huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Dikke Jongen 17 - "Principekwestie vs. Minste Weerstand""] [Huiswaarts] [volgende bral: "Mattheus¹ Passie"]

11/19/2003: "Verhalen uit het verzet, deel I"

Rond onze stadsdierentuin ontstond tijdens de laatste oorlog een bijzondere situatie. Het grote huis rechts van de ingang was gedurende enige tijd het hoofdkwartier van de opperbevelhebber van de regio, ene Kraft. Tegelijkertijd zaten er midden in het park verzetsmensen ondergedoken.

Een belangrijk verzetsman hield zich verborgen op een zolder boven de leeuwenkooien. Zijn zestienjarige dochter kwam dagelijks bij haar vader om hem spullen te brengen en om informatie uit te wisselen.

Ze vertelt: 'De volgorde van alles wat er gebeurde weet ik niet meer precies. Wel weet ik dat papa mij steeds meer toevertrouwde. Papieren, geld en uiteindelijk ook wapens liet hij me rondbrengen. Ik ging overal heen en op mijn lichaam werden vaak dingen verborgen. Ik was vaak op pad om eten voor de mannen te halen. En de laatste winter, toen papa helemaal 'weg' was, zette ik vrijwel alleen zijn werk voort. Maar ons gezin moest ook verzorgd worden. Mijn moeder kreeg in Januari nog een kind, dus ik had het druk.

Papa dook onder omdat de huiszoekingen simpelweg te erg werden. Het dierenpark lag schuin tegenover ons huis. Na een zoveelste huiszoeking kwam de directeur van het park bij ons aan de deur. Hij zei tegen mijn moeder: 'Mevrouw, u kunt uw man en zijn kameraden beter in het park onderbrengen, het is bij u thuis niet meer veilig'. Meneer had blijkbaar gezien dat wij thuis mensen verborgen. In het park zaten toen al twee onderduikers.

Van de dag dat mijn vader onderdook in het dierenpark, ging ik iedere avond na het donker naar het hem toe. Ik sloop dan door een dicht begroeid stukje tuin van de directeur en zo kwam ik in het park. Later zag ik dat er een paadje dwars door de tuin liep. Ik had mijn eigen pad gecreëerd met mijn wandelingen in het donker. In het park aangekomen liep ik dan naar het vogelhuis, waar de onderduikers een kamertje hadden. De bekende kloppen op de deur en papa deed open. 's Nachts sliepen ze boven de leeuwen, op een zolder. Daar werkte papa ook aan zijn grote aanslag. De hele winter is hij er mee bezig geweest.

Mijn geluk was dat ik er jong uitzag en niet erg opviel. Zo glipte ik overal langs en onderdoor. De distributie van het geld en het wapentuig moest zo veel mogelijk doorgaan en je praatte er zo min mogelijk over. Nadat opperbevelhebber Kraft het huis van de directeur vorderde, nam ik een andere route om naar papa te gaan. Ik ging vanaf toen altijd via de naburige wijk, door de tuin van de postbode. Daar was een gat in het hek en zo kwam ik dan in het park uit.

Op een dag werd het park door de bezetter omsingeld. Toen ben ik heel erg bang geworden. De boekhouder van het park heeft papa toen verstopt boven zijn kantoor. Gelukkig hebben ze de zolder met spullen boven de leeuwen niet gevonden! En 's avonds heeft het verzet mijn vader eruit gehaald, verkleed als postbode. Onze familie is daarna ondergedoken op verschillende adressen.
We zijn de tijd heelhuids doorgekomen.

En papa's lang voorbereide aanslag was een groot succes. In het holst van de nacht is hij een door de bezetter gevorderd hotel binnengeslopen met zijn verzetskameraden. De schildwachten waren omgekocht. En bij de morgenstond hebben ze het hotel opgeblazen, met alle explosieven die ze konden dragen. De baas van de bezetters, Kraft, plus een groot deel van zijn soldaten, is daarbij omgekomen. Mijn papa is nu in de hemel. Hij wordt er verwend door lieve hoeri's, die Allah hem schenkt, zoveel als hij wil. Zijn naam zij geprezen!'


