huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Junkmail - een veel besproken nieuwsbrief"]

07/03/2003: "Tijdsbeleving, vooruitgang & globalisering"

Deel 5 Tijd en snelheid

"De kracht van een leger is, net als de grootte van een beweging in de mechanica, gelijk aan zijn massa vermenigvuldigd met zijn snelheid."

Deze uitspraak van Napoleon geeft helder het uitgangspunt van de historische analyse van Virilio weer. Ook hier begon alles met de vrouw want de vrouw fungeerde als "eerste transportmiddel van de soort".

Voordat pak en lastdieren gedomesticeerd waren, fungeerde de vrouw als lastdier, als het eerste voertuig dat aangedreven werd door een metabolische motor.

Bij de migraties van de vroege menselijke horden en bij hun onderlinge confrontaties draagt de vrouw de bagage. Door de zorg voor het dragen op zich te nemen stelt de vrouw de zwoegende jager in staat zich te specialiseren in het homosexuele duel, dat wil zeggen een jager op mannen, een krijger te worden.

De volgende grote stap in de oorlogsvoering verbindt Virilio met de domesticatie van het paard. Uitvoerig beschrijft hij het verschil in snelheid en gewelddadigheid tussen het traditionele voetvolk en de nieuw ontwikkelde ruiterij.

In de middeleeuwse ridderschap, die zijn Romeinse voorlopers heeft, schetst hij een "bewegingselite", die door haar snelheid en de daardoor toegenomen slag- en stootkracht van haar wapens de maatschappij beheerst.

De nederlaag van de Maya's tegen de Spanjaarden wordt door Virilio verklaard vanuit het overwicht dat de Spanjaarden met hun ruiterij bezaten. Een continent waar tot op dat moment in oorlogen "de vrouwen nog de enige transportvectoren zijn", wordt plotseling met een cohort bereden indringers geconfronteerd. De voorsprong in tijd en snelheid van de Spanjaarden vormt de beslissende factor in hun overwinning.

De introductie van het paard op het Amerikaanse continent is naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van de ondergang van een volk en een cultuur, die zich tegen de veroveraars verweerden in dezelfde ruimte, maar in een andere tijdseenheid.

Zoals het paard haar opmars kende, heeft het met de komst van de trein ook afgedaan.

Van de Duitse legeraanvoerder Von Moltke is de beroemde uitspraak: "Ik bouw liever spoorwegen dan vestingwerken". Het Franse keizerrijk van Napoleon III moest ervaren hoezeer de snelheid van het spoor de oorlogvoering had veranderd. In de Frans-Duitse oorlog was het Franse leger geen partij tegen de slagkracht en mobiliteit van de Duitsers.

Reedsch...Ziezo. En reactie.

Juist.

Ik heb toch enige moeite met de transitie van horloges naar vrouwen naar paarden naar treinen.

Misschien kijk je op je horloge, denkt "verdomme, al zo laat". En brengt snel je vrouw naar de trein op je paard. Al twijfel ik zelf of dit wel een correcte gedachtengang is.

Ik wacht met spanning op de volgende!

bromde Paalsma om 01:47 PM (op 03-07-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)