huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Zondag in Jeruzalem"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Schemerdonker"]

02/03/2004: "Open brief aan iedereen"


Beste mensen,

Recente gebeurtenissen in de wereld geven aanleiding tot het oprichten van een totaal nieuwe actiegroep om deze gebeurtenissen tegen te gaan.

U kunt al deze gebeurtenissen lezen op https://www.bicat.net/archives/00001040.htm#comments

Wij verzoeken u beleefd om, als drager van een groot moreel gezag bij een belangrijk deel van de bevolking, in de meest absolute termen te kiezen voor de volwaardige eerbiediging van de ondeelbare, universeel geldende en onvervreemdbare rechten van de actievoerende mens, met inbegrip van eenieders recht op leven en onschendbaarheid van zijn persoon, en niet te worden onderworpen aan onterende behandeling.

Daartoe hebben wij een stichting in het leven geroepen, de stichting 'Tegen Terrorisme'.

Onze korte stelling: "Terrorisme is onbeschaafd en zou onmiddellijk wereldwijd verboden moeten worden".

Speerpunt in ons actiebeleid zal zijn: "De mensen uitleggen hoe je tegen terrorisme kunt zijn".

Boodschap in dit speerpuntbeleid zal zijn: "Als iedereen dit nu zou doen, als iedereen van elkaar gaat houden, is er geen terrorisme en geen oorlog meer".

Met behulp van digitale beeldbewerkingsprogramma's zullen wij een website gaan beheren alsmede bewegende en niet bewegende banners. Allen in zwarte layout om een kogelhard statement te maken.

Laat u meeslepen in onze emoties en teken vandaag nog de petitie en stuur de email terug met enkele woorden van liefde.

Met vriendelijke groet,

Bicat & Kiers

Islam & Burgerschap - stuurgroep@islamenburgerschap.nl
Maroc - info@maroc.nl
Leefbaar Rotterdam - leefbaarrotterdam@stadhuis.rotterdam.nl
Zinloos Geweld - ikbentegen@zinloosgeweld.nl
AEL - naima@ael.nl
Theologische Universiteit - secretariaat@tukampen.nl
Hervormd Zierikzee - predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Lelijke Kinder Bescherming - lkb@cgk.nl
Idee & Kerk - redactie@idee-en-kerk.nl
NOS Journaal - nosjournaalsite@rtv.nos.nl
Kopspijkers - kopspijkers@vara.nl
Radiowereld - webmaster@radiowereld.nl
Ambassade van BelgiŽ - thehague@diplobel.org
Ambassade van Iran - info@iranianembassy.nl
Ambassade van IsraŽl - ambassade@israel.nl
Fries Dagblad - opinie@frieschdagblad.nl
Veenendaalse Krant - veenendaalse.krant.redactie@bdu.nl
The Peace Museum - vredesmuseum@worldmail.nl
Christen Unie - christenunie@tweedekamer.nl
Zeehondencreche - info@zeehondencreche.nl
Veilig Verkeer - duurzaam@veiligverkeer.com
Margriet - redactie@margriet.nl
Turks Consulaat - turk_kons_rotterdam@hotmail.com
Socialistische Partij - tribune@sp.nl
Wereld Crisis - wereldcrisis@ddh.nl
Soefie Beweging Nederland - sufiap@soefi.nl
De Vrije Ruimte - info@vrijeruimte.nl
Moslim Vrouwen voor - Vrede vrede@omslag.nl
Kim Holland - kim@holland.cum


Reedsch...35 toevoegingen, reedsch

Bedankt voor je reactie of televisietip. Helaas is het voor ons
onmogelijk om alle mailtjes persoonlijk te beantwoorden, maar ze worden
wel allemaal gelezen door de redactie. In de eerst volgende uitzending
zie je of je het Kopspijkers Pretpakket hebt gewonnen. Iedere uitzending
belonen we de orgineelste tip met het felbegeerde pakket.

Redactie Kopspijkers

bromde Kopspijkers VARA om 10:05 PM (op 03-02-2004)


Ja, straks lezen.

* aan bewegende *
uit het programma geknald en vooralsnog niet in staat terug te keren...