Reedsch...51 toevoegingen, reedsch

Ja, ik zit nou effe w00t!bal te kijken hoor...

bromde Hoof om 08:34 PM (op 19-11-2003)


w00t!

Zo, doe ik het wel.

bromde Kiers om 08:45 PM (op 19-11-2003)


*neemt stevige teug whisky*

Damn, gelijkspel.

bromde Kiers om 08:59 PM (op 19-11-2003)


ja dat is ook een manier van spellen

bromde humeurist om 09:05 PM (op 19-11-2003)


Fok! 1-0 tegen!

bromde Kiers om 09:07 PM (op 19-11-2003)


*neemt HELE grote teug whisky*

But, it ken nog.

bromde Kiers om 09:09 PM (op 19-11-2003)


Focker da Fok! 2-0 tegen...

*neemt ENORM grote teug whisky*

bromde Kiers om 09:13 PM (op 19-11-2003)


Bij mij staat Nederland op voorsprong. Maar dat ligt natuurlijk aan mijn instellingen.

bromde Marnix om 09:18 PM (op 19-11-2003)


Ik hoor nog stééds geen getoeter in mijn straat.

Dat zou betekenen dat de Turken...

bromde bicat om 09:24 PM (op 19-11-2003)


0 er geen Turken in uw straat wonen.
0 de Turken in uw straat geen toeters hebben.
0 de Turken vanavond geen voetbal spelen.
0 alle Turken bij u in de straat de hen door Allah geschonken hoeri's op Islamitisch verantwoorde wijze aan het aandraaien zijn terwijl de ongelovige Nederlandse honden van het land zich klem zuipen bij hun verachtelijke brood & spelen.

bromde Kiers om 09:35 PM (op 19-11-2003)


Ik heb weer een behoorlijke aanval van reageerdersziekte.

GODVER..

*neemt gigantische teug uit de fles Schotse whisky*

..het moet toch kunnen, twee doelpunten in dat nederlandse goal.

bromde Kiers om 09:37 PM (op 19-11-2003)


..oh, daar gaan we weer!

bromde Kiers om 09:38 PM (op 19-11-2003)


Schwalbe van Davids en de Turken zeggen nu dat ze nooit voetbal gespeeld hebben.

"Ik nie geschpeelt.., ik Rammadan. Inshallah".

*SLOK*

bromde Kiers om 09:40 PM (op 19-11-2003)


Damn this, three goals and we are WAAAY off..

*giet halve fles SCHOTSE whisky rechtstreeks in dikke lever*

Moet ik nou voor dat Nederlandse team worden? De underdogs van het aankomende EK?

*TEUG*

Kolere, ik word zat op deze manier.

bromde Kiers om 09:45 PM (op 19-11-2003)


Ole ole ole oleehee, en gaaf doen he? Nu, we met de hakken over de sloot het gehaald hebben. Nou zijn we gaaf.

"ik heb het altijd al geweten"

"Zie je nou wel? 4-0, zei ik je toch?"

"Zie je nou wel? 5-0, zei ik je toch?"

"Zie je nou wel? 4-1, zei ik je toch?"

"Zie je nou wel? 5-1, zei ik je toch?"

(na de wedstrijd zehg ik je welke het gaat worden)

"we are the Champions OF THE WORLD!"

"oh wat zijn die Turken stil!"

bromde Kiers om 09:57 PM (op 19-11-2003)


5-0 voor Nederland! Bloemkoooluh! w00t!!

bromde Kiers om 09:57 PM (op 19-11-2003)


6-0

Ik word gek! Nederlaaaand!!! GOOOEEDD!! Ik heb het altijd al geweten!

bromde Kiers om 10:00 PM (op 19-11-2003)


6-0 zei ik je toch? Nederland Voetballand! Cruijff, Gullit, van Basten, Advocaat! Zei ik toch? We gingen het echt wel halen.

bromde Kiers om 10:03 PM (op 19-11-2003)


Hup Holland! Ik ben altijd voor de winnaar moet je weten. Toen Ajax alles won wat los en vast en wereldkampioen werd, woonde ik in Roodeschool. Geboren en getogen Roodeschool. Maar wel voor Ajax, he? Ik ben altijd voor de winnaar.

