huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "de luizige Baard"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Gijs Staverlul"]

05/13/2003: "God is de schuldige!"

(Kiers vanaf de kansel)

Er zal toch wel iemand aansprakelijk gesteld kunnen worden voor alle ellende op deze Bicat website? Iemand MOET toch verantwoordelijk zijn voor alle ellende? Wie zou dat anders kunnen zijn dan God, van wie beweerd wordt dat Hij alle macht heeft in de hemel en op aarde? De oorzaak kan eenvoudigweg niet ergens anders liggen dan juist bij God. Dat is voor de mens de enige acceptabele gedachte.

Wie wij ook zijn, waar wij ook vandaan komen, wij moeten inmiddels genoteerd hebben dat ons gedrag dom is. En als wij kans maken op verbetering van ons gedrag dan zal het meer vergen dan proberen het andere ras te vernietigen. Of al het andere van de aardbodem te vagen.

God noemt het De Aarde, wat op zich een domme naam is, maar Hij noemde het terecht zo want wij gedragen ons hetzelfde: DOM. Wij zijn in en in dom, van dichtbij en van veraf, zwart en wit, geloving en heiden, alle mensen zijn dom.

Gelukkig wijst de Bijbel ons de enige weg tot herstel. Er is een mogelijkheid om vergeving te vinden voor onze domheid. En onze vunzige website gewoonten. Die weg is niet vanuit de mens bedacht en zou ook nooit in het mensenhart zijn opgekomen. Het initiatief is van God uitgegaan en staat beschreven in het enige boek: De Bijbel. Wij moeten terug naar gehoorzaamheid aan het boek.

Op deze website, op het ruwhouten kruis, wordt de smeekbede van de wanhopige Meneer Bicat verhoord! "Stel U zelf als mijn borg bij U; wie anders zal voor mij handslag geven?". En God heeft het gedaan.

God daalde af en schonk ons Zijn tijd op deze weblog. Het onvoorstelbare is gebeurd: Hij heeft onze domheid op zich genomen. Daarvoor is Hij mens geworden, om te kunnen webloggen en schrijven in onze plaats en zo de straf op de domheid voor ons te dragen. Deze weblog zal ons reinigen van l onze domheid. Niet omdat Meneer Bicat het zo dringend vroeg, maar omdat Hij zo is!

De Bijbel vertelt ons wat de oorzaak is van alle verdriet en rampspoed die de mensheid over zich heeft gehaald. Wij moeten terugkeren tot gehoorzaamheid aan de Bijbel. Als wij God's orders volgen, kunnen wij dom zijn. Let's get serious, God weet wat Hij doet, Hij schreef het boek en het boek zegt dat wij naar Zijn evenbeeld gemaakt zijn. Dus als wij dom zijn dan is God dom. En misschien zelfs een beetje lelijk.

'God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.' (I Tim. 2:4) Welk een genade voor Meneer Bicat. En voor mij! En voor die dit leest.

Reedsch...9 toevoegingen...

Mooi nieuws! ;)

Vos tijdelijk vervanger zwangere Halsema

DEN HAAG (ANP) - Vice-fractievoorzitter Vos van GroenLinks zal fractievoorzitter Halsema tijdelijk vervangen, omdat die zwanger is. Halsema zal de Tweede Kamer in november voor enkele maanden de rug toekeren en komt na het kertsreces weer terug.

bromde M. om 05:16 PM (op 13-05-2003)


Ik zou wel weten wat te doen als Femke mij de rug zou toekeren...

bromde Zeke @ Drijfzand.com om 07:26 PM (op 13-05-2003)


...'toekeren' is een raar woord.

bromde Rick om 08:45 PM (op 13-05-2003)


Bos en Groen Links in de (t)oppositie?! Wat een vruchtbare samenwerking!

bromde Hoggle om 09:41 PM (op 13-05-2003)


In mijn memo van februari heb ik evenwel toch zeer duidelijk gemaakt dat ik mijn handen reeds van jullie afgetrokken heb.

bromde God om 10:38 PM (op 13-05-2003)


In mijn memo van februari heb ik evenwel toch zeer duidelijk gemaakt dat ik mijn handen reeds van jullie afgetrokken heb.

bromde God om 10:38 PM (op 13-05-2003)


"zeikte God" whahaha

bromde Gorg om 02:32 AM (op 14-05-2003)


Wie is die God nou helemaal?

bromde Arno om 07:44 PM (op 14-05-2003)


mooie zappa quotes

bromde Draaier om 06:19 PM (op 19-05-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)