. Bovendien ben ik niet zo muzikaal en heb een grondige hekel aan alles dat naar godsdienst riekt dus met Stille Nacht zo breed als een biljartveld zit je goed fout hier (doorstrepen wat u denkt dat niet van toepassing is). En niet meer doen, he?

Ga ik nu in de mand liggen naast mijn love doll. Goede Nacht.

bromde Bicat's autocorrector om 10:53 PM (op 04-10-2004)


Laatst zag ik een lelijke eend, en die was met de hand geschilderd in oranje en donkerblauw.

Maar toen ik 'm probeerde te vangen, ging-ie er kwaken vandoor. Nadruipend.

Dus. Als er nog iemand iets oranje moet schilderen. Of donkerblauw. Dan heb ik nog wel wat staan.

bromde Hoof om 11:12 PM (op 04-10-2004)


390 maximaal. Maar dan ga je ook wel tot het rándje.

(Hoof, nu echt even stoppen. Met werken.)

bromde Marnix om 11:22 PM (op 04-10-2004)


Hoof, even hiervoor schreef je 'zonnenbril', hetgeen me een walgelijk meewarige glimlach ontlokte. Je schrijft toch ook niet 'ruggengraat', terwijl het wel zo hoort? Mijn zegen hebt u nochtans. Hoe is 't met Ingenborg? Vraag ik haar.

bromde Paul om 11:33 PM (op 04-10-2004)


Marnix, jij gaat over de Dure Dranken, meen ik; laat het huishoudbudget een Magnum toe, in de bubbelsfeer? We ontstijgen vandaag het getal 2000 qua bicatfrequenteurs.

bromde P. om 11:41 PM (op 04-10-2004)


Helaas, P. De laatste grote fles Champagne uit de Champagne is vanmiddag op de grond geflikkerd toen ik een Kuikenpak paste. Er is nog wel volop inferieure whisky. En Ketel 1.
En een paar flessen lauwe rosé.

Biertje?

bromde Marnix om 11:48 PM (op 04-10-2004)


Aaaaa......aaaaahhhhHHHH!...

bromde P. om 11:49 PM (op 04-10-2004)


Virtueel dan maar. Bovendien mag ik niet meer zuipen.

*trekt rits dicht*

bromde P. om 11:50 PM (op 04-10-2004)


('t Is nu 2005, terwijl het 2004 is.)

bromde P. om 11:52 PM (op 04-10-2004)


Eindelijk sinds weken eens gewoon lekker naar film gekeken.
*A time to kill*
Met mooie Sandra Bullock en ook niet te versmaden hapklare Matthew McCounaghey.

bromde ingeborg om 12:17 AM (op 05-10-2004)


(Adrenalinerush!)

Zo...

*weet niks meer*

bromde Paul om 12:23 AM (op 05-10-2004)


Dan maar plaatje.

bromde P. om 12:25 AM (op 05-10-2004)


wow.
Boek wel mooier maar film ook niet te versmaden.

bromde Ingeborg om 12:29 AM (op 05-10-2004)


Kmaak er een lange nacht van (heb vanavond slaapjes daan), want moet bijblijven, vind ik.

U zij de glorie. Toch?

bromde P. om 12:32 AM (op 05-10-2004)
Ik slaap nog, da's wel duidelijk.

bromde P. om 12:51 AM (op 05-10-2004)


hahahahaa Komt U daar nu aan??

bromde Ingeborg om 12:59 AM (op 05-10-2004)


Ziet er in ieder geval wel oud uit.
Heb je daar iets speciaals mee.
Is dat kern van dat dorp??

bromde Ingeborg om 01:02 AM (op 05-10-2004)


Google imago's natuurlijk.

Je ruikt lekker, overigens.
Ook gesnackt?

bromde Paul om 01:02 AM (op 05-10-2004)


Welnee, ik een broabander.

bromde P. om 01:04 AM (op 05-10-2004)


...ben...

bromde P. om 01:04 AM (op 05-10-2004)


Eh, heb je geen hotmail, yahoo, iets anoniems?

bromde Paul om 01:08 AM (op 05-10-2004)


Ligt daar niet stil verscholen de Peel. Uit de boeken van Toon Kortooms.
De onverwoestbare Hendrik van Ham

bromde Ingeborg om 01:09 AM (op 05-10-2004)


Help, de dokter verzuipt! Ja.