Deutschland Deutschland, alles ist vorbei! Hahaha!

bromde Kiers om 10:07 PM (op 19-11-2003)


Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

In Godes vrees te leven
Heb ick altyt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht:
Maer God sal mij regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.

Lydt u myn Ondersaten
Die oprecht zyn van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.

Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn Siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen man,
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een Helt sonder vreesen
Mijn edel bloet ghewaecht.

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Van al die my beswaren,
End mijn Vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.

Als David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijk ghegheven
In Israel seer groot.

Na tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet:
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt.

Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat v de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet,
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet.

Als een Prins op gheseten
Met mijner Heyres cracht,
Van den Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht,
Die by Maestricht begraven
Bevreesde mijn ghewelt,
Mijn ruyters sach men draven.
Seer moedich door dat Velt.

Soo het den wille des Heeren
Op die tyt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van v dit swaer tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert.
Diemen altijd moet loven
En heeftet niet begheert.

Seer Prinslick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen bekant.

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheven,
Syn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.

Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochster Maiesteyt,
Heb moeten obedieren,
Inder gherechticheyt.

bromde Kiers om 10:12 PM (op 19-11-2003)


Kiers? Kiers? Wakker worden.

bromde Marnix om 10:24 PM (op 19-11-2003)


6-0! Altijd al geweten! Terecht verdiend! Natuurlijk!

bromde Kiers om 10:25 PM (op 19-11-2003)


DIT Nederlands elftal? Ik roep het al jaren. Schier onverslaanbaar. Presteren op het juiste moment. Krachten sparen. Gewoon heel efficiënt.

*probeert groeiende neus terug te duwen*

bromde Marnix om 10:31 PM (op 19-11-2003)


Hoera.
*PLOP* *PLOP* *PLOP* *PLOP* *PLOP* *PLOP*
Even afblussen, heb whisky-buik.

bromde familie om 10:48 PM (op 19-11-2003)


Ik heb mezelf net een ENORME staak aangestoken. Gewoon, voor de binnenpret.

Iemand geïnteresseerd in 12.000 Schotse vlaggen?

bromde Marnix om 10:53 PM (op 19-11-2003)


Tsjeezus, wat je zegt Marnix. Efficient gespeeld, krachten sparen. Ik ken mensen, Telegraaf lezend Nederland kent ze ook, die heel efficient en krachten sparend 50.000 warme oranje mutsen klaar hebben liggen in hun magazijn. Komt nu wel weer van pas.

Maar wat ga jij doen met je vlaggen?

bromde Kiers om 11:04 PM (op 19-11-2003)


Iets met opeten en een wereldrecord, denk ik.

En Kiers: die warme mutsen, ik weet het niet. De Portugese zomers zijn immers berucht. Zin in een container met ludieke oranje tanga's?

bromde Marnix om 11:08 PM (op 19-11-2003)


Ik ga van de zomer naar de Sahel op vakantie en heb gehoord dat daar nog geen ludieke oranje tanga's te koop zijn. Gat in de markt! Stuur maar op.

Effe wat anders. Ik moet eruit. Ik zit 17 minuten in overtime en wordt na elven niet betaald door Ome Bicat. Trusten Marnix, morgen weer een zware dag op het internet.

bromde Kiers om 11:20 PM (op 19-11-2003)


O WAT ZIJN DIE SCHOTTEN STIL, O WAT ZIJN DIE SCOTTEN STIL O WAT ZIJN DIE SCHOTTEN STIL LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALA (*slofslof* red.)
LALALALALALALALALALALALALALALALALAL (*slofslof* red.)
ALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL -allemaal met de hand en zonder copy peest!-

bromde grts om 11:52 PM (op 19-11-2003)


\GRRRtsss, eikel, godverdomme! Weet je het nou nog stééds niet?! NOOIT van die lange regels zonder spatie posten!!! Ik zie de Baron al weer zuchtend door Slot Bicat sloffen, op weg naar het vernielde stucwerk.

*neemt plaats op kekke poef*

Houd daar nou eens rekening mee.