Zo. Nu lezen.

bromde Adriana om 10:06 PM (op 03-02-2004)


stichting de digitale heilstaat stelt hierbij de html code van haar terrorismepagina gratis beschikbaar aan de heren bicat en kiers wegens hun onvermoeibare inzet voor de duurzame wereldvrede.

bromde hexx om 10:08 PM (op 03-02-2004)


Uw e-mailbericht aan de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie is in goede
orde ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Wij zullen van de inhoud goede nota
nemen.
Indien uw bericht daartoe aanleiding geeft, kunt u over enige tijd een
nadere reactie ontvangen van een van onze medewerkers.

bromde christenunie@tk.parlement.nl om 10:09 PM (op 03-02-2004)


*stelt het lezen nog even uit*

Aha, ik maakte mij al zorgen, jonkvrouwe adriana. Toch fijn dat we elkander kunnen treffen op de kasteelfeestjes van de Baron. Mag ik u complimenteren met de fraaie stof waarvan uw baljurk vervaardigd is?

*Laat zijn bewerkte damasten zakdoek omzichtig vallen om daarna zijn gezicht af te wenden en de proza te lezen*

bromde bewegende om 10:26 PM (op 03-02-2004)


*schoffelt vreemd uitgedost stel omver*

Zeg, ik wilde wel de knokploeg zijn, opperde ik nog. Maar we hebben het dus nog helemaal niet over de financiŽle kant van de zaak gehad.

Lijkt me een mooi moment!

bromde Marnix om 10:32 PM (op 03-02-2004)


wij van de schoonmaakploeg vinden dat de stichting onmiddellijk in kort geding een verbod op terrorisme moet eisen, binnen 8 dagen na betekening van het vonnis uit te voeren. en alles op straffe van een stevige dwangsom uiteraard.

nu nog een gedaagde. iemand?

bromde de schoonmaakploeg om 10:55 PM (op 03-02-2004)


Prinses Amalia. Dat spreekt voor zich.

bromde Marnix om 11:05 PM (op 03-02-2004)


is een prominent deelnemer aan het maatschappelijk debat geen goede kandidaat voor een dagvaarding? dat levert enorm veel publiciteit op en vast ook aardig wat geld voor de actiekas.

bromde hexx om 11:38 PM (op 03-02-2004)


Dan wordt het Henk Bres. Maar met pijn in m'n hart, hoor.

bromde Marnix om 11:44 PM (op 03-02-2004)


Ja, misschien zo'n beetje staatsbestuurlijk gepier van de mossige, vochtige grond, maar is terrorisme, op zich, niet bij wet verboden?

Niet om het ťťn of ander ofzo, maar is het dan niet gek, wat dat betreft, dat mensen blijkbaar zomaar, als ze daar zin in hebben, ongestraft, weg kunnen komen met allerhande smakelijk, maar vooral onsmakelijke, als u het mij vraagt, daden die met groot gemak kunnen worden geschaard onder het kopje 'terrorisme' zonder dat de diverse woordvoerders, partijleiders, fractievoorzitters en wat dies meer zij, zich duidelijk uitspreken TEGEN dit soort praktijken, en zich toch al snel verschuilen achter allerhande algemene partijstandpunten die toch tot in hoge mate trachten werkelijk iedereen te vrind te houden en daarom nooit verder komen dan allerlei algemeenheden qua uitspraken en nooit eens even gewoon zeggen waar het op staat. Terrorisme is slecht voor je PR!

Misschien is het te down to earth. Ofzo. Maar laten we elkaar geen 'mietje' noemen. Niemand wil toch dat er terrorisme is? In de wereld? Laten we dan gewoon de stap nemen, en even onze eigen waan, trots, eer, humor en sociale vaardigheden laten vallen en gewoon massaal gaan stŠŠn waar we PAL voor willen staan: een wereld waarin niemand zichzelf laat ontploffen zonder daadwerkelijk goed geÔnformeerd te zijn over de gevolgen (negatief) en de eventuele baten (maagden, familie blij, lekker veel gedaan voor de Grote Zaak).

GŰh. Ben moe.
Laat die terroristen lekker de tering krijgen.

bromde Hoof om 11:48 PM (op 03-02-2004)


Oh. En wijven ook.

Die zijn nog erger.