PtB, geboren Hintham, school Den Bosch, sinds 1973 te Tilburg woonachtig.

bromde Paul om 01:12 AM (op 05-10-2004)


Moet wel bekennen weet er niet veel meer van.
Moet elk boek opnieuw lezen.
Maar ach ben ik van de straat.

bromde Ingeborg om 01:12 AM (op 05-10-2004)


Beekman en Beekman.

Ouderwetsch hilarisch!

bromde Marnix om 01:15 AM (op 05-10-2004)


Die ken ik alleen van titel.
Dr. Vlimmen was weer van iemand anders, geloof ik (?).

bromde P. om 01:17 AM (op 05-10-2004)


Kwam tot 2 jaar terug regelmatig in Tilburg.
Grote moskee hebben ze daar.
Had dat niet iets kleiner gemogen?

bromde Ingeborg om 01:17 AM (op 05-10-2004)


Moskeeën. Tapijtcentrum Nederland heeft al belangstelling getoond.

bromde Paul om 01:19 AM (op 05-10-2004)


Beekman broertjes Hein en Mat. En buurjongen Harm met zijn koleschoppen

bromde Ingeborg om 01:20 AM (op 05-10-2004)


(Ik laat jullie even alleen. Qua respect...)

bromde Marnix om 01:21 AM (op 05-10-2004)


Houdt u wel een oogje of twee in het zeil?

bromde P. om 01:23 AM (op 05-10-2004)


Ja zal heel wat meter tapijt liggen.
Zacht voor je knie als je dat 5 keer per dag moet doen.
Moest dat vroeger op kokosmat.
Watjes tegenwoordig.

bromde ingeborg om 01:23 AM (op 05-10-2004)


tig ogen nog beter voor je het weet zeur ik hier weer. Kan dan iemand me zachtjes op schouder tikken.

bromde Ingeborg om 01:25 AM (op 05-10-2004)


Nee, ik bedoel dat Tap.Centr. Ned. zich er wil vestigen. Dood aan de afgodsdiensten, enz.

bromde P. om 01:27 AM (op 05-10-2004)


Ik drink je woorden gelijk nectar (jezus, geen remake van Nijn & Dreknek).

bromde P. om 01:29 AM (op 05-10-2004)


Beter afbreken die handel.
Elk ander gebouw moet haast wel mooier zijn.

bromde ingeborg om 01:31 AM (op 05-10-2004)


Zou ik eerst zo mooi moeten leren te schrijven.

bromde Ingeborg om 01:32 AM (op 05-10-2004)


Goed, maar je woont in of bij Oldenzaal. Welks feit van geen belang is.

bromde P. om 01:34 AM (op 05-10-2004)


Klinkt toch echt nergens naar.
Moest dat vroeger op de kokosmat.

bromde Ingeborg om 01:34 AM (op 05-10-2004)


(Ik zag bij de comments van CiNNeR vandaag een Ingeborg. Maar dat was jij niet.)

bromde (P.) om 01:36 AM (op 05-10-2004)


Kom je bij die informatie??

bromde Ingeborg om 01:36 AM (op 05-10-2004)


Jawel

bromde Ing om 01:37 AM (op 05-10-2004)


Jij was die Ingeborg? Leuk!

bromde P. om 01:39 AM (op 05-10-2004)


De communicatie is niet je dat. Vooruit, mea culpa.

bromde P. om 01:40 AM (op 05-10-2004)


Maar nu weet ik nog niet hoe je aan informatie komt?

bromde Ingeborg om 01:41 AM (op 05-10-2004)


10. 5 oktober 01:36 @Home, Oldenzaal, Nederland

De Nedstat van Bicat. Simpel.

bromde P. om 01:43 AM (op 05-10-2004)


Ben dus zeer simpel te traceren.

bromde Ingeborg om 01:45 AM (op 05-10-2004)


Als je wil gaan slapen... U kent de procedure.

bromde P. om 01:47 AM (op 05-10-2004)