*ZUCHT*

zucht.

bromde Marnix om 11:58 PM (op 19-11-2003)


grts rolt over degrond van het lachen. gewist bij coerts? hahaha dit is echt te nmooi om wwar te wezen!!!! wat een schot de coerts!

bromde grts om 11:58 PM (op 19-11-2003)


euh pardon marnix, ik deboelde: lalalalalalalalala lalalalalalalalalaqlalalalal klalalalalalalal alaqlalalalal

lal eigenlijk

coert kom je doperwten tellen?

bromde grts om 12:04 AM (op 20-11-2003)


Iemand nog een 2e hands kilt kopen?

*PLOP!*
*PLOP!*
*PLOP!*
*PLOP!*
*PLOP!*
*PLOP!*
*PLOP!*
*PLOP!*
*PLOP!*
*PLOP!*
*PLOP!*

bromde Paalsma om 12:15 AM (op 20-11-2003)


Wat denk je?
Slof ik door de kasteelgangen... kom ik 3 opblaaseenkhoorns tegen.
Heeft iemand ze besteld?

bromde bicat om 01:39 AM (op 20-11-2003)


Ha, zelfs ik heb op de bank heen en weer gesprongen. Erg fijne wedstrijd, dat mag zo best eens vaker. Nu maar hopen dat er een en ander veranderd voor de gang naar Portugal, het verse bloed doet het beter. Hoewel ook een beter team en de spirit die nodig was. heerlijk, heerlijk, heerlijk.

BTW, tegen alle regels in... Grrts, dat heeft u zeer wonderschoon georakeld en dat meen ik uit het diepste van mijn hart. Halverwege dacht ik dat je het dagboek van Anne Frank wat aangepast had, maar de laatste zin deed het. En dat wilde ik toch even gemeld hebben.

bromde CiNNeR om 02:06 AM (op 20-11-2003)


Ga ik nu maar eens bij Coert kijken, hij wil graag bij de Bicat clan geloof ik (wie wil dat niet, ik zit hier toch zeker met een rede elke dag te spammen). Of houdt van spiegels en lijsten, raakte halverwege de draad kwijt.

Mis de poezie van Lennard een beetje enne, waar is die pantoffel freak nou toch gebleven?

bromde CiNNeR om 02:08 AM (op 20-11-2003)


Zit wel weer op mijn praatsoel he?

bromde CiNNeR om 02:09 AM (op 20-11-2003)


Praatstoel zelfs En daar ben ik vrouw voor ook ..

bromde CiNNeR om 02:09 AM (op 20-11-2003)


Ach, Cinner, wat geeft dat.
Ook zo'n trek in een broodje hemelham?

bromde bicat om 02:23 AM (op 20-11-2003)


Bicat, ga naar bed man! Het is bijna half 10.

bromde Kiers om 09:25 AM (op 20-11-2003)


* met schrale lippen van het oranje kartonnen toetertje *

Is er vanavond weer vaderlands voetbal? Ik zit er in één keer helemaal in! Wat een onnoemelijk tof spel is dat zeg!

Als je wint.

Je krijgt er wel enorme koppijn van, herkennen mensen dat? En een beetje een rauwe piemel?

bromde Hoof om 10:21 AM (op 20-11-2003)


De koppijn zit'm in de whisky. Altijd voor de winnaar, he? Ik begon met whisky maar na de rust ben ik toch maar aan het bier gegaan.

Slecht hoor, eerst whisky en dan bier. Bovendien was mijn bier lauw want wie had dat nou gedacht dat Holland zo zou terugkomen? En ik ben altijd voor de winnaar.

Had het ook wel gedacht, hoor. Dat Holland zo zou terugkomen maar mijn bier stond niet koud. Na de rust dus lauw bier gedronken. Klote.

En de Oranje piemel herken ik want mijn wederhelft verft alles altijd oranje als Oranje speelt. Van onder tot boven. Je zult mij dan ook nooit in een sauna tegenkomen na een verloren Oranje wedstrijd.

"Oranje dippertje gehad? HAHAHAHA" En dan uitgelachen worden door al die dikke buiken. Mij niet gezien.

Maar vandaag niet. Vandaag loop ik met mijn Oranje snikkel de hele dag uit de broek. Iedereen mag zien dat ik voor Oranje ben. Altijd al geweest. En dat ik vannacht een oranjedipper heb gehaald bij mijn vrouw.