Minder gers,

bromde Hoof om 11:53 PM (op 03-02-2004)


terrorismen doen vaak ongemerkt een beroep op diepe instincten waardoor ze lastig te bestrijden zijn. want wees nu wel: wijven die je opblazen, wie kan daar nu in gemoede tegen zijn?

terrorisme begint met een blowjob. wij zien de animeerbanner al voor ons.

bromde de schoonmaakploeg om 12:00 AM (op 04-02-2004)


Maar die mogen mij de hele dag laten ONTPLOFFEN!!!

Als je begrijp wat ik bedoel.

En dan denk ik vooral aan Laura Pausini.

bromde Marnix om 12:00 AM (op 04-02-2004)


----------------------------------------------------------------------
D A G V A A R D I N G I N K O R T G E D I N G
----------------------------------------------------------------------

Heden, de vijfde februari tweeduizendvier heb ik,

kandidaats-gerechtsdeurwaarder ..., wonende en kantoorhoudende aan de (...) ... te ...

ten verzoeke van mijn requirant, de stichting "Tegen Terrorisme", ten dezen domicilie kiezende ten kantore van de advocaat en procureur mr .... te (...) ... aan de ... nr. ... die door
requirante tot procureur wordt gesteld met recht van vervanging;

G E D A G V A A R D

Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria Prinses der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau, thans verblijvende met speen en beer

O M

op vrijdag 27 februari 2004 te 14.00 uur ter terechtzitting te
verschijnen bij de EA Heer President van de Arrondissementsrechtbank
te 's-Gravenhage, gevestigd aan de Juliana v. Stolberglaan nr. 2, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage

T E N E I N D E

Aldaar in kort geding namens eiser te horen eis doen en concluderen:

1. Terrorisme is een kwaad ding. Gedaagde heeft zich, als vooraanstaand Nederlandse, nog niet, althans nog niet voldoende uitgesproken tegen terrorisme. Eiseres heeft belang bij na te melden voorziening.

2. Gedaagde is rijker dan menig Nederlander, waardoor zij eenvoudiger de toe te wijzen proceskosten en de eventueel te verbeuren dwangsommen zal kunnen te voldoen gehebben gehad gezullende;

2. Eiseres lijdt zowel materiŽle als immateriŽle schade door voornoemde niet-uitspraak van gedaagde alsmede het uitblijven van een rechterlijk verbod op terrorisme. De oplegging van een rechterlijk verbod tot het het uitoefenen van elke vorm van terrorisme is noodzakelijk. Aangezien het in deze tevens gaat om een aantasting van eer en goede naam van eiseres ligt toewijzing van een voorschot op de immateriŽle schadevergoeding ex art. 3:106 lid 1 onder b BW in de rede.

4. Eiseres heeft spoedeisend belang bij de genoemde voorzieningen.

M I T S D I E N

Het UE President behage:

1. Een verbod uit te spreken over terrorisme, almede over al hetgeen de schijn van terrorisme oproept, ten verbeurte van een dwangsom van EUR 500.000,00 per overtreding;

2. Gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding.

kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder,

etc.

bromde de schoonmaakploeg om 12:19 AM (op 04-02-2004)


Ouderwets wellicht, maar
hier wordt wel gewerkt, ja.
Zo. Ik heb dus ongevraagd
HET gironummer van dat we
dus tegen Terrorisme zijn,
geopend: 3028154.

Stort uw hart uit,
Stort uw bijdrage!

bromde Paul om 01:11 AM (op 04-02-2004)


Tja tja. Wat moet ik hier nu mee. Weer een goed doel wat geld wil zien. En waar zal dat geld voor gebruikt worden behalve sjieke feestjes en de drankvoorraad?

*Houd het wel bij lieve woorden dan*

Ik hou van jullie allemaal hoor!!!

bromde CiNNeR om 02:22 AM (op 04-02-2004)


CiNNeR is Ťcht groot en groots.

*oud nieuws is mij wel toevertrouwd*

bromde Paul om 02:37 AM (op 04-02-2004)


*bloost als een appeltje* Of doelt u nu op mijn fysique? ;)

bromde CiNNeR om 02:38 AM (op 04-02-2004)


Kan er geen uitzondering gemaakt worden voor orgineel terrorisme? Ik bedoel, dat twin towers idee was wel goed gevonden, en dat telt toch ook wat voor iets.