En nu weet iedereen het.
Niet dat dat belangrijk voor iemand hier is.
Ja in het centrum zelfs van die fraaie kaart.

bromde Ingeborg om 01:48 AM (op 05-10-2004)


Te traceren misschien wel, doch je blijft onnavolgbaar. (Slikt.)

bromde P. om 01:48 AM (op 05-10-2004)


Nee vertel

bromde slapie om 01:48 AM (op 05-10-2004)


Dag slapie, 8. 5 oktober 01:50 Demon Internet, Nederland

bromde P. om 01:52 AM (op 05-10-2004)


Stop ermee Paul is geen chatkanaal anders krijg ik morgen op mijn donder.
Wil niet verwijderd worden.

bromde ingeborg om 01:53 AM (op 05-10-2004)


Gij wordt nimmer verwijderd. Niet vanhier, neen!

bromde Paul om 01:55 AM (op 05-10-2004)


Goed, weltruste dan (?).

bromde P. om 01:56 AM (op 05-10-2004)


Bent schatje hahaha. Morgen wordt er flink geroddeld op Bicat over Heer Paul en ene Ingbank uit het schoone tukkerland.
En masseren kan ik ook nog Paul speciaal voor geleerd bij massagespecialist.
Beetje aan roest onderhevig maar neem wel weer paar lessen.

bromde Inge om 02:00 AM (op 05-10-2004)


Ah, lekkah.

bromde Paul om 02:02 AM (op 05-10-2004)


Aanstonds stort ik mij in de conversatie aangaande de Manual of Love van Mr. Kevin.

Kusje? Kusje!

bromde Paul om 02:08 AM (op 05-10-2004)


Sluit ik even de oogjes, wordt ik uren later wakker en heeft iedereen al gegegeten en gedronken. *Zet d'r frituur maar aan* Belachelijk trouwens dat die friettenten dicht zijn op maandag! DE dag dat je zin hebt in friet toch?

@Eduardo: ik wel met haar, zij ogenschijnlijk niet met mij? Elke lezer die met mij te maken zou kunnen hebben heeft een ban en ik heb er inmiddels een imitator bij gekregen. Ach ja ..

@Adriana: ik heb je gemist!! Beetje bijgekomen al?

Zag ik trouwens goed dat Paul stiekmpjes een weblog begonnen is?

bromde CiNNeR om 03:13 AM (op 05-10-2004)


Ja, maar ik durf er niks in te schrijven. Dus, als een huisarts, verwijs ik de mensen door naar de specialist(en).

Ik ben erg boos. Zit ze daar Lennard af te lebberen! Ook al gaat dat mij niks aan!

bromde Paul om 03:23 AM (op 05-10-2004)


Gewoon schrijven, hier kan je ook prima uit je nek kletsen tenslotte ;)

Enne inderdaad, ik lebber Lennard gewoon af als ik dat wil! Ik heb nu eenmaal een zwak voor deze lieve boekhouder met talent.

bromde CiNNeR om 04:12 AM (op 05-10-2004)


bromde Paul/Garfield om 07:41 AM (op 05-10-2004)


nee he
niet weer een kutdag

bromde deprosof om 08:00 AM (op 05-10-2004)


Zelfmoord, sorry, eigendoding ís een optie, heer Sof.

bromde P. om 08:12 AM (op 05-10-2004)


Paul, jij zult ook nooit in je slaap sterven denk ik. Zo kort slaap jij.

bromde Kiers om 08:22 AM (op 05-10-2004)


Dat hoort bij de alcoholontwenning, schijnt. De zware gevallen, waartoe ik mij niet behoef te rekenen, slapen pas weer 'normaal' na een halfjaar of langer. Tant pis. (Dat schrijf ik speciaal voor ap.)

bromde Paul om 08:34 AM (op 05-10-2004)


Drek! Lief Drekje? Mijn telefoon ondersteunt geen smileys....

bromde Nijn om 09:17 AM (op 05-10-2004)


*bromt iets onverstaanbaars*

bromde ap om 09:24 AM (op 05-10-2004)


ap

bromde iets onverstaanbaars om 09:25 AM (op 05-10-2004)


Een koffie-infuus. Dat lucht op.

bromde Marnix om 10:46 AM (op 05-10-2004)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)