Vanavond is er een derby op het Mercatorplein in Amsterdam waar Klein Turkije speelt tegen Jong Oranje, als een soort rondje om de kerk na de Grote Tour. Ik kan niet wachten tot we ook die geitenneukers in de pan hakken. Nu zijn we goed, nu kunnen we alles hebben. Ik vertel je, wij worden wereldkampioen daar op dat EK. Zeg maar dat ik het gezegd heb. Zo.

bromde Kiers om 10:42 AM (op 20-11-2003)


* Hakt Michelangelogewijs in een blok marmer waar een standbeeld van Wesley Sneijder in verborgen zit *

Als Van Nistelrooy (Ruud) zichzelf nu maar niet op de borst gaat slaan, want drie doelpunten scoren als de wedstrijd reeds gespeeld is, kunnen we natuurlijk allemaal.

* Begint weer te zingen *

WES-LEY SNEIJDER, WES-LEY SNEIJDER, WES-LEY SNEIJDER, WE WORDEN KAMPIOEN JA JA JA (643 keer herhalen)

Eenkhoorns, zei je?

bromde Max om 10:46 AM (op 20-11-2003)


Beetje aan de late kant, maar toch.

Wat werd ik toch ontroerd door dit stukje proza. Ik heb bijna net zoveel neptranen geplengd als op de dag dat Moeder zou overlijden. Wilt u alstublieft verder vertellen hoe het met de postbode is afgelopen? De echte postbode dus.

Heeft er trouwens iemand trek in een olijf? Ik heb net nieuwe ingemaakt.

bromde Zifnab om 10:51 AM (op 20-11-2003)


Als het sherryolijfjes zijn dan graag.

bromde Kiers om 10:59 AM (op 20-11-2003)


Ik heb ooit eens in een berg zand staan graven, met enorm kleine spateltjes, op zoek naar een kasteel.

Je bent een dag lekker bezig, maar kasteel ho maar.

Ik krijg eigenlijk vooral een oranje piemel als paprikachips eet bij het internetten.

bromde Hoof om 11:02 AM (op 20-11-2003)


Sherryolijfjes liggen nog in de kelder, maar ik ga ze volgaarne voor u halen.

Overigens doelde ik op mijn eigen trots: dragon-knoflook olijven. Of schrijven we dat heden ten dage weer andersz?

bromde Zifnab om 11:11 AM (op 20-11-2003)


Dat schrijf je inderdaad anders: multi-locale defactie namelijk.

bromde Hoof om 11:35 AM (op 20-11-2003)


Aangezien het alweer donderdag is en de meeste van jullie geliefden de boodschappenlijstjes voor de grote weekendboodschap al aan het voorbereiden zijn, ben ik zo vrij om nu al de zondagochtend ontbijttip te verklappen.

benodigdheden:
- Een zakje mozarella (Buffel als het even kan, helaas heeft heer Heijn dit in de meeste winkels uit het assortiment geflikkerd.)
- Onsje Serano ham (Parma mag ook maar is ietsje minder mild.)
- Bakje Cherry tomaatjes.
- Foccacia Brood (Dat platte brood met olijfjes en gedroogde tomaatjes erop.)
- Verse Basilcum.

Snijdt alle ingrediënten in plakjes behalve het brood dat snij je horizontaal in.
Prop alles er met veel liefde in, beginnend met de tomaatjes dan de basilicum gevolgd door de ham en als laatste de plakjes Mozarella erboven op.

Druk het geheel een beetje in en maak met een goed scherp mes (Sabatier) een incisie over de gehele lengte van het brood. De mozarella komt nu bloot te leggen.

Het geheel gaat nu 8 minuten in een oven die op 180 graden is voorverwarmd.

Serveren met een glaasje Jus, een kopje koffie en een mok melk.

Eet smakelijk eten.

bromde Eddee om 11:36 AM (op 20-11-2003)


En tot in de middag tussen de harde foccacia broodkruimels de liefde moeten bedrijven omdat ze zooo verschrikkellijk veel van je houdt na dat reuze lieve ontbijt.

bromde Kiers om 12:01 PM (op 20-11-2003)


uiteraard, voor wat hoort wat.

bromde Eddee om 12:07 PM (op 20-11-2003)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)