"Tegen Te Terrorisme" off "Voor Rrorisme"

Dit is immers een land van compromissen

bromde Kippfest om 08:43 AM (op 04-02-2004)


Of "TErrorisme? Nee bedankt."

bromde Kippfest om 08:44 AM (op 04-02-2004)


Of kijk naar Einstein, met zijn Relatietheorie.

*neemt nog een pottertje*

bromde Paul om 09:00 AM (op 04-02-2004)


hm! nog maar nauwelijks een dag aan het actievoeren of de poldercompromissen komen al ter tafel. niets daarvan!

dat gironummer is daarentegen weer erg handig ter bestrijding van de enorme onkosten.

bromde hexx om 09:17 AM (op 04-02-2004)


Huilende mannen

gebroken spanbeton
kapot, verloren
Wat hen lief was
Kogels, bommen.
en machteloosheid
en uitzichtloosheid

Vrede willen,
Maar haat voelen
Vergeven,vergelden.

Huilen.

bromde Vilť om 09:27 AM (op 04-02-2004)


Dat gironummer is van Paul ter Beek en blijkt al wat langer te bestaan dan vandaag of gisteren. En bovendien ben ik de penningmeester. Ik heb van God en de voorzitter nog geen toestemming om een rekening te openen. Daarom stel ik geheel belangeloos mijn rekeningnummer ter beschikking.

Als de heren Bicat en Kiers de oprichtingsakte van de stichting bij de notaris ophalen en zo vriendelijk willen zijn daarvan een kopietje aan mij te sturen dan kan ik naar de Kamer van Koophandel en naar de bank.
(Regel ik meteen Makro pasjes voor het hele bestuur)

bromde Lennard om 09:37 AM (op 04-02-2004)


Lennard: you win. Won.

bromde Paul om 09:38 AM (op 04-02-2004)


Ach Paul toch. Kom maar hier. Je mag me wel helpen hoor. Postzegels likken en zo. Lijkt je dat leuk?

bromde Lennard om 09:40 AM (op 04-02-2004)


nu maar hopen dat die bijna-fraude met het gironummer geen aanzet is tot een kwalijke trend. in israŽl wordt al naarstig gefraudeerd door zogenaamde slachtoffers van aanslagen, wil ik maar zeggen.

bromde hexx om 09:44 AM (op 04-02-2004)


Wat u zegt hexx. Zo zag ik laatst een vrouw ter aarde storten die claimde het slachtoffer van een aanslag te zijn. Naar ik vernomen heb heeft zij wel erg veel geld geincasseerd maar liep vervolgens vrolijk verder op bijvoorbeeld haar twee benen. Niets aan de hand!

bromde Kiers om 09:52 AM (op 04-02-2004)


Een mokkel is anders.

bromde Eugene om 09:57 AM (op 04-02-2004)


D'r benen zien er nog goed uit,
voor na zo'n aanslag op de titel
De nieuwe vorm van sportterrorisme?
Anders dan in 1972.

Geloof dat het geheel wordt gesponsord door hetnet http://www1.hetnet.nl/specials/sportbabes/

*ruikt aan racket*

Hoernikova!

bromde Vilť om 10:18 AM (op 04-02-2004)


Valt hier nog iets te neuken?

bromde bicat om 10:41 AM (op 04-02-2004)


Hoernikova is in de tent hoor ik. Neem anders die strakke Belgische. Pak ik er effe een rode Bourgogne bij.

bromde Kiers om 10:57 AM (op 04-02-2004)


Van : <postmaster@Islamenburgerschap.nl>
Verzonden : woensdag 4 februari 2004 9:01:45
Aan : bicatkiers@hotmail.com
Onderwerp : Delivery Status Notification (Failure)

This is an automatically generated Delivery Status Notification.

Delivery to the following recipients failed.

stuurgroep@islamenburgerschap.nl

bromde Kiers om 12:24 PM (op 04-02-2004)


Als het u serieus aangelegen is, dan steun ik uw actie! Zoniet dan weer ik uw site.

Geloof overigens niet van mij dat ik enig euro stort op enig gironummer hierboven gegeven. Want heb uw naasten lief en liefde is niet uit te drukken in euro's...misschien in guldens...daar heb ik nog wel een gironummertje voor open staan, maar da's een heel ander verhaal!

bromde mi ti om 04:39 AM (op 13-02-2004)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)